ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
главная карта сайта обратная связь english
КОНТАКТЫ
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ИСТОРИЯ
МЕНЕДЖМЕНТ
ГРУППА КОМПАНИЙ "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
О НАС В СМИ


Декабрь, 2016
Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
 2. Текст повідомлення:

  21.12.16 р. ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», на пiдставi отриманого листа № б/н вiд 21.12.16р., наданого Компанією «І.С. Інвестментс Лімітед» ( надалі – «Компанія»), та листа № б/н від 21.12.16р., наданого ТОВ «Таврійська Січ» ( надалі – «Товариство»), стало вiдомо про змiну власників акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Ними стали:

  Компанія «І.С. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (Ідентифікаціний код- НЕ 294401, мiсцезнаходження - Діагору, 4, КЕРМІА ХАУЗ, 1-ий поверх, Квартира/Офіс 104, 1097,Нікосія, Кіпр). Розмiр належного Компанії пакету акцiй до змiни становив - 4200000 штук, або 30% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». В результаті продажу Компанією частини пакету акцій, у розмірі 2700000 штук, або 19,29% статутного капіталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», Товариству з обмеженою відповідальністю «Таврійська Січ», розмір пакету акцій став 1500000 штук, або 10,71% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Таврійська Січ» (ЄДРПОУ- 36097890, мiсцезнаходження - Україна, 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний 21). Розмiр належного Товариству пакету акцiй до змiни становив - 4200000 штук, або 30% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». В результаті купівлі Товариством частини пакету акцій, у розмірі 2700000 штук, або 19,29% статутного капіталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» , у Компанії «І.С. Інвестментс Лімітед», розмір пакету акцій став 6900000 штук, або 49,29% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». Далі в результаті продажу Товариством частини пакету акцій, у розмірі 1344000 штук, або 9,6% статутного капіталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест», розмір пакету акцій став 5556000 штук, або 39,69% статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.Июль, 2016
Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІГТ» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».


ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняття рішення

щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІГТ» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест», код за ЄДРПОУ 23848885 (надалі - Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «ІГТ» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233473 (надалі - Фонд), «05» липня 2016 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду до 18.09.2026 р. та про пов’язаний з цим, викуп Товариством інвестиційних сертифікатів Фонду в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду. Вищевказане рішення оформлене протоколом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» № 28-16 від «05» липня 2016 року.
 2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
  1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): 69000, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний,21.
  2. Перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: - заявка на викуп цінних паперів, за формою затвердженою НКЦПФР; - довідку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду; - документ, що підтверджує повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду; - паспорт керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду; - оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
  3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один сертифікат, що перебуває в обігу, станом на 05 липня 2016 року, а саме – 550 399,27 грн.
  4. Дата початку приймання заявок від учасників – 05 липня 2016 року; дата закінчення приймання заявок - 05 жовтня 2016 року.
  5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки за викуплені цінні папери Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого Фонду.
  6. Застереження про депонування коштів. У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до заявки про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати Фонду, в установлений в п.2.5 цього повідомлення строк (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) Товариство від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я учасника в обраному банку.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.Апрель, 2016
ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

емітента

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових осіб.
 2. Текст повідомлення:
  Рішенням річних загальних зборів ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» ( надалі – Компанія) (Протокол № 22 від 14.04.16 року) припинено повноваження членів Наглядової ради Компанії у складі: ТОВ «Таврійська Січ» (код ЄДРПОУ 36097890, частка в Статутному капіталі Компанії 30 %); ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36491482, частка в Статутному капіталі Компанії 30 %); «І.С.ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ НЕ 294401, частка в Статутному капіталі Компанії 30 %); ТОВ «ОВІТО Україна» (код ЄДРПОУ 32853063, частка в Статутному капіталі Компанії 10 %), які діяли у відповідності з Протоколом Загальних зборів акціонерів Компанії № 19 від 22.12.14 р. та перебували на цій посаді з 22.12.14 р. по 14.04.16р. Рішення прийнято у зв’язку внесенням змін до чинного законодавства.
  Рішенням річних загальних зборів Компанії (Протокол № 22 від 14.04.16 року) обрано нових членів Наглядової ради Компанії у наступному складі:
  - Клошинський Олександр Володимирович (Паспорт СВ 393534, виданий 29.05.2001 р., Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера Товариства «І.С.ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД». Акціями Компанії не володіє. Строк на який призначено особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: Фінансовий директор ТОВ «Вектор-Інвест», Директор за сумісництвом в Компанії «I.C.Інвестментс Лімітед».
  - Клошинська Ірина Олександрівна (паспорт СВ 836973, виданий 07.11.2003 р. Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області , що є представником акціонера ТОВ «Таврійська Січ». Акціями Компанії не володіє. Строк на який призначено особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: Генеральний директор ТОВ «Вектор-Інвест».
  - Метельський Олег Вікторович (Паспорт СА 497062, виданий 03.07.1997 р., Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області , що є представником акціонера ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС». Акціями Компанії не володіє. Строк на який призначено особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: інженер з комп’ютерних мереж ТОВ "Агро-Ресурс-Iнвест", приватний підприємець.
  - Ткаченко Сергій Григорович (Паспорт серія СН № 279741, виданий 16.01.1997 року Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві), що є представником акціонера ТОВ «ОВІТО Україна». Акціями Компанії не володіє. Строк на який призначено особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: Президент ТОВ «БІ Мобаіл».
  Засіданням Наглядової ради (Протокол № 12 від 14.04.16 року) Головою Наглядової ради Компанії обрано Клошинського О.В.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

14 квітня 2016 рокуАпрель, 2016
Річна інформація емітента ПрАТ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ". Детальніше.Апрель, 2016
Річна інформація ПрАТ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ". Детальніше.
Март, 2016
ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів які відбудуться 11 квітня 2016 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Порядок денний загальних зборів.


ПРАВЛІННЯ

ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

(далі-Компанія)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів

які відбудуться 11 квітня 2016 року об 11.00

за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-20 до 10-45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 11.04.16р.

Порядок денний:

 1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2015 році.
 3. Звіт Наглядової Ради Компанії про результати роботи у 2015 році.
 4. Звіт Ревізійної комісії по результатам фінансово-господарської діяльності Компанії за 2015 рік.
 5. Затвердження річного звіту Компанії за 2015 рік.
 6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2015 рік та розгляд питання про нарахування дивідендів.
 7. Затвердження основних напрямків діяльності Компанії у 2016 році.
 8. Прийняття рішення про переобрання членів Наглядової Ради та затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показникаперіод
звітнийпопередній
Усього активів7 8458 241
Основні засоби1214
Довгострокові фінансові інвестиції00
Запаси43
Сумарна дебіторська заборгованість11587
Грошові кошти та їх еквіваленти8169
Нерозподілений прибуток-1 411646
Власний капітал7 4327 710
Статутний капітал7 0007 000
Довгострокові зобов’язання253253
Поточні зобов’язання160278
Чистий прибуток-2 057-13
Середньорічна кількість акцій, (шт.)14 000 00014 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)66

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. Дата складення переліку акціонерів 11.04.16р. Акціонери чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції Голові правління Товариства в робочі дні тижня з 9.00 до 17.30 год. за адресою: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Телефони для довідок: 061 213 79 08.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15.03.16р. № 46 Бюлетень. Цінні папери України

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.