ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
главная карта сайта обратная связь english
КОНТАКТЫ
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ИСТОРИЯ
МЕНЕДЖМЕНТ
ГРУППА КОМПАНИЙ "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
О НАС В СМИ


Октябрь, 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб) емітента


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій) емітента

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: ідомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
 2. Текст повідомлення:
  19.10.17 р. ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», на пiдставi отриманого листа № б/н вiд 19.10.17 р., наданого ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС» (надалі – Товариство), стало вiдомо про змiну власників акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Ними стали:
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕО-ІНФОРМПЛЮС» (ЄДРПОУ- 36491482, мiсцезнаходження - Україна, 03035, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд.45). Розмiр належного Товариству пакету акцiй до змiни становив – 4 200 000 штук, або 30,00 % статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». В результаті продажу Товариством пакету акцій у розмірі 4 200 000 штук, або 30,00 % статутного капіталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», розмір пакету акцій Товариства став 0 штук, або 0,00 % статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

19 жовтня 2017 рокуОктябрь, 2017
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.10.2017. Детальніше. (оновлюеться)


ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

10 жовтня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 403 470,81

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 15,02

9 жовтня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 403 747,68

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 15,03

6 жовтня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 402 576,56

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,99

5 жовтня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 402 548,68

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,99

4 жовтня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 402 584,60

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,99

3 жовтня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 402 429,12

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,99

2 жовтня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 400 518.06

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,91Июнь, 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб) емітента


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб) емітента

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
 2. Текст повідомлення:
  Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» (надалі – Компанія) (протокол № 24 від 14.06.2017 року) припинено повноваження членів Наглядової ради Компанії у складі:
  - Клошинський Олександр Володимирович (паспорт СВ 393534, виданий 29.05.2001 р. Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера Товариства «І.С.ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД». Акціями Компанії не володіє.
  - Метельський Олег Вікторович (паспорт СА 497062, виданий 03.07.1997 р., Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС». Акціями Компанії не володіє.
  - Клошинська Ірина Олександрівна (паспорт СВ 836973, виданий 07.11.2003 р. Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера ТОВ «Таврійська Січ». Акціями Компанії не володіє.
  - Ткаченко Сергій Григорович (паспорт СН 279741, виданий 16.01.1997 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві), що є представником акціонера ТОВ «ОВІТО Україна». Акціями Компанії не володіє,
  які діяли у відповідності з Протоколом Загальних зборів акціонерів Компанії № 22 від 14.04.2016 р. та перебували на цій посаді з 14.04.2016 р. по 14.06.2017 р. Рішення прийнято у зв’язку з заявою Клошинської І.О. щодо припинення повноважень члена Наглядової ради Компанії.

  Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Компанії (протокол № 24 від 14.06.2017 року) обрано нових членів Наглядової ради Компанії у наступному складі:
  - Клошинський Олександр Володимирович (паспорт СВ 393534, виданий 29.05.2001 р. Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера Товариства «І.С.ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД». Акціями Компанії не володіє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п`яти років: фінансовий директор ТОВ «Вектор-Інвест», директор за сумісництвом в Компанії «I.C.Інвестментс Лімітед».
  - Метельський Олег Вікторович (паспорт СА 497062, виданий 03.07.1997 р., Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС». Акціями Компанії не володіє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: інженер з комп`ютерних мереж ТОВ "Агро-Ресурс-Iнвест", приватний підприємець.
  - Ткаченко Сергій Григорович (паспорт СН 279741, виданий 16.01.1997 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві), що є представником акціонера ТОВ «ОВІТО Україна». Акціями Компанії не володіє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: президент ТОВ «БІ Мобаіл».
  - Константінов Віталій Миколайович (паспорт СА 620113, виданий 15.11.1997 р. Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ». Акціями Компанії не володіє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: директор ТОВ «Завод ХіТ Технологія», радник директора ТОВ «Завод ХіТ Технологія».

  Засіданням Наглядової ради (протокол № 30-17 від 14.06.2017 р.) Головою Наглядової ради Компанії обрано Клошинського О.В.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

14 червня 2017 рокуИюнь, 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб) емітента


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій) емітента

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
 2. Текст повідомлення:
  26.06.17 р. ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», на пiдставi отриманого листа № б/н вiд 23.06.17 р., наданого ТОВ «Таврійська Січ» (надалі – Товариство), стало вiдомо про змiну власників акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Ними стали:
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «Таврійська Січ» (ЄДРПОУ- 36097890, мiсцезнаходження - Україна, 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21). Розмiр належного Товариству пакету акцiй до змiни становив – 3506000 штук, або 25,043 % статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». В результаті купівлі Товариством пакету акцій у розмірі 750000 штук, або 5,357 % статутного капіталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», у Компанії «І.С. Інвестментс Лімітед», розмір пакету акцій став 4256000 штук, або 30,40 % статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

26 червня 2017 рокуМай, 2017
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»


ПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

(далі - Компанія)

(місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул.Центральний, 21)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 14 червня 2017 року об 11.00

за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-20 до 10-45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 08.06.2017 р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
 2. Прийняття рішення щодо відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
 3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради, про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. Акціонери чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції Голові правління Компанії в робочі дні тижня з 9.00 до 17.30 год. за адресою: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Телефон для довідок: 061 213 79 08. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами – Голова правління Компанії Ковиліна Аліна Андріївна.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.slavutich-invest.com.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

 1. Для проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування по кожному питанню порядку денного обрати та затвердити лічильну комісію у кількості двох осіб в наступному складі:
  Голова лічильної комісії – Андрющенко Юлія Юріївна.
  Член лічильної комісії - Долежалова Наталія Олексіївна.
 2. Витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів відшкодувати за рахунок коштів Компанії.
 3. У зв’язку з заявою Клошинської І.О. щодо припинення повноважень члена Наглядової ради достроково припинити повноваження діючих членів Наглядової ради та обрати нових членів Наглядової ради, а саме:

  Припинити повноваження членів Наглядової ради:
  - Клошинська Ірина Олександрівна, що є представником ТОВ «Таврійська Січ»,
  - Метельський Олег Вікторович, що є представником ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС»,
  - Клошинський Олександр Володимирович, що є представником Товариства «І.С.ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»,
  - Ткаченко Сергій Григорович, що є представником ТОВ «ОВІТО Україна»;

  Обрати нових членів Наглядової ради:
  - Клошинський Олександр Володимирович, який є представником ТОВ «Таврійська Січ», що володіє 3 506 000 шт. простих іменних акцій - 25,0428 % від загальної кількості голосуючих акцій.
  - Метельський Олег Вікторович, який є представником ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС», що володіє 4 200 000 шт. простих іменних акцій - 30 % від загальної кількості голосуючих акцій.
  - Ткаченко Сергій Григорович, який є представником ТОВ «ОВІТО Україна», що володіє 1 400 000 шт. простих іменних акцій - 10 % від загальної кількості голосуючих акцій.
  - Константінов Віталій Миколайович, який є представником ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ», що володіє 4 144 000 шт. простих іменних акцій - 29,60 % від загальної кількості голосуючих акцій.

  Затвердити цивільно-правові договори на безоплатній основі, що укладатимуться з членами Наглядової ради Компанії. Особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, визначити – Голову правління Компанії Ковиліну Аліну Андріївну.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

11 травня 2017 рокуАпрель, 2017
Річна інформація емітента ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ». Детальніше.Апрель, 2017
Річна інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ». Детальніше.
Апрель, 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб) емітента


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб) емітента

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
 2. Текст повідомлення:
  Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» (надалі – Компанія) (Протокол № 23 від 07.04.17 року), у зв’язку з закінченням 09.04.17 р. терміну дії Правління Компанії, подовжено термін виконання повноважень членів Правління Компанії у наступному складі:
  - Голова Правління - Ковиліна Аліна Андріївна (паспорт СА 765294, виданий 19.05.1998 р. Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області). Акціями Компанії не володіє. Строк, на який подовжено повноваження – 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  - Член Правління - Дєткова Ольга Миколаївна (паспорт СЮ 264627, виданий 08.06.2012 р. Орджонікідзевським РВ ГУМВС України в Запорізькій області). Акціями Компанії не володіє. Строк, на який подовжено повноваження – 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
  - Член Правління - Каріка Євген Іванович (паспорт СА 746635, виданий 16.04.1998 р. Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області). Акціями Компанії не володіє. Строк, на який подовжено повноваження – 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

07 квітня 2017 рокуАпрель, 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ) емітента


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ) емітента

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
 2. Текст повідомлення:
  04.04.17 р. ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» з реєстру власників іменних цінних паперів (вих.№ 129001зв від 04.04.2017 р.), надалі –Реєстр, стало вiдомо про змiну власників акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Ними стали:
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «Таврійська Січ» ( надалі – Товариство), ідентифікаціний код 36097890, мiсцезнаходження: Україна, 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний 21). За даними Реєстру пакет акцій Товариства зменшився і становить 3506000 штук, або 25,0428 % статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».
  - Товариство з обмеженою відповідальністю ««Євроформат ППМ» (надалі – «Товариство»), ідентифікаціний код 31089602, мiсцезнаходження: Україна, 04070, м.Київ, вул.Ігорівська, 1/8 літера «А». За даними Реєстру пакет акцій Товариства збільшився і становить 4144000 штук, або 29,60 % статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

04 квітня 2017 рокуАпрель, 2017
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.10.2017. Детальніше. (оновлюеться)


ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

10 квітня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 378 500,95

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,09

7 квітня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 378 367,53

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,09

6 квітня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 378 318,18

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,09

5 квітня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 378 385,67

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,09

4 квітня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 377 892,47

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,07

1 квітня 2017

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 377 506,46

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 14,06Март, 2017
ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів які відбудуться 07 квітня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Порядок денний загальних зборів.


ПРАВЛІННЯ

ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

(далі-Компанія)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів

які відбудуться 07 квітня 2017 року об 11.00

за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-20 до 10-45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 03.04.17р.

Проект порядку денного:

 1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2016 році.
 3. Звіт Наглядової Ради Компанії про результати роботи у 2016 році.
 4. Звіт Ревізійної комісії по результатам фінансово-господарської діяльності Компанії за 2016 рік.
 5. Затвердження річного звіту Компанії за 2016 рік.
 6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік та розгляд питання про нарахування дивідендів.
 7. Затвердження основних напрямків діяльності Компанії у 2017 році.
 8. Продовження повноважень Правління Компанії на термін 5 років.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. Акціонери чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції Голові правління Компанії в робочі дні тижня з 9.00 до 17.30 год. за адресою: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Телефони для довідок: 061 213 79 08. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами – Голова правління Компанії Ковиліна Аліна Андріївна.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.slavutich-invest.com/.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показникаперіод
звітнийпопередній
Усього активів7 8197 845
Основні засоби1012
Довгострокові фінансові інвестиції00
Запаси34
Сумарна дебіторська заборгованість84115
Грошові кошти та їх еквіваленти8981
Нерозподілений прибуток-1 358-1 411
Власний капітал7 4857 432
Статутний капітал7 0007 000
Довгострокові зобов’язання195253
Поточні зобов’язання139160
Чистий прибуток53-2 057
Середньорічна кількість акцій, (шт.)14 000 00014 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)66

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів:

 1. Для проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування по кожному питанню порядку денного, обрати та затвердити лічильну комісію у кількості двох осіб в наступному складі:
  Голова лічильної комісії – Андрющенко Юлія Юріївна.
  Член лічильної комісії – Долежалова Наталія Олексіївна.
 2. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2016 році.
 3. Затвердити Звіт про результати роботи Наглядової Ради Компанії у 2016 році.
 4. Затвердити звіт ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс», що виконує функції ревізійної комісії, по результатам фінансово-господарської діяльності Компанії за 2016 рік.
 5. Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Компанії за 2016 рік.
 6. Прибуток Компанії у 2016 році складає 53 703,31 грн. (п’ятдесят три тисячі сімсот три гривні 31 копійка). Затвердити розмір відрахування до резервного фонду Компанії, який за результатом діяльності Компанії за 2016 рік становить 2 685,16 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят п’ять гривень 16 копійок), що складає 5 % відсотків чистого прибутку Компанії за 2016 р. Питання про дивіденди не розглядати.
 7. Затвердити основним напрямком діяльності Компанії у 2017 році - здійснення управління активами інститутів спільного інвестування.
 8. У зв’язку з закінченням 09.04.2017 р. терміну дії Правління Компанії продовжити на строк 5 (п’ять) років термін виконання повноважень членів Правління Компанії, а саме:
  Голова Правління Компанії – Ковиліна Аліна Андріївна.
  Член Правління Компанії – Дєткова Ольга Миколаївна.
  Член Правління Компанії – Каріка Євген Іванович.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.Февраль, 2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ) емітента


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ) емітента

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
 2. Текст повідомлення:
  27.02.17 р. ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», на пiдставi отриманого листа № б/н вiд 27.02.17 р., наданого Компанією «І.С. Інвестментс Лімітед» ( надалі – «Компанія»), стало вiдомо про змiну власників акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Ними стали:
  - Компанія «І.С. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (Ідентифікаціний код- НЕ 294401, мiсцезнаходження - Діагору, 4, КЕРМІА ХАУЗ, 1-ий поверх, Квартира/Офіс 104, 1097,Нікосія, Кіпр). Розмiр належного Компанії пакету акцiй до змiни становив - 1500000 штук, або 10,71% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». В результаті продажу Компанією частини пакету акцій, у розмірі 750000 штук, або 5,357% статутного капіталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», Товариству з обмеженою відповідальністю «Таврійська Січ», розмір пакету акцій став 750000 штук, або 5,357% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».
  - Товариство з обмеженою відповідальністю «Таврійська Січ» (ЄДРПОУ- 36097890, мiсцезнаходження - Україна, 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний 21), надалі – Товариство. Розмiр належного Товариству пакету акцiй до змiни становив - 5556000 штук, або 39,69% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». В результаті купівлі Товариством частини пакету акцій, у розмірі 750000 штук, або 5,357% статутного капіталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», у Компанії «І.С. Інвестментс Лімітед», розмір пакету акцій став 6306000 штук, або 45,047% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

27 лютого 2017 рокуФевраль, 2017
Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Інноваційні технології» недиверсифікованого виду закритого типу


ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Інноваційні технології» недиверсифікованого виду закритого типу

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест», код за ЄДРПОУ 23848885 (надалі - Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Інноваційні технології» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233601 (надалі - Фонд), 03 лютого 2017 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду по 21.03.2027 року та про пов’язаний з цим викуп Товариством інвестиційних сертифікатів Фонду в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду. Вищевказане рішення оформлене протоколом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» № 6-17 від 03 лютого 2017 року.
 2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
  1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): 69000, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 21.
  2. Перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: - заявка на викуп цінних паперів, за формою, затвердженою НКЦПФР; - довідку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду; - документ, що підтверджує повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду; - паспорт керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду; - оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
  3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками, визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один сертифікат, що перебуває в обігу, станом на 03 лютого 2017 року, а саме – 21 367,37 грн.
  4. Дата початку приймання заявок від учасників – 03 лютого 2017 року; дата закінчення приймання заявок – 03 травня 2017 року.
  5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки за викуплені цінні папери Фонду, не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого Фонду.
  6. Застереження про депонування коштів. У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до заявки про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати Фонду, в установлений в п.2.5 цього повідомлення строк (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) Товариство від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я учасника в обраному банку.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.Февраль, 2017
Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Інноваційні системи» недиверсифікованого виду закритого типу


ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Інноваційні системи» недиверсифікованого виду закритого типу

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест», код за ЄДРПОУ 23848885 (надалі - Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Інноваційні системи» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233602 (надалі - Фонд), 03 лютого 2017 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду по 21.03.2027 року та про пов’язаний з цим викуп Товариством інвестиційних сертифікатів Фонду в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду. Вищевказане рішення оформлене протоколом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» № 6-17 від 03 лютого 2017 року.
 2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
  1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): 69000, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 21.
  2. Перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: - заявка на викуп цінних паперів, за формою, затвердженою НКЦПФР; - довідку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду; - документ, що підтверджує повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду; - паспорт керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду; - оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
  3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками, визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один сертифікат, що перебуває в обігу, станом на 03 лютого 2017 року, а саме – 37 801,55 грн.
  4. Дата початку приймання заявок від учасників – 03 лютого 2017 року; дата закінчення приймання заявок – 03 травня 2017 року.
  5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки за викуплені цінні папери Фонду, не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого Фонду.
  6. Застереження про депонування коштів. У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до заявки про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати Фонду, в установлений в п.2.5 цього повідомлення строк (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) Товариство від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я учасника в обраному банку.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.Февраль, 2017
Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Крок-Резерв» недиверсифікованого виду закритого типу


ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Крок-Резерв» недиверсифікованого виду закритого типу

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест», код за ЄДРПОУ 23848885 (надалі - Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Крок-Резерв» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233604 (надалі - Фонд), 03 лютого 2017 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду по 21.03.2027 року та про пов’язаний з цим викуп Товариством інвестиційних сертифікатів Фонду в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду. Вищевказане рішення оформлене протоколом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» № 6-17 від 03 лютого 2017 року.
 2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
  1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): 69000, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 21.
  2. Перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: - заявка на викуп цінних паперів, за формою, затвердженою НКЦПФР; - довідку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду; - документ, що підтверджує повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду; - паспорт керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду; - оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
  3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками, визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один сертифікат, що перебуває в обігу, станом на 03 лютого 2017 року, а саме –8 380,03 грн.
  4. Дата початку приймання заявок від учасників – 03 лютого 2017 року; дата закінчення приймання заявок – 03 травня 2017 року.
  5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки за викуплені цінні папери Фонду, не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого Фонду.
  6. Застереження про депонування коштів. У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до заявки про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати Фонду, в установлений в п.2.5 цього повідомлення строк (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) Товариство від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я учасника в обраному банку.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.