ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
главная карта сайта обратная связь english
КОНТАКТЫ
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ИСТОРИЯ
МЕНЕДЖМЕНТ
ГРУППА КОМПАНИЙ "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
О НАС В СМИ


Октябрь, 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб) емітента


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій) емітента

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: ідомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
 2. Текст повідомлення:
  19.10.17 р. ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», на пiдставi отриманого листа № б/н вiд 19.10.17 р., наданого ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС» (надалі – Товариство), стало вiдомо про змiну власників акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Ними стали:
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕО-ІНФОРМПЛЮС» (ЄДРПОУ- 36491482, мiсцезнаходження - Україна, 03035, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд.45). Розмiр належного Товариству пакету акцiй до змiни становив – 4 200 000 штук, або 30,00 % статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». В результаті продажу Товариством пакету акцій у розмірі 4 200 000 штук, або 30,00 % статутного капіталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», розмір пакету акцій Товариства став 0 штук, або 0,00 % статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

19 жовтня 2017 рокуОктябрь, 2017
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.10.2017. Детальніше. (оновлюеться)


ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

10 жовтня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 403 470,81

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 15,02

9 жовтня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 403 747,68

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 15,03

6 жовтня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 402 576,56

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,99

5 жовтня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 402 548,68

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,99

4 жовтня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 402 584,60

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,99

3 жовтня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 402 429,12

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,99

2 жовтня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 400 518.06

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,91Июнь, 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб) емітента


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб) емітента

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
 2. Текст повідомлення:
  Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» (надалі – Компанія) (протокол № 24 від 14.06.2017 року) припинено повноваження членів Наглядової ради Компанії у складі:
  - Клошинський Олександр Володимирович (паспорт СВ 393534, виданий 29.05.2001 р. Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера Товариства «І.С.ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД». Акціями Компанії не володіє.
  - Метельський Олег Вікторович (паспорт СА 497062, виданий 03.07.1997 р., Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС». Акціями Компанії не володіє.
  - Клошинська Ірина Олександрівна (паспорт СВ 836973, виданий 07.11.2003 р. Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера ТОВ «Таврійська Січ». Акціями Компанії не володіє.
  - Ткаченко Сергій Григорович (паспорт СН 279741, виданий 16.01.1997 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві), що є представником акціонера ТОВ «ОВІТО Україна». Акціями Компанії не володіє,
  які діяли у відповідності з Протоколом Загальних зборів акціонерів Компанії № 22 від 14.04.2016 р. та перебували на цій посаді з 14.04.2016 р. по 14.06.2017 р. Рішення прийнято у зв’язку з заявою Клошинської І.О. щодо припинення повноважень члена Наглядової ради Компанії.

  Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Компанії (протокол № 24 від 14.06.2017 року) обрано нових членів Наглядової ради Компанії у наступному складі:
  - Клошинський Олександр Володимирович (паспорт СВ 393534, виданий 29.05.2001 р. Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера Товариства «І.С.ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД». Акціями Компанії не володіє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п`яти років: фінансовий директор ТОВ «Вектор-Інвест», директор за сумісництвом в Компанії «I.C.Інвестментс Лімітед».
  - Метельський Олег Вікторович (паспорт СА 497062, виданий 03.07.1997 р., Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС». Акціями Компанії не володіє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: інженер з комп`ютерних мереж ТОВ "Агро-Ресурс-Iнвест", приватний підприємець.
  - Ткаченко Сергій Григорович (паспорт СН 279741, виданий 16.01.1997 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві), що є представником акціонера ТОВ «ОВІТО Україна». Акціями Компанії не володіє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: президент ТОВ «БІ Мобаіл».
  - Константінов Віталій Миколайович (паспорт СА 620113, виданий 15.11.1997 р. Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ». Акціями Компанії не володіє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: директор ТОВ «Завод ХіТ Технологія», радник директора ТОВ «Завод ХіТ Технологія».

  Засіданням Наглядової ради (протокол № 30-17 від 14.06.2017 р.) Головою Наглядової ради Компанії обрано Клошинського О.В.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

14 червня 2017 рокуИюнь, 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб) емітента


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій) емітента

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
 2. Текст повідомлення:
  26.06.17 р. ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», на пiдставi отриманого листа № б/н вiд 23.06.17 р., наданого ТОВ «Таврійська Січ» (надалі – Товариство), стало вiдомо про змiну власників акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Ними стали:
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «Таврійська Січ» (ЄДРПОУ- 36097890, мiсцезнаходження - Україна, 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21). Розмiр належного Товариству пакету акцiй до змiни становив – 3506000 штук, або 25,043 % статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». В результаті купівлі Товариством пакету акцій у розмірі 750000 штук, або 5,357 % статутного капіталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», у Компанії «І.С. Інвестментс Лімітед», розмір пакету акцій став 4256000 штук, або 30,40 % статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

26 червня 2017 рокуМай, 2017
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»


ПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

(далі - Компанія)

(місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул.Центральний, 21)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 14 червня 2017 року об 11.00

за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-20 до 10-45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 08.06.2017 р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
 2. Прийняття рішення щодо відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
 3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради, про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. Акціонери чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції Голові правління Компанії в робочі дні тижня з 9.00 до 17.30 год. за адресою: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Телефон для довідок: 061 213 79 08. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами – Голова правління Компанії Ковиліна Аліна Андріївна.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.slavutich-invest.com.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

 1. Для проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування по кожному питанню порядку денного обрати та затвердити лічильну комісію у кількості двох осіб в наступному складі:
  Голова лічильної комісії – Андрющенко Юлія Юріївна.
  Член лічильної комісії - Долежалова Наталія Олексіївна.
 2. Витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів відшкодувати за рахунок коштів Компанії.
 3. У зв’язку з заявою Клошинської І.О. щодо припинення повноважень члена Наглядової ради достроково припинити повноваження діючих членів Наглядової ради та обрати нових членів Наглядової ради, а саме:

  Припинити повноваження членів Наглядової ради:
  - Клошинська Ірина Олександрівна, що є представником ТОВ «Таврійська Січ»,
  - Метельський Олег Вікторович, що є представником ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС»,
  - Клошинський Олександр Володимирович, що є представником Товариства «І.С.ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»,
  - Ткаченко Сергій Григорович, що є представником ТОВ «ОВІТО Україна»;

  Обрати нових членів Наглядової ради:
  - Клошинський Олександр Володимирович, який є представником ТОВ «Таврійська Січ», що володіє 3 506 000 шт. простих іменних акцій - 25,0428 % від загальної кількості голосуючих акцій.
  - Метельський Олег Вікторович, який є представником ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС», що володіє 4 200 000 шт. простих іменних акцій - 30 % від загальної кількості голосуючих акцій.
  - Ткаченко Сергій Григорович, який є представником ТОВ «ОВІТО Україна», що володіє 1 400 000 шт. простих іменних акцій - 10 % від загальної кількості голосуючих акцій.
  - Константінов Віталій Миколайович, який є представником ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ», що володіє 4 144 000 шт. простих іменних акцій - 29,60 % від загальної кількості голосуючих акцій.

  Затвердити цивільно-правові договори на безоплатній основі, що укладатимуться з членами Наглядової ради Компанії. Особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, визначити – Голову правління Компанії Ковиліну Аліну Андріївну.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

11 травня 2017 рокуАпрель, 2017
Річна інформація емітента ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ». Детальніше.

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлінняКовилiна Алiна Андрiївна
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
М.П.27.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Компанiя з управлiння активами «Славутич-Iнвест»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23848885
4. Місцезнаходження
69000, Запорізька область, Орджонiкiдзевський район, мiсто Запорiжжя, бульвар Центральний, 21
5. Міжміський код, телефон та факс
(061) 213-79-08
(061) 213-79-11
6. Електронна поштова адреса
info@slavutich-invest.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії27.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована убюлетеню Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР» 81 28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінціhttp://www.slavutich-invest.com/в мережі Інтернет27.04.2017
(адреса сторінки)(дата)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство «Компанiя з управлiння активами «Славутич-Iнвест»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №030564
3. Дата проведення державної реєстрації
02.10.2001
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
7 000 000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
66.30 управлiння фондами
64.20 дiяльнiсть холдингових компанiй
64.30 недержавне пенсiйне забезпечення
10. Органи управління підприємства
Голова та члени правлiння ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест»:
Голова правлiнняКовилiна Алiна Андрiївна(паспорт СА 765294 виданий Ленiнським РВУМВС України в Запорiзькiй обл. вiд 19 травня 1998р.)
Член правлiнняКарiка Євген Iванович ( паспорт СА 746635 виданий Шевченкiвським РВУМВС України в Запорiзькiй обл. вiд 16 квiтня 1998р.)
Член правлiння - Головний бухгалтерДєткова Ольга Миколаївна (паспорт СЮ 264627 виданий Орджонiкiдзевським РВ ГУМВС України в Запорiзькiй обл. вiд 08.06.2012р.)
Голова та члени Наглядової ради ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест»:
Голова Наглядової ради Клошинський Олександр Володимирович, що є представником Товариства «I.С.IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (паспорт СВ 393534, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 29.05.2001р. Домашня адреса: 04210, м.Київ, пр.Героїв Сталiнграду, 8, корп. 3, кв.19) Повноваження з 14.04.2016 року.
Член Наглядової радиМетельський Олег Вiкторович, що є представником ТОВ «НЕО-IНФОРМПЛЮС» (паспорт СА 497062, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 03.07.1997 р. Домашня адреса: 69002, м. Запорiжжя, пр. Ленiна/Грязнова, буд. 81/49, кв. 58.) Повноваження з 14.04.2016 року
Член Наглядової радиТкаченко Сергiй Григорович, що є представником ТОВ «ОВIТО Україна» (паспорт СН 279741, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 16.01.1997 р. Домашня адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 19, кв.14). Повноваження з 14.04.2016 року
Член Наглядової радиКлошинська Iрина Олександрiвна, що є представником ТОВ «Таврiйська Сiч» (паспорт СВ 836973, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 07.11.2003 р. Домашня адреса: 04210, м. Київ, пр. Героїв Сталiнграду, буд. 8, корп. 3, кв. 19.) Повноваження з 14.04.2016 року
Засiданням Наглядової ради (Протокол № 12 вiд 14.04.2016 р.) Головою Наглядової ради обрано Клошинського О.В. Функцiї ревiзiйної комiсiї виконує аудиторська фiрма.
11. Банки, що обслуговують емітента:
11.1. найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «Унiверсал Банк»
11.2. МФО банку
322001
11.3. поточний рахунок
26508000557715
11.4. найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
11.5. МФО банку
-
11.6. поточний рахунок
-

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з у правлiння активами)серiя АЕ № 64208111.06.2015Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку-
ОписТермiн дiї лiцензiї ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» - необмежений.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводитьсятільки в один рядок таблиці.

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

НайменуванняВАТ «Захiденергометал»
Організаційно-правова формаВідкрите акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ31056509
Місцезнаходження03187, м.Київ, вул. Заболотного, будинок 3
ОписПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» володiє 5213 шт. акцiй ВАТ «Захiденергометал», що становить 0,0024 % Статутного капiталу ВАТ «Захiденергометал»

НайменуванняВАТ «Пiвдендизельмаш»
Організаційно-правова формаВідкрите акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ00210986
Місцезнаходження71700, Запорiзька обл., мiсто Токмак, вул. Ленiна, будинок 1
ОписПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» володiє 86720 шт. акцiй ВАТ «Пiвдендизельмаш», що становить 1,2228 % Статутного капiталу ВАТ «Пiвдендизельмаш»

_______________

* Не обов'язково для заповнення.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаКод за ЄДРПОУ засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю«Таврiйська Сiч»3609789069005 Україна 23000 Орджонiкiдзевський мiсто Запорiжжя бульвар Центральний,2139.69
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НЕО-Iнформплюс»3649148203035 мiсто Київ 80000 Солом'янський м. Київ вулиця Механiзаторiв, 2 офiс 30430
Товариство «I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД»НЕ 2944011097 КiпрКiпр мiсто Нiокосiя вул. Дiагору, буд. 4, корп. Кермiа Хауз оф.10410.71
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Овiто Україна»3285306301033 Україна 80000 Голосiївський м. Київ вул.Гайдара, буд.58/10, офiс 1810
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Євроформат ППМ»3108960204070 Україна 80000 Подiльський мiсто Київ вул. Iгоревська, буд. 1/8 лiт. «Б».9.6
Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особиСерія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
---
Усього100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. ПосадаГолова правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКовилiна Алiна Андрiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСА765294 22.04.1998Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження**1978
5. Освіта**Вища
6. Стаж роботи (років)**23
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ТОВ «IНВЕКО» - Директор ЗВЕД
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)07.04.2017, 5 рокiв
9. ОписВiдсутнi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Голова правлiння Компанiї не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Обовязки: Голова Правлiння органiзує господарську дiяльнiсть Компанiї, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi, визначає напрями поточної дiяльностi Компанiї, створює реорганiзує та лiквiдує структурнi пiдроздiли, затверджує штатний розклад, визначає вiдповiднi посадовi та функцiональнi обов’язки працiвникiв Компанiї, умови та порядок оплати їх працi. Повноваження: Голова Правлiння без довiреностi має право вчиняти будь-якi дiї вiд iменi Компанiї, у тому числi: • здiйснювати загальне керiвництво Компанiєю та формувати стратегiю її розвитку; • вести переговори та представляти iнтереси Компанiї та IСI у стосунках з органами державної влади, органами суду, юридичними i фiзичними особами (резидентами i нерезидентами України), мiжнародними та громадськими органiзацiями; • без довiреностi вступати у цивiльнi правовiдносини вiд iменi Компанiї; • з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, на власний розсуд укладати договори, угоди, контракти на суму, що не перевищує розмiру статутного капiталу Компанiї; • вирiшувати питання щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що не перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; • розпоряджатися вiд iменi Компанiї вiдповiдно до чинного законодавства майном та коштами Компанiї, пiдписувати вiд iменi Компанiї угоди та iншi фiнансовi та майновi зобов’язання, зокрема пов’язанi з вiдчуженням або списанням майна Компанiї, залученням кредитних коштiв та заставою майна Компанiї; • вести переговори й укладати угоди вiд iменi та в iнтересах IСI, активами яких управляє Компанiя; • видавати накази i розпорядження, якi є обов’язковими для виконання працiвниками Компанiї, та вирiшувати iншi питання, якi дорученi йому Загальними зборами; • видавати доручення на право виконання дiй та здiйснення представництва вiд iменi Компанiї; • вiдкривати банкiвськi рахунки вiд iменi Компанiї; • придбавати для Компанiї iноземну валюту через банкiвськi установи, якi мають вiдповiдну лiцензiю; • вiдповiдно до трудового законодавства приймати на роботу i звiльняти працiвникiв Компанiї у встановленому порядку, накладати дисциплiнарнi стягнення, здiйснювати заходи щодо морального i матерiального заохочення працiвникiв Компанiї; • встановлювати або затверджувати функцiональнi обов‘язки працiвникiв Компанiї з урахуванням вимог чинного законодавства i Статуту Компанiї; • здiйснювати iншi дiї в межах своїх повноважень, що визначаються Загальними зборами акцiонерiв та вирiшувати iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї.

1. ПосадаГоловний бухгалтер - Член правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиДєткова Ольга Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСЮ 264627 08.06.2012Орджонiкiдзевським РВ ГУМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження**1980
5. Освіта**Вища
6. Стаж роботи (років)**15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ТОВ «ТВК «Сандра Голд» - старший бухгалтер.
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)28.12.2015, до 09.04.2017 року
9. ОписВiдсутнi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обiймає посаду головного бухгалтера за сумiсництвом ТОВ «КУА «Iнвестгруп» (м. Запорiжжя , 69005, бул. Центральний 21) Обов`язки Члена правлiння: - органiзовує роботи Компанiї згiдно законодавства України, забезпечує ефективне виконання доручень та розпоряджень Загальних зборiв акцiонерiв Компанiї, Наглядової ради Компанiї та безпечних умов працi працiвникiв; - вирiшує iншi питання дiяльностi Компанiї, крiм тих, якi входять до компетенцiї iнших органiв та посадових осiб Компанiї. Повноваження Члена правлiння: - разом iз Головою правлiння здiйснювати загальне керiвництво Компанiєю та формувати стратегiю її розвитку; Обов`язки Головного бухгалтера: – забезпечувати дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - облiк грошових коштiв, цiнних паперiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов`язаних з їх рухом; - правильне нарахування i своєчасне перерахування податкiв та iнших платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банком та iншим кредиторам за позиками, вiдрахування коштiв у спецiальнi фiнансовi фонди Компанiї; - збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх у встановленому порядку в архiв. Повноваження Головного бухгалтера: - користуватись матерiалами та iнформацiєю (зокрема конфiденцiйною), що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; - представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; - право пiдпису бухгалтерських та податкових документiв i звiтiв у вiдповiдностi до службових обов’язкiв.

1. ПосадаЧлен правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКарiка Євген Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСА 746635 23.04.1998Шевченкiвським РВ УМВС у Запорiзькiй областi
4. Рік народження**1981
5. Освіта**Вища
6. Стаж роботи (років)**14
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ЗАТ «Запорiзький iнструментальний завод iм. Войкова» - економiст
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)09.04.2013 / 4 роки
9. ОписСудимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. За сумiсництвом - Генеральний директор ТОВ «Таврiйська Сiч» (69005, м. Запорiжжя, бульвар Центральний, 21) Обов`язки Члена правлiння: - органiзовує роботи Компанiї згiдно законодавства України, забезпечує ефективне виконання доручень та розпоряджень Загальних зборiв акцiонерiв Компанiї, Наглядової ради Компанiї та безпечних умов працi працiвникiв; - вирiшує iншi питання дiяльностi Компанiї, крiм тих, якi входять до компетенцiї iнших органiв та посадових осiб Компанiї. Повноваження Члена правлiння: - разом iз Головою правлiння здiйснює загальне керiвництво Компанiєю та формує стратегiю її розвитку;

1. ПосадаВнутрiшнiй аудитор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиАндрющенко Юлiя Юрiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСВ 924754 17.03.2005 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження**1972
5. Освіта**Вища
6. Стаж роботи (років)**26
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ТОВ «Фiрма Iнтерсервiс» - Заступник Директора
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)26.11.2012 / необмежений
9. ОписСудимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Внутрiшнiй аудитор Компанiї не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Обов`язки внутрiшнього аудитора: - Проводити перевiрки з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику, притаманного рiзним сферам дiяльностi Компанiї, а також оцiнювати його. - Забезпечувати органiзацiю постiйного контролю за дотриманням працiвниками Компанiї встановлених процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень згiдно з покладеними на них обов`язками. - Проводити розгляд фактiв порушень працiвниками Компанiї чинного законодавства, у тому числi нормативн-правових актiв НКЦПФР та внутрiшнiх документiв, якi регулюють дiяльнiсть товариства. - Iнформувати виконавчий орган лiцензiата про недопущення дiй, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, в тому числi нормативно-правових актiв НКЦПФР. - Розробляти рекомендацiї щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрiшнього контролю та здiйснювати контроль за їх виконанням. - Забезпечувати схороннiсть та повернення одержаних вiд пiдроздiлiв Компанiї документiв на всiх носiях. - Забезпечувати повноту документування кожного факту перевiрки, оформлювати письмово висновки, де мають бути вiдображенi усi питання, вивченi в ходi перевiрки, та рекомендацiї, наданi керiвництву Компанiї. - Брати участь у засiданнях органiв управлiння Компанiї з правом дорадчого голосу пiд час обговорення питань, якi прямо або опосередковано стосуються стану бухгалтерського облiку, внутрiшнього аудиту (контролю), зовнiшнього аудиту, змiн у структурi або розвитку Компанiї. Внутрiшнiй аудитор має право: - на ознайомлення з усiєю документацiєю Компанiї та здiйснення нагляду за дiяльнiстю будь-якого пiдроздiлу Компанiї, а також вимагати письмовi пояснення вiд окремих посадових осiб щодо виявлених недолiкiв у роботi; - визначати вiдповiднiсть дiй та операцiй, що здiйснюються працiвниками Компанiї, вимогам чинного законодавства України, у тому числi нормативно-правовим актам НКЦПФР, рiшенням керiвних органiв Компанiї, якi визначають полiтику та стратегiю Компанiї, процедуру прийняття i реалiзацiю рiшень, органiзацiю облiку та звiтностi; - перевiряти розрахунково-касовi документи, правочини Компанiї, фiнансову i статистичну звiтнiсть, iншу документацiю, а у разi необхiдностi - наявнiсть готiвки, iнших цiнностей, якi знаходяться в Компанiї; - перевiряти документи пов’язанi iз здiйсненням фiнансового монiторингу; - отримувати в межах своїх повноважень на запит вiд Компанiї до iнших органiзацiй або третiх осiб - суб`єктiв пiдприємницької дiяльностi потрiбнi вiдомостi та документи, що пов`язанi з процесом перевiрки; - залучати у разi необхiдностi працiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв Компанiї для виконання поставлених перед Службою внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї завдань (за згодою керiвникiв структурних пiдроздiлiв); - мати безперешкодний доступ до пiдроздiлу, що перевiряється, а також у примiщення, що використовуються для зберiгання документiв та матерiальних цiнностей, отримувати iнформацiю, яка зберiгається на магнiтних та iнших носiях iнформацiї; - з дозволу керiвника Компанiї знiмати копiї з одержаних документiв, у тому числi копiї файлiв, копiї будь-яких засобiв, що зберiгаються в локальних обчислювальних мережах i автономних комп’ютерних системах, а також розшифровувати цi записи; - при виявленнi порушень чинного законодавства, випадкiв розкрадань, допущених працiвниками Компанiї, рекомендувати Загальним зборам/вищому органу управлiння Компанiї, усунення їх вiд виконання обов’язкiв; - при встановленнi фактiв зловживання службовим становищем керiвника Компанiї повiдомляти про такi випадки Загальнi збори / вищий орган управлiння.

1. ПосадаЧлен Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКлошинська Iрина Олександрiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСВ 836973 07.11.2003 Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження**1987
5. Освіта**вища
6. Стаж роботи (років)**10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Генеральний директор ТОВ «Вектор-Iнвест»
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)14.04.2016 / 3 роки
9. ОписЄ представником акцiонера ТОВ «Таврiйська Сiч». Акцiями Компанiї не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обов`язки Наглядової ради: Наглядова рада Компанiї здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов`язанi з дiяльнiстю Компанiї; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Компанiї; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Компанiї; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 12) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї, в разi якщо Компанiї належить бiльш 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що належить безпосередньо Компанiї, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; 18) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiєю та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй; 22) надання попередньої згоди Головi правлiння Компанiї та Правлiнню в цiлому, якi дiють вiд iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Компанiї, на: - укладання, пiдписання договорiв, угод, контрактiв на суму, що перевищує розмiр статутного капiталу Компанiї; - надання позик; - вирiшення питань щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; - призначення i звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї; - продаж, мiну, дарування, ренту, внесення до статутних капiталiв, передачу в якостi погашення боргу, заставу (iпотека) нерухомого майна, яке є власнiстю Компанiї; - прийняття рiшення про створення господарських товариств, фiлiй, представництв, тощо, а також входження Компанiї до складу учасникiв iснуючих господарських товариств; - надання повноважень Головi Правлiння Компанiї на представлення iнтересiв Компанiї у господарських товариствах, до складу яких входить Компанiя, пiдписання установчих та iнших документiв, необхiдних для керування такими товариствами; 23) вирiшення питання страхування майна, що належить Компанiї; 24) прийняття рiшень про створення та лiквiдацiю пайових iнвестицiйних фондiв, про випуск iнвестицiйних сертифiкатiв; 25) затвердження регламентiв, iнвестицiйних декларацiй, проспектiв емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв, що перебувають в управлiннi Компанiї, та змiн до них; 26) затвердження договорiв з аудитором (аудиторською фiрмою), депозитарiєм, незалежним оцiнювачем майна, зберiгачем, торговцем цiнними паперами щодо обслуговування пайового iнвестицiйного фонду, що перебуває в управлiннi Компанiї. 27) створення структурного пiдроздiлу чи призначення окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) . 28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та Статутом Компанiї.

1. ПосадаЧлен Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМетельський Олег Вiкторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСА497062 03.07.1997 Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження**1980
5. Освіта**вища
6. Стаж роботи (років)**15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Iнженер з комп`ютерних мереж ТОВ Агро-Ресурс-Iнвест, приватний пiдприємець
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)14.04.2016 / 3 роки
9. ОписЄ представником акцiонера ТОВ «НЕО-IНФОРМПЛЮС». Акцiями Компанiї не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обов`язки Наглядової ради: Наглядова рада Компанiї здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов`язанi з дiяльнiстю Компанiї; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Компанiї; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Компанiї; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 12) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї, в разi якщо Компанiї належить бiльш 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що належить безпосередньо Компанiї, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; 18) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiєю та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй; 22) надання попередньої згоди Головi правлiння Компанiї та Правлiнню в цiлому, якi дiють вiд iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Компанiї, на: - укладання, пiдписання договорiв, угод, контрактiв на суму, що перевищує розмiр статутного капiталу Компанiї; - надання позик; - вирiшення питань щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; - призначення i звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї; - продаж, мiну, дарування, ренту, внесення до статутних капiталiв, передачу в якостi погашення боргу, заставу (iпотека) нерухомого майна, яке є власнiстю Компанiї; - прийняття рiшення про створення господарських товариств, фiлiй, представництв, тощо, а також входження Компанiї до складу учасникiв iснуючих господарських товариств; - надання повноважень Головi Правлiння Компанiї на представлення iнтересiв Компанiї у господарських товариствах, до складу яких входить Компанiя, пiдписання установчих та iнших документiв, необхiдних для керування такими товариствами; 23) вирiшення питання страхування майна, що належить Компанiї; 24) прийняття рiшень про створення та лiквiдацiю пайових iнвестицiйних фондiв, про випуск iнвестицiйних сертифiкатiв; 25) затвердження регламентiв, iнвестицiйних декларацiй, проспектiв емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв, що перебувають в управлiннi Компанiї, та змiн до них; 26) затвердження договорiв з аудитором (аудиторською фiрмою), депозитарiєм, незалежним оцiнювачем майна, зберiгачем, торговцем цiнними паперами щодо обслуговування пайового iнвестицiйного фонду, що перебуває в управлiннi Компанiї. 27) створення структурного пiдроздiлу чи призначення окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) . 28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та Статутом Компанiї.

1. ПосадаЧлен Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиТкаченко Сергiй Григорович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСН279741 16.01.1997 Старокиївський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4. Рік народження**1959
5. Освіта**вища
6. Стаж роботи (років)**35
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Президент ТОВ «БI Мобаiл»
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)14.04.2016 / 3 роки
9. ОписЄ представником акцiонера ТОВ «ОВIТО Україна». Акцiями Компанiї не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обов`язки Наглядової ради: Наглядова рада Компанiї здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов`язанi з дiяльнiстю Компанiї; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Компанiї; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Компанiї; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 12) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї, в разi якщо Компанiї належить бiльш 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що належить безпосередньо Компанiї, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; 18) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiєю та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй; 22) надання попередньої згоди Головi правлiння Компанiї та Правлiнню в цiлому, якi дiють вiд iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Компанiї, на: - укладання, пiдписання договорiв, угод, контрактiв на суму, що перевищує розмiр статутного капiталу Компанiї; - надання позик; - вирiшення питань щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; - призначення i звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї; - продаж, мiну, дарування, ренту, внесення до статутних капiталiв, передачу в якостi погашення боргу, заставу (iпотека) нерухомого майна, яке є власнiстю Компанiї; - прийняття рiшення про створення господарських товариств, фiлiй, представництв, тощо, а також входження Компанiї до складу учасникiв iснуючих господарських товариств; - надання повноважень Головi Правлiння Компанiї на представлення iнтересiв Компанiї у господарських товариствах, до складу яких входить Компанiя, пiдписання установчих та iнших документiв, необхiдних для керування такими товариствами; 23) вирiшення питання страхування майна, що належить Компанiї; 24) прийняття рiшень про створення та лiквiдацiю пайових iнвестицiйних фондiв, про випуск iнвестицiйних сертифiкатiв; 25) затвердження регламентiв, iнвестицiйних декларацiй, проспектiв емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв, що перебувають в управлiннi Компанiї, та змiн до них; 26) затвердження договорiв з аудитором (аудиторською фiрмою), депозитарiєм, незалежним оцiнювачем майна, зберiгачем, торговцем цiнними паперами щодо обслуговування пайового iнвестицiйного фонду, що перебуває в управлiннi Компанiї. 27) створення структурного пiдроздiлу чи призначення окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) . 28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та Статутом Компанiї.

1. ПосадаГолова Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКлошинський Олександр Володимирович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСВ393534 29.05.2001 Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження**1963
5. Освіта**вища
6. Стаж роботи (років)**30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Фiнансовий директор ТОВ «Вектор-Iнвест», Директор за сумiсництвом в Компанiї «I.C.Iнвестментс Лiмiтед»
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)14.04.2016 / 3 роки
9. ОписЄ представником акцiонера Товариства «I.С.IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД». Акцiями Компанiї не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обов`язки Наглядової ради: Наглядова рада Компанiї здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов`язанi з дiяльнiстю Компанiї; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Компанiї; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Компанiї; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 12) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї, в разi якщо Компанiї належить бiльш 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що належить безпосередньо Компанiї, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; 18) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiєю та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй; 22) надання попередньої згоди Головi правлiння Компанiї та Правлiнню в цiлому, якi дiють вiд iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Компанiї, на: - укладання, пiдписання договорiв, угод, контрактiв на суму, що перевищує розмiр статутного капiталу Компанiї; - надання позик; - вирiшення питань щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; - призначення i звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї; - продаж, мiну, дарування, ренту, внесення до статутних капiталiв, передачу в якостi погашення боргу, заставу (iпотека) нерухомого майна, яке є власнiстю Компанiї; - прийняття рiшення про створення господарських товариств, фiлiй, представництв, тощо, а також входження Компанiї до складу учасникiв iснуючих господарських товариств; - надання повноважень Головi Правлiння Компанiї на представлення iнтересiв Компанiї у господарських товариствах, до складу яких входить Компанiя, пiдписання установчих та iнших документiв, необхiдних для керування такими товариствами; 23) вирiшення питання страхування майна, що належить Компанiї; 24) прийняття рiшень про створення та лiквiдацiю пайових iнвестицiйних фондiв, про випуск iнвестицiйних сертифiкатiв; 25) затвердження регламентiв, iнвестицiйних декларацiй, проспектiв емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв, що перебувають в управлiннi Компанiї, та змiн до них; 26) затвердження договорiв з аудитором (аудиторською фiрмою), депозитарiєм, незалежним оцiнювачем майна, зберiгачем, торговцем цiнними паперами щодо обслуговування пайового iнвестицiйного фонду, що перебуває в управлiннi Компанiї. 27) створення структурного пiдроздiлу чи призначення окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) . 28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та Статутом Компанiї.

_______________

* Зазначаєтьсяуразінаданнязгодифізичноїособи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиКіл-ть акцій (шт.)Від загал. кіл-ті акцій (у %)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред`яв-никаприві-лейовані іменніприві-лейовані на пред`яв-ника
Голова правлiнняКовилiна Алiна АндрiївнаСА 76529422.05.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.000000
Головний бухгалтер - Член правлiнняДєткова Ольга МиколаївнаСЮ26462708.06.2012 Орджонiкi-дзевським РВ ГУМВС в Зап. обл.000000
Член правлiнняКарiка Євген IвановичСА 74663516.01.1997 Шевченкiв-ським РО УМВС України в Зап. обл.000000
Внутрiшнiй аудиторАндрющенко Юлiя ЮрiївнаСВ 924754 17.03.2005 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi000000
Голова наглядової радиКлошинський Олександр ВолодимировичСВ 393534 29.05.2001 Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi000000
Член наглядової радиКлошинська Iрина ОлександрiвнаСВ 836973 07.11.2003 Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi000000
Член Наглядової радиМетельський Олег ВiкторовичСА 497062 03.07.1997 Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй областi000000
Член наглядової радиТкаченко Сергiй ГригоровичСН 279741 16.01.1997 Старокиївський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi000000
Усього000000

_______________

* Зазначаєтьсяуразінаданнязгодифізичноїособи на розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юр. особи Ідент-ий код за ЄДРПОУ Місцез-ня Дата вне-сення до реє-стру Кіл-ть акцій (шт.) Від загальної кіл-ті акцій (у %) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред`яв-ника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред`яв-ника
ТОВ «Таврiйська Сiч» 36097890 69005 Україна 23000 Орджо-нiкiдзевський м. Запорiжжя бульвар Центральний, 21 5556600 39.69 5556600 0 0 0
ТОВ «НЕО-IНФОРМПЛЮС» 36491482 03035 Україна 80000 Солом`янський м. Київ вул. Механiзаторiв 2 (оф.) 304 4200000 30 4200000 0 0 0
Товариство «I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» НЕ 294401 1097 Україна - м. Нiкосiявул. Дiагору, буд. 4, корп. Кермiа Хауз оф.104 1499400 10.71 1499400 0 0 0
ТОВ «ОВIТО УКРАЇНА» 32853063 01033 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ вул.Гайдара, буд.58/10, офiс 18 1400000 10 1400000 0 0 0
ТОВ «Євроформат ППМ» 31089602 04070 УкраїнаПодiльський м. Київ вул. Iгоревська, буд. 1/8 лiт Б 1344000 9.6 1344000 0 0 0
Усього 14000000 100 14000000 100 0 0

_______________

* Зазначається: «Фізична особа»,якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім`я, по батькові.

** Не обов`язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 14.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї у 2016 роцi. 3. Звiт Наглядової Ради Компанiї про результати роботи у 2016 роцi. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за 2016 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту Компанiї за 2016 рiк. 6. Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2016 рiк та розгляд питання про нарахування дивiдендiв. 7. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Компанiї у 2016 роцi. 8. Прийняття рiшення про переобрання членiв Наглядової Ради та затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради. Прийнятi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв i пiдведення пiдсумкiв голосування по кожному питанню порядку денного, обрати та затвердити лiчильну комiсiю у кiлькостi двох осiб в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї – Андрющенко Юлiя Юрiївна. Член лiчильної комiсiї - Долежалова Наталiя Олексiївна. 2. Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї у 2016 роцi. 3. Затвердити Звiт про результати роботи Наглядової Ради Компанiї у 2016 роцi. 4. Затвердити звiт ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фiнанс», що виконує функцiї ревiзiйної комiсiї, по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за 2016 рiк. 5. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Компанiї за 2016 рiк. 6. Збитки звiтного року покрити за рахунок нерозподiлених прибуткiв. Питання про дивiденди не розглядати у зв`язку з вiдсутнiстю прибутку у 2016 роцi. 7. Затвердити основним напрямком дiяльностi Компанiї у 2016 роцi - здiйснення управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування. 8.1. У зв’язку з внесенням змiн до чинного законодавства затвердити новий склад Наглядової ради Компанiї у складi представникiв акцiонерiв Компанiї: - Клошинська Iрина Олександрiвна, що є представником ТОВ «Таврiйська Сiч», що володiє 4 200 000 шт. простих iменних акцiй - 30 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. - Метельський Олег Вiкторович, що є представником ТОВ «НЕО-IНФОРМПЛЮС», що володiє 4 200 000 шт. простих iменних акцiй - 30 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. - Клошинський Олександр Володимирович, що є представником Товариства «I.С.IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД», що володiє 4 200 000 шт. простих iменних акцiй - 30 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. - Ткаченко Сергiй Григорович, що є представником ТОВ «ОВIТО Україна», що володiє 1 400 000 шт. простих iменних акцiй - 10 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 8.2. Затвердити цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Компанiї. Особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради визначити – Голову правлiння Компанiї Ковилiну Алiну Андрiївну.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970
Дата виплати дивідендів 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970
Опис Протоколом № 20 вiд 10.04.2016 року прийнято рiшення питання про дивiденди не розглядати у зв&язку з вiдсутнiстю прибутку за результатами дiяльностi у 2014 роцi.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім&я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство «Синтез-Аудит-Фiнанс»
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Kод за ЄДРПОУ 23877071
Місцезнаходження 69001, мiсто Запорiжжя, Немировича Данченка 60 оф.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності П000329
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.05.2013
Міжміський код та телефон 061 212-05-81
Факс 061 212-05-81
Вид діяльності аудиторськi перевiрки
Опис Здiйснює аудиторськi перевiрки дiяльностi Компанiї та виконує функцiї ревiзiйної комiсiї Компанiї.
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім&я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, м. Київ, Нижнiй вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044 279-13-22
Факс 044 279-13-22
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис ПАТ «НДУ» веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім&я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Гудвiл-Брок»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Kод за ЄДРПОУ 23740981
Місцезнаходження 69005, м. Запорiжжя, бульвар Центральний, 21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286692
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон 061 222-96-77
Факс 061 222-96-77
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента здiйснює ПАТ «НДУ»

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реє-страцію випуску Наймену-вання органу, що зареє-стрував випуск Міжнародний ідентифі-каційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номі-нальна вартість акцій (грн.) Кіл-ть акцій (шт.) Загальна номі-нальна вартість (грн.) Частка у статут-ному капіталі (у %)
22.12.2009 346/1/09 ДКЦПФР UA4000007223 Акція проста бездоку-ментарна іменна Бездоку-ментарні іменні 0.5 14000000 7000000 100
Опис н/д
 

Опис бізнесу

Важливих подiй не вiдбувалось.
ПрАТ «КУA «Славутич-Iнвест» не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, тощо.
6 штатних працiвникiв
Член Української асоцiацiї iнвестицiйного бiзнесу, мiсцезнаходження УАIБ - 03680 м. Київ, Україна, вул. Предславинська, 28, офiс 301
н/д
Пропозицiй не надходило.
Вiдповiдає чинному законодавству України.
Послуги з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв.
н/д
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, правочини мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку протягом звiтного року не укладалися.
н/д
н/д
Штрафiв не було
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 7641 7639 0 0 7641 7639
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 10 3 0 0 10 3
транспортні засоби 1 0 0 0 1 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 7629 7629 0 0 7629 7629
інші 2 7 0 0 2 7
Усього 7641 7639 0 0 7641 7639
Опис н/д

Інформація про зобов`язання емітента

Види зобов`язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов`язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 195 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов`язання X 16 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов`язання X 123 X X
Усього зобов`язань X 139 X X
Опис: Поточнi зобов`язання станом на 31.12.16 року складають 139 тис. грн., iншi довгостроковi зобов`язання - 195 тис.грн.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
14.04.2016 14.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.12.2016 21.12.2016 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23877071
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1372 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 329П 00032918.12.201526.11.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора умовно-позитивна

Текст аудиторського висновку

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23877071
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1372 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 329 П 000329 18.12.2015 26.11.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Компанiя з управлiння активами "СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ" станом на 31 грудня 2016 року Керiвництву ПрАТ «Компанiя з управлiння активами «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку I. Звiт щодо фiнансової звiтностi Приватним пiдприємством «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс», що дiє на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1372, виданого рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України № 317/4 вiд 26.11.2015 року, дiйсне до 26.11.2020 року, проведено аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Компанiя з управлiння активами «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» (далi по тексту ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ») за 2016 рiк. Мета аудиту - виказування незалежної професiйної думки вiдносно достовiрностi фiнансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним Концептуальним основам фiнансової звiтностi та Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, прийнятiй облiковiй полiтицi станом на 31.12.2016 р. Основнi вiдомостi про ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» Повна найменування Приватне акцiонерне товариство «Компанiя з управлiння активами «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» Код за ЄДРПОУ 23848885 № свiдоцтва про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) та дата його видачi Серiя А01 № 030564 вiд 23.04.2011 р. Номер запису: 11031050015004263 Орган, який видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради Вид дiяльностi за КВЕД 66.30 Управлiння фондами; 64.20 Дiяльнiсть холдингових компанiй; 64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб’єкти; 65.30 Недержавне пенсiйне забезпечення; 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування. № лiцензiї АВ № 642081 вiд 11.06.2015р. Лiцензiйнi види дiяльностi Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з управлiння активами). Строк дiї : 11.06.2015р. – необмежений. IСI, активи яких перебувають в управлiннi КУА 1) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Агроперспектива» недиверсифiкованого виду закритого типу; 2) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Прогресивнi технологiї» недиверсифiкованого виду закритого типу; 3) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Будiвельнi iнвестицiї» недиверсифiкованого виду закритого типу: до дати прийняття рiшення щодо припинення IСI- з 09.11.15р.; 4) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Оптимальнi стратегiї» недиверсифiкованого виду закритого типу; 5) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «IГТ» недиверсифiкованого виду закритого типу; 6) Iнтервальний диверсифiкований пайовий iнвестицiйний фонд «Запорiзькi феросплави»; 7) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйний проект» недиверсифiкованого виду закритого типу; 8) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Крок-Резерв» недиверсифiкованого виду закритого типу; 9) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Прогрес-Iнвест» недиверсифiкованого виду закритого типу; 10) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнновацiйнi технологiї» недиверсифiкованого виду закритого типу; 11) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнновацiйнi системи» недиверсифiкованого виду закритого типу; 12) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Промисловi iнвестицiї» недиверсифiкованого виду закритого типу; 13) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «GB-Iнвест» недиверсифiкованого виду закритого типу; 14) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Агроперспектива-К» недиверсифiкованого виду закритого типу; 15) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйний розвиток» недиверсифiкованого виду закритого типу; 16) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйнi стратегiї» недиверсифiкованого виду закритого типу; 17) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Промисловий капiтал» недиверсифiкованого виду закритого типу; 18) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Фондовий капiтал» недиверсифiкованого виду закритого типу; 19) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Фiнансовi стратегiї» недиверсифiкованого виду закритого типу ; 20) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйнi перспективи» недиверсифiкованого виду закритого типу; 21) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Фiнансова iнiцiатива» недиверсифiкованого виду закритого типу . Мiсцезнаходження 69000 м. Запорiжжя, б-р Центральний,21 Дата початку проведення аудиту 14.12.2016 р. Дата закiнчення проведення аудиту 16.02.2017 р. Опис аудиторської перевiрки Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Аудитором зробленi дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнка вiдповiдностi застосування принципiв облiку Концептуальним основам фiнансової звiтностi, прийнятiй облiковiй полiтицi. Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до вимог Законодавства України в сферi господарської дiяльностi i оподаткування: Законiв України «Про господарськi товариства», «Про цiннi папери та фондовий ринок», «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про iнститути спiльного iнвестування», Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, мiжнародних стандартiв № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї про результати дiяльностi iнститутiв спiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанiї з управлiння активами, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 11.06.2013 р. № 991. Аудит здiйснений на пiдставi наступних документiв: Статут Товариства; Протоколи загальних зборiв учасникiв; Свiдоцтво про державну реєстрацiю Товариства; Банкiвськi та iншi розрахунковi документи за 2016 рiк; Оборотно-сальдовi вiдомостi по бухгалтерських рахунках за 2016 рiк; Первиннi документи по рахунках Товариства за 2016 рiк; Договори з фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та iншi документи, що вiдображають та пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських операцiй Товариства станом на 31.12.2016 рiк; Iншi документи, що вiдображають та пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських операцiй товариства за 2016 рiк; Фiнансова звiтнiсть у складi: - Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р.; - Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 р.; - Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк; - Звiт про власний капiтал за 2016 р.; - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Основою подання фiнансової звiтностi ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО). Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2015 роцi, датою переходу на МСФЗ визначено - 1 сiчня 2014 року. Товариство визначило Концептуальну основу складання фiнансової звiтностi, яка ґрунтується на чинних Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi. Бухгалтерський облiк та показники фiнансової звiтностi ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» вiдображають фiнансовий стан Товаиства з додержанням Концептуальної основи фiнансової звiтностi за МСФЗ та прийнятої облiкової полiтики Товариства стосовно складання фiнансової звiтностi. Принципи облiкової полiтики, використанi при пiдготовцi зазначеної фiнансової звiтностi Товариства, передбачають оцiнку активiв та зобов’язань за справедливою або амортизованою вартiстю в залежностi вiд їх класифiкацiї та були розкритi в Примiтках до фiнансової звiтностi. Надана звiтнiсть пiдготовлена з використанням правил облiку та оцiнки об’єктiв облiку за справедливою та амортизованою вартiстю. Форми фiнансової звiтностi не вiдповiдають вимогам МСБО №1 «Подання фiнансової звiтностi». Товариство надало звiтнiсть за формами, визначеними Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 1, затвердженим наказом МФУ вiд 07.02.2013р. №73, не використовуючи всiх компонентiв фiнансової звiтностi. Разом з тим, товариство необхiднi розкриття iнформацiї провело в Примiтках до фiнансової звiтностi, що не спричинило непорозумiння фiнансової iнформацiї користувачами та вiдобразило всi вiдповiднi аспекти господарчої дiяльностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та її достовiрне подання. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає потрiбним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам та Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть стосовно фiнансової звiтностi несе керiвництво ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ - IНВЕСТ». Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть та вартiсть основних засобiв та запасiв ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» на 31.12.2016 року за допомогою наших аудиторських процедур, оскiльки не спостерiгали за рiчною iнвентаризацiєю необоротних та оборотних активiв. В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської заборгованостi та зобов`язань, вiдображених на балансi товариства станом на 31.12.2016 року. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2016р. та її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за 2016 рiк з додержанням вимог Концептуальної основи фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. II Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги Розкриття iнформацiї про власний капiтал В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про правильнiсть вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу, згiдно вимог Концептуальної основи фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. На нашу думку, товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р. та вiрно вiдобразило розмiр власного капiталу у фiнансовiй звiтностi. Власний капiтал ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» станом на 31.12.2016 р. складається iз: - статутного капiталу – 7000 тис. грн.; - капiталу у дооцiнках – 1779 тис. грн.; - резервного капiталу - 64 тис. грн.; - непокритого збитку – 1358 тис. грн. Статут ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» (остання дев’ята редакцiя) затверджений загальними зборами учасникiв (протокол № 18 вiд 07.11.2014 р.) та зареєстрований Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради Запорiзької областi 10 листопада 2014 року № 11031050027004263. Статутний капiтал ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» сформований згiдно з Законом України «Про господарськi товариства» та повнiстю сплачений грошовими коштами учасникiв на суму 7000 тис. грн., облiковується на рахунку 401 «Статутний капiтал» та вiдповiдає установчим документам. Протягом 2016року змiн розмiру статутного капiталу не вiдбувалося. Розмiр Статутного капiталу станом на 31.12.2016 р. • заявлений - 7 000 000 грн. • сплачений - 7 000 000 грн. Склад та структура Статутного капiталу станом на 31.12.2016 р. • кiлькiсть акцiй - 14 000 000 шт. • види акцiй - простi iменнi • номiнальна вартiсть - 0,50 грн. Станом на 31.12.2016 р. статутний фонд розподiлено таким чином: № п/п Власники Частка учасника (шт.) Частка учасника (тис.грн.) Частка учасника (%) 1 Товариство «I.С.IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» 1 500 000 750 10,71 2 ТОВ «НIП» 4 200 000 2100 30 3 ТОВ « Таврiйська Сiч» 5 556 000 2778 39,69 4 ТОВ «ОВIТО Україна» 1 400 000 700 10 5 ТОВ «Євроформат ППМ» 1 344 000 672 9,6 Разом 14 000 000 7000 100 Формування резервного капiталу здiйснюється згiдно установчих документiв. Протягом 2016 року Компанiя вiдрахування до резервного капiталу та його використання не здiйснювала. Станом на 31.12.2016 р. вiн становить 64 тис. грн. За наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi станом на 31.12.2015 року непокритий збиток Компанiї зменшився в порiвняннi з минулим роком на суму отриманого чистого прибутку 53 тис. грн., непокритий збиток склав 1358 тис. грн.. Таким чином, власний капiтал Товариства станом на 31.12.2016 року збiльшився на 53 тис. грн., склав 7485 тис. грн., що вiдповiдає вимогам Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами), затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 23.07.2013 року № 1281, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 12.09.2013 р.№ 1576/24108. Вiдображення в звiтностi власного капiталу вiдповiдає Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi та МСФЗ. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Розкриття iнформацiї за видами активiв На нашу думку, у фiнансовiй звiтностi ПрАТ «Компанiя з управлiння активами «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» достовiрно i у повнiй мiрi розкрита iнформацiя за видами активiв. Надана iнформацiя по необоротним та оборотним активам в усiх суттєвих аспектах розкрита у вiдповiдностi до встановлених нормативiв, зокрема МСФЗ. Вартiсть активiв пiдприємства, що вiдображена у фiнансових звiтах станом на 31.12.2016 року, зменшилась на 26 тис. грн. i складає 7819 тис. грн. У ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» станом на 31.12.2016 р. облiковуються власнi основнi засоби та iншi необоротнi активи, що за первiсною вартiстю не змiнились за рiк та становлять 210,0 тис. грн. Знос вирiс за рiк за рахунок амортизацiї на 2 тис.грн. i складає 200,0 тис. грн., вiдповiдно залишкова вартiсть знизилась на 2,0 тис. грн. Таким чином, залишкова вартiсть склала 10 тис.грн. Облiк основних засобiв ведеться по справедливiй вартостi згiдно МСБО 16 «Основнi засоби». Станом на 31.12.2016 р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв (вартiсть придбаних лiцензiй) у порiвняннi з минулим роком залишилась незмiнною i становить 4 тис. грн. Облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО № 38 «Нематерiальнi активи». У складi Iнвестицiйної нерухомостi Товариства облiковуються придбанi земельнi дiлянки i станом на 31.12.2016 року їх вартiсть залишилась незмiнною у порiвняннi з 2015 роком та складає 7 629 тис. грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на 31.12.2016 р. вiдсутнi. Згiдно наказу про облiкову полiтику ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» придбанi запаси зараховуються на баланс за собiвартiстю. При вiдпуску запасiв, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнку визначають за методом ФIФО. Виробничi запаси Товариства станом на 31 грудня 2016 р. склали 3 тис. грн., що менше на 1 тис. грн. у порiвняннi з минулим роком. Облiк запасiв ведеться згiдно МСБО № 2 «Запаси». Дебiторська заборгованiсть за послуги станом на 31.12.2016 року зменшилась в порiвняннi з 2015 р. на 30 тис.грн. та склала 28 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами збiльшилась проти 2015 р. на 10 тис.грн., та склала 28 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом залишилась незмiнною - 2 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016 р. зменшилась з 37 тис.грн. до 26 тис.грн. (заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками). Створення резерву сумнiвних боргiв облiковою полiтикою Товариства передбачено виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. Сумнiвна заборгованiсть станом на 31.12.2016 року в товариствi вiдсутня. Залишки грошових коштiв Товариства в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2016 року зрiс на 8 тис.грн. та складають 89 тис. грн. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Розкриття iнформацiї про зобов’язання Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, послуги станом на 31.12.2016 року зменшилась на 28 тис.грн. i склала 78 тис. грн. (кур’єрськi послуги, послуги оренди, iнтернет-послуги). Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом залишилась на рiвнi 2015 р. та склала 16 тис. грн. Станом на 31.12.2016р. поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi -5 тис. грн., що на 2 тис.грн. бiльше нiж у 2015р. Поточнi забезпечення резерва вiдпусток станом на 31.12.2016 нарахованi в сумi 40 тис. грн. та збiльшились на 5 тис.грн. Iншi довгостроковi зобов’язання (заборгованiсть за векселi) зменшились на 58 тис. грн. у порiвняннi з 2015р. та станом на 31.12.2016р.облiковуються у сумi 195 тис.грн. Прострочена заборгованiсть вiдсутня. Заборгованостi перед банками немає. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов’язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку(збитку) Визнання доходiв в бухгалтерському облiку Товариством здiйснюється з використанням методу нарахування всiх факторiв, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам МСБО 18 «Дохiд». Товариство достовiрно розподiляє за елементами та ознаками доходи та витрати на рахунках бухгалтерського облiку. Визнання доходiв та витрат в фiнансовiй звiтностi пiдприємства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх доходiв та витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам Концептуальної основи фiнансової звiтностi та МСФЗ. Протягом 2016 року Товариством було отримано дохiд у сумi 462 тис. грн. вiд надання послуг з управлiння активами, що на 64 тис. грн. менше, нiж у 2015 роцi. Iншi операцiйнi доходи отриманi в сумi 2 тис.грн. Iншi фiнансовi доходи (вiдсотки отриманi) станом на 31.12.2016 р. склали 9 тис. грн., що на 1 тис. грн. бiльше, нiж i в минулому роцi. Загальна сума витрат за 2016 рiк склала 420 тис. грн., у тому числi: - адмiнiстративнi витрати склали 408 тис. грн., що на 63 тис. грн. менше, нiж у минулому роцi; - витрати з податку на прибуток – 12 тис. грн., що на 8 тис. грн. менше, нiж в 2015 роцi. Таким чином, за наслiдками 2016 року Товариством отриманий прибуток у сумi 53 тис. грн., що зменшило суму збитку попереднiх перiодiв та станом на 31.12.2016р. сума непокритого збитку становить 1 358 тис.грн. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про доходи, витрати та фiнансовий результат подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розмiр чистих активiв або власного капiталу Товариства, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 р. збiльшився за рiк на 53 тис. грн. та складає 7485 тис. грн. Перевiркою встановлено, що фiнансовi звiти об’єктивно та достовiрно розкривають iнформацiю про вартiсть чистих активiв Компанiї за 2016 рiк, тобто про розмiр його статутного капiталу, капiталу у дооцiнках, резервного капiталу та непокритого збитку. Чистi активи Товариства на 485 тис. грн. (7485 тис. грн. - 7000 тис. грн.) вище, нiж величина статутного капiталу. Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх вiдповiднiсть вимогам ст. 144 Цивiльного кодексу України вiд 16 сiчня 2003 р. № 435-1V. Висловлення думки про вiдповiднiсть резервного фонду установчим документам (Формування резервного фонду) За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженнi Компанiї: - створюється та поповнюється резервний фонд (капiтал); - накопичується нерозподiлений прибуток (покриваються збитки). У Компанiї створюється резервний фонд у розмiрi 25 вiдсоткiв статутного капiталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду повинен становити 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку.. Вимоги щодо розмiру та зберiгання резервного фонду Компанiї визначаються нормативно-правовими актами органу, що здiйснює державне регулювання на ринку цiнних паперiв та органу, що здiйснює державне регулювання ринку фiнансових послуг. Станом на 01.01.2016 року розмiр резервного капiталу становив 64,0 тис. грн. Протягом 2016 року вiдрахування до резервного капiталу та використання резервного капiталу Товариством не здiйснювалось. Таким чином, на 31.12.2016 року розмiр резервного капiталу не змiнився та залишився на рiвнi 64,0 тис. грн. Висловлення думки щодо дотримання вимог нормативно-правових актiв Комiсiї, що регулюють порядок складання та розкриття iнформацiї компанiями з управлiння активами Станом на 31.12.2016 р. ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» дотримується вимог наступних нормативно-правових актiв НКЦПФР, що регулюють порядок складання та розкриття iнформацiї: - Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами), затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 23.07.2013 р. № 1281, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 12.09.2013 р. № 1576/24108 (Глава 3 "Умови провадження компанiєю з управлiння активами професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами)" Роздiл 2 "Умови отримання лiцензiї та провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами) компанiєю з управлiння активами") iз змiнами i доповненнями , внесеними рiшеннями НКЦПФР вiд 30.09.2014р., вiд 12.01.2016р. № 11; - Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризиками, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 01.10.2015 р.№ 1597 iз змiнами та доповненнями, внесеними рiшенням НКЦПФР вiд 28.07.2016р. № 819; - Положення про особливостi здiйснення дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв, затверджене рiшенням НКЦПФР вiд 06.08.2013р. № 1414, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2013 р. № 1486/24018 iз змiнами та доповненнями , внесеними рiшенням НКЦПФР вiд 28.10.2014р. №1448; Iнформацiя про наявнiсть та вiдповiднiсть системи внутрiшнього аудиту Вiдповiдно до чинного законодавства в ПрАТ КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» створена служба внутрiшнього аудиту (контролю), дiяльнiсть якої регламентується «Положенням про службу внутрiшнього аудиту (контролю)», редакцiя якого затверджена Наглядовою Радою (протокол № 18-14 вiд 27.06.2014 року). Внутрiшнiй аудит (контроль), як система контролю за дiяльнiстю Товариства має на метi оцiнку та вдосконалення системи внутрiшнього контролю Товариства. Служба внутрiшнього аудиту (контролю) бере участь в удосконаленнi системи управлiння ризиками, внутрiшнього контролю i корпоративного управлiння з метою забезпечення: - ефективностi процесу управлiння ризиками; - надiйностi, адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю; - ефективного корпоративного управлiння; - повноти та достовiрностi фiнансової i управлiнської iнформацiї; - дотримання Фондом вимог законодавства України. Внутрiшнiй аудит (контроль) в Товариствi здiйснюється особою, призначеною за рiшенням Загальних зборiв учасникiв на посаду внутрiшнього аудитора ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ», яка пiдпорядковується та звiтується перед ними. Наявна система внутрiшнього аудиту, розроблена та запроваджена ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ», вiдповiдає вимогам чинного законодавства, мiнiмiзує ризики, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства, та є достатньою для складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки Iнформацiя про стан корпоративного управлiння Формування складу органiв корпоративного управлiння у Товариствi здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 11 Статуту, затвердженого 07.11.2014 року на Загальних зборах акцiонерiв Товариства /протокол № 18/. Протягом звiтного року в Товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: 1) Управлiння Товариством здiйснюють: - Загальнi збори акцiонерiв Товариства; - Наглядова рада; - Правлiння /виконавчий орган Товариства/. 2) Управлiння поточною дiяльнiстю Товариства здiйснюється виконавчим органом – Головою Правлiння Товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Функцiї органу контролю, Ревiзiйної комiсiї, за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства здiйснює незалежний аудитор пiд час аудиту рiчної фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до чинних нормативних актiв України на пiдставi укладених з товариством угод. Станом на кiнець звiтного перiоду посадовою особою Товариства є Голова Правлiння - Ковилiна Алiна Андрiївна. Учасниками i власниками Товариства є: - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Таврiйська Сiч»; - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НЕО-IНФОРМПЛЮС»; - Товариство «I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД»; - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОВIТО УКРАЇНА»; - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Євроформат ППМ». Система управлiння Товариством вiдповiдає вимогам ст.89 Господарського Кодексу. Допомiжна iнформацiя Iнформацiя про пов’язаних осiб Власники – юридичнi особи Товариства: - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Таврiйська Сiч» - частка в статутному фондi (капiталi) компанiї з управлiння активами 39,69 %; - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НЕО-IНФОРМПЛЮС» - частка в статутному фондi (капiталi) компанiї з управлiння активами 30 %; - Товариство «I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» - частка в статутному фондi (капiталi) компанiї з управлiння активами 10,71 %; - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОВIТО УКРАЇНА» - частка в статутному фондi (капiталi) компанiї з управлiння активами 10%; - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Євроформат ППМ» - частка в статутному фондi (капiталi) компанiї з управлiння активами 9,6 %; Керiвник Товариства - Ковилiна Алiна Андрiївна. Пов’язанi особи керiвника ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ»: - Ковилiн Андрiй Аркадiйович – батько; - Ковилiна Тетяна Миколаївна – мати; - Ковилiн Кирило Андрiйович - брат. Особи, якi володiють бiльш нiж 20% статутного фонду юридичних осiб – засновникiв Товариства: - Клошинський Олександр Володимирович - частка у статутному Фондi (капiталi) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Таврiйська Сiч» - 100 %; - Компанiя «ПРАЛIНК IНВЕСТ ЛIМIТЕД» - частка у статутному Фондi (капiталi) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «НЕО-IНФОРМПЛЮС» - 100 %; - Компанiя «АЛЬТУС КЕПIТАЛ С.А.» - частка у статутному Фондi (капiталi) Товариства «I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» - 100 %; - Ткаченко Валентина Iгорiвна - частка у статутному Фондi (капiталi) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОВIТО УКРАЇНА» - 50 %; - Ткаченко Ольга Iгорiвна - частка у статутному Фондi (капiталi) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОВIТО УКРАЇНА» - 50 %. - Ткаченко Сергiй Григорович - частка у статутному Фондi (капiталi) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЄВРОФОРМАТ ППМ» - 92 %. Станом на 31.12.16р. ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» не є засновником або учасником юридичних осiб. Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу Подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан ПрАТ КУА «СЛАВУТИЧ- IНВЕСТ» вiдсутнi. Iнформацiя про ступiнь ризику КУА Iнформацiя про ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ- IНВЕСТ» згiдно аналiзу результатiв пруденцiйних показникiв дiяльностi ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ- IНВЕСТ» станом на 31.12.2016 р.: № Показник Значення Нормативне значення 1 Норматив достатностi власних коштiв 63,15 не менше 0,5 1 Покриття зобов`язань власним капiталом 96,65 не менше 0,5 2 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,96 не менше 0,5 Загальний рiвень показникiв ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» станом на 31.12.2016 р. вiдповiдає нормативному рiвню. Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв Iншi факти та обставини, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть у майбутньому, не вiдомi. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю ПрАТ КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ», що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що подається до НКЦПФР разом iз фiнансовою звiтнiстю, не встановлено. Довiдка про фiнансовий стан ПрАТ КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» на 31.12.2016 р. (тис. грн.) Показники на 31.12.2015 р на 31.12.2016 р Примiтки 1.Коефiцiєнт лiквiдностi: 1.1.Загальний (коефiцiєнт покриття) К 1.1 = 2ра 3рп 1,25 1,27 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вказує, що Товариство незалежне вiд позикових коштiв при фiнансуваннi реальних активiв. Теоретичне значення 1,0 – 2,0 1.2. Поточної лiквiдностi К 1.2 = 2ра- р.(1101-1104) 3рп 1,23 1,24 Теоретичне значення коефiцiєнта 0,6-0,8. Даний коефiцiєнт свiдчить про достатнiсть лiквiдностi Товариства. 1.3 Абсолютної лiквiдностi К 1.3 = р.1165 3рп 0,51 0,64 Оптимальний коефiцiєнт 0,2-0,3. Коефiцiєнт свiдчить про достатню наявнiсть коштiв у разi необхiдностi миттєвої сплати поточних боргiв 1.4 Чистий оборотний капiтал. тис грн. К 1.4 =2 ра – 3 рп 40,0 37,0 Теоретичне значення показника бiльше 0. 2. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) К 2 = 1рп . Пiдсумок пасиву 0,95 0,96 Теоретичне значення коефiцiєнта не менш 0,5 3. Коефiцiєнт фiнансування К 3= 2рп + 3рп+4рп+5рп . 1рп 0,06 0,04 Характеризує незалежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх позик. Теоретичне значення коефiцiєнту не бiльше 1. 4. Коефiцiєнт ефективностi використання активiв К 4 = Чистий .прибуток 1ра+2ра+3ра Прибутку немає 0,01 Вказує на строк окупностi прибутком вкладених коштiв у майно. 5. Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу) К 5 = Чистий прибуток 1рп Прибутку немає 0,0001 Теоретичне значення не менш 0,4. 6. Коефiцiєнт рентабельностi 6.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв К 6.1= Чистий прибуток (Пiдсумок акт.(гр3)+Пiдсумок акт (гр4))/2 Прибутку немає 0,01 Теоретичне значення бiльше 0. 6.2 Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу К 6.2 = Чистий прибуток . (1 рп(гр3)+1рп(гр4))/2 Прибутку немає 0,01 Теоретичне значення бiльше 0. Таким чином, не зважаючi на те, що вiкористання Компанiєю власних коштiв не є ефективним, ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» на 31 грудня 2016 р. достатньо платоспроможне i лiквiдне. III. Iншi елементи Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Назва аудиторської фiрми Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс" Iдентифiкацiйний код юридичної особи 23877071 Мiсцезнаходження юридичної особи 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка буд. 60, кв. 4 Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1 103 145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України 26 листопада 2015 року № 317/4, дiйсне до 26.11.2020 року. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Серiя П № 000329 вiд 18.12.2015 р., дiйсне до 26.11.2020 р. Номер, дата видачi сертифiката аудитора Гончарової В.Г. Серiя А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 23.12.2017 року Телефон (061) 212-00-97; 212-05-81 Дата i номер договору на проведення аудиту № 9/2007 вiд 09.01.2007 р. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 14.12.2016 р. –16.02.2017 р. Генеральний директор ПП "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс" В.Г. Гончарова Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26 сiчня 2001 року, подовжене рiшенням Аудиторської палати України № 317/4 вiд 26 листопада 2015 року, дiйсне до 26 листопада 2020 р. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П № 000329, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 18.12. 2015 р., дiйсне до 26.11.2020 р. сертифiкат серiї А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 23.12.2017р. 16 лютого 2017 р. м. Запорiжжя, вул. Немировича – Данченко 60, кв.4.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

з/п
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
1 2015 2 1
2 2014 3 2
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): н/д Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): н/д Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
ТакНі
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)X
Делегування додаткових повноважень наглядовій радіX
Інше (запишіть): н/дНі

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

4
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 4
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 4

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
ТакНі
СкладуX
ОрганізаціїX
ДіяльностіX
Інше (запишить)X

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 40

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) н/д
Інші (запишіть) комiтетiв не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) н/д

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов`язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов`язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Зага-льні збори акціо-нерів Нагля-дова рада Викона-вчий орган Не нале-жить до компете-нції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення служби внутрiшнього аудиту.
Правила та программа здiйснення фiнансового монiторингу.
Положення про систему управлiння ризиками.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсю-джується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюд-нюється в загально-доступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» не змiнювало зовнiшнього аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Функцiї ревiзiйної комiсiї виконує аудиторська фiрма ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фiнанс»

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) н/д

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть яким чином його оприлюднено: н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: н/д

Річна фінансова звітність емітента

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» за ЄДРПОУ 23848885
Територія за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 233
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30
Середня кількість працівників 6
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 69000, м.Запорiжжя, бульвар Центральний, 21
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 4 4 0
первісна вартість 1001 4 4 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 12 10 0
первісна вартість 1011 210 210 0
знос 1012 198 200 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 7629 7629 0
первісна вартість 1016 7629 7629 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 8 0 8
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 7645 7643 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4 3 0
Виробничі запаси 1101 4 3 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 58 28 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

18

28

0
з бюджетом 1135 2 2 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 37 26 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 81 89 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 81 89 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 200 176 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 7845 7819 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7000 7000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1779 1779 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 64 64 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1411 -1411-1358 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 7432 7485 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 253 195 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 253 195 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 106 78 0
за розрахунками з бюджетом 1620 16 16 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 3 5 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 35 40 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 160 139 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 7845 7819 0

Примітки
Керівник Ковилiна Алiна Андрiївна
Головний бухгалтер Дєткова Ольга Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» за ЄДРПОУ 23848885
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 462 526
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 462 526
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2 1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 408 ) ( 471 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 2 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 56 54
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 9 8
Інші доходи 2240 0 0
Дохід відблагодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 2099 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 65 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 2037 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -12 -20
Прибуток (збиток) відприпиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 53 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 2057 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 1779
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 1779
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 1779
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 53 -278

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 18 15
Витрати на оплату праці 2505 135 114
Відрахування на соціальні заходи 2510 30 45
Амортизація 2515 2 2
Інші операційні витрати 2520 223 297
Разом 2550 408 473

ІV.РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник Ковилiна Алiна Андрiївна
Головний бухгалтер Дєткова Ольга Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» за ЄДРПОУ 23848885
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

492

511
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 2
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 11 3
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 262 )

( 837 )
Праці 3105 ( 115 ) ( 106 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 29 ) ( 52 )
Зобов`язань з податків і зборів 3115 ( 33 ) ( 37 )
Витрачання на оплату зобов`язань з податку на прибуток 3116 ( 12 ) ( 20 )
Витрачання на оплату зобов`язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов`язань з інших податків і зборів 3118 ( 21 ) ( 17 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 7 ) ( 11 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -52757 -527
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 5960
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 9 8
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 9 5968
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 59 5429
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -59 -5429
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 8 12
Залишок коштів на початок року 3405 81 69
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 89 81

Примітки
Керівник Ковилiна Алiна Андрiївна
Головний бухгалтер Дєткова Ольга Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Компанiя з управлiння активами «Славутич-Iнвест» за ЄДРПОУ 23848885
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2016 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надхо-дження видаток надхо-дження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов`язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» за ЄДРПОУ 23848885
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2016 рік


Стаття Код рядка Зареєст-рований капітал Капітал у дооцінках Додат-ковий капітал Резер-вний капітал Нерозпо-ділений прибуток (непо-критий збиток) Неопла-чений капітал Вилу-чений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 7000 1779 0 64 -1411 0 0 7432
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 7000 1779 0 64 -1411 0 0 7432
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 53 0 0 53
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 53 0 0 53
Залишок на кінець року 4300 7000 1779 0 64 -1358 0 0 7485

Примітки
Керівник Ковилiна Алiна Андрiївна
Головний бухгалтер Дєткова Ольга Миколаївна

Примiтки до фiнансової звiтностi

Примiтки до фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства «Компанiя з управлiння активами «Славутич-Iнвест»

Фiнансова звiтнiсть ПрАТ « КУА «Славутич-Iнвест» пiдготовлена за звiтний рiк, який включає перiод з 01 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

1. Основнi вiдомостi про товариство:
Приватне акцiонерне товариство "Компанiя з Управлiння Активами "Славутич-Iнвест" (ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест») здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Закону України "Про iнститути спiльного iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)" та Лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв ( дiяльностi з управлiння активами) Серiя АЕ № 642081, виданої 19.05.2015 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Товариство є фiнансовою установою, яка надає фiнансовi послуги на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) та є членом Української асоцiацiї iнвестицiйного бiзнесу.
Основнi функцiї компанiї з управлiння активами: створення пайових iнвестицiйних фондiв; управлiння активами IСI та забезпечення поточної дiяльностi IСI; аналiз ринку цiнних паперiв, нерухомостi та iнших ринкiв, iнструменти яких перебувають у складi активiв IСI, пошук нових об`єктiв для iнвестицiй; регулярна переоцiнка активiв, оформлення договорiв придбання i продажу активiв, пiдготовка звiтностi до державних контролюючих органiв.
На даному етапi розвитку бiзнесу з управлiння активами в Українi бiльшiсть iнвестицiйних компанiй є частиною великих фiнансово-промислових груп. ПрАТ "КУА "Славутич-Iнвест" не входить нi в одну з таких груп i є самостiйним учасником ринку, що дозволяє дiяти абсолютно неупереджено i виключно в iнтересах клiєнтiв. Винагорода Компанiї повнiстю залежить вiд результатiв дiяльностi, що дозволяє бути повнiстю зацiкавленими в зростаннi активiв i збереження репутацiї надiйної фiнансової структури.
Дiяльнiсть Компанiї пiдлягає лiцензуванню: Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами) Серiя АЕ № 642081, строк дiї: 11.06.2015 року - необмежений, дата прийняття та номер рiшення про видачу 19.05.2015 № 689.
Незважаючи на економiчний стан в Українi Керiвництво застосовує всiх необхiдних заходiв та постiйно знаходиться в пошуках альтернативних методiв управлiння та виробництва з метою стабiльного розвитку Компанiї, збереження трудового колективу та покращення якостi основної продукцiї.
Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi.
Юридична адреса Компанiї: Україна, 69000, м. Запорiжжя, бул. Центральний, 21
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть за адресою: м. Запорiжжя, бул. Центральний, 21
Код ЄДРПОУ: 23848885
Дата та номер державної реєстрацiї (перереєстрацiї): 23.04.2010 р.,1 103 105 0015 004263.
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про Товариство:
www.slavutich-invest.com
IСI, активи яких перебувають в управлiннi ПрАТ « КУА «Славутич-Iнвест»:
1) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Агроперспектива» недиверсифiкованого виду закритого типу;
2) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Прогресивнi технологiї» недиверсифiкованого виду закритого типу;
3) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Будiвельнi iнвестицiї» недиверсифiкованого виду закритого типу: до дати прийняття рiшення щодо припинення IСI- з 09.11.15р.
4) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Оптимальнi стратегiї» недиверсифiкованого виду закритого типу;
5) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «IГТ» недиверсифiкованого виду закритого типу;
6) Iнтервальний диверсифiкований пайовий iнвестицiйний фонд «Запорiзькi феросплави»
7) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйний проект» недиверсифiкованого виду закритого типу;
8) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Крок-Резерв» недиверсифiкованого виду закритого типу;
9) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Прогрес-Iнвест» недиверсифiкованого виду закритого типу;
10) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнновацiйнi технологiї» недиверсифiкованого виду закритого типу;
11) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнновацiйнi системи» недиверсифiкованого виду закритого типу;
12) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Промисловi iнвестицiї» недиверсифiкованого виду закритого типу;
13) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «GB-Iнвест» недиверсифiкованого виду закритого типу;
14) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Агроперспектива-К» недиверсифiкованого виду закритого типу;
15) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйний розвиток» недиверсифiкованого виду закритого типу;
16) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйнi стратегiї» недиверсифiкованого виду закритого типу;
17) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Промисловий капiтал» недиверсифiкованого виду закритого типу;
18) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Фондовий капiтал» недиверсифiкованого виду закритого типу;
19) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу «Фiнансовi стратегiї»;
20) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу «Iнвестицiйнi перспективи»;
21) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу «Фiнансова iнiцiатива».
Компанiя з управлiння активами складає окрему фiнансову звiтнiсть за результатами власної дiяльностi та дiяльностi зi спiльного iнвестування кожного iз створених нею пайових iнвестицiйних фондiв.
Кiлькiсть працiвникiв складала станом на :
31 грудня 2016 р. 6 чоловiк
31 грудня 2015 р. 6 чоловiк
Перелiк акцiонерiв, якi володiють часткою в Статутному капiталi Товариств (у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв):

N
п/п Найменування (ПIБ) акцiонера
Код за ЄДРПОУ (iдентифiкацiйний код)
Мiсцезнаходження (адреса) Кiлькiсть
ЦП
(шт.) Номiнальна
вартiсть ЦП (грн.) Вiдсоток
СК
(%)
1 ТОВ « Таврiйська Сiч» 5 556 600 2 778 300,00 39,69
2 ТОВ «НIП» 4 200 000 2 100 000,00 30
3 Товариство «I.С.IНВАСТМЕНТС ЛIМIТЕД» 1 499 400 749 700,00 10,7
4 ТОВ «ОВIТО Україна» 1 400 000 700 000,00 10
5 ТОВ «Євроформат ППМ» 1 344 000 672 000,00 9,6
Всього у випуску: 14 000 000 7 000 000,00 100

2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi .
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Компанiя вперше прийняло МСФЗ у 2015 роцi, датою переходу на МСФЗ визначено - 1 сiчня 2014 року.
Основнi принципи облiкової полiтики IСI на 2016 рiк затвердженi наказом № 1 вiд 01 сiчня 2015 року. Змiн до облiкової полiтики на протязi звiтного перiоду не було.
Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеної фiнансової звiтностi наданi нижче. Визначенi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувались по вiдношенню до всiх перiодiв, якi наданi в звiтностi. При формуваннi фiнансової звiтностi Компанiя керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Дата складання звiтностi: станом на 31.12.2016 року.
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим МСБО (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi».
Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв Товариства.

Валюта надання iнформацiї
Звiтнiсть представлена у тисячах гривен без десятих знакiв.
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
Пiдготовка фiнансових звiтiв вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва застосування попереднiх оцiнок та припущень. Цi оцiнки перiодично переглядаються, у випадку необхiдностi коригувань, такi коригування вiдображаються у складi прибуткiв та збиткiв за перiод, коли про них стає вiдомо.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, та оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 «Оцiнки за справедливою вартiстю». Такi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов’язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

Принцип безперервностi дiяльностi.
Вважаємо, що в найближчому майбутньому Компанiя буде вiдчувати вплив нестабiльної економiки в державi. Наслiдком цьому є невизначенiсть, яка здатна iстотним чином, впливати на майбутнi операцiї, на можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiям, а також на її готовнiсть своєчасно обслуговувати i погашати свої борги (зобов`язання) при настаннi термiнiв їх погашення. Економiчна стабiльнiсть бiльшою мiрою залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi реалiзує уряд України. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя функцiонуватиме в майбутньому. Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання Компанiям узятих на себе зобов`язань, в ходi своєї звичайної дiяльностi. Для складання фiнансової звiтностi керiвництво виконує оцiнку вiдображених у фiнансової звiтностi активiв, пасивiв, доходiв та витрат виходячи з концепцiї безперервного функцiонування. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Компанiя не могла продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Компанiї затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Товариства 16 сiчня 2017 року. Нi учасники Компанiї, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.


3. Основнi принципи облiкової полiтики
3.1 Загальна основа формування
При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовуються норми системи мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi МСБО–МСФЗ (IAS–IFRS) починаючи, зi звiтного перiоду що закiнчується 31 грудня 2015, на пiдставi того, що вони не суперечать Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996–XIV «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
Компанiя прийняла облiковi полiтики з метою дотримання пiдприємством протягом 2016 року єдиної методики вiддзеркалення в бухгалтерському облiку i звiтностi, господарських операцiй i порядку оцiнки об`єктiв облiку, яка дає змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облiкова полiтика Компанiї розроблена та затверджена керiвництвом Компанiї вiдповiдно до вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних МСФЗ.
Компанiя обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.

Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Компанiя не застосовувала змiни в облiкових полiтиках в 2016 роцi порiвняно з облiковими полiтиками якi товариство застосовувало при складаннi фiнансової звiтностi у 2015 роцi.

3.2 Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Компанiя визнає фiнансовий актив у балансi якщо вiн є грошовими коштами, iнструментом власного капiталу iншого суб’єкта господарювання, контрактним правом отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання, контрактом, який є похiдним або непохiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними iнструментами капiталу, або iншим чином.
Компанiя визнає фiнансове зобов`язання у балансi, якщо воно є контрактним зобов`язанням надавати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому суб`єктовi господарювання, контрактом, який є похiдним або непохiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними iнструментами капiталу, або iншим чином.
Компанiя визнає такi категорiї фiнансових активiв:
- фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку;
- фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Компанiя визнає такi категорiї фiнансових зобов`язань:
- фiнансовi зобов`язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються по справедливiй вартостi або амортизованiй вартостi в залежностi вiд їх класифiкацiї.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов`язання Компанiя оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю При первiсному визнаннi вважається справедливою вартiстю цiна операцiї. При наявностi свiдчення, що цiна операцiї не вiдповiдає справедливiй вартостi фiнансового iнструмента, який придбавається, проводиться оцiнку за їхньою справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовими коштами визначаються високолiквiднi короткостроковi iнвестицiї, якi можуть бути замiненi на визначену суму грошових коштiв та мають термiн погашення три мiсяцi або менше з дати їх придбання. Вони облiковуються по вартостi придбання з урахуванням накопичених вiдсоткiв, що складає їх справедливу вартiсть. Грошовi кошти на якi має мiсце обмеження щодо їх використання вiдображаються в облiку окремою статтею якщо їх сума виходить за межу суттєвостi.
Грошовi кошти Компанiї складаються з готiвки в касi, кошти на рахунках в банках, грошовi кошти на депозитi.
Первiсна оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi та банкiвських металах здiйснюється у функцiональнiй (нацiональнiй) валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (далi –НБУ). Подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi на дату оцiнки.

Дебiторська заборгованiсть
Дебiторську заборгованiсть визнається як фiнансовий актив, якщо за нею очiкується отримування грошових коштiв або фiнансових iнструментiв. Дебiторська заборгованiсть визнається, коли Компанiя стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю.
Дебiторська заборгованiсть подiляється на поточну (строк погашення протягом 12 мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi) та довгострокову (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi).
Довгострокова дебiторська заборгованiсть, вiдображається в балансi за її теперiшньою вартiстю. Визначення цiєї вартостi залежить вiд виду заборгованостi та строку її погашення.
Поточна торгова дебiторська заборгованiсть вiдображається за справедливою вартiстю, яка дорiвнює її вартостi погашення (сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки). Грошовi потоки, пов’язанi з короткостроковою дебiторською заборгованiстю, не дисконтуються.
Якщо є об`єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Величину резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi дебiторської розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi вiдбувається на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв.
Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об`єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про строки та тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника, вiдкриття процедури банкрутства боржника, збiльшення кiлькостi прострочених платежiв, негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi, та iншi фактори якi можуть здiйснювати вплив.
Сума збиткiв визнається у прибутку або збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об`єктивно пов`язаним з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума коригування, змiни справедливої вартостi дебiторської заборгованостi визнаються у прибутку чи збитку.
У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi, вона списується за рахунок резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї та частки (паї) капiталу iнших суб’єктiв господарювання, якщо вiдсоток володiння менш 20 %, фiнансовi активи, доступнi для продажу, векселi, облiгацiї (якщо не iснує розпорядження директора пiдприємства про намiр та здатнiсть Компанiї утримувати їх до погашення).
Витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання фiнансового активу, не включаються до їх вартостi при первiснiй оцiнцi для фiнансових активiв, якi класифiкуються як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, а визнаються у складi прибутку або збитку. Пiсля первiсного визнання оцiнюються за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть активiв, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом органiзатора торгiвлi.
Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, актив оцiнюється за найменшим з бiржових курсiв, визначених та оприлюднених на кожному з органiзаторiв торгiвлi.
При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Оцiнка активiв Компанiї, що перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, здiйснюється за останньою балансовою вартiстю.
Для оцiнки Товариства що не перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною оцiнкою справедливої вартостi може бути собiвартiсть. Це може бути тодi, коли наявної останньої iнформацiї недостатньо, щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснує широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої вартостi, а собiвартiсть є найкращою оцiнкою справедливої вартостi у цьому дiапазонi.
Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, Компанiя визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами кон’юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон’юнктурi фондового ринку.
Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.

Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Компанiя вiдносить утримуванi до погашення: векселi, якщо Компанiя має намiр та здатнiсть утримувати їх до погашення. Пiсля первiсного визнання оцiнювати їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Зобов`язання
Зобов’язання визнаються лише тодi, коли актив отриманий або коли пiдприємство має безвiдмовну угоду придбати актив за умови, що його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов’язання не пiдлягає погашенню, то його суму включати до складу доходу звiтного перiоду.
Поточнi зобов’язання – це зобов’язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:
Компанiя сподiвається погасити зобов’язання або зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
Компанiя не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Довгостроковi зобов’язання – це зобов’язання зi строком погашення бiльше 12 мiсяцiв на дату балансу. Довгостроковi зобов’язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в балансi за їх теперiшньою вартiстю. Визначення цiєї вартостi залежить вiд виду зобов’язання та умов їх виникнення.
Згортання фiнансових активiв та зобов`язань
Фiнансовi активи та зобов`язання згортаються, якщо Компанiя має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов`язання одночасно.

Основнi засоби
Компанiя визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.
Первiсно Компанiя оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засобi оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi
Подальшi витрати.
Компанiя не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в поточних витратах по датi , коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Витрати на замiну крупних вузлiв або компонентiв основних засобiв капiталiзуються при одночасному списаннi частин, якi пiдлягають замiнi.
На кiнець кожного звiтного року керiвництво визначає наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керiвництво оцiнює суму вiдшкодування актива, яка визначається як найбiльша з двох величин: справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж актива та вартiсть, яка отримується вiд його використання. Балансова вартiсть актива зменьшується до суми вiшкодування ; збиток вiд знецiнення вiдображаеться в прибутках або збитках за рiк [в сумi перевищення над величиною прирiста його вартостi, вiдображенного в складi капiтала при попереднiй переоцiнцi]. Збиток вiд знецiнення актива, визначений в попернiх звiтних перiодах сторнується (при необхiдностi), в разi змiни облiкових ( розрахункових) оцiнок, використанних при визначеннi вартостi вiд використання актива або його справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж.
Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визнається як рiзниця мiж отриманою виручкою вiд продажу та їх балансовою вартiстю та вiдображається в прибутках або збитках за рiк [в складi iншого операцiйного доходу або витрат ].

Амортизацiя.
На землю амортизацiя не нараховується. На об’єкти незавершенного будiвництва амортизацiя не нараховується.
Амортизацiя основних засобiв Компанiї нараховується прямолiнiйним методом з термiну використання – рокiв:
Машини та обладнання бiльше 5 рокiв
Транспортнi засоби бiльше 5 рокiв
Меблi бiльше 4 рокiв
iншi бiльше 12 рокiв
Норма для кожного об’єкта основних засобiв та лiквiдацiйна вартiсть затверджується наказом Голови правлiння Компанiї при введеннi в експлуатацiю.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання (тобто з наступного мiсяця пiсля дати вводу об’єкта в експлуатацiю). Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Станом на 31.12.2016р. вартiсть основних засобiв складає 10 тис.грн., в тому числi:
Машини та обладнання – 4 тис.грн.
Прграмне забезпечення - 2 тис. грн.
Меблi – 3 тис.грн.
Iншi основнi засоби – 1 тис.грн.

3.3. Нематерiальнi активи
В складi нематерiальних активiв врахованi лiцензiї на здiйснення дiяльностi.
Нематерiальнi активи Компанiї , мають визначений термiн корисного використання, крiм лiцензiй, якi є безстроковими. . Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, якi виникають в результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу i термiну корисного використання. Торговi знаки та патенти - 2-10 рокiв, Лiцензiї на дiяльнiсть – безстроковi.
Вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2016р.- 4тис.грн.

3.4 Iнвестицiйна нерухомiсть.
До iнвестицiйної нерухомостi Компанiя вiдносить нерухомiсть, утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для: використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю, собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
До iнвестицiйної нерухомостi Компанiя вiдносить право власностi на землю. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати пов’язанi з придбанням.. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi справедливої вартостi. Ринкова вартiсть для оцiнки iнвестицiйної нерухомостi Компанiї визначається на пiдставi звiтiв незалежних оцiнювачiв, якi мають вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Наступнi витрати капiталiзуються в складi балансової вартостi активу тiльки тодi, коли iснує висока вiрогiднiсть того, що Компанiя отримає пов’язанi з цими витратами майбутнi економiчнi вигоди, та що їх вартiсть може бути надiйно оцiнена.
Iнвестицiйна нерухомiсть Компанiї становить 7 629 тис.грн. Ця сума складається з вартостi земельних дiлянок, придбаних для отримання прибутку в майбутньому.

Запаси
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв Компанiя вважає кожне їх найменування.
Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначається за собiвартiстю запасiв, а запасiв, виготовлених власними силами пiдприємства, – згiдно з МСБО (IAS) 2 «Запаси». При вiдпуску запасiв, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнку визначати за формулою ФIФО.
Запаси, якi не приноситимуть пiдприємству економiчних вигiд у майбутньому, визнаються нелiквiдними i списуються в бухгалтерському облiку, а при складаннi фiнансової звiтностi не вiдображаються в балансi, а показуються на окремому субрахунку позабалансового рахунка.
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою iз двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Вартiсть запасiв станом на 31.12.2016р. становить 3 тис.грн., в тому числi:
Паливо – 2 тис.грн.
Iншi матерiали (марки, конверти, запчастини та гарнiтура) – 1 тис.грн.

Забезпечення
Забезпеченням Компанiя вважає зобов’язання з невизначеним строком або сумою. Забезпечення визнається в бухгалтерському облiку вiдповiдно до МСБО (IAS) 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи», якщо
- суб’єкт господарювання має iснуюче зобов’язання (юридичне i конструктивне) внаслiдок минулої подiї;
- iмовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють в собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для виконання зобов’язання;
- можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.
У разi невиконання вищенаведених умов забезпечення не визнається.
Забезпечення на оплату вiдпусток створюються на пiдприємствi за методикою, визначеною дiючим законодавством. Станом на 31.12.2016р. розмiр Забезпечення на оплату вiдпусток становить 40 тис. грн.

Оренда
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов`язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, Компанiя класифiкує як операцiйну оренду.
Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду визнається на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди визнаються як витрати.


3.5 Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток являє собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтнiй перiод. Поточнi витрати Компанiї за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань, та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають в результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Компанiя визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтнiй перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, яки визнаються прямо у власному капiталi . Компанiя визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок вiдноситься до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. Вiдстроченi податковi активи та зобов`язання показуються у звiтностi згорнуто так як iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов`язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Компанiя має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов`язань. Для здiйснення податкових розрахункiв доходи i витрати визнаються вiдповiдно до дiючого податкового законодавства, зокрема Податкового кодексу України

3.6 Виплати працiвникам
Компанiя визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Компанiя визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Оплата працi працiвникiв пiдприємства здiйснюється згiдно iз затвердженим штатним розписом пiдприємства, установленими тарифними ставками, iз використанням даних табельного облiку робочого часу.
Резервування коштiв на додаткове пенсiйне забезпечення, реструктуризацiю, виконання зобов`язань за обтяженими контрактами, тощо Компанiя не проводить

3.7 Доходи та витрати
Дохiд – це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов’язань.
Доходи вiд надання послуг визнаються якщо iснують економiчнi вигоди, пов`язанi з проведенням операцiї i сума доходу може бути достовiрно визначена . Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв, i визначається iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Сума доходу вiд надання послуг з основного виду дiяльностi визначається на пiдставi затвердженої методики (тарифiв) розрахунку вартостi послуг.
Доходи вiд продажу товарiв визнаються якщо iснують економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю; суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на товар передаються покупцевi; за суб’єктом господарювання не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами; суму доходу можна достовiрно оцiнити; витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд, який виникає в результатi використання третiми сторонами активiв суб’єкта господарювання, що приносять вiдсотки, роялтi та дивiденди, визнається, якщо iснують економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, та можна достовiрно оцiнити суму доходу.
Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов:
Покупцевi передаються суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи;
- за Компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
- суму доходу можна достовiрно оцiнити;
- ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю;
- витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити
Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов’язань.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Дохiд вiд роялтi визнається згiдно iз сутнiстю вiдповiдної угоди
Вiдсотки, дивiденди, збитки та прибутки, пов’язанi з фiнансовим iнструментом або компонентом, який є фiнансовим зобов’язанням, визнаються як дохiд або витрати в прибутку чи збитку.
Витрати – це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов’язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу визнаються у тому ж перiодi що й вiдповiднi доходи.
Витрати, що формують собiвартiсть реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг, вважаються витратами того звiтного перiоду, у якому визнано доходи вiд реалiзацiї таких товарiв, робiт, послуг.
Витрати, пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються до собiвартостi товарiв, виконаних робiт, є витратами звiтного перiоду. Фiнансовi витрати не капiталiзуються, а визнаються витратами того перiоду, у якому вони були здiйсненi
Вiдсотки, дивiденди, збитки та прибутки, пов’язанi з фiнансовим iнструментом або компонентом, який є фiнансовим зобов’язанням, визнаються як дохiд або витрати в прибутку чи збитку .
Облiк витрат пiдприємства здiйснюється за видами дiяльностi з використанням на рахункiв класу 9 «Витрати дiяльностi».
4. Iншi застосованi облiковi полiтики що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi
Умовнi зобов`язання та активи.
Компанiя не визнає умовнi зобов`язання в звiтi про фiнансовий стан Компанiї. Iнформацiя про умовне зобов`язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Компанiя не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
Основнi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Компанiя робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.
тис.грн.
31.12.2015 31.12.2016
Довгострокова кредиторська заборгованiсть 253 195
Iнвестицiйна нерухомiсть 7629 7629
Резерв забезпечень 35 40

Компанiя використовує оцiнки та робить допущення, якi здiйснюють вплив на показники, якi вiдображенi в фiнансовiй звiтностi на протязi наступного фiнансового року. Оцiнки та судження пiдлягають постiйному аналiзу та обумовленi минулим досвiдом керiвництва та iнших факторах, в тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх подiй.

Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Компанiя застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
- подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Компанiя;
- вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
- є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiя посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
- вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання;
- визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiя враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Судження щодо справедливої вартостi активiв
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть – сума, за якою можна обмiняти актив або погасити зобов`язання в операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними особами.
Методики та припущення, якi використовуються для оцiнки справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, включають наступне:
- вважається, що справедлива вартiсть наступних видiв фiнансових активiв дорiвнює їх балансовiй вартостi:
• грошовi кошти та їх еквiваленти;
• короткостроковi (до трьох мiсяцiв) фiнансовi активи (кошти в банках);
• iншi фiнансовi активи, включаючи дебiторську заборгованiсть (враховуючи короткостроковий характер таких активiв);
- вважається, що справедлива вартiсть наступних видiв фiнансових зобов’язань дорiвнює їх балансовiй вартостi:
• короткостроковi (до трьох мiсяцiв) фiнансовi зобов’язання;
• кошти на вимогу фiзичних, юридичних осiб, небанкiвських фiнансових установ;
• iншi фiнансовi зобов’язання, включаючи кредиторську заборгованiсть (враховуючи короткостроковий характер таких зобов`язань).


Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Компанiї застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Компанiї фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.

Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. На звiтну дату Товариство немає знецiненої Дебiторської заборгованостi.

Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2016 ставка дисконтування ( облiкова ставка НБУ) становить 14,0% рiчних
5. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.

Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки


Проведення перерахунку фiнансової звiтностi
Проаналiзувавши критерiї, якi характеризують показник гiперiнфляцiї i передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, враховуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики України та iншi додатковi характеристики, зокрема динамiку змiн рiвня iнфляцiї, економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю. Зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку фiнансової звiтностi є питанням судження, Компанiя прийняла рiшення не проводити перерахунок фiнансової звiтностi за 2016 рiк.

6. Розкриття показникiв фiнансової звiтностi:
6.1 Дохiд
Основний дохiд в 2016 року Компанiя отримувала вiд надання послуг з управлiння активами пайових та венчурних фондiв. До складу основного операцiйного доходу було включено:
Дохiд вiд реалiзацiї послуг - 462 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи – 2 тис. грн. (дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi)
Iншi фiнансовi доходи – 9 тис.грн. (дохiд за отриманими вiдсотками по депозиту)

6.2 Витрати
До складу витрат в 2016 роцi було включено адмiнiстративнi витрати, якi складаються з :
Матерiальнi витрати 18 тис. грн.
Витрати на оплату працi – 135 тис. грн.
Вiдрахування на соцiальнi заходи – 30 тис. грн.
Амортизацiя – 2 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи – 223 тис. грн.

6.3 Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть в Компанiїї не має забезпечення. Резерви в звiтному перiодi не нараховувались.

6.4 Грошовi кошти
Каса та рахунки в банках – 89 тис.грн.

6.5 Власний капiтал
Станом на 31 грудня 2016 року власний капiтал капiтал Компанiї становить 7485 тис. грн. та складається з:
Зареєстрований (пайовий) капiтал = 7000 тис. грн.
Капiтал у дооцiнках = 1779 тис.грн
Резервний капiтал =64 тис.грн
Нерозподiлений прибуток (непокритий збуток) = - 1358 тис.грн
Станом на 01.01.2016р. непокритий збуток становив 1 411 тис.грн. За результатами дiяльностi у 2016 роцi Компанiєю отримано прибуток у розмiрi 53 тис.грн. Станом на 31.12.2016р. непокритий збуток Компанiї становть 1 358 тис.грн.

6.6 Довгостроковi зобов’язання.
До складу довгострокових зобов’язань входять iншi довгостроковi зобов’язання на суму виданих векселiв. Станом на 01.01.2016р. iншi довгостроковi зобов’язання складали 253 тис. грн. Протягом 2016 року Кмпанiєю було погашено вексель на суму 58 тис. грн. Таким чином iншi довгостроковi зобов’язання на 31.12.2016р. складають 195 тис.грн.

6.7 Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2016р. складає 98 тис. грн.:
Торговльна кредиторська заборгованiсть за роботи, послуги – 78 тис. грн.
Розрахунки з бюджетом – 16 тис. грн.
Розрахунки з оплати працi – 4 тис. грн.

6.8 Умовнi зобов’язання.
Судовi позови Судових позовiв протягом 2016р. не було. Резерви у фiнансовiй звiтностi не створювалися.
Оподаткування – Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Компанiї, ймовiрно, що Компанiя змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, Компанiя сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
Економiчне середовище – Компанiя здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Компанiї . Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв , а також на здатнiсть Компанiї сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення.
Керiвництво Компанiї провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Компанiя ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв – Внаслiдок ситуацiї, яка склалась на в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Компанiї . Ступiнь повернення цих активiв в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Компанiї, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Компанiї визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

6.9 Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2016р. складає 83 тис.грн:
- Дебiторська заборгованiсть послуги з управлiння активами IСI – 28 тис.грн.
- Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами – 27 тис.грн.
- Дебiторська заборгованiсть з бюджетом – 2 тис.грн.
- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 26 тис.грн.

7. Звiтнiсть за сегментами.
Компанiя має один основний сегмент - управлiння активами IСI та забезпечення поточної дiяльностi IСI.

8. Розкриття iнформацiї про пов’язаннi сторони.
До пов`язаних сторiн або операцiй з пов`язаними сторонами належать:
пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Компанiєю;
асоцiйованi компанiї;
спiльнi пiдприємства, у яких Компанiя є контролюючим учасником;
члени провiдного управлiнського персоналу;
близькi родичi особи, зазначеної вище;
компанiї, що контролюють Компанiю, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв.
Вiдомостi про органи управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв - Вищий орган управлiння Компанiї;
- Наглядова рада - орган, що здiйснює управлiння та контроль за дiяльнiстю виконавчого органу Компанiї в iнтересах захисту прав та iнтересiв акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у Компанiї в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв - представники акцiонерiв (4 особи);
- Правлiння - виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Компанiї (3 соби);
- Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) - контрольний орган Компанiї, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння;
- Служба внутрiшнього аудиту - посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) Компанiї, яка призначається за рiшенням Наглядової Ради Компанiї, пiдпорядковується та звiтує перед нею. Служба внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї органiзацiйно не залежить вiд iнших пiдроздiлiв Компанiї.
Операцiї з пов’язаними сторонами в 2016 роцi не здiйснювались.


9. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають торгову кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити, цiннi папери, фiнансову оренду. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Компанiї. Також Компанiя має iншi фiнансовi iнструменти, таки як торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi коштi та короткостроковi депозити.
Основнi ризики включають ризик кредитний ризик, ризик лiквiдностi.
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик. Компанiя укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попереднiй оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов’язаного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, та фiнансовi iнвестицiї до погашення, ризик пов’язаний з можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту.
Ризик лiквiдностi. Компанiя здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Компанiя аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль у фiнансовiй дiяльностi. Товариство визнає, що потрiбно мати ефективнi процеси управлiння ризиками, основною метою яких є захист дiяльностi вiд суттєвих ризикiв.
Управлiння ризиками є сукупнiстю обраних Товариством управлiнських заходiв, спрямованих на досягнення поставленої мети управлiння ризиком i допомагає сконцентрувати зусилля i ресурси на найоптимальнiших варiантах рiшення при здiйсненнi Товариством дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими
iнструментами.
Метою управлiння ризиком є сприяння пiдвищенню вартостi власного капiталу Товариства, одночасно забезпечуючи досягнення цiлей зацiкавлених сторiн, а саме:
клiєнтiв та контрагентiв Товариства;
керiвних органiв управляння Товариством;
працiвникiв Товариства;
iнших сторiн (суб’єктiв).
Метою полiтики управлiння ризиками є виявлення, аналiз та управлiння ризиками, яких зазнає Товариство, встановлення прийнятних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю ризикiв, а також здiйснення постiйного монiторингу рiвнiв ризикiв та дотримання встановлених лiмiтiв з боку регуляторного органу України.
Дiяльнiсть Компанiїу сферi управлiння ризиками спрямована на забезпечення досягнення стратегiчних цiлей Товариства, збiльшення прибутковостi за умов дотримання iнтересiв усiх зацiкавлених сторiн.
Основними цiлями Компанiїу сферi управлiння ризиками є:
забезпечення реалiзацiї стратегiї розвитку Товариства;
своєчасна адаптацiя Компанiїдо змiн у внутрiшньому та зовнiшньому середовищi;
забезпечення ефективного функцiонування Товариства, його стабiльностi.
Товариство в своїй дiяльностi визнає наступнi основнi види ризикiв: системний ризик, кредитний, ринковий, ризик змiни цiни, ризик опцiонiв, ризик лiквiдностi, операцiйний ризик, кадровий ризик, ризик, пов’язаний з репутацiєю, юридичний ризик, стратегiчний ризик, ризик, пов’язаний iз здiйсненням дiяльностi на фондовому ринку. Загальнi положення системи управлiння ризиками сформованi «Положенням про систему управлiння ризиками в ПРаТ «КУА «Славутч-Iнвест», затвердженими Протоколом № 18-14 вiд 01.07.2014 р.
Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою поточний чи майбутнiй ризик збиткiв, що виникають в результатi негативних змiн фiнансового стану Товариства, що виникають в результатi неспроможностi будь-якої особи, що є стороною за договором з Товариством, виконати умови такого договору, в тому числi ризик недобросовiсностi контрагента, що
полягає в неспроможностi контрагента (боржника чи будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе зобов’язання за будь-якою угодою iз професiйним учасником ринку цiнних паперiв.
Пiд час оцiнювання кредитний ризик роздiляється на iндивiдуальний та портфельний кредитний ризик.
Джерелом iндивiдуального кредитного ризику є окремий емiтент цiнних паперiв, клiєнт, контрагент. Оцiнка iндивiдуального кредитного ризику здiйснюється через оцiнку надiйностi та кредитоспроможностi – емiтента, окремого контрагента, тобто спроможнiсть своєчасно та в повному обсязi розрахуватися за прийнятими зобов’язаннями.
Оцiнка портфельного кредитного ризику здiйснюється шляхом вiдстеження змiн сукупної вартостi активiв Компанiї з урахуванням всiх вiдкритих операцiй, яким притаманний кредитний ризик (операцiї з цiнними паперами, портфель дебiторської заборгованостi тощо).
Ринковий ризик
Ринковий ризик являє собою поточний чи майбутнiй ризик збиткiв, який виникає в результатi несприятливих змiн у цiнах чи ринкової вартостi цiнних паперiв або iнших фiнансових iнструментiв, включаючи змiннiсть процентних ставок. При виявленнi та управлiння ринковим ризиком здiйснюється пiдготовка достовiрних даних i ефективних методик, таких, як розрахунок ризикової вартостi, стрес-тестування для оцiнки характеру та вартостi ринкових позицiй i для оцiнки рiвня ринкового ризику
Метою управлiння ринковим ризиком є досягнення запланованого рiвня прибутку за прийнятного для акцiонерiв рiвня ризику, тобто мiнiмiзацiя втрат вiд неочiкуваних коливань процентних ставок та валютних курсiв.
Концентрацiя iнших ризикiв
Менеджмент Компанiї придiляє значну увагу контролю за iншими ризиками, якi виникають в процесi дiяльностi, а саме: операцiйному, кадровому, ризику, що пов’язаний з репутацiєю, стратегiчному, ризику, професiйної дiяльностi.
Операцiйний ризик може виникнути в результатi збою у системах Компанiїв таких галузях, як корпоративне управлiння, засоби внутрiшнього контролю, iнформацiйна технологiя, або в iнших операцiйних системах, необхiдних для провадження професiйного учасника ринку цiнних паперiв. Такi збої можуть призвести до фiнансових втрат через помилку, шахрайство або несвоєчасне виконання роботи чи iншi непередбаченi подiї, такi як пожежа, перебої з електропостачанням або iншi лиха. З метою нейтралiзацiї ризику органiзацiя бiзнес-процесiв у Товариствi здiйснюється iз забезпеченням максимальної стабiльностi та надiйностi у роботi операцiйних, телекомунiкацiйних систем. Працiвники ознайомлюються з посадовими iнструкцiями iншими внутрiшнiми нормативними документами, якi регламентують роботу пiдроздiлiв Товариства, порядок їх взаємодiї.
Стратегiчний ризик – це поточний чи майбутнiй ризик збиткiв, який виникає в результатi прийняття помилкових дiлових рiшень, неналежного виконання дiлових рiшень або iгнорування змiн зовнiшнiх економiчних умов.
Ризик, пов’язаний iз здiйсненням професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ризик професiйної дiяльностi), розумiється як ймовiрнiсть настання подiй, що приводять до неможливостi виконання (неналежного виконання) професiйним учасником своїх зобов’язань, пов’язаних iз здiйсненням професiйної дiяльностi.
Працiвники Компанiї приймають участь в семiнарах для працiвникiв фiнансових установ, якi органiзовуються за участю Державної служби фiнансового монiторингу України, Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.
Вiддiл внутрiшнього аудиту є рiдше одного разу в рiк здiйснює перевiрку виконання вимог дiючого законодавства України щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.
Крiм того, щорiчно проводиться перевiрка фiнансової дiяльностi незалежною аудиторською фiрмою.
Робота служби внутрiшнього аудиту
З метою удосконалення системи управлiння ризиками, контролю та корпоративного управлiння; для забезпечення надiйностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю на ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» створена служба внутрiшнього аудиту, дiяльнiсть якої регламентована «Положенням про службу внутрiшнього аудиту (контролю)», затвердженого Загальними зборами учасникiв ( Протокол №2187-14 вiд 01.07.2014 року).
Посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) Компанiї (далi – внутрiшнiй аудитор) є Службою внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї
Внутрiшнiй аудитор призначається Загальними зборами акцiонерiв (вищим органом управлiння) Компанiї з метою оцiнки та вдосконалення системи внутрiшнього контролю Компанiї, в цiлях надання Загальним зборам (вищому органу управлiння) Компанiї та керiвництву Компанiї необхiдної пiдтримки (сприяння) у виконаннi їх обов’язкiв з досягнення мети дiяльностi Компанiї
Дiяльнiсть вiддiлу внутрiшнього аудиту Компанiї у 2015 роцi була направлена на перевiрку й оцiнку адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю та якостi виконання призначених обов’язкiв спiвробiтниками Компанiї, надання незалежної оцiнки системи внутрiшнього контролю, встановленого контролю за ризиками, зменшення ризикiв у проведеннi операцiй, пов’язаних з рацiональним та ефективним використанням ресурсiв Компанiї.
Ризик лiквiдностi
Лiквiднiсть – це здатнiсть забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, яка визначається збалансованiстю мiж строками i сумами погашення розмiщених активiв та строками i сумами виконання зобов’язань банку, а також строками та сумами iнших джерел i напрямiв використання коштiв (надання кредитiв, iншi витрати).
Фiнансова дiяльнiсть пiддається ризику лiквiдностi – ризику недостатностi надходжень грошових коштiв для покриття їх вiдпливу, тобто ризику того, що банк не зможе розрахуватися в строк за власними зобов’язаннями у зв’язку з неможливiстю за певних умов швидкої конверсiї фiнансових активiв у платiжнi засоби без суттєвих втрат.
Управлiння капiталом
Компанiя здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
зберегти спроможнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб вона i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Компанiї та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
забезпечити належний прибуток учасникам Компанiї завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.
Керiвництво Компанiї здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики.
КУА, яка не управляє активами недержавних пенсiйних фондiв зобов`язана пiдтримувати розмiр власного капiталу на рiвнi не менше нiж 7 000 тис. грн. Розмiр власного капiталу Компанiї станом на 31.12.2016 р. склав 7485 тис. грн. Розмiр власного капiталу Компанiї на достатньому рiвнi.
Резервний фонд КУА створюється вiдповiдно до установчих документiв та дiючого законодавства.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства Компанiя повинна постiйно дотримуватись пруденцiйних нормативiв, що обмежують ризики професiйної дiяльностi на фондовому ринку в його дiяльностi:
1. Мiнiмальний розмiр власних коштiв (Повинен становити становити не менше 50 вiдсоткiв вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу КУА) – 7433 тис. грн.
2. Норматив достатностi власних коштiв КУА (Нормативне значення показника має бути не менше 0,5) – 63,15.
3. Коефiцiєнт покриття операцiйного ризику КУА (Нормативне значення показника має бути не менше 0,5). Коефiцiєнт покриття операцiйного ризику = Власнi кошти / величина операцiйного ризику – 96,65.
4. Кофiцiєнт фiнансової стiйкостi КУА (Нормативне значення показника має бути не менше 0,5). Показник фiнансової стiйкостi = власний капiтал / вартiсть активiв – 0,96.
Компанiя дотримується вiдповiдних пруденцiйних нормативiв.

10. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть – сума, за якою можна обмiняти актив або погасити зобов`язання в операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними особами.
Методики та припущення, якi використовуються для оцiнки справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, включають наступне:
- вважається, що справедлива вартiсть наступних видiв фiнансових активiв дорiвнює їх балансовiй вартостi:
• грошовi кошти та їх еквiваленти;
• короткостроковi (до трьох мiсяцiв) фiнансовi активи (кошти в банках);
• iншi фiнансовi активи, включаючи дебiторську заборгованiсть (враховуючи короткостроковий характер таких активiв);
- вважається, що справедлива вартiсть наступних видiв фiнансових зобов’язань дорiвнює їх балансовiй вартостi:
• короткостроковi (до трьох мiсяцiв) фiнансовi зобов’язання;
• кошти на вимогу фiзичних, юридичних осiб, небанкiвських фiнансових установ;
• iншi фiнансовi зобов’язання, включаючи кредиторську заборгованiсть (враховуючи короткостроковий характер таких зобов`язань).

11. Подiї пiсля Балансу.
На дату надання фiнансової звiтностi в дiяльностi Компанiї не було встановлено подiй, якi можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi та могли б вимагати змiн наданої
iнформацiї.

Голова правлiння Ковилiна А.А.

Головний бухгалтер Деткова О.М.Апрель, 2017
Річна інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ». Детальніше.
Апрель, 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб) емітента


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб) емітента

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
 2. Текст повідомлення:
  Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» (надалі – Компанія) (Протокол № 23 від 07.04.17 року), у зв’язку з закінченням 09.04.17 р. терміну дії Правління Компанії, подовжено термін виконання повноважень членів Правління Компанії у наступному складі:
  - Голова Правління - Ковиліна Аліна Андріївна (паспорт СА 765294, виданий 19.05.1998 р. Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області). Акціями Компанії не володіє. Строк, на який подовжено повноваження – 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  - Член Правління - Дєткова Ольга Миколаївна (паспорт СЮ 264627, виданий 08.06.2012 р. Орджонікідзевським РВ ГУМВС України в Запорізькій області). Акціями Компанії не володіє. Строк, на який подовжено повноваження – 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  - Член Правління - Каріка Євген Іванович (паспорт СА 746635, виданий 16.04.1998 р. Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області). Акціями Компанії не володіє. Строк, на який подовжено повноваження – 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

07 квітня 2017 рокуАпрель, 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ) емітента


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ) емітента

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
 2. Текст повідомлення:
  04.04.17 р. ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» з реєстру власників іменних цінних паперів (вих.№ 129001зв від 04.04.2017 р.), надалі –Реєстр, стало вiдомо про змiну власників акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Ними стали:
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «Таврійська Січ» ( надалі – Товариство), ідентифікаціний код 36097890, мiсцезнаходження: Україна, 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний 21). За даними Реєстру пакет акцій Товариства зменшився і становить 3506000 штук, або 25,0428 % статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».
  - Товариство з обмеженою відповідальністю ««Євроформат ППМ» (надалі – «Товариство»), ідентифікаціний код 31089602, мiсцезнаходження: Україна, 04070, м.Київ, вул.Ігорівська, 1/8 літера «А». За даними Реєстру пакет акцій Товариства збільшився і становить 4144000 штук, або 29,60 % статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

04 квітня 2017 рокуАпрель, 2017
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.10.2017. Детальніше. (оновлюеться)


ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

10 квітня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 378 500,95

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,09

7 квітня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 378 367,53

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,09

6 квітня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 378 318,18

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,09

5 квітня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 378 385,67

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,09

4 квітня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 377 892,47

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,07

1 квітня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 377 506,46

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,06Март, 2017
ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів які відбудуться 07 квітня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Порядок денний загальних зборів.


ПРАВЛІННЯ

ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

(далі-Компанія)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів

які відбудуться 07 квітня 2017 року об 11.00

за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-20 до 10-45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 03.04.17р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2016 році.
 3. Звіт Наглядової Ради Компанії про результати роботи у 2016 році.
 4. Звіт Ревізійної комісії по результатам фінансово-господарської діяльності Компанії за 2016 рік.
 5. Затвердження річного звіту Компанії за 2016 рік.
 6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік та розгляд питання про нарахування дивідендів.
 7. Затвердження основних напрямків діяльності Компанії у 2017 році.
 8. Продовження повноважень Правління Компанії на термін 5 років.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. Акціонери чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції Голові правління Компанії в робочі дні тижня з 9.00 до 17.30 год. за адресою: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Телефони для довідок: 061 213 79 08. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами – Голова правління Компанії Ковиліна Аліна Андріївна.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.slavutich-invest.com/.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показникаперіод
звітнийпопередній
Усього активів7 8197 845
Основні засоби1012
Довгострокові фінансові інвестиції00
Запаси34
Сумарна дебіторська заборгованість84115
Грошові кошти та їх еквіваленти8981
Нерозподілений прибуток-1 358-1 411
Власний капітал7 4857 432
Статутний капітал7 0007 000
Довгострокові зобов’язання195253
Поточні зобов’язання139160
Чистий прибуток53-2 057
Середньорічна кількість акцій, (шт.)14 000 00014 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)66

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів:

 1. Для проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування по кожному питанню порядку денного, обрати та затвердити лічильну комісію у кількості двох осіб в наступному складі:
  Голова лічильної комісії – Андрющенко Юлія Юріївна.
  Член лічильної комісії – Долежалова Наталія Олексіївна.
 2. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2016 році.
 3. Затвердити Звіт про результати роботи Наглядової Ради Компанії у 2016 році.
 4. Затвердити звіт ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс», що виконує функції ревізійної комісії, по результатам фінансово-господарської діяльності Компанії за 2016 рік.
 5. Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Компанії за 2016 рік.
 6. Прибуток Компанії у 2016 році складає 53 703,31 грн. (п’ятдесят три тисячі сімсот три гривні 31 копійка). Затвердити розмір відрахування до резервного фонду Компанії, який за результатом діяльності Компанії за 2016 рік становить 2 685,16 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят п’ять гривень 16 копійок), що складає 5 % відсотків чистого прибутку Компанії за 2016 р. Питання про дивіденди не розглядати.
 7. Затвердити основним напрямком діяльності Компанії у 2017 році - здійснення управління активами інститутів спільного інвестування.
 8. У зв’язку з закінченням 09.04.2017 р. терміну дії Правління Компанії продовжити на строк 5 (п’ять) років термін виконання повноважень членів Правління Компанії, а саме:
  Голова Правління Компанії – Ковиліна Аліна Андріївна.
  Член Правління Компанії – Дєткова Ольга Миколаївна.
  Член Правління Компанії – Каріка Євген Іванович.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.Февраль, 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ) емітента


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ) емітента

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
 2. Текст повідомлення:
  27.02.17 р. ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», на пiдставi отриманого листа № б/н вiд 27.02.17 р., наданого Компанією «І.С. Інвестментс Лімітед» ( надалі – «Компанія»), стало вiдомо про змiну власників акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Ними стали:
  - Компанія «І.С. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (Ідентифікаціний код- НЕ 294401, мiсцезнаходження - Діагору, 4, КЕРМІА ХАУЗ, 1-ий поверх, Квартира/Офіс 104, 1097,Нікосія, Кіпр). Розмiр належного Компанії пакету акцiй до змiни становив - 1500000 штук, або 10,71% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». В результаті продажу Компанією частини пакету акцій, у розмірі 750000 штук, або 5,357% статутного капіталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», Товариству з обмеженою відповідальністю «Таврійська Січ», розмір пакету акцій став 750000 штук, або 5,357% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «Таврійська Січ» (ЄДРПОУ- 36097890, мiсцезнаходження - Україна, 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний 21), надалі – Товариство. Розмiр належного Товариству пакету акцiй до змiни становив - 5556000 штук, або 39,69% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». В результаті купівлі Товариством частини пакету акцій, у розмірі 750000 штук, або 5,357% статутного капіталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», у Компанії «І.С. Інвестментс Лімітед», розмір пакету акцій став 6306000 штук, або 45,047% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

27 лютого 2017 рокуФевраль, 2017
Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Інноваційні технології» недиверсифікованого виду закритого типу


ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Інноваційні технології» недиверсифікованого виду закритого типу

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест», код за ЄДРПОУ 23848885 (надалі - Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Інноваційні технології» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233601 (надалі - Фонд), 03 лютого 2017 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду по 21.03.2027 року та про пов’язаний з цим викуп Товариством інвестиційних сертифікатів Фонду в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду. Вищевказане рішення оформлене протоколом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» № 6-17 від 03 лютого 2017 року.
 2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
  1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): 69000, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 21.
  2. Перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: - заявка на викуп цінних паперів, за формою, затвердженою НКЦПФР; - довідку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду; - документ, що підтверджує повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду; - паспорт керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду; - оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
  3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками, визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один сертифікат, що перебуває в обігу, станом на 03 лютого 2017 року, а саме – 21 367,37 грн.
  4. Дата початку приймання заявок від учасників – 03 лютого 2017 року; дата закінчення приймання заявок – 03 травня 2017 року.
  5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки за викуплені цінні папери Фонду, не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого Фонду.
  6. Застереження про депонування коштів. У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до заявки про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати Фонду, в установлений в п.2.5 цього повідомлення строк (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) Товариство від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я учасника в обраному банку.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.Февраль, 2017
Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Інноваційні системи» недиверсифікованого виду закритого типу


ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Інноваційні системи» недиверсифікованого виду закритого типу

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест», код за ЄДРПОУ 23848885 (надалі - Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Інноваційні системи» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233602 (надалі - Фонд), 03 лютого 2017 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду по 21.03.2027 року та про пов’язаний з цим викуп Товариством інвестиційних сертифікатів Фонду в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду. Вищевказане рішення оформлене протоколом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» № 6-17 від 03 лютого 2017 року.
 2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
  1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): 69000, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 21.
  2. Перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: - заявка на викуп цінних паперів, за формою, затвердженою НКЦПФР; - довідку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду; - документ, що підтверджує повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду; - паспорт керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду; - оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
  3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками, визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один сертифікат, що перебуває в обігу, станом на 03 лютого 2017 року, а саме – 37 801,55 грн.
  4. Дата початку приймання заявок від учасників – 03 лютого 2017 року; дата закінчення приймання заявок – 03 травня 2017 року.
  5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки за викуплені цінні папери Фонду, не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого Фонду.
  6. Застереження про депонування коштів. У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до заявки про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати Фонду, в установлений в п.2.5 цього повідомлення строк (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) Товариство від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я учасника в обраному банку.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.Февраль, 2017
Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Крок-Резерв» недиверсифікованого виду закритого типу


ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Крок-Резерв» недиверсифікованого виду закритого типу

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест», код за ЄДРПОУ 23848885 (надалі - Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Крок-Резерв» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233604 (надалі - Фонд), 03 лютого 2017 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду по 21.03.2027 року та про пов’язаний з цим викуп Товариством інвестиційних сертифікатів Фонду в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду. Вищевказане рішення оформлене протоколом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» № 6-17 від 03 лютого 2017 року.
 2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
  1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): 69000, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 21.
  2. Перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: - заявка на викуп цінних паперів, за формою, затвердженою НКЦПФР; - довідку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду; - документ, що підтверджує повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду; - паспорт керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду; - оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
  3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками, визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один сертифікат, що перебуває в обігу, станом на 03 лютого 2017 року, а саме –8 380,03 грн.
  4. Дата початку приймання заявок від учасників – 03 лютого 2017 року; дата закінчення приймання заявок – 03 травня 2017 року.
  5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки за викуплені цінні папери Фонду, не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого Фонду.
  6. Застереження про депонування коштів. У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до заявки про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати Фонду, в установлений в п.2.5 цього повідомлення строк (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) Товариство від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я учасника в обраному банку.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.