Головна Мапа сайту Зворотній зв`язок English
НА ДОПОМОГУ ІНВЕСТОРУ
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
а
ґ
ж
и
ї
й
л
м
т
х
ш
щ
ю
я
Активи
Ресурси, які контролює підприємство в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних переваг у майбутньому.
Активи інституту спільного інвестування
Cформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Акціонерне товариство
Товариство, що має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, та несе відповідальність за зобов'язаннями лише майном товариства.
Акція
Іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.
Андеррайтінг
Купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам; укладення договору про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний або частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладення на покупця зобов'язання робити все можливе, щоб продати якнайбільше цінних паперів, не беручи зобов'язань придбати будь-які цінні папери , які не були продані.
а
ґ
ж
и
ї
й
л
м
т
х
ш
щ
ю
я