ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
главнаякарта сайтаобратная связьenglish
КОНТАКТЫ
НОВОСТИ
ЧАО «КУА «СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ»
Январь, 2022
Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Промислові інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». Детальніше.


Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Промислові інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

1. Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест», код за ЄДРПОУ 23848885 (надалі - Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Промислові інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233600 (надалі - Фонд), 10 січня 2022 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду по 21.03.2037 року та про пов’язаний з цим викуп Товариством інвестиційних сертифікатів Фонду в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду. Вищевказане рішення оформлене протоколом засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» № 2-22 від 10 січня 2022 року.

2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:

2.1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): 69005, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 21.

2.2. Перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: - заявка на викуп цінних паперів, за формою, затвердженою НКЦПФР; - довідка, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду; - документ, що підтверджує повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду; - паспорт керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду; - оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

2.3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками, визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один сертифікат, що перебуває в обігу, станом на 10 січня 2022 року, а саме – 5974,40 грн.

2.4. Дата початку приймання заявок від учасників – 10 січня 2022 року; дата закінчення приймання заявок – 10 квітня 2022 року.

2.5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки за викуплені цінні папери Фонду, не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого Фонду.

2.6. Застереження про депонування коштів. У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до заявки про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати Фонду, в установлений в п.2.5 цього повідомлення строк (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) Товариство від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я учасника в обраному банку.Октябрь, 2021
Інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» про вартість чистих активів ІДПІФ "Запорізькі феросплави" за 3 квартал 2021 року. Детальніше.


ІДПІФ "Запорізькі феросплави"

Октябрь, 2021
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.09.2021. Детальніше.


ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

8 жовтня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 506 094,23 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,85 грн

7 жовтня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 505 319,73 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,82 грн

6 жовтня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 505 191,93 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,81 грн

5 жовтня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 505 420,83 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,82 грн

4 жовтня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 505 327,43 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,81 грн

1 жовтня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 507 760,87 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,91 грнИюль, 2021
Інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» про вартість чистих активів ІДПІФ "Запорізькі феросплави" за 2 квартал 2021 року. Детальніше.


ІДПІФ "Запорізькі феросплави"

Апрель, 2021
Річна інформація емітента ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ». Детальніше.
Апрель, 2021
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.

Апрель, 2021
Додаткова інформація щодо річних Загальних зборів ПрАТ «КУА «Славутич Інвест», які відбудуться 26.04.2021 р., відповідно до ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» Детальніше.


Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 000 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 000 000 штук.

Статутний капітал Компанії представлений акціями одного типу – простими іменними.

Наглядова рада

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ–ІНВЕСТ»Апрель, 2021
Річна фінансова звітність ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Детальніше.

Апрель, 2021
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.04.2021. Детальніше.


ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

9 квітня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 517 457,25 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,27 грн

8 квітня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 517 457,25 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,27 грн

7 квітня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 517 457,25 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,27 грн

6 квітня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 517 457,25 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,27 грн

5 квітня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 517 457,25 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,27 грн

2 квітня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 517 457,25 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,27 грн

1 квітня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 519 622,34 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,35 грнМарт, 2021
Інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» про діяльність ІДПІФ "Запорізькі феросплави" за 2020 рік. Детальніше.


ІДПІФ "Запорізькі феросплави"

Март, 2021
Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє.

Февраль, 2021
ПрАТ “КУА “Славутич – Інвест” відповідно до п.5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування повідомляє, що 08.02.2021 отримало письмове повідомлення від НКЦПФР наступного змісту:.


“Департамент ліцензування та регулювання в сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ (далі – Департамент) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) повідомляє.

Відповідно до пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженного рішенням Комісії від 30.07.2013 № 1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за №1475/24007, Рішення Комісії №53 від 28.01.2021, звіту про досягення мінімального обсягу активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ “СТРАТЕГІЯ” (код ЄДРІСІ - 23300916) ПрАТ “КУА “СЛАВУТИЧ–ІНВЕСТ” (ідентифікаційний код - 23848885), розпорядженням №0444-СІ від 28.01.2021 визнано ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ “СТРАТЕГІЯ” ПрАТ “КУА “СЛАВУТИЧ–ІНВЕСТ” таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інститутів спільного інвестування.

Розпорядження № 0444-СІ від 28.01.2021 можна отримати за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 30, кім.1003 (при собі необхідно мати документи, що підтверджують особу та її повноваження).”Октябрь, 2020
Відповідно до п.5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування повідомляє.


ПрАТ “КУА “Славутич – Інвест” відповідно до п.5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування повідомляє, що 23/10/2020 отримало письмове повідомлення від НКЦПФР наступного змісту:

“Департамент ліцензування та регулювання в сфері спільного інвестування, недержавного забезпечення та управління ФОН та ФФб (далі – Департамент) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) повідомляє.

Відповідно до пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженного рішенням Комісії від 30/07/2013 № 1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28/08/2013 за №1475/24007, звіту про досягення мінімального обсягу активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ “ОЛЕКСАНДР ІНВЕСТ” (Код ЄДРІСІ 23300917) ПрАТ “КУА “СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ” (ідентифікаційний код -23848885) розпорядженням №0435-СІ від 16/10/2020 визнано ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ “ОЛЕКСАНДР ІНВЕСТ” ПрАТ “КУА “СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ” таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інститутів спільного інвестування.

Розпорядження № 0435-СІ від 16/10/2020 можна отримати за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 8 корп. 30, кім.1003 (при собі необхідно мати документи, що підтверджують особу та її повноваження)”Октябрь, 2020
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.10.2020. Детальніше.


ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

9 жовтня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 522 901,75 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,47 грн

8 жовтня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 522 804,34 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,47 грн

7 жовтня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 522 706,93 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,46 грн

6 жовтня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 522 284,72 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,45 грн

5 жовтня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 521 992,49 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,44 грн

2 жовтня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 521 895,08 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,43 грн

1 жовтня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 523 980,92 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,51 грнАпрель, 2020
Річна фінансова звітність ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Детальніше.

Апрель, 2020
Річна інформація емітента ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ». Детальніше.
Апрель, 2020
Додаткова інформація щодо річних Загальних зборів ПрАТ «КУА «Славутич Інвест», які відбудуться 21.04.2020 р., відповідно до ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» Детальніше.


Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 000 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 000 000 штук.

Статутний капітал Компанії представлений акціями одного типу – простими іменними.

Наглядова рада

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ–ІНВЕСТ»Апрель, 2020
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.04.2020. Детальніше.


ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

10 квітня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 495 443,94 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,45 грн

9 квітня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 495 316,21 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,44 грн

8 квітня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 495 060,88 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,44 грн

7 квітня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 494 933,15 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18.43 грн

6 квітня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 494 549.96 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,42 грн

3 квітня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 494 422,23 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,41 грн

2 квітня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 496 366,91 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,48 грн

1 квітня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 497 379,18 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,52 грнМарт, 2020
Інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» про діяльність ІДПІФ "Запорізькі феросплави" за 2019 рік. Детальніше.


ІДПІФ "Запорізькі феросплави"

Март, 2020
Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє.

Декабрь, 2019
Оголошення про продовження відбору на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2019 рік. Докладніше


Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ “КУА “Славутич – Інвест” та Пайового венчурного інвестиційного фонду “Фондовий капітал” недиверсифікованого виду закритого типу за 2019 рік.

У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Умови та порядок проведення конкурсу

Інформація про процедуру:

Дата початку проведення конкурсу25.12.2019 р.
Кінцевий строк приймання пропозицій01.02.2020 р. включно
Строки підведення підсумків конкурсу12.02.2020 р.

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям:

• відповідають, встановленим Законом  вимогам;

• включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру  суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

• аудиторська фірма має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

• має добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять  суспільний інтерес) ;

• може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб з загальної

кількості осіб, що залучені до надання послуг з аудиту, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);

• відсутні порушення  вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, а тому числі аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:

1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;

2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;

3) не  перебували протягом періодів, зазначених у частині першій  статті 10 ЗУ № 2258, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

• за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що  становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

• не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству;

• відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону;

• має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;

• має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних;

• має надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб’єкта аудиторської діяльності 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес впродовж п’яти років поспіль.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

• перевірка показників фінансової звітності ПрАТ “КУА “Славутич – Інвест” та Пайового венчурного інвестиційного фонду “Фондовий капітал” недиверсифікованого виду закритого типу

• підготовка аудиторського звіту та додаткового звіту ПрАТ “КУА “Славутич – Інвест” для оприлюдення згідно законодавства та загальних зборів акціонерів товариства.

Вид послуги: проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності – ПрАТ “КУА “Славутич – Інвест” та Пайового венчурного інвестиційного фонду “Фондовий капітал” недиверсифікованого виду закритого типу за 2019 рік.

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

• не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та  аудиторську діяльність» та цим Умовам;

• подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у Конкурсі  учасники подають такі документи:

• Скорочена анкета юридичної особи для участі в конкурсі  на відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту фінансової звітності за 2019 рік (дод. 1).

• Копії відповідних документів, що підтверджують відомості  про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

• Копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

• Цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

• Лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”; 

• Лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу; 

• будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною. 

Документи надсилайте, будь ласка,  на електронну адресу: info@slavutich-invest.com

Контактні особи: Андрющенко Юлія Юріївна, тел. 061 213 79 08. 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. 

Фінансова звітність та інша публічна інформація Товариства може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Результати Конкурсу будуть розглянуті  Наглядовою Радою ПрАТ “КУА “Славутич – Інвест”

Про результати Конкурсу  учасники, що приймали участь у конкурсі повідомляються електронною поштою

Завантажити бланкОктябрь, 2019
Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє.

Октябрь, 2019
Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів які відбудуться 02 грудня 2019 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Детальніше.

Октябрь, 2019
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.10.2019. Детальніше.


ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

10 жовтня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 481 865,18 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,94 грн

9 жовтня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 482 794,16 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,98 грн

8 жовтня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 481 653,14 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,94 грн

7 жовтня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 481 272,58 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,92 грн

4 жовтня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 481 121,56 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,92 грн

3 жовтня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 480 552,94 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,90 грн

2 жовтня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 480 401,92 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,89 грн

1 жовтня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 482 260,32 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,96 грнАпрель, 2019
Річна інформація емітента ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ». Детальніше.
Апрель, 2019
Додаткова інформація щодо річних Загальних зборів ПрАТ «КУА «Славутич Інвест», які відбудуться 22.04.2019 р., відповідно до ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» Детальніше.


Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 000 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 000 000 штук.

Статутний капітал Компанії представлений акціями одного типу – простими іменними.

Наглядова рада

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ–ІНВЕСТ»Апрель, 2019
Річна фінансова звітність ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Детальніше.

Апрель, 2019
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.04.2019. Детальніше.


ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

10 квітня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 468 838,39 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,46 грн

9 квітня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 468 594,29 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,45 грн

8 квітня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 471 693,09 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,57 грн

5 квітня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 471 585,29 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,56 грн

4 квітня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 471 373,09 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,55 грн

3 квітня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 471 807,59 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,57 грн

2 квітня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 476 447,62 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,57 грн

1 квітня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 471 984,65 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,58 грнМарт, 2019
Інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» про діяльність ІДПІФ "Запорізькі феросплави" за 2018 рік. Детальніше.


ІДПІФ "Запорізькі феросплави"

Март, 2019
Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів які відбудуться 22 квітня 2019 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Детальніше.

все новости