ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
главная карта сайта обратная связь english
КОНТАКТЫ
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ИСТОРИЯ
МЕНЕДЖМЕНТ
ГРУППА КОМПАНИЙ "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
О НАС В СМИ


Декабрь, 2016
Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
 2. Текст повідомлення:

  21.12.16 р. ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», на пiдставi отриманого листа № б/н вiд 21.12.16р., наданого Компанією «І.С. Інвестментс Лімітед» ( надалі – «Компанія»), та листа № б/н від 21.12.16р., наданого ТОВ «Таврійська Січ» ( надалі – «Товариство»), стало вiдомо про змiну власників акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Ними стали:

  Компанія «І.С. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (Ідентифікаціний код- НЕ 294401, мiсцезнаходження - Діагору, 4, КЕРМІА ХАУЗ, 1-ий поверх, Квартира/Офіс 104, 1097,Нікосія, Кіпр). Розмiр належного Компанії пакету акцiй до змiни становив - 4200000 штук, або 30% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». В результаті продажу Компанією частини пакету акцій, у розмірі 2700000 штук, або 19,29% статутного капіталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», Товариству з обмеженою відповідальністю «Таврійська Січ», розмір пакету акцій став 1500000 штук, або 10,71% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Таврійська Січ» (ЄДРПОУ- 36097890, мiсцезнаходження - Україна, 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний 21). Розмiр належного Товариству пакету акцiй до змiни становив - 4200000 штук, або 30% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». В результаті купівлі Товариством частини пакету акцій, у розмірі 2700000 штук, або 19,29% статутного капіталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» , у Компанії «І.С. Інвестментс Лімітед», розмір пакету акцій став 6900000 штук, або 49,29% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». Далі в результаті продажу Товариством частини пакету акцій, у розмірі 1344000 штук, або 9,6% статутного капіталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», розмір пакету акцій став 5556000 штук, або 39,69% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.Июль, 2016
Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІГТ» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».


ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняття рішення

щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІГТ» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест», код за ЄДРПОУ 23848885 (надалі - Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІГТ» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233473 (надалі - Фонд), «05» липня 2016 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду до 18.09.2026 р. та про пов’язаний з цим, викуп Товариством інвестиційних сертифікатів Фонду в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду. Вищевказане рішення оформлене протоколом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» № 28-16 від «05» липня 2016 року.
 2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
  1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): 69000, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний,21.
  2. Перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: - заявка на викуп цінних паперів, за формою затвердженою НКЦПФР; - довідку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду; - документ, що підтверджує повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду; - паспорт керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду; - оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
  3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один сертифікат, що перебуває в обігу, станом на 05 липня 2016 року, а саме – 550 399,27 грн.
  4. Дата початку приймання заявок від учасників – 05 липня 2016 року; дата закінчення приймання заявок - 05 жовтня 2016 року.
  5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки за викуплені цінні папери Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого Фонду.
  6. Застереження про депонування коштів. У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до заявки про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати Фонду, в установлений в п.2.5 цього повідомлення строк (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) Товариство від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я учасника в обраному банку.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.Апрель, 2016
ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

емітента

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових осіб.
 2. Текст повідомлення:
  Рішенням річних загальних зборів ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» ( надалі – Компанія) (Протокол № 22 від 14.04.16 року) припинено повноваження членів Наглядової ради Компанії у складі: ТОВ «Таврійська Січ» (код ЄДРПОУ 36097890, частка в Статутному капіталі Компанії 30 %); ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36491482, частка в Статутному капіталі Компанії 30 %); «І.С.ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ НЕ 294401, частка в Статутному капіталі Компанії 30 %); ТОВ «ОВІТО Україна» (код ЄДРПОУ 32853063, частка в Статутному капіталі Компанії 10 %), які діяли у відповідності з Протоколом Загальних зборів акціонерів Компанії № 19 від 22.12.14 р. та перебували на цій посаді з 22.12.14 р. по 14.04.16р. Рішення прийнято у зв’язку внесенням змін до чинного законодавства.
  Рішенням річних загальних зборів Компанії (Протокол № 22 від 14.04.16 року) обрано нових членів Наглядової ради Компанії у наступному складі:
  - Клошинський Олександр Володимирович (Паспорт СВ 393534, виданий 29.05.2001 р., Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера Товариства «І.С.ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД». Акціями Компанії не володіє. Строк на який призначено особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: Фінансовий директор ТОВ «Вектор-Інвест», Директор за сумісництвом в Компанії «I.C.Інвестментс Лімітед».
  - Клошинська Ірина Олександрівна (паспорт СВ 836973, виданий 07.11.2003 р. Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області , що є представником акціонера ТОВ «Таврійська Січ». Акціями Компанії не володіє. Строк на який призначено особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: Генеральний директор ТОВ «Вектор-Інвест».
  - Метельський Олег Вікторович (Паспорт СА 497062, виданий 03.07.1997 р., Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області , що є представником акціонера ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС». Акціями Компанії не володіє. Строк на який призначено особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: інженер з комп’ютерних мереж ТОВ "Агро-Ресурс-Iнвест", приватний підприємець.
  - Ткаченко Сергій Григорович (Паспорт серія СН № 279741, виданий 16.01.1997 року Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві), що є представником акціонера ТОВ «ОВІТО Україна». Акціями Компанії не володіє. Строк на який призначено особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: Президент ТОВ «БІ Мобаіл».
  Засіданням Наглядової ради (Протокол № 12 від 14.04.16 року) Головою Наглядової ради Компанії обрано Клошинського О.В.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

14 квітня 2016 рокуАпрель, 2016
Річна інформація емітента ПрАТ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ". Детальніше.

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлінняКовилiна Алiна Андрiївна
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
М.П.14.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Компанiя з управлiння активами «Славутич-Iнвест»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23848885
4. Місцезнаходження
69000, Запорізька область, Орджонiкiдзевський район, мiсто Запорiжжя, бульвар Центральний, 21
5. Міжміський код, телефон та факс
(061) 213-79-08
(061) 213-79-11
6. Електронна поштова адреса
info@slavutich-invest.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії14.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована уБюлетень65  14.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінціhttp://www.slavutich-invest.com/в мережі Інтернет14.04.2016
(адреса сторінки)(дата)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство «Компанiя з управлiння активами «Славутич-Iнвест»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №030564
3. Дата проведення державної реєстрації
02.10.2001
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
7 000 000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
66.30 управлiння фондами
64.20 дiяльнiсть холдингових компанiй
64.30 недержавне пенсiйне забезпечення
10. Органи управління підприємства
Голова та члени правлiння ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест»:
Голова правлiнняКовилiна Алiна Андрiївна(паспорт СА 765294 виданий Ленiнським РВУМВС України в Запорiзькiй обл. вiд 19 травня 1998р.)
Член правлiнняКарiка Євген Iванович ( паспорт СА 746635 виданий Шевченкiвським РВУМВС України в Запорiзькiй обл. вiд 16 квiтня 1998р.)
Член правлiння - Головний бухгалтерДєткова Ольга Миколаївна (паспорт СЮ 264627 виданий Орджонiкiдзевським РВ ГУМВС України в Запорiзькiй обл. вiд 08.06.2012р.)
Голова та члени Наглядової ради ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест»:
Голова Наглядової радиТовариство «I.С.IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» в особi Клошинського Олександра Володимировича (паспорт серiя СВ № 393534, виданий Орджонiкiдзевським РВУМВС України в Запорiзькiй областi 29.05.2001р. Домашня адреса: 69000, м. Запорiжжя, вул. Правди, буд. 20, кв. 46.) Повноваження з 26.12.2011 року
Член Наглядової радиТОВ «НЕО-IНФОРМПЛЮС» в особi Метельського Олега Вiкторовича (паспорт серiї СА № 497062, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, вiд 03.07.1997 р. Домашня адреса: 69002, м. Запорiжжя, пр. Ленiна/Грязнова, буд. 81/49, кв. 58.) Повноваження з 26.12.2011 року
Член Наглядової радиТОВ «ОВIТО Україна» в особi Ткаченко Сергiя Григоровича (паспорт серiї СН 279741, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 16.01.1997 року. Домашня адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 19 кв.14) Повноваження з 26.12.2011 року
Секретар Наглядової радиТОВ «Таврiйська Сiч», в особi Клошинської Iрини Олександрiвни. (паспорт серiї СВ № 836973, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, вiд 07.11.2003 р. Домашня адреса: 04210, м. Київ, пр. Героїв Сталiнграду, буд. 8, корп. 3, кв. 19.) Повноваження з 26.12.2011 року
Функцiї ревiзiйної комiсiї виконує аудиторська фiрма.
11. Банки, що обслуговують емітента:
11.1. найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «Унiверсал Банк»
11.2. МФО банку
322001
11.3. поточний рахунок
26508000557715
11.4. найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
11.5. МФО банку
-
11.6. поточний рахунок
-

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з у правлiння активами)серiя АЕ № 64208111.06.2015Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку-
ОписТермiн дiї лiцензiї ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» - необмежений.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

НайменуванняВАТ «Захiденергометал»
Організаційно-правова формаВідкрите акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ31056509
Місцезнаходження03187, м.Київ, вул. Заболотного, будинок 3
ОписПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» володiє 5213 шт. акцiй ВАТ «Захiденергометал», що становить 0,0024 % Статутного капiталу ВАТ «Захiденергометал»

НайменуванняВАТ «Пiвдендизельмаш»
Організаційно-правова формаВідкрите акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ00210986
Місцезнаходження71700, Запорiзька обл., мiсто Токмак, вул. Ленiна, будинок 1
ОписПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» володiє 86720 шт. акцiй ВАТ «Пiвдендизельмаш», що становить 1,2228 % Статутного капiталу ВАТ «Пiвдендизельмаш»

_______________

* Не обов'язково для заповнення.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаКод за ЄДРПОУ засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Таврiйська Сiч»3609789069005 Україна 23000 Орджонiкiдзевський мiсто Запорiжжя бульвар Центральний,2130
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НЕО-Iнформплюс»3649148203035 мiсто Київ 80000 Солом'янський м. Київ вулиця Механiзаторiв, 2 офiс 30430
Товариство «I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД»НЕ 2944011097 Кiпр Кiпр мiсто Нiокосiя вул. Дiагору, буд. 4, корп. Кермiа Хауз оф.10430
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Овiто Україна»3285306304070 Україна 80000 Подiльський мiсто Київ вул. Iгоревська, буд. 1/8 лiт. «Б».10
Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особиСерія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
---
Усього100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. ПосадаГолова правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКовилiна Алiна Андрiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСА 765294 22.04.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження**1978
5. Освіта**Вища
6. Стаж керівної роботи (років)**18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ТОВ «IНВЕКО» - Директор ЗВЕД
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)09.04.2013 / 4 роки
9. ОписВiдсутнi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Голова правлiння Компанiї не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Обовязки: Голова Правлiння органiзує господарську дiяльнiсть Компанiї, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi, визначає напрями поточної дiяльностi Компанiї, створює реорганiзує та лiквiдує структурнi пiдроздiли, затверджує штатний розклад, визначає вiдповiднi посадовi та функцiональнi обов’язки працiвникiв Компанiї, умови та порядок оплати їх працi. Повноваження: Голова Правлiння без довiреностi має право вчиняти будь-якi дiї вiд iменi Компанiї, у тому числi: • здiйснювати загальне керiвництво Компанiєю та формувати стратегiю її розвитку; • вести переговори та представляти iнтереси Компанiї та IСI у стосунках з органами державної влади, органами суду, юридичними i фiзичними особами (резидентами i нерезидентами України), мiжнародними та громадськими органiзацiями; • без довiреностi вступати у цивiльнi правовiдносини вiд iменi Компанiї; • з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, на власний розсуд укладати договори, угоди, контракти на суму, що не перевищує розмiру статутного капiталу Компанiї; • вирiшувати питання щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що не перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; • розпоряджатися вiд iменi Компанiї вiдповiдно до чинного законодавства майном та коштами Компанiї, пiдписувати вiд iменi Компанiї угоди та iншi фiнансовi та майновi зобов’язання, зокрема пов’язанi з вiдчуженням або списанням майна Компанiї, залученням кредитних коштiв та заставою майна Компанiї; • вести переговори й укладати угоди вiд iменi та в iнтересах IСI, активами яких управляє Компанiя; • видавати накази i розпорядження, якi є обов’язковими для виконання працiвниками Компанiї, та вирiшувати iншi питання, якi дорученi йому Загальними зборами; • видавати доручення на право виконання дiй та здiйснення представництва вiд iменi Компанiї; • вiдкривати банкiвськi рахунки вiд iменi Компанiї; • придбавати для Компанiї iноземну валюту через банкiвськi установи, якi мають вiдповiдну лiцензiю; • вiдповiдно до трудового законодавства приймати на роботу i звiльняти працiвникiв Компанiї у встановленому порядку, накладати дисциплiнарнi стягнення, здiйснювати заходи щодо морального i матерiального заохочення працiвникiв Компанiї; • встановлювати або затверджувати функцiональнi обов‘язки працiвникiв Компанiї з урахуванням вимог чинного законодавства i Статуту Компанiї; • здiйснювати iншi дiї в межах своїх повноважень, що визначаються Загальними зборами акцiонерiв та вирiшувати iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї.

1. ПосадаГоловний бухгалтер - Член правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиДєткова Ольга Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСЮ 264627 08.06.2012 Орджонiкiдзевським РВ ГУМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження**1980
5. Освіта**Вища
6. Стаж роботи (років)**13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ТОВ «ТВК «Сандра Голд» - старший бухгалтер.
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)28.12.2015, до 09.04.2017 року
9. ОписВiдсутнi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обiймає посаду головного бухгалтера за сумiсництвом ТОВ «КУА «Iнвестгруп» (м. Запорiжжя , 69005, бул. Центральний 21) Обов`язки Члена правлiння: - органiзовує роботи Компанiї згiдно законодавства України, забезпечує ефективне виконання доручень та розпоряджень Загальних зборiв акцiонерiв Компанiї, Наглядової ради Компанiї та безпечних умов працi працiвникiв; - вирiшує iншi питання дiяльностi Компанiї, крiм тих, якi входять до компетенцiї iнших органiв та посадових осiб Компанiї. Повноваження Члена правлiння: - разом iз Головою правлiння здiйснювати загальне керiвництво Компанiєю та формувати стратегiю її розвитку; Обов'язки Головного бухгалтера: – забезпечувати дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - облiк грошових коштiв, цiнних паперiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом; - правильне нарахування i своєчасне перерахування податкiв та iнших платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банком та iншим кредиторам за позиками, вiдрахування коштiв у спецiальнi фiнансовi фонди Компанiї; - збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх у встановленому порядку в архiв. Повноваження Головного бухгалтера: - користуватись матерiалами та iнформацiєю (зокрема конфiденцiйною), що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; - представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; - право пiдпису бухгалтерських та податкових документiв i звiтiв у вiдповiдностi до службових обов’язкiв.

1. ПосадаЧлен правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКарiка Євген Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСА 746635 23.04.1998 Шевченкiвським РВ УМВС у Запорiзькiй областi
4. Рік народження**1981
5. Освіта**Вища
6. Стаж керівної роботи (років)**8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ЗАТ «Запорiзький iнструментальний завод iм. Войкова» - економiст
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)09.04.2013 / 4 роки
9. ОписСудимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. За сумiсництвом - Генеральний директор ТОВ «Таврiйська Сiч» (69005, м. Запорiжжя, бульвар Центральний, 21) Обов`язки Члена правлiння: - органiзовує роботи Компанiї згiдно законодавства України, забезпечує ефективне виконання доручень та розпоряджень Загальних зборiв акцiонерiв Компанiї, Наглядової ради Компанiї та безпечних умов працi працiвникiв; - вирiшує iншi питання дiяльностi Компанiї, крiм тих, якi входять до компетенцiї iнших органiв та посадових осiб Компанiї. Повноваження Члена правлiння: - разом iз Головою правлiння здiйснює загальне керiвництво Компанiєю та формує стратегiю її розвитку;

1. ПосадаВнутрiшнiй аудитор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиАндрющенко Юлiя Юрiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСВ 924754 17.03.2005 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження**1972
5. Освіта**Вища
6. Стаж роботи (років)**2
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ТОВ «Фiрма Iнтерсервiс» - Заступник Директора
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)26.11.2012 / необмежений
9. ОписСудимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Внутрiшнiй аудитор Компанiї не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Обов'язки внутрiшнього аудитора: - Проводити перевiрки з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику, притаманного рiзним сферам дiяльностi Компанiї, а також оцiнювати його. - Забезпечувати органiзацiю постiйного контролю за дотриманням працiвниками Компанiї встановлених процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень згiдно з покладеними на них обов'язками. - Проводити розгляд фактiв порушень працiвниками Компанiї чинного законодавства, у тому числi нормативн-правових актiв НКЦПФР та внутрiшнiх документiв, якi регулюють дiяльнiсть товариства. - Iнформувати виконавчий орган лiцензiата про недопущення дiй, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, в тому числi нормативно-правових актiв НКЦПФР. - Розробляти рекомендацiї щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрiшнього контролю та здiйснювати контроль за їх виконанням. - Забезпечувати схороннiсть та повернення одержаних вiд пiдроздiлiв Компанiї документiв на всiх носiях. - Забезпечувати повноту документування кожного факту перевiрки, оформлювати письмово висновки, де мають бути вiдображенi усi питання, вивченi в ходi перевiрки, та рекомендацiї, наданi керiвництву Компанiї. - Брати участь у засiданнях органiв управлiння Компанiї з правом дорадчого голосу пiд час обговорення питань, якi прямо або опосередковано стосуються стану бухгалтерського облiку, внутрiшнього аудиту (контролю), зовнiшнього аудиту, змiн у структурi або розвитку Компанiї. Внутрiшнiй аудитор має право: - на ознайомлення з усiєю документацiєю Компанiї та здiйснення нагляду за дiяльнiстю будь-якого пiдроздiлу Компанiї, а також вимагати письмовi пояснення вiд окремих посадових осiб щодо виявлених недолiкiв у роботi; - визначати вiдповiднiсть дiй та операцiй, що здiйснюються працiвниками Компанiї, вимогам чинного законодавства України, у тому числi нормативно-правовим актам НКЦПФР, рiшенням керiвних органiв Компанiї, якi визначають полiтику та стратегiю Компанiї, процедуру прийняття i реалiзацiю рiшень, органiзацiю облiку та звiтностi; - перевiряти розрахунково-касовi документи, правочини Компанiї, фiнансову i статистичну звiтнiсть, iншу документацiю, а у разi необхiдностi - наявнiсть готiвки, iнших цiнностей, якi знаходяться в Компанiї; - перевiряти документи пов’язанi iз здiйсненням фiнансового монiторингу; - отримувати в межах своїх повноважень на запит вiд Компанiї до iнших органiзацiй або третiх осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi потрiбнi вiдомостi та документи, що пов'язанi з процесом перевiрки; - залучати у разi необхiдностi працiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв Компанiї для виконання поставлених перед Службою внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї завдань (за згодою керiвникiв структурних пiдроздiлiв); - мати безперешкодний доступ до пiдроздiлу, що перевiряється, а також у примiщення, що використовуються для зберiгання документiв та матерiальних цiнностей, отримувати iнформацiю, яка зберiгається на магнiтних та iнших носiях iнформацiї; - з дозволу керiвника Компанiї знiмати копiї з одержаних документiв, у тому числi копiї файлiв, копiї будь-яких засобiв, що зберiгаються в локальних обчислювальних мережах i автономних комп’ютерних системах, а також розшифровувати цi записи; - при виявленнi порушень чинного законодавства, випадкiв розкрадань, допущених працiвниками Компанiї, рекомендувати Загальним зборам/вищому органу управлiння Компанiї, усунення їх вiд виконання обов’язкiв; - при встановленнi фактiв зловживання службовим становищем керiвника Компанiї повiдомляти про такi випадки Загальнi збори / вищий орган управлiння.

1. ПосадаЧлен Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиТОВ «Таврiйська Сiч»
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи36097890
4. Рік народження**-
5. Освіта**-
6. Стаж роботи (років)**-
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**-
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)22.12.2014 / 3 роки
9. ОписОбов`язки Наглядової ради: Наглядова рада Компанiї здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Компанiї; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Компанiї; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 12) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї, в разi якщо Компанiї належить бiльш 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що належить безпосередньо Компанiї, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; 18) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiєю та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй; 22) надання попередньої згоди Головi правлiння Компанiї та Правлiнню в цiлому, якi дiють вiд iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Компанiї, на: - укладання, пiдписання договорiв, угод, контрактiв на суму, що перевищує розмiр статутного капiталу Компанiї; - надання позик; - вирiшення питань щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; - призначення i звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї; - продаж, мiну, дарування, ренту, внесення до статутних капiталiв, передачу в якостi погашення боргу, заставу (iпотека) нерухомого майна, яке є власнiстю Компанiї; - прийняття рiшення про створення господарських товариств, фiлiй, представництв, тощо, а також входження Компанiї до складу учасникiв iснуючих господарських товариств; - надання повноважень Головi Правлiння Компанiї на представлення iнтересiв Компанiї у господарських товариствах, до складу яких входить Компанiя, пiдписання установчих та iнших документiв, необхiдних для керування такими товариствами; 23) вирiшення питання страхування майна, що належить Компанiї; 24) прийняття рiшень про створення та лiквiдацiю пайових iнвестицiйних фондiв, про випуск iнвестицiйних сертифiкатiв; 25) затвердження регламентiв, iнвестицiйних декларацiй, проспектiв емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв, що перебувають в управлiннi Компанiї, та змiн до них; 26) затвердження договорiв з аудитором (аудиторською фiрмою), депозитарiєм, незалежним оцiнювачем майна, зберiгачем, торговцем цiнними паперами щодо обслуговування пайового iнвестицiйного фонду, що перебуває в управлiннi Компанiї. 27) створення структурного пiдроздiлу чи призначення окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) . 28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та Статутом Компанiї.

1. ПосадаЧлен Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиТОВ «НЕО IНФОРМПЛЮС»
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи36491482
4. Рік народження**-
5. Освіта**-
6. Стаж роботи (років)**-
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**-
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)22.12.2014 / 3 роки
9. ОписОбов`язки Наглядової ради: Наглядова рада Компанiї здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Компанiї; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Компанiї; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 12) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї, в разi якщо Компанiї належить бiльш 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що належить безпосередньо Компанiї, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; 18) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiєю та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй; 22) надання попередньої згоди Головi правлiння Компанiї та Правлiнню в цiлому, якi дiють вiд iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Компанiї, на: - укладання, пiдписання договорiв, угод, контрактiв на суму, що перевищує розмiр статутного капiталу Компанiї; - надання позик; - вирiшення питань щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; - призначення i звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї; - продаж, мiну, дарування, ренту, внесення до статутних капiталiв, передачу в якостi погашення боргу, заставу (iпотека) нерухомого майна, яке є власнiстю Компанiї; - прийняття рiшення про створення господарських товариств, фiлiй, представництв, тощо, а також входження Компанiї до складу учасникiв iснуючих господарських товариств; - надання повноважень Головi Правлiння Компанiї на представлення iнтересiв Компанiї у господарських товариствах, до складу яких входить Компанiя, пiдписання установчих та iнших документiв, необхiдних для керування такими товариствами; 23) вирiшення питання страхування майна, що належить Компанiї; 24) прийняття рiшень про створення та лiквiдацiю пайових iнвестицiйних фондiв, про випуск iнвестицiйних сертифiкатiв; 25) затвердження регламентiв, iнвестицiйних декларацiй, проспектiв емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв, що перебувають в управлiннi Компанiї, та змiн до них; 26) затвердження договорiв з аудитором (аудиторською фiрмою), депозитарiєм, незалежним оцiнювачем майна, зберiгачем, торговцем цiнними паперами щодо обслуговування пайового iнвестицiйного фонду, що перебуває в управлiннi Компанiї. 27) створення структурного пiдроздiлу чи призначення окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) . 28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та Статутом Компанiї.

1. ПосадаЧлен Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиТОВ «ОВIТО Україна»
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи32853063
4. Рік народження**-
5. Освіта**-
6. Стаж роботи (років)**-
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**-
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)22.12.2014 / 3 роки
9. ОписОбов`язки Наглядової ради: Наглядова рада Компанiї здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Компанiї; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Компанiї; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 12) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї, в разi якщо Компанiї належить бiльш 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що належить безпосередньо Компанiї, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; 18) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiєю та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй; 22) надання попередньої згоди Головi правлiння Компанiї та Правлiнню в цiлому, якi дiють вiд iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Компанiї, на: - укладання, пiдписання договорiв, угод, контрактiв на суму, що перевищує розмiр статутного капiталу Компанiї; - надання позик; - вирiшення питань щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; - призначення i звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї; - продаж, мiну, дарування, ренту, внесення до статутних капiталiв, передачу в якостi погашення боргу, заставу (iпотека) нерухомого майна, яке є власнiстю Компанiї; - прийняття рiшення про створення господарських товариств, фiлiй, представництв, тощо, а також входження Компанiї до складу учасникiв iснуючих господарських товариств; - надання повноважень Головi Правлiння Компанiї на представлення iнтересiв Компанiї у господарських товариствах, до складу яких входить Компанiя, пiдписання установчих та iнших документiв, необхiдних для керування такими товариствами; 23) вирiшення питання страхування майна, що належить Компанiї; 24) прийняття рiшень про створення та лiквiдацiю пайових iнвестицiйних фондiв, про випуск iнвестицiйних сертифiкатiв; 25) затвердження регламентiв, iнвестицiйних декларацiй, проспектiв емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв, що перебувають в управлiннi Компанiї, та змiн до них; 26) затвердження договорiв з аудитором (аудиторською фiрмою), депозитарiєм, незалежним оцiнювачем майна, зберiгачем, торговцем цiнними паперами щодо обслуговування пайового iнвестицiйного фонду, що перебуває в управлiннi Компанiї. 27) створення структурного пiдроздiлу чи призначення окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) . 28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та Статутом Компанiї.

1. ПосадаГолова Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи«I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД»
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиНЕ 294401
4. Рік народження**-
5. Освіта**-
6. Стаж роботи (років)**-
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**-
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)22.12.2014 / 3 роки
9. ОписОбов`язки Наглядової ради: Наглядова рада Компанiї здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Компанiї; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Компанiї; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 12) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї, в разi якщо Компанiї належить бiльш 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що належить безпосередньо Компанiї, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; 18) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiєю та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй; 22) надання попередньої згоди Головi правлiння Компанiї та Правлiнню в цiлому, якi дiють вiд iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Компанiї, на: - укладання, пiдписання договорiв, угод, контрактiв на суму, що перевищує розмiр статутного капiталу Компанiї; - надання позик; - вирiшення питань щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; - призначення i звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї; - продаж, мiну, дарування, ренту, внесення до статутних капiталiв, передачу в якостi погашення боргу, заставу (iпотека) нерухомого майна, яке є власнiстю Компанiї; - прийняття рiшення про створення господарських товариств, фiлiй, представництв, тощо, а також входження Компанiї до складу учасникiв iснуючих господарських товариств; - надання повноважень Головi Правлiння Компанiї на представлення iнтересiв Компанiї у господарських товариствах, до складу яких входить Компанiя, пiдписання установчих та iнших документiв, необхiдних для керування такими товариствами; 23) вирiшення питання страхування майна, що належить Компанiї; 24) прийняття рiшень про створення та лiквiдацiю пайових iнвестицiйних фондiв, про випуск iнвестицiйних сертифiкатiв; 25) затвердження регламентiв, iнвестицiйних декларацiй, проспектiв емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв, що перебувають в управлiннi Компанiї, та змiн до них; 26) затвердження договорiв з аудитором (аудиторською фiрмою), депозитарiєм, незалежним оцiнювачем майна, зберiгачем, торговцем цiнними паперами щодо обслуговування пайового iнвестицiйного фонду, що перебуває в управлiннi Компанiї. 27) створення структурного пiдроздiлу чи призначення окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) . 28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та Статутом Компанiї.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиКіл-ть акцій (шт.)Від загал. кіл-ті акцій (у %)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред`яв-никаприві-лейовані іменніприві-лейовані на пред`яв-ника
Голова правлiнняКовилiна Алiна АндрiївнаСА 765294 22.05.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.000000
Головний бухгалтер - Член правлiнняДєткова Ольга МиколаївнаСЮ 264627 08.06.2012 Орджонiкi-дзевським РВ ГУМВС в Зап. обл.000000
Член правлiнняКарiка Євген IвановичСА 746635 16.01.1997 Шевченкiв-ським РО УМВС України в Зап. обл.000000
Внутрiшнiй аудиторАндрющенко Юлiя ЮрiївнаСВ 924754 17.03.2005 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi000000
Голова наглядової ради«I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД»НЕ 2944014200000304200000000
Член наглядової радиТОВ «Таврiйська Сiч»360978904200000304200000000
Член Наглядової радиТОВ «НЕО-IНФОРМПЛЮС»364914824200000304200000000
Член наглядової радиТОВ «ОВIТО УКРАЇНА»328530631400000101400000000
Усього1400000010014000000000

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юр. особи Ідент-ий код за ЄДРПОУ Місцез-ня Дата вне-сення до реє-стру Кіл-ть акцій (шт.) Від загальної кіл-ті акцій (у %) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред`яв-ника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред`яв-ника
ТОВ «Таврiйська Сiч» 36097890 69005 Україна 23000 Орджо-нiкiдзевський м. Запорiжжя бульвар Центральний, 21 4200000 30 4200000 30 0 0
ТОВ «НЕО-IНФОРМПЛЮС» 36491482 03035 Україна 80000 Солом`янський м. Київ вул. Механiзаторiв 2 (оф.) 304 4200000 30 4200000 30 0 0
Товариство «I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» НЕ 294401 1097 Україна - м. Нiкосiя вул. Дiагору, буд. 4, корп. Кермiа Хауз оф.104 4200000 30 4200000 30 0 0
ТОВ «ОВIТО УКРАЇНА» 32853063 04070 Україна Подiльський м. Київ вул. Iгоревська, буд. 1/8 лiт Б 1400000 10 1400000 10 0 0
Усього 14000000 100 14000000 100 0 0

_______________

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім`я, по батькові.

** Не обов`язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 10.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї у 2014 роцi.
3. Звiт Наглядової Ради Компанiї про результати роботи у 2014 роцi.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за 2014 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Компанiї за 2014 рiк.
6. Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2014 рiк та розгляд питання про нарахування дивiдендiв.
7. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Компанiї у 2015 роцi.
8. Внесення змiн та затвердження нової редакцiї статуту Компанiї.
9. Подовження повноважень Правлiння Компанiї на термiн 4 роки.
Прийнятi рiшення:
1.Для проведення пiдрахунку голосiв i пiдведення пiдсумкiв голосування по кожному питанню порядку денного, обрати та затвердити лiчильну комiсiю у кiлькостi двох осiб в наступному складi:Голова лiчильної комiсiї – Дєткова Ольга Миколаївна. Член лiчильної комiсiї - Волчанова Ольга Володимирiвна.
2. Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї у 2014 роцi.
3. Затвердити звiт ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фiнанс», що виконує функцiї ревiзiйної комiсiї, по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за 2014 рiк.
5.Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Компанiї за 2014 рiк.
6.Збитки звiтного року покрити за рахунок нерозподiлених прибуткiв. Питання про дивiденди не розглядати у зв`язку з нестабiльним фiнансовим станом Компанiї.
7.Затвердити основним напрямком дiяльностi Компанiї у 2015 роцi - здiйснення управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування.
 

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.12.2015
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний:
1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї.
2. Внесення змiн та затвердження нової (дев’ятої) редакцiї статуту Компанiї.
Ухвалили:
1. Для проведення пiдрахунку голосiв i пiдведення пiдсумкiв голосування по кожному питанню порядку денного, обрати та затвердити лiчильну комiсiю у кiлькостi двох осiб в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї – Андрющенко Юлiя Юрiївна. Член лiчильної комiсiї - Долежалова Наталiя Олексiївна.
2. Внести змiни до складу Правлiння Компанiї, а саме: обрати новим Членом правлiння Головного бухгалтера ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» Дєткову Ольгу Миколаївну, термiном до 09.04.2017 року.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970
Дата виплати дивідендів 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970
Опис Протоколом № 20 вiд 10.04.2015 року прийнято рiшення питання про дивiденди не розглядати у зв&язку з вiдсутнiстю прибутку за результатами дiяльностi у 2014 роцi.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім&я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство «Синтез-Аудит-Фiнанс»
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Kод за ЄДРПОУ 23877071
Місцезнаходження 69001, мiсто Запорiжжя, Немировича Данченка 60 оф.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності П000329
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.05.2013
Міжміський код та телефон 061 212-05-81
Факс 061 212-05-81
Вид діяльності аудиторськi перевiрки
Опис Здiйснює аудиторськi перевiрки дiяльностi Компанiї та виконує функцiї ревiзiйної комiсiї Компанiї.
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім&я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, м. Київ, Нижнiй вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044 279-13-22
Факс 044 279-13-22
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис ПАТ «НДУ» веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім&я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Гудвiл-Брок»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Kод за ЄДРПОУ 23740981
Місцезнаходження 69005, м. Запорiжжя, бульвар Центральний, 21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286692
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон 061 222-96-77
Факс 061 222-96-77
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента здiйснює ПАТ «НДУ»

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реє-страцію випуску Наймену-вання органу, що зареє-стрував випуск Міжнародний ідентифі-каційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номі-нальна вартість акцій (грн.) Кіл-ть акцій (шт.) Загальна номі-нальна вартість (грн.) Частка у статут-ному капіталі (у %)
22.12.2009 346/1/09 ДКЦПФР UA4000007223 Акція проста бездоку-ментарна іменна Бездоку-ментарні іменні 0.5 14000000 7000000 100
Опис н/д
 

Опис бізнесу

Важливих подiй не вiдбувалось.
ПрАТ &lquot;КУA &lquot;Славутич-Iнвест&rquot; не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, тощо.
6 штатних працiвникiв
Член Української асоцiацiї iнвестицiйного бiзнесу, мiсцезнаходження УАIБ - 03680 м. Київ, Україна, вул. Предславинська, 28, офiс 301
н/д
Пропозицiй не надходило.
Вiдповiдає чинному законодавству України.
Послуги з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв.
н/д
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, правочини мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку протягом звiтного року не укладалися.
н/д
н/д
Штрафiв не було
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 12 10 0 0 12 10
транспортні засоби 1 0 0 0 1 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 2 2 0 0 2 2
Усього 15 12 0 0 15 12
Опис н/д

Інформація про зобов`язання емітента

Види зобов`язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов`язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 348 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов`язання X 24 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов`язання X 116 X X
Усього зобов`язань X 488 X X
Опис: Поточнi зобов`язання станом на 31.12.14 року складають 488 тис. грн., у тому числi:
- векселi виданi - 430 тис. грн.,
- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, послуги - 162 тис. грн.,
- за розрахунками з оплати працi - 3 тис. грн.
Прострочена заборованiсть вiдсутня.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
10.04.2015 11.03.2015 Відомості про проведення загальних зборів
28.12.2015 27.11.2015 Відомості про проведення загальних зборів
28.12.2015 28.12.2015 Відомості про проведення загальних зборів

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23877071
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1372 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 329П 00032928.05.201326.11.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора умовно-позитивна

Текст аудиторського висновку

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23877071
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1372 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 329 П 000329 28.05.2013 26.11.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)
I. Звiт щодо фiнансової звiтностi Приватним пiдприємством «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс», що дiє на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1372, виданого рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України № 224/3 вiд 23.12.2010 року, дiйсне до 23.12.2015 року, проведено аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Компанiя з управлiння активами «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» (далi по тексту ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ») за 2014 рiк. Мета аудиту - виказування незалежної професiйної думки вiдносно достовiрностi фiнансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним бухгалтерського облiку, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання станом на 31.12.2014 р. Основнi вiдомостi про ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» Повна найменування Приватне акцiонерне товариство «Компанiя з управлiння активами «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» Код за ЄДРПОУ 23848885 № свiдоцтва про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) та дата його видачi Серiя А01 № 030564 вiд 23.04.2011 р. Номер запису: 11031050015004263 Орган, який видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради Вид дiяльностi за КВЕД 66.30 Управлiння фондами; 64.20 Дiяльнiсть холдингових компанiй; 64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб’єкти; 65.30 Недержавне пенсiйне забезпечення; 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування. № лiцензiї АВ № 534038 вiд 10.06.2010р. Лiцензiйнi види дiяльностi Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв. (дiяльнiсть з управлiння активами) Строк дiї : 10.06.2010р. – 10.06.2015р. IСI, активи яких перебувають в управлiннi КУА 1) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Агроперспектива»недиверсифiкованого виду закритого типу; 2) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Прогресивнi технологiї» недиверсифiкованого виду закритого типу; 3) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Будiвельнi iнвестицiї» недиверсифiкованого виду закритого типу; 4) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Оптимальнi стратегiї» недиверсифiкованого виду закритого типу; 5) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «IГТ» недиверсифiкованого виду закритого типу; 6) Iнтервальний диверсифiкований пайовий iнвестицiйний фонд «Запорiзькi феросплави» 7) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйний проект» недиверсифiкованого виду закритого типу; 8) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Крок-Резерв» недиверсифiкованого виду закритого типу; 9) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Прогрес-Iнвест» недиверсифiкованого виду закритого типу; 10) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнновацiйнi технологiї» недиверсифiкованого виду закритого типу; 11) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнновацiйнi системи» недиверсифiкованого виду закритого типу; 12) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Промисловi iнвестицiї» недиверсифiкованого виду закритого типу; 13) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «GB-Iнвест» недиверсифiкованого виду закритого типу; 14) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Агроперспектива-К» недиверсифiкованого виду закритого типу; 15) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйний розвиток» недиверсифiкованого виду закритого типу; 16) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйнi стратегiї» недиверсифiкованого виду закритого типу; 17) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Промисловий капiтал» недиверсифiкованого виду закритого типу; 18) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Фондовий капiтал» недиверсифiкованого виду закритого типу; 19) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу «Фiнансовi стратегiї»; 20) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу «Iнвестицiйнi перспективи»; 21) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу «Фiнансова iнiцiатива». Мiсцезнаходження 69000 м. Запорiжжя, б-р Центральний,21 Дата початку проведення аудиту 14.11.2014 р. Дата закiнчення проведення аудиту 24.02.2015 р. Опис аудиторської перевiрки Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб`єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, використаних управлiнським персоналом та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до вимог Законодавства України в сферi господарської дiяльностi i оподаткування: Законiв України «Про господарськi товариства», «Про цiннi папери та фондовий ринок», «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про iнститути спiльного iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)», Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, а також установленого порядку ведення бухгалтерського облiку i формування фiнансової звiтностi, мiжнародних стандартiв аудиту № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї про результати дiяльностi iнститутiв спiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанiї з управлiння активами, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 11.06.2013 р. № 991. Аудит здiйснений на пiдставi наступних документiв: Статут Товариства; Протоколи загальних зборiв учасникiв; Свiдоцтво про державну реєстрацiю Товариства; Банкiвськi та iншi розрахунковi документи за 2014 рiк; Оборотно-сальдовi вiдомостi по бухгалтерських рахунках за 2014 рiк; Первиннi документи по рахунках Товариства за 2014 рiк; Договори з фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та iншi документи, що вiдображають та пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських операцiй Товариства станом на 31.12.2014 рiк; Фiнансова звiтнiсть у складi: - Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014р.; - Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014р.; - Звiт про рух грошових коштiв(за прямим методом) за 2014 рiк; - Звiт про власний капiтал за 2014р.; - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог П(С)БО визначило облiкову полiтику ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi. У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не вiдбулося. Облiкова полiтика, в основному, за виключенням не створення забезпечення (резерву) вiдпусток робiтникiв, забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан Товариства, доходи, витрати та його фiнансовий результат. Загальна кiлькiсть штатних працiвникiв та працiвникiв за сумiсництвом на пiдприємствi протягом звiтного року не перевищувала 10 осiб (або є незначною). В результатi своєї операцiйної дiяльностi пiдприємство в змозi вчасно розраховуватися по витратам на оплату працi. Тому пiдприємство вирiшило не створювати забезпечення (резерв) вiдпусток робiтникiв згiдно прийнятої облiкової полiтики. . Бухгалтерський облiк та показники фiнансової звiтностi в ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства i вiдповiдають встановленим нормативам бухгалтерського облiку, згiдно концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка визначається Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi України та прийнятої облiкової полiтики Товариства. Бухгалтерський облiк Товариства автоматизований iз застосуванням програми «1С: Пiдприємство». Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про товариство. Данi окремих форм фiнансової звiтностi вiдповiдають одна однiй, показники статей бухгалтерського балансу Товариства станом на 31.12.2014 р. вiдповiдають даним синтетичного облiку. Фiнансова звiтнiсть складається своєчасно. Показники фiнансового стану ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» вiдображенi в синтетичному облiку адекватно, що дає пiдстави для пiдтвердження достовiрностi та повноти показникiв фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014 р. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та її достовiрне подання. Управлiнський персонал також бере на себе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть та вартiсть основних засобiв ПрАТ «Компанiя з управлiння активами «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» на 31.12.2014 року за допомогою наших аудиторських процедур, оскiльки не спостерiгали за рiчною iнвентаризацiєю необоротних активiв. В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської заборгованостi та зобов`язань, вiдображених на балансi Товариства станом на 31.12.2014 року. Умовно-позитивна думка Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що за винятком вказаних вище обмежень, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi. Отриманi нами результати перевiрки в цiлому достатнi та вiдповiднi аудиторським доказам для висловлення нашої умовно-позитивної думки, за винятком питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки». Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфi, аудитор вважає, що фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Компанiя з управлiння активами «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2014 р. та її фiнансовi результати за 2014 рiк вiдповiдно до установлених вимог чинного Законодавства України i прийнятої облiкової полiтики. II Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги Розкриття iнформацiї про власний капiтал В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про правильнiсть вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу, згiдно з НП(С)БО № 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженим Наказом МФУ вiд 07.02.2013 р. № 73. На нашу думку, Товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi станом на 31.12.2013 р. та вiрно вiдобразило розмiр власного капiталу у фiнансовiй звiтностi. Власний капiтал ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» станом на 31.12.2014 р. складається iз: - статутного капiталу – 7000 тис. грн.; - капiталу у дооцiнках – 21 тис. грн.; - резервного капiталу – 64 тис. грн.; - нерозподiленого прибутку – 659 тис. грн. Статут ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» (дев’ята редакцiя) затверджений загальними зборами учасникiв (протокол № 18 вiд 07.11.2014 р.) та зареєстрований Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради Запорiзької областi 10 листопада 2014 року № 11031050027004263. Статутний капiтал ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» сформований згiдно з Законом України «Про господарськi товариства» та повнiстю сплачений грошовими коштами учасникiв на суму 7000 тис. грн., облiковується на рахунку 401 «Статутний капiтал» та вiдповiдає установчим документам. Протягом 2014 року змiн розмiру статутного капiталу не вiдбувалося. Розмiр Статутного капiталу станом на 31.12.2014 р. • заявлений - 7 000 000 грн. • сплачений - 7 000 000 грн. Склад та структура Статутного капiталу станом на 31.12.2014 р. • кiлькiсть акцiй - 14 000 000 шт. • види акцiй - простi iменнi • номiнальна вартiсть - 0,50 грн. Станом на 31.12.2014 р. статутний фонд розподiлено таким чином: № п/п Власники Частка учасника (шт.) Частка учасника (тис.грн.) Частка учасника (%) 1 Товариство «I.С.IНВАСТМЕНТС ЛIМIТЕД» 4 200 000 2100 30 2 ТОВ «НIП» 4 200 000 2100 30 3 ТОВ « Таврiйська Сiч» 4 200 000 2100 30 4 ТОВ «ОВIТО Україна» 1 400 000 700 10 Разом 14 000 000 7000 100 Формування резервного капiталу здiйснюється згiдно установчих документiв. Протягом 2014 року Компанiя вiдрахування до резервного капiталу та його використання не здiйснювала. Станом на 31.12.2014р. вiн становить 64 тис. грн. За наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi станом на 31.12.2014 року нерозподiлений прибуток Компанiї зменшився в порiвняннi з минулим роком на 13 тис. грн. на суму чистого збитку i складає 659 тис. грн.. Таким чином, власний капiтал Товариства станом на 31.12.2014 року зменшився на 13 тис. грн., складає 7744 тис. грн. i вiдповiдає вимогам Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами), затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 23.07.2013 року № 1281, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 12.09.2013 р.№ 1576/24108. Облiк власного капiталу вiдповiдає нацiональним стандартам бухгалтерського облiку в Українi. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Розкриття iнформацiї за видами активiв На нашу думку ПрАТ «Компанiя з управлiння активами «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» у фiнансовiй звiтностi достовiрно i у повнiй мiрi розкрито iнформацiю за видами активiв. Надана iнформацiя по необоротним та оборотним активам в усiх суттєвих аспектах розкрита у вiдповiдностi до встановлених нормативiв, зокрема П(С)БО. Вартiсть активiв пiдприємства, що вiдображена у фiнансових звiтах станом на 31.12.2014 року, зменшилась на120 тис. грн. i складає 8232 тис. грн. У ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» станом на 31.12.2014 р. облiковуються власнi основнi засоби та iншi необоротнi активи та становить 187,0 тис. грн. Знос складає 175,0 тис. грн. проти 172,0 тис. грн. в минулому роцi, таким чином залишкова вартiсть знизилась до 3,0 тис. грн. Оцiнка i критерiї визнання основних засобiв Компанiї вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 &lquot;Основнi засоби&rquot;. Станом на 31.12.2014 р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв (програмне забезпечення) в порiвняннi з минулим роком зросла на 1 тис. грн. i становить 51 тис. грн. Амортизацiя нематерiальних активiв розрахована за методом рiвномiрного (прямолiнiйного) списання, що передбачено облiковою полiтикою, та складає на кiнець 2014 р. 49 тис. грн. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО № 8 «Нематерiальнi активи». Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на 31.12.2014 р складають – 2263 тис. грн. в т.ч.: - фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств – 479 тис. грн. (частка у статутному капiталi ТОВ «Азовськi ресурси»); -iншi фiнансовi iнвестицiї – 1784 тис. грн. (акцiї), облiковуються в балансi Товариства за собiвартiстю,що вiдповiдає П(С)БУ № 12 &lquot;Фiнансовi iнвестицiї&rquot;. Згiдно наказу про облiкову полiтику ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» придбанi запаси зараховуються на баланс за собiвартiстю, вибуття запасiв у зв’язку з використанням у господарськiй дiяльностi здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Виробничi запаси станом на 31 грудня 2014 р. складають - 3 тис. грн. Облiк запасiв ведеться згiдно П(С)БО № 9 &lquot;Запаси&rquot;. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2014 року реальна та становить по чистiй реалiзацiйнiй вартостi - 83 тис. грн. , у т.ч.: – за послуги зменшилась на 34 тис. грн. i становить 40 тис. грн.; – за розрахунками з бюджетом вiдсутня, в порiвняннi з 8 тис. грн. в минулому роцi.; – iз внутрiшнiх розрахункiв - 35 тис. грн., що на 8 тис. менше, нiж у минулому роцi; – iнша поточна заборгованiсть - 8 тис. грн., що на 7 тис. грн. бiльше, нiж попереднього року. Створення резерву сумнiвних боргiв облiковою полiтикою Товариства передбачено виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, що вiдповiдає вимогам П(С)БО № 10 «Дебiторська заборгованiсть». Сумнiвна заборгованiсть станом на 31.12.2014 року в Товариствi вiдсутня. Поточнi фiнансовi iнвестицiї на суму 5796 тис. грн. облiковуються в балансi за собiвартiстю у вiдповiдностi до П(С)БО 12 &lquot;Фiнансовi iнвестицiї&rquot; i складають 70,4% вiд загальної вартостi активiв. Протягом 2014 року операцiї з поточними фiнансовими iнвестицiями не здiйснювались. Витрати майбутнiх перiодiв (передоплата за перiодичнi видання) станом на 31.12.2014р. збiльшилась на 3 тис. грн. i складають – 4 тис. грн. Залишки грошових коштiв Товариства в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2014 року складають 69 тис. грн. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Розкриття iнформацiї про зобов’язання Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2014 г. складають – 488 тис. грн., у тому числi: - векселi виданi – 348 тис. грн., що на 82 тис. грн. менше, нiж у 2014 роцi; - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, послуги зменшилась на 49 тис. грн. i становить 113 тис. грн. - за розрахунками з оплати працi складають 3 тис. грн., Прострочена заборгованiсть вiдсутня. Заборгованостi перед банками немає. Визнання, облiк та оцiнка зобов&язань протягом 2014 р. та на дату Балансу в загальному здiйснювалась в Компанiї у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 11 &lquot;Зобов&язання&rquot;. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов’язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку(збитку) Визнання доходiв в бухгалтерському облiку Товариством здiйснюється з використанням методу нарахування всiх факторiв, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 «Дохiд». Товариство достовiрно розподiляє за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського облiку згiдно з дiючими вимогами Iнструкцiї «Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй», затвердженим Наказом МФУ вiд 30.11.1999р. № 291. Протягом 2014 року Компанiєю було отримано дохiд у сумi 469 тис. грн.(вiд надання послуг з управлiння активами), що на 43 тис. грн. менше, нiж у 2013 роцi. Iншi фiнансовi доходи станом на 31.12.2014 р. склали 10 тис. грн., що на 1 тис. грн. нижче, нiж i в минулому 2013 роцi. Визнання витрат в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 «Витрати». Товариство достовiрно розподiляє за елементами та ознаками витрати на рахунках бухгалтерського облiку згiдно з дiючими вимогами Iнструкцiї «Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй», затвердженим Наказом МФУ вiд 30.11.1999р. №291. Загальна сума витрат за 2014 рiк склала 492 тис. грн., у тому числi: - адмiнiстративнi витрати склали 374 тис. грн., що на 103 тис. грн. менше, нiж у минулому роцi; -iншi операцiйнi витрати склали 23 тис.грн.,що на 22 тис.бiльше, нiж в 2013 р. - iншi витрати – 75 тис. грн. (собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй); - витрати з податку на прибуток – 20 тис. грн., що на 11 тис. грн. бiльше, нiж цей показник становив у 2014 роцi. Таким чином, за наслiдками 2014 року Товариство в порiвняннi з минулорiчним прибутком у розмiрi 35 тис. грн. отримало збиток у сумi 13 тис. грн., який визначено у вiдповiдностi до вимог норм дiючого законодавства України. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про доходи, витрати та фiнансовий результат подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розмiр чистих активiв або власного капiталу Товариства, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2014 р. складає 7744 тис. грн., що на 13 тис. грн. менше, нiж у 2013 роцi. Перевiркою встановлено, що фiнансовi звiти об’єктивно та достовiрно розкривають iнформацiю про вартiсть чистих активiв Компанiї за 2014 рiк, тобто про розмiр його статутного капiталу та нерозподiленого прибутку. Чистi активи Товариства на 744 тис. грн. (7744 тис. грн. - 7000 тис. грн.) вище, нiж величина статутного капiталу. Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх вiдповiднiсть вимогам ст. 144 Цивiльного кодексу України вiд 16 сiчня 2003 р. № 435-1V. Висловлення думки про вiдповiднiсть резервного фонду установчим документам (Формування резервного фонду) За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженнi Компанiї: - створюється та поповнюється резервний фонд (капiтал); - накопичується нерозподiлений прибуток (покриваються збитки). У Компанiї створюється резервний фонд у розмiрi 25 вiдсоткiв статутного капiталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду становить 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку. Вимоги щодо розмiру та зберiгання резервного фонду Компанiї визначаються нормативно-правовими актами органу, що здiйснює державне регулювання на ринку цiнних паперiв та органу, що здiйснює державне регулювання ринку фiнансових послуг. Станом на 01.01.2014 року розмiр резервного капiталу становив 64,0 тис. грн. Протягом 2014 року Компанiя вiдрахувань до резервного капiталу та його використання не здiйснювала. Таким чином, на 31.12.2014 року розмiр резервного капiталу не змiнився та залишився в сумi 64,0 тис. грн. Висловлення думки щодо дотримання вимог нормативно-правових актiв Комiсiї, що регулюють порядок складання та розкриття iнформацiї компанiями з управлiння активами Станом на 31.12.2014 р. ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» дотримується вимог наступних нормативно-правових актiв НКЦПФР, що регулюють порядок складання та розкриття iнформацiї: - Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами), затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 23.07.2013 р. № 1281, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 12.09.2013 р. № 1576/24108 (Глава 3 &lquot;Умови провадження компанiєю з управлiння активами професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами)&rquot; Роздiл 2 &lquot;Умови отримання лiцензiї та провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами) компанiєю з управлiння активами&rquot;); - Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з управлiння активами), затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 09.01.2013 р.№ 1; - Порядку формування та ведення державного реєстру фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 14.07.2004 р. № 296, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 02.08.2004 р. № 957/9556; - Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 24.01.2008 р. № 52 та iн. Iнформацiя про наявнiсть та вiдповiднiсть системи внутрiшнього аудиту Внутрiшнiй аудит (контроль) в Товариствi здiйснюється особою, призначеною за рiшенням Загальних зборiв учасникiв на посаду внутрiшнього аудитора Компанiї, яка пiдпорядковується та звiтується перед ними. Наявна система внутрiшнього аудиту, розроблена та запроваджена ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ», вiдповiдає вимогам чинного законодавства, мiнiмiзує ризики, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства, та є достатньою для складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння Формування складу органiв корпоративного управлiння в Компанiї здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 11 Статуту, затвердженого 07.11.2014 року. Протягом звiтного року в Компанiї функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: 1) Управлiння Компанiєю здiйснюють: - Загальнi збори акцiонерiв Компанiї; - Наглядова рада; - Виконавчий орган Компанiї. 2) Управлiння поточною дiяльнiстю Компанiї здiйснюється виконавчим органом – Головою Правлiння Компанiї. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю Голови Правлiння Компанiї здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором) Компанiї. Станом на кiнець звiтного перiоду посадовою особою Компанiї є Голова Правлiння - Ковилiна Алiна Андрiївна. Учасниками i власниками Компанiї є: - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Таврiйська Сiч»; - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НЕО-IНФОРМПЛЮС»; - Товариство «I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД»; - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОВIТО УКРАЇНА». Система управлiння Компанiєю вiдповiдає вимогам ст.89 Господарського Кодексу. Допомiжна iнформацiя Iнформацiя про пов’язаних осiб Власники – юридичнi особи Компанiї: - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Таврiйська Сiч» - частка в статутному фондi (капiталi) компанiї з управлiння активами 30%; - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НЕО-IНФОРМПЛЮС» - частка в статутному фондi (капiталi) компанiї з управлiння активами 30%; - Товариство «I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» - частка в статутному фондi (капiталi) компанiї з управлiння активами 30%; - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОВIТО УКРАЇНА» - частка в статутному фондi (капiталi) компанiї з управлiння активами 10%; Керiвник Товариства - Ковилiна Алiна Андрiївна. Пов’язанi особи керiвника КУА: - Ковилiн Андрiй Аркадiйович – батько; - Ковилiна Тетяна Миколаївна – мати; - Ковилiн Кирило Андрiйович - брат. Особи, якi володiють бiльш нiж 20% статутного фонду юридичних осiб – засновникiв Компанiї: - Клошинський Олександр Володимирович - частка у статутному Фондi (капiталi) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Таврiйська Сiч» - 100 %; - Компанiя «ПРАЛIНК IНВЕСТ ЛIМIТЕД» - частка у статутному Фондi (капiталi) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «НЕО-IНФОРМПЛЮС» - 100 %; - Компанiя «АЛЬТУС КЕПIТАЛ С.А.» - частка у статутному Фондi (капiталi) Товариства «I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» - 100 %; - Ткаченко Валентина Iгорiвна - частка у статутному Фондi (капiталi) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОВIТО УКРАЇНА» - 50 %; - Ткаченко Ольга Iгорiвна - частка у статутному Фондi (капiталi) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОВIТО УКРАЇНА» - 50 %. Юридичнi особи, в яких ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» бере участь: - у статутному Фондi (капiталi) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Азовськi ресурси» - 9,31 %; - у статутному Фондi (капiталi) Публiчного акцiонерного товариства „Конструкторське Бюро „Бердянськсiльмаш”- 10,9314 %; Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу Подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан ПрАТ КУА «СЛАВУТИЧ- IНВЕСТ» вiдсутнi. Iнформацiя про ступiнь ризику КУА Пруденцiйнi нормативи дiяльностi ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ- IНВЕСТ» станом на 31.12.2014 р.: № Показник Значення Нормативне значення 1 покриття зобов&язань власним капiталом 0,06 не бiльше 1 2 фiнансової стiйкостi 0,94 не менше 0,5 Загальний рiвень показникiв ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» станом на 31.12.2014 р. вiдповiдає нормативному рiвню. Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв Iншi факти та обставини, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть у майбутньому, не вiдомi. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю ПрАТ КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ», що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що подається до НКЦПФР разом iз фiнансовою звiтнiстю, не встановлено. Довiдка про фiнансовий стан ПрАТ КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» на 31.12.2014 р. (тис. грн.) Показники на 31.12.2013 р на 31.12.2014 р Примiтки 1.Коефiцiєнт лiквiдностi: 1.1.Загальний (коефiцiєнт покриття) К 1.1 = 2ра 3рп 10,08 12,21 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вказує, що Товариство незалежне вiд позикових коштiв при фiнансуваннi реальних активiв. Теоретичне значення 1,0 – 2,0 1.2. Поточної лiквiдностi К 1.2 = 2ра- р.(1101-1104) 3рп 10,07 12,20 Теоретичне значення коефiцiєнта 0,6-0,8. Даний коефiцiєнт свiдчить про збiльшення рiвня лiквiдностi Товариства. 1.3 Абсолютної лiквiдностi К 1.3 = р.1165 3рп 0,1176 0,1414 Оптимальний коефiцiєнт 0,2-0,3. Коефiцiєнт свiдчить про недостатню наявнiсть коштiв у разi необхiдностi миттєвої сплати поточних боргiв 1.4 Чистий оборотний капiтал. тис грн. К 1.4 =2 ра – 3 рп 5401,00 5467,00 Теоретичне значення показника бiльше 0. Збiльшення на 66 тис. грн. 2. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) К 2 = 1рп . Пiдсумок пасиву 0,93 0,94 Теоретичне значення коефiцiєнта не менш 0,5 3. Коефiцiєнт фiнансування К 3= 2рп + 3рп+4рп+5рп . 1рп 0,0767 0,063 Характеризує залежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх позик. Теоретичне значення коефiцiєнту не бiльше 1. 4. Коефiцiєнт ефективностi використання активiв К 4 = Чистий .прибуток 1ра+2ра+3ра 0,004 - Вказує на строк окупностi прибутком вкладених коштiв у майно Прибутку немає. 5. Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу) К 5 = Чистий прибуток 1рп 0,005 - Теоретичне значення не менш 0,4. Прибутку немає. 6. Коефiцiєнт рентабельностi 6.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв К 6.1= Чистий прибуток (Пiдсумок акт.(гр3)+Пiдсумок акт (гр4))/2 0,004 - Теоретичне значення бiльше 0. Прибутку немає. 6.2 Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу К 6.2 = Чистий прибуток . (1 рп(гр3)+1рп(гр4))/2 0,005 - Теоретичне значення бiльше 0. Прибутку немає. Таким чином, ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» на 31 грудня 2014 р. достатньо платоспроможне i лiквiдне, має стiйкий фiнансовий стан. III. Iншi елементи Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Назва аудиторської фiрми Приватне пiдприємство &lquot;Аудиторська фiрма &lquot;Синтез-Аудит-Фiнанс&rquot; Iдентифiкацiйний код юридичної особи 23877071 Юридична адреса Мiсцезнаходження юридичної особи 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка буд. 60, кв. 4 Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1 103 145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України 23 грудня 2010 року № 224/3, дiйсне до 23.12.2015 року. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Серiя П № 000106 вiд 28.05.2013 р., дiйсне до 23.12.2015 р. Номер, дата видачi сертифiката аудитора Гончарової В.Г. Серiя А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 23.12.2017 року Телефон (061) 212-00-97; 212-05-81 Дата i номер договору на проведення аудиту № 9/2007 вiд 09.01.2007 р. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 14.11.2014 р. – 24.02.2015 р. Генеральний директор ПП &lquot;Аудиторська фiрма &lquot;Синтез-Аудит-Фiнанс&rquot; В.Г. Гончарова Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26 сiчня 2001 року, подовжене рiшенням Аудиторської палати України № 224/3 вiд 23 грудня 2010 року, дiйсне до 23.12.2015 р Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П № 000106, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 28 травня 2013р., дiйсне до 23.12.2015р. сертифiкат серiї А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 23.12.2017р. 24 лютого 2015р. м. Запорiжжя, вул. Немировича – Данченко 60, кв.4.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

з/п
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 2 1
2 2014 3 2
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): н/д Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): н/д Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
ТакНі
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)X
Делегування додаткових повноважень наглядовій радіX
Інше (запишіть): н/дНі

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 4
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 4

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
ТакНі
СкладуX
ОрганізаціїX
ДіяльностіX
Інше (запишить)X

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 35

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) н/д
Інші (запишіть) комiтетiв не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) н/д

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов`язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов`язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Зага-льні збори акціо-нерів Нагля-дова рада Викона-вчий орган Не нале-жить до компете-нції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення служби внутрiшнього аудиту.
Правила та программа здiйснення фiнансового монiторингу.
Положення про систему управлiння ризиками.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсю-джується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюд-нюється в загально-доступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» не змiнювало зовнiшнього аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Функцiї ревiзiйної комiсiї виконує аудиторська фiрма ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фiнанс»

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) н/д

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть яким чином його оприлюднено: н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: н/д

Річна фінансова звітність емітента

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» за ЄДРПОУ 23848885
Територія за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30
Середня кількість працівників 6
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 69000, м.Запорiжжя, бульвар Центральний, 21
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1 4 1
первісна вартість 1001 1 4 1
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 14 12 18
первісна вартість 1011 210 210 209
знос 1012 196 198 191
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 7629 0
первісна вартість 1016 0 7629 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 8 0 8
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 23 7645 27
II. Оборотні активи
Запаси 1100 3 4 3
Виробничі запаси 1101 3 4 3
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 40 58 74
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

12

18

1
з бюджетом 1135 0 2 8
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 8
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 35 37 43
Поточні фінансові інвестиції 1160 8059 0 8059
Гроші та їх еквіваленти 1165 69 81 70
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 69 81 70
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 8218 200 8332
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 8241 7845 8359

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7000 7000 7000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 1779 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 64 64 64
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 646 -1411 659
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 7710 7432 7723
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 253 253 348
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 253 253 348
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 430 348 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 95 0 82
за товари, роботи, послуги 1615 113 106 161
за розрахунками з бюджетом 1620 24 16 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 3 3 3
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 43 35 42
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 278 160 288
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 8241 7845 8359

Примітки
Керівник Ковилiна Алiна Андрiївна
Головний бухгалтер Дєткова Ольга Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» за ЄДРПОУ 23848885
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 526 469
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 526 469
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 471 ) ( 374 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2 ) ( 23 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 54 72
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 8 10
Інші доходи 2240 0 300
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 2099 ) ( 75 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 46 22
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 2037 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -20 -20
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 35
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 2057 ) ( 13 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 1779 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 1779 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 1779 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -278 -13

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 15 12
Витрати на оплату праці 2505 114 123
Відрахування на соціальні заходи 2510 45 46
Амортизація 2515 2 5
Інші операційні витрати 2520 297 211
Разом 2550 473 397

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник Ковилiна Алiна Андрiївна
Головний бухгалтер Дєткова Ольга Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» за ЄДРПОУ 23848885
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

511

503
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 2 1
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 3 11
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 837 )

( 256 )
Праці 3105 ( 106 ) ( 103 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 52 ) ( 50 )
Зобов`язань з податків і зборів 3115 ( 37 ) ( 26 )
Витрачання на оплату зобов`язань з податку на прибуток 3116 ( 20 ) ( 11 )
Витрачання на оплату зобов`язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов`язань з інших податків і зборів 3118 ( 17 ) ( 15 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 11 ) ( 8 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -527 72
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 5960 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 8 10
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 1 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 5968 9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 5429 82
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -5429 -82
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 12 -1
Залишок коштів на початок року 3405 69 70
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 81 69

Примітки
Керівник Ковилiна Алiна Андрiївна
Головний бухгалтер Дєткова Ольга Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Компанiя з управлiння активами «Славутич-Iнвест» за ЄДРПОУ 23848885
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2015 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надхо-дження видаток надхо-дження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов`язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» за ЄДРПОУ 23848885
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2015 рік


Стаття Код рядка Зареєст-рований капітал Капітал у дооцінках Додат-ковий капітал Резер-вний капітал Нерозпо-ділений прибуток (непо-критий збиток) Неопла-чений капітал Вилу-чений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 7000 0 0 64 646 0 0 7710
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 7000 0 0 64 646 0 0 7710
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -2057 0 0 -2057
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 1779 0 0 0 0 0 1779
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 1779 0 0 -2057 0 0 -278
Залишок на кінець року 4300 7000 1779 0 64 -1411 0 0 7432

Примітки
Керівник Ковилiна Алiна Андрiївна
Головний бухгалтер Дєткова Ольга Миколаївна

Примiтки до фiнансової звiтностi

Приватного акцiонерного Компанiї «Компанiя з управлiння активами «Славутич-Iнвест»

Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» пiдготовлена за звiтний рiк, який включає перiод з 01 сiчня 2015року по 31 грудня 2015року.

1. Основнi вiдомостi про товариство:

Приватне акцiонерне товариство «Компанiя з управлiння активами «Славутич-Iнвест» (ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест») здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Закону України «Про iнститути спiльного iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)» та Лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв ( дiяльностi з управлiння активами) Серiя АЕ № 642081, виданої 19.05.2015 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Товариство є фiнансовою установою, яка надає фiнансовi послуги на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) та є членом Української асоцiацiї iнвестицiйного бiзнесу.

Основнi функцiї компанiї з управлiння активами: створення пайових iнвестицiйних фондiв; управлiння активами IСI та забезпечення поточної дiяльностi IСI; аналiз ринку цiнних паперiв, нерухомостi та iнших ринкiв, iнструменти яких перебувають у складi активiв IСI, пошук нових об&єктiв для iнвестицiй; регулярна переоцiнка активiв, оформлення договорiв придбання i продажу активiв, пiдготовка звiтностi до державних контролюючих органiв.

На даному етапi розвитку бiзнесу з управлiння активами в Українi бiльшiсть iнвестицiйних компанiй є частиною великих фiнансово-промислових груп. ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» не входить нi в одну з таких груп i є самостiйним учасником ринку, що дозволяє дiяти абсолютно неупереджено i виключно в iнтересах клiєнтiв. Винагорода Компанiї повнiстю залежить вiд результатiв дiяльностi, що дозволяє бути повнiстю зацiкавленими в зростаннi активiв i збереження репутацiї надiйної фiнансової структури.

Дiяльнiсть Компанiї пiдлягає лiцензуванню: Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами) Серiя АЕ № 642081, строк дiї: 11.06.2015 року - необмежений, дата прийняття та номер рiшення про видачу 19.05.2015 № 689.

Незважаючи на економiчний стан в Українi Керiвництво застосовує всiх необхiдних заходiв та постiйно знаходиться в пошуках альтернативних методiв управлiння та виробництва з метою стабiльного розвитку Компанiї, збереження трудового колективу та покращення якостi основної продукцiї.

Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi.

Юридична адреса Компанiї: Україна, 69000, м. Запорiжжя, бул. Центральний, 21

Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть за адресою: м. Запорiжжя, бул. Центральний, 21

Код ЄДРПОУ: 23848885

Дата та номер державної реєстрацiї (перереєстрацiї): 23.04.2010 р.,1 103 105 0015 004263.

Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про Товариство: www.slavutich-invest.com

IСI, активи яких перебувають в управлiннi ПрАТ « КУА «Славутич-Iнвест»:

 1. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Агроперспектива» недиверсифiкованого виду закритого типу;
 2. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Прогресивнi технологiї» недиверсифiкованого виду закритого типу;
 3. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Будiвельнi iнвестицiї» недиверсифiкованого виду закритого типу: до дати прийняття рiшення щодо припинення IСI- з 09.11.15р.
 4. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Оптимальнi стратегiї» недиверсифiкованого виду закритого типу;
 5. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «IГТ» недиверсифiкованого виду закритого типу;
 6. Iнтервальний диверсифiкований пайовий iнвестицiйний фонд «Запорiзькi феросплави»
 7. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйний проект» недиверсифiкованого виду закритого типу;
 8. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Крок-Резерв» недиверсифiкованого виду закритого типу;
 9. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Прогрес-Iнвест» недиверсифiкованого виду закритого типу;
 10. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнновацiйнi технологiї» недиверсифiкованого виду закритого типу;
 11. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнновацiйнi системи» недиверсифiкованого виду закритого типу;
 12. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Промисловi iнвестицiї» недиверсифiкованого виду закритого типу;
 13. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «GB-Iнвест» недиверсифiкованого виду закритого типу;
 14. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Агроперспектива-К» недиверсифiкованого виду закритого типу;
 15. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйний розвиток» недиверсифiкованого виду закритого типу;
 16. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйнi стратегiї» недиверсифiкованого виду закритого типу;
 17. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Промисловий капiтал» недиверсифiкованого виду закритого типу;
 18. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Фондовий капiтал» недиверсифiкованого виду закритого типу;
 19. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу «Фiнансовi стратегiї»;
 20. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу «Iнвестицiйнi перспективи»;
 21. Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу «Фiнансова iнiцiатива».

Компанiя з управлiння активами складає окрему фiнансову звiтнiсть за результатами власної дiяльностi та дiяльностi зi спiльного iнвестування кожного iз створених нею пайових iнвестицiйних фондiв.

Кiлькiсть працiвникiв складала станом на :

31 грудня 2015 р. 6 чоловiк

31 грудня 2014 р. 6 чоловiк.

Перелiк акцiонерiв, якi володiють часткою в Статутному капiталi Товариств (у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв):

Iнформацiя надана станом на 31 грудня 2015 р. Станом на 31.12.2014р. iнформацiя залишилася без змiн.

Найменування (ПIБ) акцiонераКiлькiсть ЦПНомiнальна вартiсть ЦП (грн.)ВiдсотокСК (%)
1Товариство «I.С.IНВАСТМЕНТС ЛIМIТЕД»4 200 000210030
2ТОВ «НIП»4 200 000210030
3ТОВ « Таврiйська Сiч»4 200 000210030
4ТОВ «ОВIТО Україна»1 400 00070010
Всього у випуску14 000 0007 000100

*Перелiк складено на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, наданого ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» (Код за ЄДРПОУ: 30370711).

2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi .

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2015 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.

За всi звiтнi перiоди , якi закiнчувались 31 грудня 2014 г., Компанiя складала фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних (стандартiв) положень бухгалтерського облiку України. Зазначена фiнансова звiтнiсть за рiк, який завершено 31 грудня 2015 р., є першою фiнансовою звiтнiстю, яка пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ.

Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2015 роцi, датою переходу на МСФЗ визначено - 1 сiчня 2014 року.

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi правил облiку та оцiнки об’єктiв облiку за iсторичною собiвартiстю, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю фiнансових iнструментiв та фiнансових активiв на дату першого застосування МСФЗ у вiдповiдностi до МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» та МСБО 39, визначення яких здiйснюється за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн за рахунок прибуткiв та збиткiв.

Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеної фiнансової звiтностi наданi нижче. Визначенi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувались по вiдношенню до всiх перiодiв, якi наданi в звiтностi. При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.

Валюта надання iнформацiї

Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Компанiї є українська гривня.

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.

Принцип безперервностi дiяльностi.

В найближчому майбутньому Компанiя продовжуватиме вiдчувати вплив нестабiльної економiки в державi. Наслiдком цьому є невизначенiсть, яка здатна iстотним чином впливати на майбутнi операцiї, на можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiям, а також на її готовнiсть своєчасно обслуговувати i погашати свої борги (зобов&язання) при настаннi термiнiв їх погашення. Економiчна стабiльнiсть бiльшою мiрою залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi реалiзує уряд України. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя функцiонуватиме в майбутньому. Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання Компанiям узятих на себе зобов&язань, в ходi своєї звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiдними, якби Компанiя не мала можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому або у випадку коли вона була б вимушена реалiзовувати свої активи не в ходi своєї звичайної господарської дiяльностi.

3. Перше застосування МСФЗ

Компанiя пiдготувала фiнансову звiтнiсть, яка вiдповiдає МСФЗ вiдносно звiтних перiодiв , якi закiнчуються 31 грудня 2015 р. разом з порiвнювальною iнформацiєю станом на 31 грудня 2014 р. При пiдготовцi наданої фiнансової звiтностi вступний звiт про фiнансовий стан був пiдготовлений на 1 сiчня 2014 р.- дату переходу Компанiї на МСФЗ. Оскiльки фiнансова звiтнiсть Компанiїза перiод, що закiнчується 31 грудня 2015 року є першої фiнансової звiтностi за МСФЗ, то облiкова полiтика, яка застосована при формуваннi цiєї фiнансової звiтностi, основана на МСФЗ, зокрема, на МСФЗ 1. В той же час, фiнансова звiтнiсть Компанiїза попереднiй перiод, що закiнчується 31 грудня 2014 року, була пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (НП(С)БО), якi були основою для облiкових полiтик попереднiх перiодiв.

Застосування МСФЗ Товариством вперше для формування фiнансової звiтностi обумовило змiни в облiкових полiтиках, якi застосовувалися до попереднього порiвняльного перiоду. Тому облiковi полiтики для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ були застосованi на початок та кiнець попереднього перiоду ретроспективно вiдповiдно до вимог МСФЗ 1.

Застосованi виключення:

МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» звiльняє Компанiї, якi вперше застосовують МСФЗ вiд ретроспективного застосування деяких МСФЗ.

Стандарт мiстить ряд добровiльних i обов&язкових виключень ретроспективного застосування стандартiв МСФО.

Компанiя скористалася наступними добровiльними виключеннями:

 1. Справедлива вартiсть основних засобiв визначена за iсторичною вартiстю в якостi передбачуваної вартостi основних засобiв.
 2. Компанiя класифiкує фiнансовi iнструменти (що не вiдносяться до категорiй «утримуванi до погашення» i «Позики i дебiторська заборгованiсть») як фiнансовi iнструменти:
  1. оцiнюванi по справедливiй вартостi через прибуток або збиток або
  2. що є в наявностi для продажу на дату переходу на МСФО (за умови виконання критерiїв визнання вiдповiдно до МСФОФ №9)

Фiнансова звiтнiсть яка надається вiдрiзняється вiд звiтностi, яка була надана вiдповiдно до звiтностi складеної вiдповiдно з ПСБО в зв’язку з тим, що в нiй вiдображенi деякi коригування, не проведенi в бухгалтерському облiку Компанiї , але якi потрiбнi з метою вiдображення її фiнансового стану, результатiв господарчої дiяльностi та руху грошових коштiв вiдповiдно до МСФЗ.

Звiряння власного капiталу та прибутку або збитку

Узгодження власного капiталу станом на 01 сiчня 2014 року (дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином:

(в тис.грн.)

Статтi Номер операцiї пояснення Попереднi ПСБО Виправлення помилок Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ Нематерiальнi активи

1 Классифiкацiя у вiдповiдностi до МСФЗ за залишковою вартiстю, в тому числi: 3 -3 1

2 визначення справедливої вартостi НМА ( за сумою накопиченого зносу) 1

Основнi засоби 1 Перенесення зi складу нематерiальних активiв 15 3 18

3 Визнання у вiдповiдностi до МСФЗ

Вiдстроченi податковi активи 5 Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ 0 8 8

дебiторська заборгованiсть за наданими авансами 6 Визнання у вiдповiдностi до МСФЗ 0 1 1

довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 7 Реклассифiкацiя у вiдповiдностi до МСФЗ 2338 -2338 0

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 7 Реклассифiкацiя у вiдповiдностi до МСФЗ 0 2338 2338

Витрати майбутнiх перiодiв 6 Визнання у вiдповiдностi до МСФЗ 1 -1

Iншi статтi активу 6010 0 1 6011

Актив, всього: 8352 7 8359

Статутний капiтал 7000 7000

Резервний капiтал 64 64

Iншiй додатковий капiтал 8 Результати оцiнки ОЗ за справедливою вартiстю 21 (21) 0

нерозподiлений прибуток 8,2,9,5 672 (13) 659

Забезпечення виплат персоналу 9 Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ 42 42

Довгостроковi зобовязання 10 Реклассифiкацiя у вiдповiдностi до термiнiв погашення - 348 348

поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобовязаннями 9 Реклассифiкацiя у вiдповiдностi до термiнiв погашення 82 82

Векселя виданi 9 Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ 430 (430) 0

Торговельна та iнша поточна кредиторська заборгованiсть 11 Визнання у вiдповiдностi до МСФЗ 165 0 (1) 164

Всього по пасиву 8352 7 8359

В тому числi, власний капiтал 7757 -34 7723

Пояснення до узгодження власного капiталу на дату переходу на МСФЗ

  АКТИВ

  Номер операцiї | пояснення

 1. Рекласифiкацiя програмного забезпечення з нематерiальних активiв до основних засобiв – 3тис.грн., по первiснiй вартостi- 44 тис.грн., знос – 41 тис.грн.
 2. Оцiнка нематерiальних активiв за справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ . Сторнування суми накопиченого зносу по лiцензiям ( безстроковi нематерiальнi активи)- 1 тис.грн.
 3. Списання до складу нерозподiленого прибутку вартостi основних засобiв, якi не вiдповiдають визначенню активу за МСФЗ, сторнування амортизацiї по об’єктам, якi повнiстю зношенi- 3 тис.грн.
 4. Списання малоцiнних необоротних активiв з рахунку накопиченного зносу- 18 тис.грн.
 5. Оцiнка вiдстрочених податкiв у вiдповiдностi до МСФЗ- на 8 тис.грн.
 6. Рекласифiкацiя витрат майбутнiх перiодiв та включення їх до складу дебiторської заборгованостi ( авансовi платежi)
 7. Довгостроковi фiнансовi активи реклассифiкованi до складу поточних фiнансових iнвестицiй у вiдповiдностi до МСФЗ бо мала мiсце угода на продаж цих активiв в 2014-2015р.
 8. ПАСИВ

 9. Списання дооцiнок вартостi ОЗ попереднiх перiодiв до складу нерозподiленого прибутку вiдповiдно до МСФЗ
 10. Нарахування зобов’язань по майбутнiм вiдпустками працiвникiв вiдповiдно до МСФЗ
 11. Зменшення вексельної заборгованостi за рахунок реклассифiкацiї суми до складу довгострокових фiнансових зобов’язань та поточних зобовязань.

Узгодження власного капiталу та залишкiв станом на 01 сiчня 2015 року представлено наступним чином:

В тис.грн.

Статтi Номер операцiї пояснення Попереднi ПСБО Виправ

лення помилок Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ

Нематерiальнi активи 1 Классифiкацiя у вiдповiдностi до МСФЗ за залишковою вартiстю, в тому числi: 2 -1 1

Основнi засоби 1 Перенесення зi складу нематерiальних активiв 12 1 14

3 Визнання у вiдповiдностi до МСФЗ 1

Вiдстроченi податковi активи 5 Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ 0 8 8

дебiторська заборгованiсть за наданими авансами 6 Визнання у вiдповiдностi до МСФЗ 0 8 4 12

Iнша поточна заборгованiсть Визнання у вiдповiдностi до МСФЗ 8 -8 0 0

довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 7 Реклассифiкацiя у вiдповiдностi до МСФЗ 2263 -2263 0

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 7 Реклассифiкацiя у вiдповiдностi до МСФЗ 5796 2263 8059

Витрати майбутнiх перiодiв 6 Визнання у вiдповiдностi до МСФЗ 4 -4

Iншi статтi активу 147 0 147

Актив, всього: 8232 9 8241

Статутний капiтал 7000 7000

Резервний капiтал 64 64

Iншiй додатковий капiтал 8 Результати оцiнки ОЗ за справедливою вартiстю 21 (21) 0

нерозподiлений прибуток 8,2,9,5 659 (13) 646

Забезпечення виплат персоналу 9 Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ 43 43

Довгостроковi зобовязання 10 Реклассифiкацiя у вiдповiдностi до термiнiв погашення - 253 253

поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобовязаннями 9 Реклассифiкацiя у вiдповiдностi до термiнiв погашення 95 95

Векселя виданi 9 Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ 348 (348) 0

Торговельна та iнша поточна кредиторська заборгованiсть 11 Визнання у вiдповiдностi до МСФЗ 140 0 - 140

Всього по пасиву 8232 9 8241

В тому числi, власний капiтал 7744 -34 7723

Пояснення до узгодження власного капiталу на 31.12.2014

  АКТИВ

  Номер операцiї | пояснення

 1. Рекласифiкацiя програмного забезпечення з нематерiальних активiв до основних засобiв – 3тис.грн., по первiснiй вартостi- 45 тис.грн., знос – 43 тис.грн.
 2. Оцiнка нематерiальних активiв за справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ . Сторнування суми накопиченого зносу по лiцензiям ( безстроковi нематерiальнi активи)- 1 тис.грн.
 3. Списання до складу нерозподiленого прибутку вартостi основних засобiв, якi не вiдповiдають визначенню активу за МСФЗ, сторнування амортизацiї по об’єктам, якi повнiстю зношенi- 3 тис.грн.
 4. Списання малоцiнних необоротних активiв з рахунку накопиченного зносу- 18 тис.грн.
 5. Оцiнка вiдстрочених податкiв у вiдповiдностi до МСФЗ- на 8 тис.грн.
 6. Рекласифiкацiя витрат майбутнiх перiодiв та включення їх до складу дебiторської заборгованостi ( авансовi платежi)
 7. Довгостроковi фiнансовi активи реклассифiкованi до складу поточних фiнансових iнвестицiй у вiдповiдностi до МСФЗ бо мала мiсце угода на продаж цих активiв в 2014-2015р.
 8. ПАСИВ

 9. Списання дооцiнок вартостi ОЗ попереднiх перiодiв до складу нерозподiленого прибутку вiдповiдно до МСФЗ
 10. Нарахування зобов’язань по майбутнiм вiдпустками працiвникiв вiдповiдно до МСФЗ
 11. Зменшення вексельної заборгованостi за рахунок реклассифiкацiї суми до складу довгострокових фiнансових зобов’язань та поточних зобовязань.

Звiт про рух грошових коштiв

Перехiд на МСФЗ не привiв до коригувань у звiтi про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року.

4. Основнi принципи облiкової полiтики

4.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

Компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Компанiя визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:

 • фiнансовий актив: акцiї та векселя, якi утримуються з метою перепродажу;
 • iнвестицiї, утримуванi до погашення – векселя;
 • дебiторська заборгованiсть;
 • фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизова вартiстю – виданi векселя.

Фiнансовi iнструменти вiдображаються по справедливiй вартостi або амортизованiй вартостi в залежностi вiд їх класифiкацiї.

Справедлива вартiсть – це сума, на яку можно обмiняти актив або урегулювати зобов’язання при здiйсненнi операцiї на ринкових умовах мiж добре освiдомленими, незалежними сторонами, якi дiють на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть є поточною цiною фiнансових активiв на активних ринках.

Для визначення справедливої вартостi де-яких фiнансових iнструментiв, по яким вiдсутня iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовується така модель оцiнки, як модель дисконтованих грошових потокiв. В данiй фiнансовiй звiтностi зробленi вiдповiднi раскриття, якщо змiни будь-якого допущення призведуть до суттевих змiн прибутку, доходiв, загальної суми активiв або зобов’язань.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Компанiя оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.

Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, наведенi фiнансовими активами, якi придбанi з метою отримання прибутку вiд торгової маржi. Компанiя класифiкує цiннi папери як iнвестицiї, призначенi для торгiвлi якщо має намiр реалiзувати їх на протязi короткого периоду часу з дати їх придбання, тобто на протязi 12 мiсяцiв.

Категорiя «займи та дебiторська заборгованiсть » надає собою непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами, якi не котируються на активному ринку , за виключенням тих з них , якi Компанiя планує продати в подальшому.

До категорiї активiв, якi утримуються до погашення, входять непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами та фiксованим термiном погашення, по вiдношенню до яких у Керiвництва Компанiї є намiр та можливiсть утримувати їх до надходження термiну погашення. Керiвництво вiдносить iнвестицiйнi цiннi папери до категорiї iнвестицiй, , якi утримуються до погашення, по датi їх первiсного визнання та переглядає обгрунтування їх вiднесення до даної категорiї на кожну звiтну дату.

Всi iншi фiнансовi активи входять до категорiї активiв, якi утримуються з метою продажу, якi Компанiя утримує на протязi невизначеного перiоду часу та якi можуть бути проданi в разi необхiдностi пiдтримання лiквiдностi.

Згiдно МСБО 39 параграф КЗ76, МСФЗ 9 параграф Б5.1.2А найкращий доказ справедливої вартостi фiнансового iнструмента при первiсному визнаннi - це цiна операцiї (тобто справедлива вартiсть наданої чи отриманої компенсацiї).

Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, визначати ту вартiсть, яка буде найбiльш достовiрною для конкретного фiнансового iнструмента на пiдставi обґрунтованих припущень пiдприємства.

За обмежених обставин наближеною оцiнкою справедливої вартостi може бути собiвартiсть. Це може бути тодi, коли наявної останньої iнформацiї недостатньо, щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснує широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої вартостi, а собiвартiсть є найкращою цiною справедливої вартостi у цьому дiапазонi.

Вiдповiдно до МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» п. 29 Розкриття справедливої вартостi не вимагається:

а) коли балансова вартiсть є обґрунтованим приблизним значенням справедливої вартостi, наприклад, для фiнансових iнструментiв, таких як короткострокова торговельна дебiторська та кредиторська заборгованiсть;

в) для контракту, що мiстить умову дискрецiйної участi (як описано в МСФЗ 4), якщо справедливу вартiсть такої умови не можна оцiнити достовiрно.

Згiдно МСБО 39 Амортизована собiвартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов’язання – це сума, за якою фiнансовий актив чи зобов’язання оцiнюється при первiсному визнаннi, мiнус виплати основної суми, плюс (або мiнус) накопичена амортизацiя будь-якої рiзницi мiж цiєю первiсною сумою та сумою погашення iз застосуванням методу ефективного вiдсотка та мiнус будь-яке зменшення (прямо чи через застосування рахунку резервiв) унаслiдок зменшення корисностi або неможливостi отримання.

Метод ефективного вiдсотка – це метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов’язань) та розподiлу доходу чи витрат вiд вiдсоткiв на вiдповiдний перiод. Ефективна ставка вiдсотка – це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi майбутнi платежi або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента та, якщо доцiльно, протягом коротшого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.

МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (далi - МСФЗ 9) застосовувати в частинi визнання, класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв, а з питань зменшення корисностi фiнансових активiв, якi класифiкуються як такi, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, та операцiй хеджування – МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» (далi – МСБО 39).

Витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання фiнансового активу, не включаються до їх вартостi при первiснiй оцiнцi для фiнансових активiв, якi класифiкуються як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю, а визнаються у складi прибутку або збитку.

Визначаючи, чи дорiвнює справедлива вартiсть при первiсному визнаннi цiнi операцiї, потрiбно брати до уваги чинники, характернi для цiєї операцiї та для активу (параграф Б 4 МСФЗ 13). Наприклад, цiна операцiї може не представляти справедливу вартiсть активу чи зобов’язання при первiсному визнаннi, якщо є будь-яка з таких умов (за наявностi):

а) це операцiя мiж зв’язаними сторонами, хоча цiна в операцiї зi зв’язаною стороною може бути використана як вхiдне дане для оцiнки справедливої вартостi, якщо є свiдчення того, що операцiя була здiйснена на ринкових умовах;

б) операцiя вiдбувається пiд тиском, або продавець вимушений прийняти цiну в операцiї. Наприклад, це може бути у випадку, коли продавець зазнає фiнансових труднощiв;

в) одиниця облiку, представлена цiною операцiї, вiдрiзняється вiд одиницi облiку для активу або зобов&язання, оцiненого за справедливою вартiстю. Наприклад, це може бути у випадку, якщо цiна операцiї включає витрати на операцiю;

г) ринок, на якому вiдбувається операцiя, вiдрiзняється вiд основного ринку (чи найсприятливiшого ринку).

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти

Грошовими коштами визначаються високолiквiднi короткостроковi iнвестицiї, якi можуть бути замiненi на визначену суму грошових коштiв та мають термiн погашення три мiсяцi або менше з дати їх придбання. Вони облiковуються по вартостi придбання з урахуванням накопичених вiдсоткiв, що складає їх справедливу вартiсть. Грошовi кошти на якi має мiсце обмеження щодо їх використання вiдображаються в облiку окремою статтею якщо їх сума виходить за межу суттєвостi.

Грошовi кошти Компанiї складаються з готiвки в касi, кошти на рахунках в банках, грошовi кошти на депозитi.

Дебiторська заборгованiсть

Дебiторською заборгованiстю, визнаються фiнансовi активи (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, з застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Компанiя розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi групи.

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

Авансовi платежi та передоплата. Передоплата вiдображається в звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Передоплата класифiкується як довгострокова, якщо очiкує мий термiн отримання товарiв або послуг, якi вiдносяться до неї , складає вище нiж 1 рiк, або якщо передоплата вiдноситься до активу, який буде вiдображатись в облiку як необоротний актив при первiсному визначеннi. Сума передплати за придбання активу включається в його балансову вартiсть при отриманнi Компанiям контролю над цим активом та наявностi вiрогiдностi того, що майбутнi економiчнi вигоди , пов’язанi з ним, будуть отриманi. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, якi вiдносяться до передоплати, не будуть отриманi, балансова вартiсть передплати пiдлягає зменшенню, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається в прибутках або збитках за рiк.

Фiнансовi активи, доступнi для продажу

До фiнансових активiв доступних для продажу Компанiя вiдносить iнвестицiї в акцiї та векселя, пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу(акцiй), визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. Якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу и визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є .

Справедливою вартiстю фiнансового iнструмента при первiсному визнаннi є, як правило, цiна операцiї (тобто справедлива вартiсть наданої або отриманої компенсацiї, див. також параграф Б5.1.2А та МСФЗ 13).

Справедливу вартiсть довгострокової позики або дебiторської заборгованостi, за якими не нараховуються вiдсотки, можна оцiнити як теперiшню вартiсть усiх майбутнiх надходжень грошових коштiв, дисконтованих iз застосуванням переважної ринкової ставки (переважних ринкових ставок) вiдсотка на подiбний iнструмент (параграф Б 5.1.1 МСФЗ 9).

При визначеннi вартостi позики потрiбно враховувати можливу наявнiсть суттєвої вiдмiнностi процентної ставки, передбаченої договором позики, вiд поточних ринкових ставок (дисконтованi грошовi потоки за рiзними ставками можуть суттєво вiдрiзнятися.

Позики вiдображаються в облiку, починаючи з дати видачi коштiв позичальникам.

Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть облiковується за амортизованою собiвартiстю iз урахуванням вимог до зменшення корисностi. Рiзниця мiж первiсною сумою заборгованостi та її дисконтованою вартiстю в дату виникнення заборгованостi списується на збиток вiд первiсного визнання активу, з подальшою амортизацiєю цiєї рiзницi протягом перiоду погашення. Якщо дебiторська заборгованiсть погашається достроково, то неамортизований залишок рiзницi вiдображається у звiтi про сукупний дохiд того перiоду, в якому вiдбулося дострокове погашення.

Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi, на яку нараховуються вiдсотки за ставкою, що дорiвнює або перевищує ринкову, i контракт передбачає щомiсячне погашення нарахованих вiдсоткiв, здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює її номiнальнiй вартостi.

Короткострокова дебiторська заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка може оцiнюватися за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

Грошовi потоки, пов’язанi з короткостроковою дебiторською заборгованiстю, не дисконтуються, якщо вплив дисконтування є несуттєвим (параграф КЗ84 МСБО 39).

Поточна торгова дебiторська заборгованiсть вiдображається за справедливою вартiстю, яка дорiвнює її вартостi погашення.

Установити строк позовної давностi для безнадiйної дебiторської заборгованостi пiсля закiнчення 3 рокiв. У разi наявностi безнадiйної дебiторської заборгованостi проводити списання суми безнадiйної заборгованостi на витрати.

За наявностi сумнiвної дебiторської заборгованостi сформувати резерв сумнiвних боргiв. Створювати резерв сумнiвних боргiв виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв вiдносно загального розмiру дебiторської заборгованостi.

4.2. Основнi засоби

Компанiя визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн.

Первiсно Компанiя оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянув доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати iсторичну вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на дату переходу. У подальшому основнi засобi оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi

Подальшi витрати.

Компанiя не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в поточних витратах по датi , коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

Витрати на замiну крупних вузлiв або компонентiв основних засобiв капiталiзуються при одночасному списаннi частин, якi пiдлягають замiнi.

На кiнець кожного звiтного року керiвництво визначає наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керiвництво оцiнює суму вiдшкодування актива, яка визначається як найбiльша з двох величин: справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж актива та вартiсть, яка отримується вiд його використання. Балансова вартiсть актива зменьшується до суми вiшкодування ; збиток вiд знецiнення вiдображаеться в прибутках або збитках за рiк [в сумi перевищення над величиною прирiста його вартостi, вiдображенного в складi капiтала при попереднiй переоцiнцi]. Збиток вiд знецiнення актива, визначений в попернiх звiтних перiодах сторнується (при необхiдностi), в разi змiни облiкових ( розрахункових) оцiнок, використанних при визначеннi вартостi вiд використання актива або його справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж.

Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визнається як рiзниця мiж отриманою виручкою вiд продажу та їх балансовою вартiстю та вiдображається в прибутках або збитках за рiк [в складi iншого операцiйного доходу або витрат ].

Амортизацiя.

На землю амортизацiя не нараховується. На об’єкти незавершенного будiвництва амортизацiя не нараховується.

Амортизацiя основних засобiв Компанiї нараховується прямолiнiйним методом з термiну використання – рокiв:

- Машини та обладнання бiльше 5 рокiв

- Транспортнi засоби бiльше 5 рокiв

- Меблi бiльше 4 рокiв

- iншi бiльше 12 рокiв

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання ( тобто з наступного мiсяця пiсля дати вводу об’єкта в експлуатацiю). Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

4.3. Нематерiальнi активи

В складi нематерiальних активiв врахованi лiцензiї на здiйснення дiяльностi.

Нематерiальнi активи Компанiї , мають визначений термiн корисного використання, крiм лiцензiй, якi є безстроковими. . Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, якi виникають в результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.

Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу i термiну корисного використання.

Нематерiальнi активи амортизуються лiнейним методом на протязi термiну їх корисного використання:

Термiн корисного використання (кiльк.рокiв)

Торговi знаки та патенти [2-10 рокiв]

Лiцензiї на дiяльнiсть безстроковi

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв.

На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Компанiя зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з iншим стандартом. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Компанiя сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування.

4.4 Iнвестицiйна нерухомiсть.

До iнвестицiйної нерухомостi Компанiя вiдносить право власностi на землю.. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi справедливої вартостi. Ринкова вартiсть для оцiнки iнвестицiйної нерухомостi Компанiї визначається на пiдставi звiтiв незалежних оцiнювачiв, якi мають вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.

Наступнi витрати капiталiзуються в складi балансової вартостi активу тiльки тодi, коли iснує висока вiрогiднiсть того, що Компанiя отримає пов’язанi з цими витратами майбутнi економiчнi вигоди, та що їх вартiсть може бути надiйно оцiнена.

4.5 Податок на прибуток итрати з податку на прибуток являє собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтнiй перiод. Поточнi витрати Компанiї за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань, та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають в результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Компанiя визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтнiй перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, яки визнаються прямо у власному капiталi . Компанiя визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок вiдноситься до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. Вiдстроченi податковi активи та зобов&язання показуються у звiтностi згорнуто так як iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов&язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Компанiя має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов&язань.

4.6. Фiнансовi зобов’язання

Кредити банкiв

Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень. У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за фактичною сумою заборгованостi , пiдтвердженою банкiвською установою.

Згортання фiнансових активiв та зобов’язань

Фiнансовi активи та зобов’язання не згортаються.

4.7 Виплати працiвникам

Компанiя визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Компанiя визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

4.8. Запаси.

Запаси враховуються за найменьшою з двох величин: фактичною собiвартiстю або чистою цiною реалiзацiї. При вiдпуску запасiв на виробництво або iншому вибуттi їх оцiнка виконується за методом FIFO. Уцiнка (дооцiнка) запасiв враховується в прибутках (збитках) поточного перiоду. Запаси використовуються бiльшою частиною для забезпечення управлiння Компанiєю.

4.9 Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Виручка визнається, коли ризики та вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця, що, як правило, здiйснюється в момент переходу права власностi до покупця, при умовi, що цiна договорiв фiксована або iснує ймовiрнiсть її визначення , а повернення дебiторської заборгованностi реально. Виручка оцiнюється по справедливiй вартостi отриманної або очiкуємої винагороди за вирахуванням торговельних або оптових знижок, та повернень продукцiї, а також вiдшкодовуємих податкiв та зборiв.

Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.

Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.

4.10 Витрати по позикам

Витрати по позикам, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Облiкова полiтика передбачає в капiталiзувати витрати на позики, якi будуть безпосередньо вiдноситись до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.

4.11. Облiк умовних зобов’язань

На дату складання фiнансової звiтностi може iснувати ряд умов, що можуть призвести до виникнення додаткових збиткiв або зобов’язаням для Компанiї. Керiвництво оцiнює суму таких можливих майбутнiх зобов’язань. Оцiнка виконується на пiдставi предположень та включае в себе фактор субєктивностi. При визначеннi розмiру можливих втрат в результатi судових або податкових узгоджень за участi Компанiї або вимог , якi можуть бути предявленi в виглядi позовiв до Компанiї , керiвництво , в результатi консультацiй з юристами та податковими консультантами, оцiнює як перспективи таких судових або податкових узгоджень та предявлення таких вимог в судовому порядку , так i можливi суми вiдшкодування , якi протилежна сторона вимагає, або може вимагати в судi . Якщо в результатi оцiнки вiрогiдностi виникнення майбутнього зобов’язаня виявляється, що грошове зобов’язання визначено з достатнiм рiвнем впевненностi , тодi вартiсна оцiнка такої заборгованностi вiдображається в фiнансовой звiтностi. В разi, коли умовне зобов’язання, , яке має значну вартiсну оцiнку, не може бути класифiковано як вiрогiдне, а являється лише можливим , або вартiсна оцiнка не може бути визначена , то примiтках до фiнансової звiтностi включається iнформацiя про характер такого зобов’язаня та його вартiсна оцiнка (якщо сума може бути визначена з достатньою впевненностю та є значною).

Якщо вiрогiднiсть майбутнього збитку є незначним , то взагалi iнформацiя про такий збиток не включається в примiтки до фiнансової звiтностi , за виключенням випадкiв, коли такий можливий збиток вiдноситься до наданої гарантiї. В таких випадках сутнiсть гарантiї пiдлягає розкриттю. Однак, в деяких випадках умовнi зобов’язаня , можуть бути вiдображенi в примiтках до к фiнансової звiтностi, якщо , на думку керiвництва , обумовленному на консультацiях з юристами або податковими консультантами, iнформацiя про такi зобов’язаня може бути необхiдна акцiонерам та iншим користувачам фiнансової звiтностi. Компанiя не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не вiддаленою. Компанiя не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.

5. Ключевi бухгалтерськi оцiнки та професiйнi судження в застосуваннi облiкової полiтики

Використання оцiнок та припущень

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Компанiя робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву вiд знецiнення дебiторської заборгованостi, визначення справедливої вартостi довгострокової дебiторської та кредиторської заборгованостi ( в т.ч. векселiв) , резерви майбутнiх виплат ( резерв вiдпусток) та справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi i основних засобiв.

Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового перiоду, представленi таким чином: тис.грн.

31.12.2014 31.12.2015

Довгострокова кредиторська заборгованiсть 253 253

Iнвестицiйна нерухомiсть - 7629

Резерв забезпечень 43 35

Компанiя використовує оцiнки та робить допущення, якi здiйснюють вплив на показники, якi вiдображенi в фiнансовiй звiтностi на протязi наступного фiнансового року. Оцiнки та судження пiдлягають постiйному аналiзу та обумовленi минулим досвiдом керiвництва та iнших факторах, в тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх подiй.

Судження, якi здiйснюють найбiльш значний вплив на показники, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi та оцiнки , якi можуть призвести до необхiдностi суттевого корригування балансової вартостi активiв та зобов’язань напротязi наступного фiнансового року, включають наступне:

Визнання вiдкладеного податкового активу.

Визнаний вiдкладений податковий актив є сумою податку на прибуток, який може бути зарахований проти майбутнiх платежiв податку на прибуток; вiн вiдбивається в звiтi про фiнансове положення. Вiдкладений податковий актив признається тiльки в тому випадку, якщо використання вiдповiдного податкового вирахування є високовiрогiдним. Визначення майбутнього прибутку оподаткування i суми податкових вирахувань, вiрогiдних до залiку в майбутньому, засноване на середньостроковому бiзнес-планi, пiдготовленому керiвництвом, i результатах його екстраполяцiї на майбутнє.

Такими активами визначенi суми зобов’язань по нарахованим резервам вiдпусток працiвникам.

Фiнансовi активи, що утримуються до погашення.

Керiвництво застосовує думки для ухвалення рiшення про те, чи можна класифiкувати фiнансовi активи як утримуванi до погашення, зокрема, для а) пiдтвердження свого намiру i здатностi утримувати данi активи до погашення i б) визначення того, чи котируються активи на активному ринку. Якщо Компанiя не зможе утримувати такi iнвестицiї до погашення (при цьому окремi конкретнi приклади – наприклад, продаж незначного об&єму iнвестицiй незадовго до термiну погашення – до уваги не приймаються), вона винна буде перекласифiкувати всю категорiю в активи, що є в наявностi для продажу. Вiдповiдно, данi iнвестицiї оцiнюватимуться за справедливою вартiстю, а не за амортизованою вартiстю. Фiнансовий iнструмент є котируваним на активному ринку, якщо котирування можна вiльно i регулярно отримувати на бiржi, вiд брокера, дiлера, галузевої групи, служби цiноутворення або регулятивного органу, i при цьому данi котирування є результатом реальних i регулярних операцiй, здiйснюваних на ринкових умовах.

Оцiнка iнвестицiйної власностi за допомогою методу спiвставлення та капiталiзацiї доходу.

Iнвестицiйна власнiсть, яка надана земельною дiлянкою вiдбивається на кiнець звiтного перiоду за справедливою вартiстю, визначеною на основi звiту про оцiнку, пiдготовленого ТОВ «ВЛАСНI ЗЕМЛI», (компанiєю, що спецiалiзується на незалежнiй оцiнцi].

При пiдготовцi звiтiв про оцiнку iнвестицiйної власностi товариства[незалежнi оцiнювачi проводили визначення зiставних цiн продажу, виключаючи випадки розпродажу майна в рахунок погашення боргiв. Керiвництво проаналiзувало допущення оцiнювачiв, закладенi в модель дисконтованих потокiв грошових коштiв, яка була використана для оцiнки, i пiдтверджує, що такi чинники, як ставка дисконтування, що застосовувалася в моделi, були визначенi правильно з урахуванням ринкових умов на звiтну дату. У основу оцiнки справедливої вартостi покладенi основнi допущення у вiдношеннi: отримання договiрної орендної плати; очiкуваних майбутнiх ринкових ставок оренди; перiодiв вiдсутностi орендарiв; вимог до технiчного обслуговування; i застосовних ставок дисконтування.

Ставка дисконтування була прийнята рiвною ставцi ефективного вiдсотку застосовується ставка доходностi облiгацiй внутрiшньої державної позики у 2014р. – 2015р. 17% .

Припинення визнання фiнансових активiв.

Керiвництво застосовує професiйнi судження для того, щоб визначити , чи всi суттевi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням фiнансовими та орендними активами, передаються контрагентам, та щоб визначити, якi ризики та вигоди являються найбiльш суттєвими. Керiвництво Компанiї оцiнює зменшення корисностi фiнансових активi по датi коли була отримана iнформацiя про банкрутство емiтента або проводиться його лiквiдацiя за рiшенням державного органу управлiння.

Судження щодо справедливої вартостi активiв

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi».

Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.

Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)

Вихiднi данi

Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ

Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий Товариство має намiр протягом 12 мiсяцi достроково пред’явити векселедавцю векселi до сплати, тому вони облiковуються у складi поточних фiнансових iнвестицiй за їх номiнальною вартiсть, яка є справедливою

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки

Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки

6. Новi та переглянутi стандарти та тлумачення:

МСФЗ, Роз&яснення КРМФЗ (IFRIC) та поправки до МСФЗ, якi вступили в силу вперше для рiчної фiнансової звiтностi для року, що закiнчився 31.12.2015.

Згiдно параграфу 28 МСФЗ (IAS) 8 «Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки», якщо перше застосування МСФЗ, Роз&яснення КРМФО (IFRIC) i поправок МСФЗ впливає на поточний або попереднiй перiод (або робило б вплив, але неможливо визначити суму коригування) або може вплинути в майбутнiх перiодах, то органiзацiя повинна зробити необхiднi розкриття у своїй фiнансовiй звiтностi.

Поправки i Щорiчнi полiпшення МСФЗ, якi набирають чинностi вперше для рiчних звiтних перiодiв, якi закiнчилися 31.12.2015 (всi вони є обов&язковими до застосування для рiчних перiодiв, що починаються 01.01.2015 або пiсля цiєї дати), представленi нижче.

Поправки:

 • МСФЗ (IAS) 19 «виплати працiвникам»
 • МСФЗ (IFRS) 2 «Платежi на основi акцiй»
 • МСФЗ (IFRS) 3 «Об&єднання бiзнесу»
 • МСФЗ (IFRS) 8 «Операцiйнi сегменти»
 • МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
 • МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби»
 • МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи»
 • МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi»
 • МСФЗ (IFRS) 3 «Об&єднання бiзнесу»
 • МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
 • МСФЗ (IAS) 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть»
  • Товариство врахувало зазначенi змiни при розкриттi фiнансових звiтiв за 2015р..

   Полiпшення МСБО (IAS) 19 «Виплати працiвникам» торкнулися високоякiсних корпоративних облiгацiй, що використовуються для оцiнок ставок дисконтування для розрахунку вихiдної допомоги. Поправки уточнюють, що такi високоякiснi корпоративнi облiгацiї повиннi бути вираженi в тiй же валютi, що й здiйсненi виплати. Таких ситуацiй на Товариствi не має, тому вплив на показники звiтностi вiдсутнiй.

   МСФО (IFRS) 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю»

   МСФО (IFRS) 13 встановлює порядок проведення оцiнки за справедливою вартiстю i розкриття iнформацiї про визначення справедливої вартостi. МСФО (IFRS) 13 не мiняє вимог про вiдображення за справедливою вартiстю тих або iнших статей звiтностi. Сфера дiї МСФО (IFRS) 13 охоплює як фiнансовi, так i нефiнансовi iнструменти вiдносно яких iншi стандарти МСФО вимагають або допускають оцiнку за справедливою вартiстю а також розкриття оцiнки за справедливою вартiстю (за винятком окремо обумовлених випадкiв). Згiдно МСФО (IFRS) 13, справедлива вартiсть - це цiна продажу активу або передачi зобов&язання («цiна виходу») мiж учасниками основного (чи найбiльш вигiдного) ринку у поточних нормальних ринкових умовах на дату оцiнки. При цьому цiна може бути визначена шляхом безпосереднього спостереження або з використанням iншої методики оцiнки.

   Товариство використовує правила визначення справедливої вартостi для фiнансових активiв та проводить вiдповiднi розкриття iнформацiї. Зазначенi положення були використанi при складаннi фiнансової звiтностi за 2015рiк.

   МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» було уточнено, чи продовжує враховуватися контракт на обслуговування в основному капiталi з метою вiдповiдностi вимогам про розкриття iнформацiї. Йдеться про ситуацiї, коли у компанiї залишається право обслуговування конкретного фiнансового активу за певну винагороду. У випадку, якщо дана винагорода за обслуговування залежить, наприклад, вiд термiнiв або суми отримання грошових коштiв, то тодi у компанiї є «подальша участь». Оцiнка не залежить вiд того, чи очiкується, що винагорода до отримання компенсує компанiї виконання зобов&язань з обслуговування. Супутнi поправки в МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСФЗ» полягають у тому, що в нього додано примiтку про те, що зазначенi поправки в МСФЗ (IFRS) 7 застосовуються для розкриття iнформацiї у скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi.

   МСФО (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти»

   МСФО (IFRS) 9 застосовується вiдносно класифiкацiї i оцiнки фiнансових активiв i фiнансових зобов&язань, як вони визначенi в МСФО (IAS) 39. МСФЗ 9 дiйсний для рiчних звiтних перiодiв починаючи з 1 сiчня 2018 року. Враховуючи операцiї з фiнансовими активами та iнструментами Товариство прийняло рiшення застосовувати вимоги цього стандарту за термiнами, визначеними стандартом. Застосування першого етапу МСФО (IFRS) 9 надасть вплив на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв Товариства, але не зробить впливу на класифiкацiю i оцiнку фiнансових зобов&язань.

   «Iнвестицiйнi компанiї» (Поправки до МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 та МСФО (IAS) 27).

   Данi поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 р. або пiсля цiєї дати, i передбачають виключення з вимог про консолiдацiю для компанiй, якi вiдповiдають визначенню iнвестицiйної компанiї згiдно МСФО (IFRS) 10. Виключення з вимог про консолiдацiю вимагає, щоб iнвестицiйнi компанiї враховували дочiрнi компанiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.

   На показники фiнансової звiтностi Компанiїтакi вимоги не впливають бо вiдсутнi такi фiнансовi iнструменти.

   Згiдно МСФО (IFRS) 10 єдиним необхiдним та достатньою умовою консолiдацiї є наявнiсть контролю. Ця змiна покликана усунути розбiжностi мiж попередньою версiєю МСФО (IAS) 27, в якому використовувалася концепцiя контролю, i ПКР (SIC) 12, в якому акцент робився на ризиках. МСФО (IFRS) 10 дає детальнiше визначення контролю, що усуває ряд недолiкiв визначення з МСФО (IAS) 27. Пiдприємствам надається можливiсть оцiнки iнвестицiй за методом участi в капiталi при складаннi окремої звiтностi. Товариство здiйснює операцiї з iнвестицiями виключно для отримання прибутку , а не з метою контролю дiяльностi, тому використовує вимоги стандарту для формування показникiв фiнансової звiтностi.

   Новi стандарти:

   В 2015роцi було оприлюднено новий стандарт МСФЗ 16 &lquot;Оренда&rquot;

   Новим стандартом буде повнiстю переглянуто облiковi правила оренди та передбачено обов&язкове вiдображення всiх договорiв оренди як в активах, так i в зобов&язаннях балансу компанiй. Адже МСФЗ 16 скасовує подiл оренди на операцiйну i фiнансову.

   Новий стандарт буде застосовуватися для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2019 року. Можливо i раннє його застосування, але з одночасним використанням МСФЗ 15.

   Товариство не вбачає необхiдностi дострокового врахування вимог стандарту, тому зазначенi змiни будуть застосовуватись по термiнам , передбаченим в МСФЗ 16.

   Дата вступу МСФЗ 15 «Виручка» переноситься, на 1 сiчня 2018 року.

   Товариство не вважає необхiдним використання зазначених правок при складаннi фiнансової звiтностi за перiод 2015року тому зазначенi вимоги не використовувались та будуть застосованi в термiни, передбаченими стандартами.

   Прийнятий МСФ014 &lquot;Вiдстроченi рахунку тарифного регулювання&rquot; поширюється тiльки на тi пiдприємства, господарська дiяльнiсть яких обмежена тарифним регулюванням. Компанiя не є таким пiдприємством, тому вимоги стандарту не впливають на розкриття фiнансової iнформацiї.

   7. Розкриття показникiв фiнансової звiтностi:

   7.1 Дохiд вiд реалiзацiї (в тис.грн.)

   Основний дохiд Компанiя отримувала вiд надання послуг з управлiння активами пайових та венчурних фондiв. До складу основного операцiйного доходу було включено:

   Тис.грн

   2014 2015

   Дохiд вiд реалiзацiї послуг 469 526

   Всього чистi доходи 469 526

   7.2 Адмiнiстративнi витрати

   2014 2015

   Витрати на персонал 169

   157

   Утримання основних засобiв

   Витрати на охорону

   Амортизацiя основних засобiв 5 2

   Iншi 200 312

   Всього адмiнiстративних витрат 374 471

   7.2. Iншi операцiйнi доходи, iншi операцiйнi витрати

   2014 2015

   Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi - 1

   Всього iншi операцiйнi доходи - 1

   Штрафи, пенi 22,4 1,4

   Iншi витрати 0,6 0,9

   Всього iншi операцiйнi витрати 23 2,3

   7.3 Iншi доходи, iншi витрати

   2014 2015

   Iншi витрати

   Збитки вiд продажу фiнансових активiв(цiнних паперiв) 2011

   Уцiнка фiнансових активiв 75 88

   Iншi витрати

   Всього iншi витрати 75 2099

   7.4. Фiнансовi доходи та витрати

   2014 2015

   процентнi доходи

   вiдсотки на депозитному рахунку в банку 10 8

   7.5. Податок на прибуток

   Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод:

   Найменування показника 2014 2015

   Поточний податок на прибуток 20 12

   Вiдстроченi податковi активи: 8 8

   на початок звiтного року

   на кiнець звiтного року 8 0

   Включено до Звiту про фiнансовi результати – усього

   у тому числi: 20 20

   поточний податок на прибуток

   зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв - (8)

   збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов&язань

   Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Тимчасовi рiзницi в основному пов’язанi з рiзними методами визнання доходiв i витрат, а також з балансовою вартiстю певних активiв. В звiтному роцi такими рiзницями були поточнi зобов’язання з нарахованого резерву вiдпусток.

   7.6. Iнвестицiї, доступнi для продажу

   2014 2015

   Векселя, кор. права 8059 0

   Всього 8059 0

   В зв’язку з вiдсутнiстю активного ринку щодо акцiй компанiй, у яких придбали векселя, облiковуються за собiвартiстю з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.

   Запаси

   2014 2015

   Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 3 4

   Всього запаси 3 4

   7.7. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть

   2014 2015

   Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 40 58

   резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi

   чиста вартiсть торгiвельної дебiторської заборгованостi

   Аванси виданi 12 18

   Розрахунки з бюджетом 0 2

   Iнша дебiторська заборгованiсть 35 37

   Всього дебiторська заборгованiсть 87 115

   Дебiторська заборгованiсть Компанiї не має забезпечення.

   Аналiз простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi, представлено наступним чином:

   2014

   2015

   До 30 днiв

   30-60 днiв

   60-90 днiв

   90-120 днiв

   Бiльше 120 днiв 51 52

   Резерви в звiтному перiодi не нараховувались.

   7.8. Грошовi кошти

   2014 2015

   Каса та рахунки в банках, грн.. 69 81

   Банкiвськi депозити, грн..

   всього грошовi кошти 69 81

   7.9. Статутний капiтал

   Станом на 31 грудня 2014 та31 грудня 2015 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 7 000 000 гривень.

   7.10. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть

   2014 2015

   Заборгованiсть по пред’явленими векселями 95 0

   Торговельна кредиторська заборгованiсть 113 106

   Розрахунки з бюджетом 24 16

   Одержанi аванси

   Заробiтна плата та соцiальнi внески 3 3

   Короткостроковi кредити банкiв

   Всього кредиторська заборгованiсть 235 125

   7.11. Умовнi зобов’язання.

   Судовi позови Судових позовiв протягом 2014-2015 рр. не було. Резерви у фiнансовiй звiтностi не створювалися.

   Оподаткування – Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Компанiї, ймовiрно, що Компанiя змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, Компанiя сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.

   Економiчне середовище – Компанiя здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Компанiї . Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв , а також на здатнiсть Компанiї сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення.

   Керiвництво Компанiї провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Компанiя ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.

   Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв – Внаслiдок ситуацiї, яка склалась на в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Компанiї . Ступiнь повернення цих активiв в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Компанiї, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Компанiї визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

   7.12. Розкриття iнформацiї про пов’язаннi сторони.

   До пов&язаних сторiн або операцiй з пов&язаними сторонами належать:

   пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Компанiєю;

   асоцiйованi компанiї;

   спiльнi пiдприємства, у яких Компанiя є контролюючим учасником;

   члени провiдного управлiнського персоналу;

   близькi родичi особи, зазначеної вище;

   компанiї, що контролюють Компанiю, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв;

   Характер вiдносин зi зв&язаними сторонами 2014 2015

   Залишок на початок звiтного року, тис. грн. Нараховано, тис. грн. Сплачено, тис. грн. Залишок на кiнець звiтного року, тис. грн. Нараховано, тис. грн. Сплачено, тис. грн. Залишок на кiнець звiтного року, тис. грн.

   Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу

   Поточна дебiторська заборгованiсть (продаж цiнних паперiв засновнику Товариства)

   Поточнi зобов’язання (оренда офiсного примiщення у власника - бенефiцiара)

   Короткостроковi виплати працiвникам 0,6 29,9 29,8 0,7 29,8 29,7 0,8

   Поточнi зобов’язання (купiвля цiнних паперiв у засновника Товариства)

   Вiдомостi про органи управлiння:

   - Загальнi збори акцiонерiв - Вищий орган управлiння Компанiї;

   - Наглядова рада - орган, що здiйснює управлiння та контроль за дiяльнiстю виконавчого органу Компанiї в iнтересах захисту прав та iнтересiв акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у Компанiї в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв - представники акцiонерiв (4 особи);

   - Правлiння - виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Компанiї (3 соби);

   - Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) - контрольний орган Компанiї, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння;

   - Служба внутрiшнього аудиту - посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) Компанiї, яка призначається за рiшенням Наглядової Ради Компанiї, пiдпорядковується та звiтує перед нею. Служба внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї органiзацiйно не залежить вiд iнших пiдроздiлiв Компанiї.

   7.13. Звiтнiсть за сегментами.

   Компанiя має один основний сегмент - управлiння активами IСI та забезпечення поточної дiяльностi IСI;

   8. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками

   Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають торгову кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити, цiннi папери, фiнансову оренду. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Компанiї. Також Компанiя має iншi фiнансовi iнструменти, таки як торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi коштi та короткостроковi депозити.

   Основнi ризики включають ризик кредитний ризик, ризик лiквiдностi.

   Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

   Кредитний ризик. Компанiя укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попереднiй оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов’язаного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, та фiнансовi iнвестицiї до погашення, ризик пов’язаний з можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту.

   Ризик лiквiдностi. Компанiя здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Компанiя аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

   Iнформацiя щодо платежiв за фiнансовими зобов’язаннями Компанiї в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином:

   Тис.грн.

   Рiк, що закiнчився 31 грудня 2014року До Вiд Вiд Вiд Бiльше

   1 мiсяця 1 мiсяця 3 мiсяцiв 1 року 5 рокiв Всього

   до до до

   3 мiсяцiв 1 року 5 рокiв

   Короткостроковi позики банка

   Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 12 32 69 113

   ВСЬОГО 12 32 69 113

   Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015року До Вiд Вiд Вiд Бiльше

   1 мiсяця 1 мiсяця 3 мiсяцiв 1 року 5 рокiв Всього

   до до до

   3 мiсяцiв 1 року 5 рокiв

   Короткостроковi позики банка

   Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 12 13 74 7 106

   ВСЬОГО 12 13 74 7 106

   Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль у фiнансовiй дiяльностi. Товариство визнає, що потрiбно мати ефективнi процеси управлiння ризиками, основною метою яких є захист дiяльностi вiд суттєвих ризикiв.

   Управлiння ризиками є сукупнiстю обраних Товариством управлiнських заходiв, спрямованих на досягнення поставленої мети управлiння ризиком i допомагає сконцентрувати зусилля i ресурси на найоптимальнiших варiантах рiшення при здiйсненнi Товариством дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами.

   Метою управлiння ризиком є сприяння пiдвищенню вартостi власного капiталу Товариства, одночасно забезпечуючи досягнення цiлей зацiкавлених сторiн, а саме:

   • клiєнтiв та контрагентiв Товариства;
   • керiвних органiв управляння Товариством;
   • працiвникiв Товариства;
   • iнших сторiн (суб’єктiв).

   Метою полiтики управлiння ризиками є виявлення, аналiз та управлiння ризиками, яких зазнає Товариство, встановлення прийнятних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю ризикiв, а також здiйснення постiйного монiторингу рiвнiв ризикiв та дотримання встановлених лiмiтiв з боку регуляторного органу України.

   Дiяльнiсть Компанiїу сферi управлiння ризиками спрямована на забезпечення досягнення стратегiчних цiлей Товариства, збiльшення прибутковостi за умов дотримання iнтересiв усiх зацiкавлених сторiн.

   Основними цiлями Компанiїу сферi управлiння ризиками є:

   • забезпечення реалiзацiї стратегiї розвитку Товариства;
   • своєчасна адаптацiя Компанiїдо змiн у внутрiшньому та зовнiшньому середовищi;
   • забезпечення ефективного функцiонування Товариства, його стабiльностi.

   Товариство в своїй дiяльностi визнає наступнi основнi види ризикiв: системний ризик, кредитний, ринковий, ризик змiни цiни, ризик опцiонiв, ризик лiквiдностi, операцiйний ризик, кадровий ризик, ризик, пов’язаний з репутацiєю, юридичний ризик, стратегiчний ризик, ризик, пов’язаний iз здiйсненням дiяльностi на фондовому ринку. Загальнi положення системи управлiння ризиками сформованi «Положенням про систему управлiння ризиками в ПРаТ «КУА «Славутч-Iнвест», затвердженими Протоколом № 18-14 вiд 01.07.2014 р.

   Кредитний ризик

   Кредитний ризик являє собою поточний чи майбутнiй ризик збиткiв, що виникають в результатi негативних змiн фiнансового стану Товариства, що виникають в результатi неспроможностi будь-якої особи, що є стороною за договором з Товариством, виконати умови такого договору, в тому числi ризик недобросовiсностi контрагента, що полягає в неспроможностi контрагента (боржника чи будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе зобов’язання за будь-якою угодою iз професiйним учасником ринку цiнних паперiв.

   Пiд час оцiнювання кредитний ризик роздiляється на iндивiдуальний та портфельний кредитний ризик.

   Джерелом iндивiдуального кредитного ризику є окремий емiтент цiнних паперiв, клiєнт, контрагент. Оцiнка iндивiдуального кредитного ризику здiйснюється через оцiнку надiйностi та кредитоспроможностi – емiтента, окремого контрагента, тобто спроможнiсть своєчасно та в повному обсязi розрахуватися за прийнятими зобов’язаннями.

   Оцiнка портфельного кредитного ризику здiйснюється шляхом вiдстеження змiн сукупної вартостi активiв Компанiїз урахуванням всiх вiдкритих операцiй, яким притаманний кредитний ризик (операцiї з цiнними паперами, портфель дебiторської заборгованостi тощо).

   Ринковий ризик

   Ринковий ризик являє собою поточний чи майбутнiй ризик збиткiв, який виникає в результатi несприятливих змiн у цiнах чи ринкової вартостi цiнних паперiв або iнших фiнансових iнструментiв, включаючи змiннiсть процентних ставок. При виявленнi та управлiння ринковим ризиком здiйснюється пiдготовка достовiрних даних i ефективних методик, таких, як розрахунок ризикової вартостi, стрес-тестування для оцiнки характеру та вартостi ринкових позицiй i для оцiнки рiвня ринкового ризику

   Метою управлiння ринковим ризиком є досягнення запланованого рiвня прибутку за прийнятного для акцiонерiв рiвня ризику, тобто мiнiмiзацiя втрат вiд неочiкуваних коливань процентних ставок та валютних курсiв.

   Концентрацiя iнших ризикiв

   Менеджмент Компанiї придiляє значну увагу контролю за iншими ризиками, якi виникають в процесi дiяльностi, а саме: операцiйному, кадровому, ризику, що пов’язаний з репутацiєю, стратегiчному, ризику, професiйної дiяльностi.

   Операцiйний ризик може виникнути в результатi збою у системах Компанiїв таких галузях, як корпоративне управлiння, засоби внутрiшнього контролю, iнформацiйна технологiя, або в iнших операцiйних системах, необхiдних для провадження професiйного учасника ринку цiнних паперiв. Такi збої можуть призвести до фiнансових втрат через помилку, шахрайство або несвоєчасне виконання роботи чи iншi непередбаченi подiї, такi як пожежа, перебої з електропостачанням або iншi лиха. З метою нейтралiзацiї ризику органiзацiя бiзнес-процесiв у Товариствi здiйснюється iз забезпеченням максимальної стабiльностi та надiйностi у роботi операцiйних, телекомунiкацiйних систем. Працiвники ознайомлюються з посадовими iнструкцiями iншими внутрiшнiми нормативними документами, якi регламентують роботу пiдроздiлiв Товариства, порядок їх взаємодiї.

   Стратегiчний ризик – це поточний чи майбутнiй ризик збиткiв, який виникає в результатi прийняття помилкових дiлових рiшень, неналежного виконання дiлових рiшень або iгнорування змiн зовнiшнiх економiчних умов.

   Ризик, пов’язаний iз здiйсненням професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ризик професiйної дiяльностi), розумiється як ймовiрнiсть настання подiй, що приводять до неможливостi виконання (неналежного виконання) професiйним учасником своїх зобов’язань, пов’язаних iз здiйсненням професiйної дiяльностi.

   Працiвники Компанiї приймають участь в семiнарах для працiвникiв фiнансових установ, якi органiзовуються за участю Державної служби фiнансового монiторингу України, Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.

   Вiддiл внутрiшнього аудиту є рiдше одного разу в рiк здiйснює перевiрку виконання вимог дiючого законодавства України щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.

   Крiм того, щорiчно проводиться перевiрка фiнансової дiяльностi незалежною аудиторською фiрмою.

   Робота служби внутрiшнього аудиту

   З метою удосконалення системи управлiння ризиками, контролю та корпоративного управлiння; для забезпечення надiйностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю на КУА «Славутич-Iнвест» створена служба внутрiшнього аудиту, дiяльнiсть якої регламентована «Положенням про службу внутрiшнього аудиту (контролю)», затвердженого Загальними зборами учасникiв ( Протокол №2187-14 вiд 01.07.2014 року).

   Посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) Компанiї (далi – внутрiшнiй аудитор) є Службою внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї

   Внутрiшнiй аудитор призначається Загальними зборами акцiонерiв (вищим органом управлiння) Компанiї з метою оцiнки та вдосконалення системи внутрiшнього контролю Компанiї, в цiлях надання Загальним зборам (вищому органу управлiння) Компанiї та керiвництву Компанiї необхiдної пiдтримки (сприяння) у виконаннi їх обов’язкiв з досягнення мети дiяльностi Компанiї

   Дiяльнiсть вiддiлу внутрiшнього аудиту Компанiї у 2015 роцi була направлена на перевiрку й оцiнку адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю та якостi виконання призначених обов’язкiв спiвробiтниками Компанiї, надання незалежної оцiнки системи внутрiшнього контролю, встановленого контролю за ризиками, зменшення ризикiв у проведеннi операцiй, пов’язаних з рацiональним та ефективним використанням ресурсiв Компанiї.

   Ризик лiквiдностi

   Лiквiднiсть – це здатнiсть забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, яка визначається збалансованiстю мiж строками i сумами погашення розмiщених активiв та строками i сумами виконання зобов’язань банку, а також строками та сумами iнших джерел i напрямiв використання коштiв (надання кредитiв, iншi витрати).

   Фiнансова дiяльнiсть пiддається ризику лiквiдностi – ризику недостатностi надходжень грошових коштiв для покриття їх вiдпливу, тобто ризику того, що банк не зможе розрахуватися в строк за власними зобов’язаннями у зв’язку з неможливiстю за певних умов швидкої конверсiї фiнансових активiв у платiжнi засоби без суттєвих втрат.

   Управлiння капiталом

   Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:

   • зберегти спроможнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Компанiїта виплати iншим зацiкавленим сторонам;
   • забезпечити належний прибуток учасникам Компанiї завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.

   Керiвництво Компанiї здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики.

   КУА, яка не управляє активами недержавних пенсiйних фондiв зобов&язана пiдтримувати розмiр власного капiталу на рiвнi не менше нiж 7 000 тис. грн. Розмiр власного капiталу Компанiї станом на 31.12.2014 р. та на 31.12.2015 р. склав 7710 тис. грн. та 7432 тис. грн. вiдповiдно. Розмiр власного капiталу Компанiї на достатньому рiвнi.

   Резервний фонд КУА створюється вiдповiдно до установчих документiв та дiючого законодавства.

   Вiдповiдно до вимог чинного законодавства Товариство повинно постiйно дотримуватись пруденцiйних нормативiв, що обмежують ризики професiйної дiяльностi на фондовому ринку в його дiяльностi:

   Нормативи платоспроможностi та фiнансової стабiльностi КУА, якi включають:

   1. Показник покриття зобов’язань власним капiталом КУА (Нормативне значення показника має бути не бiльше 1). Показник покриття зобов’язань власним капiталом = зобов’язання / власний капiтал

   31 грудня 2015

   31 грудня 2014

   0,06 0,07

   2. Показник фiнансової стiйкостi КУА (Нормативне значення показника має бути не менше 0,5). Показник фiнансової стiйкостi = власний капiтал / вартiсть активiв

   31 грудня 2015

   31 грудня 2014

   0,95 0,94

   Товариство дотримується вiдповiдних пруденцiйних нормативiв.

   Регулятивний капiтал є одним з найважливiших показникiв дiяльностi Товариства, основним призначенням якого є покриття негативних наслiдкiв рiзноманiтних ризикiв, якi банки беруть на себе в процесi своєї дiяльностi, та забезпечення захисту вкладiв, фiнансової стiйкостi й стабiльної дiяльностi.

   Стратегiя щодо капiталу є складовою загальної стратегiї розвитку Товариства, числовий вираз якої фiксується у бiзнес-планах. При розробцi стратегiї щодо капiталу домiнуючими є наступнi принципи - дотримання нормативних вимог, встановлених Законодавством; забезпечення сталого нарощування активних операцiй; якiсть капiталу; постiйне вдосконалення системи управлiння ризиками.

   Система управлiння капiталом спрямована на забезпечення дотримання встановлених Законодавством вимог щодо капiталу, а саме:

   а) дотримання вимог до капiталу, встановлених НКЦПФР;

   б) виконання нормативiв адекватностi регулятивного капiталу (нормативу платоспроможностi) та мiнiмального коефiцiєнта спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв;

   в) дотримання мiнiмального розмiру капiталу - капiтал Компанiї не може бути нижче мiнiмального рiвня, визначеного Законодавством. Капiтал Компанiї не може бути меншим статутного капiталу;

   г) спроможностi Компанiї функцiонувати як безперервно дiюче Товариство.

   Норматив (коефiцiєнт) спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв вiдображає розмiр регулятивного капiталу, необхiдний для здiйснення активних операцiй, та установлює мiнiмальний коефiцiєнт спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв.

   Протягом звiтного перiоду капiтал Компанiї був достатнiй для пiдтримання поточної дiяльностi, покриття ризикiв, пов`язаних з виконанням банкiвських операцiй, дотриманням економiчних нормативiв достатностi капiталу.

   Контроль за дотриманням Товариством нормативiв капiталу, встановлених НКЦПФР, здiйснюється на постiйнiй основi.

   Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв

   Справедлива вартiсть – сума, за якою можна обмiняти актив або погасити зобов`язання в операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними особами.

   Методики та припущення, якi використовуються для оцiнки справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, включають наступне:

   • вважається, що справедлива вартiсть наступних видiв фiнансових активiв дорiвнює їх балансовiй вартостi:
    • грошовi кошти та їх еквiваленти;
    • короткостроковi (до трьох мiсяцiв) фiнансовi активи (кошти в банках);
    • iншi фiнансовi активи, включаючи дебiторську заборгованiсть (враховуючи короткостроковий характер таких активiв);
   • вважається, що справедлива вартiсть наступних видiв фiнансових зобов’язань дорiвнює їх балансовiй вартостi:
    • короткостроковi (до трьох мiсяцiв) фiнансовi зобов’язання;
    • кошти на вимогу фiзичних, юридичних осiб, небанкiвських фiнансових установ;
    • iншi фiнансовi зобов’язання, включаючи кредиторську заборгованiсть (враховуючи короткостроковий характер таких зобов`язань).

   11. Подiї пiсля Балансу.

   На дату надання фiнансової звiтностi в дiяльностi Компанiї не було встановлено подiй, якi можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi та могли б вимагати змiн наданої iнформацiї.

   Голова правлiння Ковилiна А.А.

   Головний бухгалтер Деткова О.М.Апрель, 2016
Річна інформація ПрАТ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ". Детальніше.
Март, 2016
ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів які відбудуться 11 квітня 2016 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Порядок денний загальних зборів.


ПРАВЛІННЯ

ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

(далі-Компанія)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів

які відбудуться 11 квітня 2016 року об 11.00

за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-20 до 10-45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11.04.16р.

Порядок денний:

 1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2015 році.
 3. Звіт Наглядової Ради Компанії про результати роботи у 2015 році.
 4. Звіт Ревізійної комісії по результатам фінансово-господарської діяльності Компанії за 2015 рік.
 5. Затвердження річного звіту Компанії за 2015 рік.
 6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2015 рік та розгляд питання про нарахування дивідендів.
 7. Затвердження основних напрямків діяльності Компанії у 2016 році.
 8. Прийняття рішення про переобрання членів Наглядової Ради та затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показникаперіод
звітнийпопередній
Усього активів7 8458 241
Основні засоби1214
Довгострокові фінансові інвестиції00
Запаси43
Сумарна дебіторська заборгованість11587
Грошові кошти та їх еквіваленти8169
Нерозподілений прибуток-1 411646
Власний капітал7 4327 710
Статутний капітал7 0007 000
Довгострокові зобов’язання253253
Поточні зобов’язання160278
Чистий прибуток-2 057-13
Середньорічна кількість акцій, (шт.)14 000 00014 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)66

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. Дата складення переліку акціонерів 11.04.16р. Акціонери чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції Голові правління Товариства в робочі дні тижня з 9.00 до 17.30 год. за адресою: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Телефони для довідок: 061 213 79 08.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15.03.16р. № 46 Бюлетень. Цінні папери України

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.