Головна Мапа сайту Зворотній зв`язок English
НОВИНИ КОМПАНІЇ
ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»
Січень, 2023
Повідомлення про підсумки голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «КУА «Славутич Інвест», які проводились дистанційно 30.12.2022 р.
Грудень, 2022
Інформація щодо загальної кількості акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», що відбудуться дистанційно 30.12.2022 р.
Грудень, 2022
Бюлетені для голосування на річних Загальних зборів ПрАТ «КУА «Славутич Інвест», які проводяться дистанційно 30.12.2022 р.
Листопад, 2022
Інформація щодо загальної кількості акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів ПрАТ «КУА «Славутич Інвест», які відбудуться дистанційно 30.12.2022 р.
Листопад, 2022
Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє.
Жовтень, 2022
Інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» про вартість чистих активів ІДПІФ "Запорізькі феросплави" за 3 квартал 2022 року. Детальніше.Жовтень, 2022
Інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» про вартість чистих активів ІДПІФ "Запорізькі феросплави" за 2 квартал 2022 року. Детальніше.Жовтень, 2022
Інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» про вартість чистих активів ІДПІФ "Запорізькі феросплави" за 1 квартал 2022 року. Детальніше.Жовтень, 2022
Інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» про діяльність ІДПІФ "Запорізькі феросплави" за 2021 рік. Детальніше.Жовтень, 2022
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.09.2022. Детальніше.

ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

10 жовтня 2022

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 497 740,22 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,54 грн

7 жовтня 2022

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 497 659,46 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,53 грн

6 жовтня 2022

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 497 578,70 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,53 грн

5 жовтня 2022

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 497 497,94 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,53 грн

4 жовтня 2022

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 497 417,18 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,52 грн

3 жовтня 2022

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 499 257,41 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,59 грнСічень, 2022
Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Промислові інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». Детальніше

Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Промислові інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

1. Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест», код за ЄДРПОУ 23848885 (надалі - Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Промислові інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233600 (надалі - Фонд), 10 січня 2022 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду по 21.03.2037 року та про пов’язаний з цим викуп Товариством інвестиційних сертифікатів Фонду в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду. Вищевказане рішення оформлене протоколом засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» № 2-22 від 10 січня 2022 року.

2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:

2.1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): 69005, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 21.

2.2. Перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: - заявка на викуп цінних паперів, за формою, затвердженою НКЦПФР; - довідка, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду; - документ, що підтверджує повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду; - паспорт керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду; - оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

2.3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками, визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один сертифікат, що перебуває в обігу, станом на 10 січня 2022 року, а саме – 5974,40 грн.

2.4. Дата початку приймання заявок від учасників – 10 січня 2022 року; дата закінчення приймання заявок – 10 квітня 2022 року.

2.5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки за викуплені цінні папери Фонду, не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого Фонду.

2.6. Застереження про депонування коштів. У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до заявки про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати Фонду, в установлений в п.2.5 цього повідомлення строк (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) Товариство від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я учасника в обраному банку.Жовтень, 2021
Інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» про вартість чистих активів ІДПІФ "Запорізькі феросплави" за 3 квартал 2021 року. Детальніше.Жовтень, 2021
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.09.2021. Детальніше.

ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

8 жовтня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 506 094,23 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,85 грн

7 жовтня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 505 319,73 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,82 грн

6 жовтня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 505 191,93 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,81 грн

5 жовтня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 505 420,83 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,82 грн

4 жовтня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 505 327,43 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,81 грн

1 жовтня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 507 760,87 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,91 грнЛипень, 2021
Інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» про вартість чистих активів ІДПІФ "Запорізькі феросплави" за 2 квартал 2021 року. Детальніше.Квітень, 2021
Додаткова інформація щодо річних Загальних зборів ПрАТ «КУА «Славутич Інвест», які відбудуться 26.04.2021 р., відповідно до ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» Детальніше.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 000 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 000 000 штук.

Статутний капітал Компанії представлений акціями одного типу – простими іменними.

Наглядова рада

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ–ІНВЕСТ»Квітень, 2021
Річна фінансова звітність ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Детальніше.
Квітень, 2021
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.04.2021. Детальніше.

ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

9 квітня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 517 457,25 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,27 грн

8 квітня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 517 457,25 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,27 грн

7 квітня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 517 457,25 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,27 грн

6 квітня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 517 457,25 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,27 грн

5 квітня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 517 457,25 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,27 грн

2 квітня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 517 457,25 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,27 грн

1 квітня 2021

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 519 622,34 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,35 грнБерезень, 2021
Інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» про діяльність ІДПІФ "Запорізькі феросплави" за 2020 рік. Детальніше.Березень, 2021
Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє.
Лютий, 2021
ПрАТ “КУА “Славутич – Інвест” відповідно до п.5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування повідомляє, що 08.02.2021 отримало письмове повідомлення від НКЦПФР наступного змісту:.

“Департамент ліцензування та регулювання в сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ (далі – Департамент) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) повідомляє.

Відповідно до пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженного рішенням Комісії від 30.07.2013 № 1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за №1475/24007, Рішення Комісії №53 від 28.01.2021, звіту про досягення мінімального обсягу активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ “СТРАТЕГІЯ” (код ЄДРІСІ - 23300916) ПрАТ “КУА “СЛАВУТИЧ–ІНВЕСТ” (ідентифікаційний код - 23848885), розпорядженням №0444-СІ від 28.01.2021 визнано ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ “СТРАТЕГІЯ” ПрАТ “КУА “СЛАВУТИЧ–ІНВЕСТ” таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інститутів спільного інвестування.

Розпорядження № 0444-СІ від 28.01.2021 можна отримати за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 30, кім.1003 (при собі необхідно мати документи, що підтверджують особу та її повноваження).”Жовтень, 2020
Відповідно до п.5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування повідомляє.

ПрАТ “КУА “Славутич – Інвест” відповідно до п.5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування повідомляє, що 23/10/2020 отримало письмове повідомлення від НКЦПФР наступного змісту:

“Департамент ліцензування та регулювання в сфері спільного інвестування, недержавного забезпечення та управління ФОН та ФФб (далі – Департамент) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) повідомляє.

Відповідно до пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженного рішенням Комісії від 30/07/2013 № 1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28/08/2013 за №1475/24007, звіту про досягення мінімального обсягу активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ “ОЛЕКСАНДР ІНВЕСТ” (Код ЄДРІСІ 23300917) ПрАТ “КУА “СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ” (ідентифікаційний код -23848885) розпорядженням №0435-СІ від 16/10/2020 визнано ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ “ОЛЕКСАНДР ІНВЕСТ” ПрАТ “КУА “СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ” таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інститутів спільного інвестування.

Розпорядження № 0435-СІ від 16/10/2020 можна отримати за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 8 корп. 30, кім.1003 (при собі необхідно мати документи, що підтверджують особу та її повноваження)”Жовтень, 2020
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.10.2020. Детальніше.

ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

9 жовтня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 522 901,75 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,47 грн

8 жовтня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 522 804,34 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,47 грн

7 жовтня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 522 706,93 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,46 грн

6 жовтня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 522 284,72 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,45 грн

5 жовтня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 521 992,49 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,44 грн

2 жовтня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 521 895,08 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,43 грн

1 жовтня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 523 980,92 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 19,51 грнКвітень, 2020
Річна фінансова звітність ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Детальніше.
Квітень, 2020
Річна інформація емітента ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ». Детальніше.
Квітень, 2020
Додаткова інформація щодо річних Загальних зборів ПрАТ «КУА «Славутич Інвест», які відбудуться 21.04.2020 р., відповідно до ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» Детальніше.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 000 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 000 000 штук.

Статутний капітал Компанії представлений акціями одного типу – простими іменними.

Наглядова рада

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ–ІНВЕСТ»Квітень, 2020
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.04.2020. Детальніше.

ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

10 квітня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 495 443,94 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,45 грн

9 квітня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 495 316,21 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,44 грн

8 квітня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 495 060,88 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,44 грн

7 квітня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 494 933,15 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18.43 грн

6 квітня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 494 549.96 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,42 грн

3 квітня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 494 422,23 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,41 грн

2 квітня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 496 366,91 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,48 грн

1 квітня 2020

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 497 379,18 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 18,52 грнБерезень, 2020
Інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» про діяльність ІДПІФ "Запорізькі феросплави" за 2019 рік. Детальніше.Березень, 2020
Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє.
всі новини