Головна Мапа сайту Зворотній зв`язок English
ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ
ІСТОРІЯ
2012 рік

Річна інформація емітента ПрАТ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ" знаходиться тут.

ПрАТ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ" повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2012 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Порядок денний загальних зборів знаходиться тут.

2011 рік

ПрАТ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ" повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2011 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Порядок денний загальних зборів знаходиться тут.

2010 рік

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выдала Частному АО "КУА "Славутич - Инвест" Лицензию на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по управлению активами институциональных инвесторов (деятельности по управлению активами) в связи с окончанием срока деятельности предыдущей лицензии. Со всеми новыми документами компании можно ознакомиться в разделе ВІЗИТНА КАРТКА.

2009 рік

Компания по Управлению активами сообщает об общем собрании акционеров, которае состоится 16.11.09 года. Полный текст уведомления находится здесь.

По состоянию на 01.03.09 общая сумма активов под управлением ЗАО "КУА "Славутич-Инвест" составила 440 млн. грн..

По результатам голосования общего собрания Украинской Ассоциации Инвестиционного Бизнеса (www.uaib.com.ua). Председатель правления ЗАО "КУА "Славутич-Инвест" Ковылина Алина вошла в состав Дисциплинарного комитета ассоциации.

Компания по управлении активами "Славутич-Инвест" заинтересована в приобретении земельного участка промышленного назначения, площадью более 8га (г. Запорожье и прилегающие районы).

Требования к участку:
Обязательное наличие на участке или в непосредственной близости электроэнергии, газа, воды, канализации, ж/д ветки; санитарная зона - не менее 300м..

Контакты:
Тел 8 (061) 213-79-08; 213-79-11 с 9.00 до 17.30 с пн. по пт.
E-mail: davidenko@slavutich-invest.com (Давыденко Елена Валерьевна).

2008 рік

17.07.08

ДГКЦБФР зарегистрировала увеличение уставного фонда КУА "Славутич-Инвест", до 7 млн. гривень.

08.07.08

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку признала Закрытый недиверсифицированный фонд "SBBI Девелопмент" соответствующим требованиям к минимальному объему активов.

По состоянию на 30.04.08 сумма активов в управлении ЗАО "КУА "Славутич-Инвест" составила 342 487 289,86 грн.

Річна інформація емітента цінних паперів - закритого акціонерного товариства за 2007 рік.

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 №1591 річна інформація емітента цінних паперів - закритого акціонерного товариства за 2007 рік розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів на офіційному сайті www.stockmarket.gov.ua. Для перегляду її на сайті ЗАТ «КУА «Славутич-Інвест» перейдіть в меню "ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ" - "ВІЗИТНА КАРТКА" або натисніть сюди.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента – Закрите акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест».
1.2. Організаційно-правова форма емітента - Закрите акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 23848884
1.4. Місцезнаходження емітента – Україна, м. Запоріжжя, б-р Центральний, 21.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – т.ф. 8(061) 213-79-08, 8(061) 213-79-11.
1.6. Електронна поштова адреса емітента – info@slavutich-invest.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.slavutich-invest.com
1.8. Вид особливої інформації - Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

2. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів ЗАТ «КУА «Славутич-Інвест», які відбулися 12.01.2008р., прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів.

Планується додатково розмістити 8 000 000 (вісім мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 (нуль цілих п’ятдесят сотих) гривні кожна, загальною вартістю 4 000 000 (чотири мільйони) грн. 00 коп. Спосіб розміщення – закритий (приватний). Акції випускаються в документарній формі.

Номінальна вартість акцій ЗАТ «КУА «Славутич-Інвест» у зв’язку з додатковим розміщенням акцій не змінюється. Ціна, за якою планується розміщення акцій становить 0,50 грн., що дорівнює їх номінальній вартості, відповідно до вимог чинного законодавства.

Додаткове розміщення акцій не призведе до збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій.

Співвідношення кількості акцій, що планується розмістити, до розміру статутного капіталу Товариства становить 133,33%. Загальна кількість акцій, що існують в обігу, до розміру статутного капіталу становить 100,00%.

Права, які отримують інвестори у цінні папери Товариства, у повному обсязі відповідають правам акціонерів згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства та при додатковому випуску не змінюються. Акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій, що передбачені до розміщення, в кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі товариства на дату початку розміщення. Оплата акцій додаткового розміщення здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України та за рахунок власних коштів акціонерів Товариства. Негрошові внески в оплату за акції не передбачаються.

Акції Товариства розміщуються з метою поповнення обігових коштів Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів було прийняте на позачергових Загальних зборах акціонерів ЗАТ КУА «Славутич-Інвест», на яких були присутні представники трьох акціонерів, яким належить 6 000 000 штук простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості акцій Товариства. Всі акції додаткового випуску планується розмістити виключно між акціонерами Товариства, залучення інших інвесторів умовами розміщення не передбачається. На дату проведення загальних зборів акціонерів відсутня інформація щодо прогнозованої кількості акцій, яку планує придбати кожен акціонер, у тому числі члени уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів. Конвертації цінних паперів умовами закритого (приватного) розміщення не передбачена.

2007 рік

Инвестиционный проект "Азовские строительные инвестиции" ЗАО "КУА "Славутич-Инвест" становится победителем Всеукраинского конкурса "Лучший инвестиционно-строительный проект 2007 года" в номинации "Сооружения коммерческой недвижимости".

ЗАО "КУА "Славутич-Инвест" награждается золотой медалью "За эффективное управление" Международной Кадровой Академии.

Паевой венчурный инвестиционный фонд "ИГТ" недиверсифицированного вида закрытого типа признан ДКЦБФР соответствующим требованиям к минимальному объему активов.

2006 рік

На общем собрании акционеров ЗАО "КУА "Славутич-Инвест" принято решение об увеличении уставного капитала компании до 3 миллионов гривен.

ЗАО "КУА "Славутич-Инвест" принимает решение о создании шести паевых венчурных инвестиционных фондов для инвесторов юридических лиц.

ЗАО "КУА "Славутич-Инвест" подает заявку на участие во Всеукраинском конкурсе "Лучший инвестиционно-строительный проект 2007 года". Конкурс организован компанией "Вега-консалтинг", при участии Торгово-промышленной палаты Украины, Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, Международной Кадровой Академии, Кредитпромбанка, Укрпромбанка.

ЗАО "КУА "Славутич-Инвест" принимает решение о создании и регистрирует Паевой венчурный инвестиционный фонд "ИГТ" недиверсифицированного вида закрытого типа.

Интервальный диверсифицированный инвестиционный фонд "Запорожские ферросплавы" признан ДКЦБФР соответствующим требованиям к минимальному объему активов.

Паевой инвестиционный фонд "Агроперспектива" недиверсифицированного вида закрытого типа, паевой инвестиционный фонд "Оптимальные стратегии" недиверсифицированного вида закрытого типа и паевой инвестиционный фонд "Строительные инвестиции" недиверсифицированного вида закрытого типа признаны ДКЦБФР соответствующими требованиям к минимальному объему активов.

2005 рік

ЗАО "КУА "Славутич-Инвест" принимает решение о создании и регистрирует:

Паевой инвестиционный фонд "Прогрессивные технологии" недиверсифицированного вида закрытого типа признан ДКЦБФР соответствующим требованиям к минимальному объему активов.

Процесс перерегистрации ЗАО "ОИФ "Запорожские ферросплавы" в ЗАО "КУА "Славутич-Инвест" успешно завершен.

В соответствии с планом реорганизации, утвержденным ДКЦБФР ЗАО "КУА "Славутич-Инвест" принимает решение о создании и регистрирует Интервальный диверсифицированный паевой инвестиционный фонд "Запорожские ферросплавы".

ЗАО "КУА "Славутич-Инвест" принимает решение о создании и регистрирует Паевой венчурный инвестиционный фонд "Прогрессивные технологии" недиверсифицированного вида закрытого типа.

ЗАО "КУА "Славутич-Инвест" получает Лицензию ДКЦБФР на управление активами институтов совместного инвестирования АВ № 218391 от 9 июня 2005 года.

ЗАО "КУА "Славутич-Инвест" становится членом Украинской Ассоциации Инвестиционного Бизнеса.

Государственная регистрация Закрытого акционерного общества "Компания по управлению активами "Славутич-Инвест".

2004 рік

На общем собрании акционеров ЗАО "Открытый инвестиционный фонд "Запорожские ферросплавы" принято решение о перерегистрации фонда в ЗАО "Компания по управлению активами "Славутич-Инвест" с последующим созданием Интервального диверсифицированного фонда "Запорожские ферросплавы".