ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
главная карта сайта обратная связь english
КОНТАКТЫ
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ИСТОРИЯ
МЕНЕДЖМЕНТ
ГРУППА КОМПАНИЙ "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
О НАС В СМИ


Декабрь, 2015
ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

емітента

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових осіб.
 2. Текст повідомлення:
  28.12.2015 року відповідно до Наказу Голови правління ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» за № 42/К від 28.12.2015 року було прийнято на посаду Головного бухгалтера Дєткову Ольгу Миколаївну (паспорт СЮ №264627 від 08.06.2012 року, Орджонікідзевським РВ ГУМВС України в Запорізькій області, розмір пакету акцій Компанії – 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). Також 28.12.2015 року відповідно до Рішення Загальних зборів ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» (Протокол №21 від 28.12.2015 року) Головний бухгалтер Дєткова Ольга Миколаївна обрана до складу Членів правління Компанії на строк до 09.04.2017 року. Протягом останніх п’яти років займала посаду Головного бухгалтера ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» з 28.12.2006 року по 10.11.2015 рік, та Члена правління ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» з 14.07.2007 року по 10.11.2015 рік. Також з 10.12.2010 року по 10.11.2015 року займала посаду Головного бухгалтера за сумісництвом в ТОВ «КУА «Інвестгруп», 11.11.2015 року була переведена по цій же посаді на основне місце роботи, а 25.12.2015 року звільнена за переводом в ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

28 грудня 2015 рокуНоябрь, 2015
ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів які відбудуться 28 грудня 2015 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Порядок денний загальних зборів.


ПРАВЛІННЯ

ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

(далі-Компанія)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів

які відбудуться 28 грудня 2015 року об 11.00

за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21

Порядок денний:

 1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
 2. Внесення змін до складу Правління ПрАТ «КУА “Славутич-Інвест».

Реєстрація учасників з 10-20 до 10-45 год. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. Дата складення переліку акціонерів 23.12.15р. Акціонери чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції Голові правління Товариства в робочі дні тижня з 9.00 до 17.30 год. за адресою: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Телефони для довідок: 061 213 79 11.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.Ноябрь, 2015
ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про виникнення інформація щодо ліквідації пайового венчурного інвестиційного фонду «Будівельні інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ - 233234).


Інформація щодо ліквідації

пайового венчурного інвестиційного фонду «Будівельні інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ - 233234)

Приватного акціонерного товариства «Компанії з управління активами «Славутич-Інвест», (надалі - «Фонд»)

Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що 09 листопада 2015 року Наглядовою радою ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» ( код ЄДРПОУ 23848885) (надалі - «КУА») було прийнято рішення про ліквідацію Фонду (протокол № 23-15 від 09.11.2015 р.) у зв’язку із закінченням строку, на який Фонд було створено.

Порядок та строк пред'явлення кредиторами вимог до Фонду:

 1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому органі цієї Інформації та триває 60 (шістдесят) календарних днів з дати її публікації.
 2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням КУА із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства.
 3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її отримання.
 4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.
 5. Місцезнаходження, КУА: 69000, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний,21. Телефон для довідок: (061)2137911


Ноябрь, 2015
ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

емітента

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових осіб.
 2. Текст повідомлення:
  10.11.2015 року відповідно до Наказу Голови правління ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» за №37/К від 10.11.2015 року було звільнено за власним бажанням Дєткову Ольгу Миколаївну (паспорт СЮ №264627 від 08.06.2012 року, Орджонікідзевським РВ ГУМВС України в Запорізькій області, розмір пакету акцій Компанії – 0%) з посади Головного бухгалтера та Члена правління за сумісництвом. На посаді Головного бухгалтера та Члена правління перебувала впродовж 8 років. Замість звільненої особи нікого не було призначено (обрано).

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

10 листопада 2015 рокуОктябрь, 2015
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.10.2015. Детальніше. (оновлюеться)

ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

9 жовтня 2015

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 359 919,10

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 13,40

8 жовтня 2015

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 358 087,16

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 13,33

7 жовтня 2015

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 359 921,26

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 13,40

6 жовтня 2015

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 360 592,43

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 13,43

5 жовтня 2015

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 361 206,69

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 13,45

2 жовтня 2015

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 360 407,13

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 13,42

1 жовтня 2015

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 360 461,54

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 13,42Август, 2015
Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Агроперспектива» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». Детальніше.

Повідомлення

про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності

Пайового венчурного інвестиційного фонду

«Агроперспектива»

недиверсифікованого виду закритого типу

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест», код за ЄДРПОУ 23848885 (надалі - Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Агроперспектива» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233232 (надалі - Фонд), «10» серпня 2015 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду до 07.11.2025 р. та про пов’язаний з цим, викуп Товариством інвестиційних сертифікатів Фонду в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду. Вищевказане рішення оформлене протоколом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» № 17-15 від «10» серпня 2015 року.
 2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
  1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): 69001, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний,21.
  2. Перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: - заявка на викуп цінних паперів, за формою затвердженою НКЦПФР; - довідку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду; - документ, що підтверджує повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду; - паспорт керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду; - оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
  3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один сертифікат, що перебуває в обігу, станом на 10 серпня 2015 року, а саме – 220 057,15 грн.
  4. Дата початку приймання заявок від учасників – 10 серпня 2015 року; дата закінчення приймання заявок - 10 листопада 2015 року.
  5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки за викуплені цінні папери Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого Фонду.
  6. Застереження про депонування коштів. У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до заявки про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати Фонду, в установлений в п.2.5 цього повідомлення строк (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) Товариство від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я учасника в обраному банку.


Август, 2015
Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Оптимальні стратегії» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». Детальніше.

Повідомлення

про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності

Пайового венчурного інвестиційного фонду

«Оптимальні стратегії»

недиверсифікованого виду закритого типу

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест», код за ЄДРПОУ 23848885 (надалі - Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Оптимальні стратегії» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233233 (надалі - Фонд), «10» серпня 2015 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду до 07.11.2025 р. та про пов’язаний з цим, викуп Товариством інвестиційних сертифікатів Фонду в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду. Вищевказане рішення оформлене протоколом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» № 18-15 від «10» серпня 2015 року.
 2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
  1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): 69001, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний,21.
  2. Перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: - заявка на викуп цінних паперів, за формою затвердженою НКЦПФР; - довідку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду; - документ, що підтверджує повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду; - паспорт керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду; - оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
  3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один сертифікат, що перебуває в обігу, станом на 10 серпня 2015 року, а саме – 797,89 грн.
  4. Дата початку приймання заявок від учасників – 10 серпня 2015 року; дата закінчення приймання заявок - 10 листопада 2015 року.
  5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки за викуплені цінні папери Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого Фонду.
  6. Застереження про депонування коштів. У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до заявки про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати Фонду, в установлений в п.2.5 цього повідомлення строк (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) Товариство від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я учасника в обраному банку.


Май, 2015
Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Прогресивні технології» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». Детальніше.

Повідомлення

про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності

Пайового венчурного інвестиційного фонду

«Прогресивні технології»

недиверсифікованого виду закритого типу

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест», код за ЄДРПОУ 23848885 (надалі - Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Прогресивні технології» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233205 (надалі - Фонд), «19» травня 2015 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду до 08.08.2025 р. та про пов’язаний з цим, викуп Товариством інвестиційних сертифікатів Фонду в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду. Вищевказане рішення оформлене протоколом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» № 10-15 від «19» травня 2015 року.
 2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
  1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): 69001, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний,21.
  2. Перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: - заявка на викуп цінних паперів, за формою затвердженою НКЦПФР; - довідку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду; - документ, що підтверджує повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду; - паспорт керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду; - оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
  3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один сертифікат, що перебуває в обігу, станом на 19 травня 2015 року, а саме – 1 390,76 грн.
  4. Дата початку приймання заявок від учасників – 19 травня 2015 року; дата закінчення приймання заявок - 19 серпня 2015 року.
  5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки за викуплені цінні папери Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого Фонду.
  6. Застереження про депонування коштів. У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до заявки про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати Фонду, в установлений в п.2.5 цього повідомлення строк (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) Товариство від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я учасника в обраному банку.


Апрель, 2015
Річна інформація емітента ПрАТ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ". Детальніше.

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння Ковилiна Алiна Андрiївна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 10.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Компанiя з управлiння активами «Славутич-Iнвест»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23848885
4. Місцезнаходження
69000, Запорізька область, Орджонiкiдзевський район, мiсто Запорiжжя, бульвар Центральний, 21
5. Міжміський код, телефон та факс
(061) 213-79-08
(061) 213-79-11
6. Електронна поштова адреса
info@slavutich-invest.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень65   10.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.slavutich-invest.com/ в мережі Інтернет 10.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство «Компанiя з управлiння активами «Славутич-Iнвест»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №030564
3. Дата проведення державної реєстрації
02.10.2001
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
7 000 000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
66.30 управлiння фондами
64.20 дiяльнiсть холдингових компанiй
64.30 недержавне пенсiйне забезпечення
10. Органи управління підприємства
Голова та члени правлiння ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест»:
Голова правлiнняКовилiна Алiна Андрiївна(паспорт СА 765294 виданий Ленiнським РВУМВС України в Запорiзькiй обл. вiд 19 травня 1998р.)
Член правлiнняКарiка Євген Iванович ( паспорт СА 746635 виданий Шевченкiвським РВУМВС України в Запорiзькiй обл. вiд 16 квiтня 1998р.)
Член правлiння - Головний бухгалтерДєткова Ольга Миколаївна (паспорт СЮ 264627 виданий Орджонiкiдзевським РВ ГУМВС України в Запорiзькiй обл. вiд 08.06.2012р.)
Голова та члени Наглядової ради ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест»:
Голова Наглядової радиТовариство «I.С.IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» в особi Клошинського Олександра Володимировича (паспорт серiя СВ № 393534, виданий Орджонiкiдзевським РВУМВС України в Запорiзькiй областi 29.05.2001р. Домашня адреса: 69000, м. Запорiжжя, вул. Правди, буд. 20, кв. 46.) Повноваження з 26.12.2011 року
Член Наглядової радиТОВ «НЕО-IНФОРМПЛЮС» в особi Метельського Олега Вiкторовича (паспорт серiї СА № 497062, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, вiд 03.07.1997 р. Домашня адреса: 69002, м. Запорiжжя, пр. Ленiна/Грязнова, буд. 81/49, кв. 58.) Повноваження з 26.12.2011 року
Член Наглядової радиТОВ «ОВIТО Україна» в особi Ткаченко Сергiя Григоровича (паспорт серiї СН 279741, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 16.01.1997 року. Домашня адреса: м. Київ, вул. Лютеранська, 19 кв.14) Повноваження з 26.12.2011 року
Секретар Наглядової радиТОВ «Таврiйська Сiч», в особi Клошинської Iрини Олександрiвни. (паспорт серiї СВ № 836973, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, вiд 07.11.2003 р. Домашня адреса: 04210, м. Київ, пр. Героїв Сталiнграду, буд. 8, корп. 3, кв. 19.) Повноваження з 26.12.2011 року
Функцiї ревiзiйної комiсiї виконує аудиторська фiрма.
11. Банки, що обслуговують емітента:
11.1. найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «Унiверсал Банк»
11.2. МФО банку
322001
11.3. поточний рахунок
26508000557715
11.4. найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
11.5. МФО банку
-
11.6. поточний рахунок
-

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з у правлiння активами) серiя АВ № 534038 10.06.2010 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 10.06.2015
Опис Лiцензiя ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» дiє до 10.06.2015 року. Зазначена лiцензiя буде поновлена до закiнчення термiну її дiї.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

Найменування ТОВ «Азовськi ресурси»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34448189
Місцезнаходження 69005, м.Запорiжжя, бульвар Центральний, 21
Опис ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» володiє 1 часткою, що становить 9,31% Статутного капiталу ТОВ «Азовськi ресурси»

Найменування ПАТ «Конструкторське Бюро «Бердянськсiльмаш»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 04665274
Місцезнаходження Україна, 71100, м. Бердянськ, вул. Героїв Сталiнграда, 5
Опис ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» володiє 655884 шт. акцiй ПАТ «Конструкторське Бюро «Бердянськсiльмаш», що становить 10,9314 % Статутного капiталу ПАТ «Конструкторське Бюро «Бердянськсiльмаш»

Найменування ВАТ «Захiденергометал»
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 31056509
Місцезнаходження 03187, м.Київ, вул. Заболотного, будинок 3
Опис ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» володiє 5213 шт. акцiй ВАТ «Захiденергометал», що становить 0,0024 % Статутного капiталу ВАТ «Захiденергометал»

Найменування ПрАТ «Пологiвський Комбiнат Хлiбопродуктiв»
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 05480482
Місцезнаходження 70600, Запорiзька обл., Пологiвський район, мiсто Пологи, вул. Ломоносова, будинок 32
Опис ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» володiє 114989 шт. акцiй ПрАТ «Пологiвський Комбiнат Хлiбопродуктiв», що становить 0,6272 % Статутного капiталу ПрАТ «Пологiвський Комбiнат Хлiбопродуктiв»

Найменування ВАТ «Пiвдендизельмаш»
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00210986
Місцезнаходження 71700, Запорiзька обл., мiсто Токмак, вул. Ленiна, будинок 1
Опис ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» володiє 86720 шт. акцiй ВАТ «Пiвдендизельмаш», що становить 1,2228 % Статутного капiталу ВАТ «Пiвдендизельмаш»

_______________

* Не обов'язково для заповнення.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Таврiйська Сiч» 36097890 69005 Україна 23000 Орджонiкiдзевський мiсто Запорiжжя бульвар Центральний,21 30
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НЕО-Iнформплюс» 36491482 03035 мiсто Київ 80000 Солом'янський м. Київ вулиця Механiзаторiв, 2 офiс 304 30
Товариство «I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» НЕ 294401 1097 Кiпр Кiпр мiсто Нiокосiя вул. Дiагору, буд. 4, корп. Кермiа Хауз оф.104 30
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Овiто Україна» 32853063 04070 Україна 80000 Подiльський мiсто Київ вул. Iгоревська, буд. 1/8 лiт. «Б». 10
Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
- - -
Усього 100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада Голова правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковилiна Алiна Андрiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА 765294 22.04.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження** 1978
5. Освіта** Вища
6. Стаж керівної роботи (років)** 18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «IНВЕКО» - Директор ЗВЕД
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2013 / 4 роки
9. Опис Вiдсутнi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Голова правлiння Компанiї не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Обовязки: Голова Правлiння органiзує господарську дiяльнiсть Компанiї, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi, визначає напрями поточної дiяльностi Компанiї, створює реорганiзує та лiквiдує структурнi пiдроздiли, затверджує штатний розклад, визначає вiдповiднi посадовi та функцiональнi обов’язки працiвникiв Компанiї, умови та порядок оплати їх працi. Повноваження: Голова Правлiння без довiреностi має право вчиняти будь-якi дiї вiд iменi Компанiї, у тому числi: • здiйснювати загальне керiвництво Компанiєю та формувати стратегiю її розвитку; • вести переговори та представляти iнтереси Компанiї та IСI у стосунках з органами державної влади, органами суду, юридичними i фiзичними особами (резидентами i нерезидентами України), мiжнародними та громадськими органiзацiями; • без довiреностi вступати у цивiльнi правовiдносини вiд iменi Компанiї; • з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, на власний розсуд укладати договори, угоди, контракти на суму, що не перевищує розмiру статутного капiталу Компанiї; • вирiшувати питання щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що не перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; • розпоряджатися вiд iменi Компанiї вiдповiдно до чинного законодавства майном та коштами Компанiї, пiдписувати вiд iменi Компанiї угоди та iншi фiнансовi та майновi зобов’язання, зокрема пов’язанi з вiдчуженням або списанням майна Компанiї, залученням кредитних коштiв та заставою майна Компанiї; • вести переговори й укладати угоди вiд iменi та в iнтересах IСI, активами яких управляє Компанiя; • видавати накази i розпорядження, якi є обов’язковими для виконання працiвниками Компанiї, та вирiшувати iншi питання, якi дорученi йому Загальними зборами; • видавати доручення на право виконання дiй та здiйснення представництва вiд iменi Компанiї; • вiдкривати банкiвськi рахунки вiд iменi Компанiї; • придбавати для Компанiї iноземну валюту через банкiвськi установи, якi мають вiдповiдну лiцензiю; • вiдповiдно до трудового законодавства приймати на роботу i звiльняти працiвникiв Компанiї у встановленому порядку, накладати дисциплiнарнi стягнення, здiйснювати заходи щодо морального i матерiального заохочення працiвникiв Компанiї; • встановлювати або затверджувати функцiональнi обов‘язки працiвникiв Компанiї з урахуванням вимог чинного законодавства i Статуту Компанiї; • здiйснювати iншi дiї в межах своїх повноважень, що визначаються Загальними зборами акцiонерiв та вирiшувати iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї.

1. Посада Головний бухгалтер - Член правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дєткова Ольга Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СЮ 264627 08.06.2012 Орджонiкiдзевським РВ ГУМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження** 1980
5. Освіта** Вища
6. Стаж роботи (років)** 13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «ТВК «Сандра Голд» - старший бухгалтер.
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2013 / 4 роки
9. Опис Вiдсутнi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обiймає посаду головного бухгалтера за сумiсництвом ТОВ «КУА «Iнвестгруп» (м. Запорiжжя , 69005, бул. Центральний 21) Обов`язки Члена правлiння: - органiзовує роботи Компанiї згiдно законодавства України, забезпечує ефективне виконання доручень та розпоряджень Загальних зборiв акцiонерiв Компанiї, Наглядової ради Компанiї та безпечних умов працi працiвникiв; - вирiшує iншi питання дiяльностi Компанiї, крiм тих, якi входять до компетенцiї iнших органiв та посадових осiб Компанiї. Повноваження Члена правлiння: - разом iз Головою правлiння здiйснювати загальне керiвництво Компанiєю та формувати стратегiю її розвитку; Обов'язки Головного бухгалтера: – забезпечувати дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - облiк грошових коштiв, цiнних паперiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом; - правильне нарахування i своєчасне перерахування податкiв та iнших платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банком та iншим кредиторам за позиками, вiдрахування коштiв у спецiальнi фiнансовi фонди Компанiї; - збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх у встановленому порядку в архiв. Повноваження Головного бухгалтера: - користуватись матерiалами та iнформацiєю (зокрема конфiденцiйною), що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; - представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; - право пiдпису бухгалтерських та податкових документiв i звiтiв у вiдповiдностi до службових обов’язкiв.

1. Посада Член правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карiка Євген Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА 746635 23.04.1998 Шевченкiвським РВ УМВС у Запорiзькiй областi
4. Рік народження** 1981
5. Освіта** Вища
6. Стаж керівної роботи (років)** 8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ «Запорiзький iнструментальний завод iм. Войкова» - економiст
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2013 / 4 роки
9. Опис Судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. За сумiсництвом - Генеральний директор ТОВ «Таврiйська Сiч» (69005, м. Запорiжжя, бульвар Центральний, 21) Обов`язки Члена правлiння: - органiзовує роботи Компанiї згiдно законодавства України, забезпечує ефективне виконання доручень та розпоряджень Загальних зборiв акцiонерiв Компанiї, Наглядової ради Компанiї та безпечних умов працi працiвникiв; - вирiшує iншi питання дiяльностi Компанiї, крiм тих, якi входять до компетенцiї iнших органiв та посадових осiб Компанiї. Повноваження Члена правлiння: - разом iз Головою правлiння здiйснює загальне керiвництво Компанiєю та формує стратегiю її розвитку;

1. Посада Внутрiшнiй аудитор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрющенко Юлiя Юрiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ 924754 17.03.2005 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження** 1972
5. Освіта** Вища
6. Стаж роботи (років)** 2
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Фiрма Iнтерсервiс» - Заступник Директора
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.11.2012 / необмежений
9. Опис Судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Внутрiшнiй аудитор Компанiї не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Обов'язки внутрiшнього аудитора: - Проводити перевiрки з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику, притаманного рiзним сферам дiяльностi Компанiї, а також оцiнювати його. - Забезпечувати органiзацiю постiйного контролю за дотриманням працiвниками Компанiї встановлених процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень згiдно з покладеними на них обов'язками. - Проводити розгляд фактiв порушень працiвниками Компанiї чинного законодавства, у тому числi нормативн-правових актiв НКЦПФР та внутрiшнiх документiв, якi регулюють дiяльнiсть товариства. - Iнформувати виконавчий орган лiцензiата про недопущення дiй, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, в тому числi нормативно-правових актiв НКЦПФР. - Розробляти рекомендацiї щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрiшнього контролю та здiйснювати контроль за їх виконанням. - Забезпечувати схороннiсть та повернення одержаних вiд пiдроздiлiв Компанiї документiв на всiх носiях. - Забезпечувати повноту документування кожного факту перевiрки, оформлювати письмово висновки, де мають бути вiдображенi усi питання, вивченi в ходi перевiрки, та рекомендацiї, наданi керiвництву Компанiї. - Брати участь у засiданнях органiв управлiння Компанiї з правом дорадчого голосу пiд час обговорення питань, якi прямо або опосередковано стосуються стану бухгалтерського облiку, внутрiшнього аудиту (контролю), зовнiшнього аудиту, змiн у структурi або розвитку Компанiї. Внутрiшнiй аудитор має право: - на ознайомлення з усiєю документацiєю Компанiї та здiйснення нагляду за дiяльнiстю будь-якого пiдроздiлу Компанiї, а також вимагати письмовi пояснення вiд окремих посадових осiб щодо виявлених недолiкiв у роботi; - визначати вiдповiднiсть дiй та операцiй, що здiйснюються працiвниками Компанiї, вимогам чинного законодавства України, у тому числi нормативно-правовим актам НКЦПФР, рiшенням керiвних органiв Компанiї, якi визначають полiтику та стратегiю Компанiї, процедуру прийняття i реалiзацiю рiшень, органiзацiю облiку та звiтностi; - перевiряти розрахунково-касовi документи, правочини Компанiї, фiнансову i статистичну звiтнiсть, iншу документацiю, а у разi необхiдностi - наявнiсть готiвки, iнших цiнностей, якi знаходяться в Компанiї; - перевiряти документи пов’язанi iз здiйсненням фiнансового монiторингу; - отримувати в межах своїх повноважень на запит вiд Компанiї до iнших органiзацiй або третiх осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi потрiбнi вiдомостi та документи, що пов'язанi з процесом перевiрки; - залучати у разi необхiдностi працiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв Компанiї для виконання поставлених перед Службою внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї завдань (за згодою керiвникiв структурних пiдроздiлiв); - мати безперешкодний доступ до пiдроздiлу, що перевiряється, а також у примiщення, що використовуються для зберiгання документiв та матерiальних цiнностей, отримувати iнформацiю, яка зберiгається на магнiтних та iнших носiях iнформацiї; - з дозволу керiвника Компанiї знiмати копiї з одержаних документiв, у тому числi копiї файлiв, копiї будь-яких засобiв, що зберiгаються в локальних обчислювальних мережах i автономних комп’ютерних системах, а також розшифровувати цi записи; - при виявленнi порушень чинного законодавства, випадкiв розкрадань, допущених працiвниками Компанiї, рекомендувати Загальним зборам/вищому органу управлiння Компанiї, усунення їх вiд виконання обов’язкiв; - при встановленнi фактiв зловживання службовим становищем керiвника Компанiї повiдомляти про такi випадки Загальнi збори / вищий орган управлiння.

1. Посада Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ «Таврiйська Сiч»
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 36097890
4. Рік народження** -
5. Освіта** -
6. Стаж роботи (років)** -
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.12.2014 / 3 роки
9. Опис Обов`язки Наглядової ради: Наглядова рада Компанiї здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Компанiї; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Компанiї; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 12) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї, в разi якщо Компанiї належить бiльш 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що належить безпосередньо Компанiї, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; 18) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiєю та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй; 22) надання попередньої згоди Головi правлiння Компанiї та Правлiнню в цiлому, якi дiють вiд iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Компанiї, на: - укладання, пiдписання договорiв, угод, контрактiв на суму, що перевищує розмiр статутного капiталу Компанiї; - надання позик; - вирiшення питань щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; - призначення i звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї; - продаж, мiну, дарування, ренту, внесення до статутних капiталiв, передачу в якостi погашення боргу, заставу (iпотека) нерухомого майна, яке є власнiстю Компанiї; - прийняття рiшення про створення господарських товариств, фiлiй, представництв, тощо, а також входження Компанiї до складу учасникiв iснуючих господарських товариств; - надання повноважень Головi Правлiння Компанiї на представлення iнтересiв Компанiї у господарських товариствах, до складу яких входить Компанiя, пiдписання установчих та iнших документiв, необхiдних для керування такими товариствами; 23) вирiшення питання страхування майна, що належить Компанiї; 24) прийняття рiшень про створення та лiквiдацiю пайових iнвестицiйних фондiв, про випуск iнвестицiйних сертифiкатiв; 25) затвердження регламентiв, iнвестицiйних декларацiй, проспектiв емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв, що перебувають в управлiннi Компанiї, та змiн до них; 26) затвердження договорiв з аудитором (аудиторською фiрмою), депозитарiєм, незалежним оцiнювачем майна, зберiгачем, торговцем цiнними паперами щодо обслуговування пайового iнвестицiйного фонду, що перебуває в управлiннi Компанiї. 27) створення структурного пiдроздiлу чи призначення окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) . 28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та Статутом Компанiї.

1. Посада Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ «НЕО IНФОРМПЛЮС»
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 36491482
4. Рік народження** -
5. Освіта** -
6. Стаж роботи (років)** -
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.12.2014 / 3 роки
9. Опис Обов`язки Наглядової ради: Наглядова рада Компанiї здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Компанiї; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Компанiї; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 12) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї, в разi якщо Компанiї належить бiльш 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що належить безпосередньо Компанiї, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; 18) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiєю та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй; 22) надання попередньої згоди Головi правлiння Компанiї та Правлiнню в цiлому, якi дiють вiд iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Компанiї, на: - укладання, пiдписання договорiв, угод, контрактiв на суму, що перевищує розмiр статутного капiталу Компанiї; - надання позик; - вирiшення питань щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; - призначення i звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї; - продаж, мiну, дарування, ренту, внесення до статутних капiталiв, передачу в якостi погашення боргу, заставу (iпотека) нерухомого майна, яке є власнiстю Компанiї; - прийняття рiшення про створення господарських товариств, фiлiй, представництв, тощо, а також входження Компанiї до складу учасникiв iснуючих господарських товариств; - надання повноважень Головi Правлiння Компанiї на представлення iнтересiв Компанiї у господарських товариствах, до складу яких входить Компанiя, пiдписання установчих та iнших документiв, необхiдних для керування такими товариствами; 23) вирiшення питання страхування майна, що належить Компанiї; 24) прийняття рiшень про створення та лiквiдацiю пайових iнвестицiйних фондiв, про випуск iнвестицiйних сертифiкатiв; 25) затвердження регламентiв, iнвестицiйних декларацiй, проспектiв емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв, що перебувають в управлiннi Компанiї, та змiн до них; 26) затвердження договорiв з аудитором (аудиторською фiрмою), депозитарiєм, незалежним оцiнювачем майна, зберiгачем, торговцем цiнними паперами щодо обслуговування пайового iнвестицiйного фонду, що перебуває в управлiннi Компанiї. 27) створення структурного пiдроздiлу чи призначення окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) . 28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та Статутом Компанiї.

1. Посада Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ «ОВIТО Україна»
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 32853063
4. Рік народження** -
5. Освіта** -
6. Стаж роботи (років)** -
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.12.2014 / 3 роки
9. Опис Обов`язки Наглядової ради: Наглядова рада Компанiї здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Компанiї; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Компанiї; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 12) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї, в разi якщо Компанiї належить бiльш 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що належить безпосередньо Компанiї, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; 18) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiєю та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй; 22) надання попередньої згоди Головi правлiння Компанiї та Правлiнню в цiлому, якi дiють вiд iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Компанiї, на: - укладання, пiдписання договорiв, угод, контрактiв на суму, що перевищує розмiр статутного капiталу Компанiї; - надання позик; - вирiшення питань щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; - призначення i звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї; - продаж, мiну, дарування, ренту, внесення до статутних капiталiв, передачу в якостi погашення боргу, заставу (iпотека) нерухомого майна, яке є власнiстю Компанiї; - прийняття рiшення про створення господарських товариств, фiлiй, представництв, тощо, а також входження Компанiї до складу учасникiв iснуючих господарських товариств; - надання повноважень Головi Правлiння Компанiї на представлення iнтересiв Компанiї у господарських товариствах, до складу яких входить Компанiя, пiдписання установчих та iнших документiв, необхiдних для керування такими товариствами; 23) вирiшення питання страхування майна, що належить Компанiї; 24) прийняття рiшень про створення та лiквiдацiю пайових iнвестицiйних фондiв, про випуск iнвестицiйних сертифiкатiв; 25) затвердження регламентiв, iнвестицiйних декларацiй, проспектiв емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв, що перебувають в управлiннi Компанiї, та змiн до них; 26) затвердження договорiв з аудитором (аудиторською фiрмою), депозитарiєм, незалежним оцiнювачем майна, зберiгачем, торговцем цiнними паперами щодо обслуговування пайового iнвестицiйного фонду, що перебуває в управлiннi Компанiї. 27) створення структурного пiдроздiлу чи призначення окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) . 28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та Статутом Компанiї.

1. Посада Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи «I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД»
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НЕ 294401
4. Рік народження** -
5. Освіта** -
6. Стаж роботи (років)** -
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.12.2014 / 3 роки
9. Опис Обов`язки Наглядової ради: Наглядова рада Компанiї здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Компанiї; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Компанiї; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 12) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї, в разi якщо Компанiї належить бiльш 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що належить безпосередньо Компанiї, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; 18) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiєю та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй; 22) надання попередньої згоди Головi правлiння Компанiї та Правлiнню в цiлому, якi дiють вiд iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Компанiї, на: - укладання, пiдписання договорiв, угод, контрактiв на суму, що перевищує розмiр статутного капiталу Компанiї; - надання позик; - вирiшення питань щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; - призначення i звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї; - продаж, мiну, дарування, ренту, внесення до статутних капiталiв, передачу в якостi погашення боргу, заставу (iпотека) нерухомого майна, яке є власнiстю Компанiї; - прийняття рiшення про створення господарських товариств, фiлiй, представництв, тощо, а також входження Компанiї до складу учасникiв iснуючих господарських товариств; - надання повноважень Головi Правлiння Компанiї на представлення iнтересiв Компанiї у господарських товариствах, до складу яких входить Компанiя, пiдписання установчих та iнших документiв, необхiдних для керування такими товариствами; 23) вирiшення питання страхування майна, що належить Компанiї; 24) прийняття рiшень про створення та лiквiдацiю пайових iнвестицiйних фондiв, про випуск iнвестицiйних сертифiкатiв; 25) затвердження регламентiв, iнвестицiйних декларацiй, проспектiв емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв, що перебувають в управлiннi Компанiї, та змiн до них; 26) затвердження договорiв з аудитором (аудиторською фiрмою), депозитарiєм, незалежним оцiнювачем майна, зберiгачем, торговцем цiнними паперами щодо обслуговування пайового iнвестицiйного фонду, що перебуває в управлiннi Компанiї. 27) створення структурного пiдроздiлу чи призначення окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) . 28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та Статутом Компанiї.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кіл-ть акцій (шт.) Від загал. кіл-ті акцій (у %) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред`яв-ника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред`яв-ника
Голова правлiння Ковилiна Алiна Андрiївна СА 765294 22.05.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер - Член правлiння Дєткова Ольга Миколаївна СЮ 264627 08.06.2012 Орджонiкi-дзевським РВ ГУМВС в Зап. обл. 0 0 0 0 0 0
Член правлiння Карiка Євген Iванович СА 746635 16.01.1997 Шевченкiв-ським РО УМВС України в Зап. обл. 0 0 0 0 0 0
Внутрiшнiй аудитор Андрющенко Юлiя Юрiївна СВ 924754 17.03.2005 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 0 0 0 0 0 0
Голова наглядової ради «I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» НЕ 294401 4200000 30 4200000 0 0 0
Член наглядової ради ТОВ «Таврiйська Сiч» 36097890 4200000 30 4200000 0 0 0
Член Наглядової ради ТОВ «НЕО-IНФОРМПЛЮС» 36491482 4200000 30 4200000 0 0 0
Член наглядової ради ТОВ «ОВIТО УКРАЇНА» 32853063 1400000 10 1400000 0 0 0
Усього 14000000 100 14000000 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юр. особи Ідент-ий код за ЄДРПОУ Місцез-ня Дата вне-сення до реє-стру Кіл-ть акцій (шт.) Від загальної кіл-ті акцій (у %) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред`яв-ника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред`яв-ника
ТОВ «Таврiйська Сiч» 36097890 69005 Україна 23000 Орджо-нiкiдзевський м. Запорiжжя бульвар Центральний, 21 4200000 30 4200000 30 0 0
ТОВ «НЕО-IНФОРМПЛЮС» 36491482 03035 Україна 80000 Солом`янський м. Київ вул. Механiзаторiв 2 (оф.) 304 4200000 30 4200000 30 0 0
Товариство «I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» НЕ 294401 1097 Україна - м. Нiкосiя вул. Дiагору, буд. 4, корп. Кермiа Хауз оф.104 4200000 30 4200000 30 0 0
ТОВ «ОВIТО УКРАЇНА» 32853063 04070 Україна Подiльський м. Київ вул. Iгоревська, буд. 1/8 лiт Б 1400000 10 1400000 10 0 0
Усього 14000000 100 14000000 100 0 0

_______________

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім`я, по батькові.

** Не обов`язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 11.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї у 2013 роцi.
3. Звiт Наглядової Ради Компанiї про результати роботи у 2013 роцi.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за 2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Компанiї за 2013 рiк.
6. Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2013 рiк та розгляд питання про нарахування дивiдендiв.
7. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Компанiї у 2014 роцi.
8. Внесення змiн та затвердження нової редакцiї статуту Компанiї.
9. Подовження повноважень Правлiння Компанiї на термiн 4 роки.
Прийнятi рiшення:
1.Для проведення пiдрахунку голосiв i пiдведення пiдсумкiв голосування по кожному питанню порядку денного, обрати та затвердити лiчильну комiсiю у кiлькостi двох осiб в наступному складi:Голова лiчильної комiсiї – Дєткова Ольга Миколаївна. Член лiчильної комiсiї - Волчанова Ольга Володимирiвна.
2. Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї у 2013 роцi.
3. Затвердити звiт ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фiнанс», що виконує функцiї ревiзiйної комiсiї, по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за 2013 рiк.
5.Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Компанiї за 2013 рiк.
6.Збитки звiтного року покрити за рахунок нерозподiлених прибуткiв. Питання про дивiденди не розглядати у зв`язку з нестабiльним фiнансовим станом Компанiї.
7.Затвердити основним напрямком дiяльностi Компанiї у 2014 роцi - здiйснення управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування.
8.Внести змiни та затвердити нову (восьму) редакцiю Статуту Компанiї.
9. Подовжити на 4 роки строки термiн виконання повноважень наступних членiв Правлiння Компанiї, а саме:
Голова Правлiння Компанiї – Ковилiна Алiна Андрiївна
член Правлiння Компанiї – Дєткова Ольга Миколаївна
член Правлiння Компанiї – Карiка Євген Iванович.
 

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 07.11.2014
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний:
1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї.
2. Внесення змiн та затвердження нової (дев’ятої) редакцiї статуту Компанiї.
3. Прийняття рiшення про переобрання членiв Наглядової Ради та затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради.
Ухвалили:
1. Для проведення пiдрахунку голосiв i пiдведення пiдсумкiв голосування по кожному питанню порядку денного, обрати та затвердити лiчильну комiсiю у кiлькостi двох осiб в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї – Дєткова Ольга Миколаївна. Член лiчильної комiсiї - Волчанова Ольга Володимирiвна.
2. Затвердити Статут Компанiї у новiй (дев`ятiй) редакцiї (Статут Приватного акцiонерного товариства «Компанiї з управлiння активами «Славутич-Iнвест» у новiй (дев’ятiй) редакцiї додається). Встановити, що пiдписання дев’ятої редакцiї Статуту ПрАТ «КУА «Славутич-Iвест» покладено на Голову та Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв.
3. По третьому питанню порядку денного рiшення не прийнято - 100% голосiв проголосували «Проти».
 

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.12.2014
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний:
1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення про переобрання членiв Наглядової Ради та затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради.
Ухвалили:
1. Для проведення пiдрахунку голосiв i пiдведення пiдсумкiв голосування по кожному питанню порядку денного, обрати та затвердити лiчильну комiсiю у кiлькостi двох осiб в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї – Дєткова Ольга Миколаївна. Член лiчильної комiсiї - Волчанова Ольга Володимирiвна.
2.
2.1. У зв’язку з закiнченням термiну повноважень Наглядової ради Компанiї переобрати та залишити склад Наглядової ради Компанiї без змiн, у складi юридичних осiб - акцiонерiв Компанiї: - ТОВ «Таврiйська Сiч», що володiє 4 200 000 шт. простих iменних акцiй - 30 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, у складi 1 представника. - ТОВ «НЕО-IНФОРМПЛЮС», що володiє 4 200 000 шт. простих iменних акцiй - 30 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, у складi 1 представника. - Товариство «I.С.IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД», що володiє 4 200 000 шт. простих iменних акцiй - 30 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, у складi 1 представника. - ТОВ «ОВIТО Україна», що володiє 1 400 000 шт. простих iменних акцiй - 10 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, у складi 1 представника.
2.2. Затвердити цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Компанiї. Особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради визначити – Голову правлiння Компанiї Ковилiну Алiну Андрiївну.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

1.Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реє-страцію випуску Наймену-вання органу, що зареє-стрував випуск Міжнародний ідентифі-каційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номі-нальна вартість акцій (грн.) Кіл-ть акцій (шт.) Загальна номі-нальна вартість (грн.) Частка у статут-ному капіталі (у %)
22.12.2009 346/1/09 ДКЦПФР UA4000007223 Акція проста бездоку-ментарна іменна Бездоку-ментарні іменні 0.5 14000000 7000000 100
Опис н/д
 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 12 10 0 0 12 10
транспортні засоби 1 0 0 0 1 0
інші 2 2 0 0 2 2
Усього 15 12 0 0 15 12
Опис н/д

Інформація про зобов`язання емітента

Види зобов`язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов`язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 348 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов`язання X 24 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов`язання X 116 X X
Усього зобов`язань X 488 X X
Опис: Поточнi зобов`язання станом на 31.12.14 року складають 488 тис. грн., у тому числi:
- векселi виданi - 430 тис. грн.,
- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, послуги - 162 тис. грн.,
- за розрахунками з оплати працi - 3 тис. грн.
Прострочена заборованiсть вiдсутня.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
11.04.2014 06.03.2014 Відомості про проведення загальних зборів
07.11.2014 07.10.2014 Відомості про проведення загальних зборів
22.12.2014 19.11.2014 Відомості про проведення загальних зборів
22.12.2014 22.12.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23877071
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1372 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 106 П 000106 28.05.2013 до 23.12.2015 року
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23877071
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1372 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 106 П 000106 28.05.2013 до 23.12.2015 року
Текст аудиторського висновку (звіту)
I. Звiт щодо фiнансової звiтностi Приватним пiдприємством «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс», що дiє на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1372, виданого рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України № 224/3 вiд 23.12.2010 року, дiйсне до 23.12.2015 року, проведено аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Компанiя з управлiння активами «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» (далi по тексту ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ») за 2014 рiк. Мета аудиту - виказування незалежної професiйної думки вiдносно достовiрностi фiнансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним бухгалтерського облiку, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання станом на 31.12.2014 р. Основнi вiдомостi про ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» Повна найменування Приватне акцiонерне товариство «Компанiя з управлiння активами «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» Код за ЄДРПОУ 23848885 № свiдоцтва про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) та дата його видачi Серiя А01 № 030564 вiд 23.04.2011 р. Номер запису: 11031050015004263 Орган, який видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради Вид дiяльностi за КВЕД 66.30 Управлiння фондами; 64.20 Дiяльнiсть холдингових компанiй; 64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб’єкти; 65.30 Недержавне пенсiйне забезпечення; 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування. № лiцензiї АВ № 534038 вiд 10.06.2010р. Лiцензiйнi види дiяльностi Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв. (дiяльнiсть з управлiння активами) Строк дiї : 10.06.2010р. – 10.06.2015р. IСI, активи яких перебувають в управлiннi КУА 1) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Агроперспектива»недиверсифiкованого виду закритого типу; 2) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Прогресивнi технологiї» недиверсифiкованого виду закритого типу; 3) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Будiвельнi iнвестицiї» недиверсифiкованого виду закритого типу; 4) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Оптимальнi стратегiї» недиверсифiкованого виду закритого типу; 5) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «IГТ» недиверсифiкованого виду закритого типу; 6) Iнтервальний диверсифiкований пайовий iнвестицiйний фонд «Запорiзькi феросплави» 7) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйний проект» недиверсифiкованого виду закритого типу; 8) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Крок-Резерв» недиверсифiкованого виду закритого типу; 9) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Прогрес-Iнвест» недиверсифiкованого виду закритого типу; 10) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнновацiйнi технологiї» недиверсифiкованого виду закритого типу; 11) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнновацiйнi системи» недиверсифiкованого виду закритого типу; 12) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Промисловi iнвестицiї» недиверсифiкованого виду закритого типу; 13) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «GB-Iнвест» недиверсифiкованого виду закритого типу; 14) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Агроперспектива-К» недиверсифiкованого виду закритого типу; 15) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйний розвиток» недиверсифiкованого виду закритого типу; 16) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйнi стратегiї» недиверсифiкованого виду закритого типу; 17) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Промисловий капiтал» недиверсифiкованого виду закритого типу; 18) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Фондовий капiтал» недиверсифiкованого виду закритого типу; 19) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу «Фiнансовi стратегiї»; 20) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу «Iнвестицiйнi перспективи»; 21) Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу «Фiнансова iнiцiатива». Мiсцезнаходження 69000 м. Запорiжжя, б-р Центральний,21 Дата початку проведення аудиту 14.11.2014 р. Дата закiнчення проведення аудиту 24.02.2015 р. Опис аудиторської перевiрки Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб`єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, використаних управлiнським персоналом та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до вимог Законодавства України в сферi господарської дiяльностi i оподаткування: Законiв України «Про господарськi товариства», «Про цiннi папери та фондовий ринок», «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про iнститути спiльного iнвестування (пайовi та корпоративнi iнвестицiйнi фонди)», Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, а також установленого порядку ведення бухгалтерського облiку i формування фiнансової звiтностi, мiжнародних стандартiв аудиту № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї про результати дiяльностi iнститутiв спiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанiї з управлiння активами, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 11.06.2013 р. № 991. Аудит здiйснений на пiдставi наступних документiв: Статут Товариства; Протоколи загальних зборiв учасникiв; Свiдоцтво про державну реєстрацiю Товариства; Банкiвськi та iншi розрахунковi документи за 2014 рiк; Оборотно-сальдовi вiдомостi по бухгалтерських рахунках за 2014 рiк; Первиннi документи по рахунках Товариства за 2014 рiк; Договори з фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та iншi документи, що вiдображають та пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських операцiй Товариства станом на 31.12.2014 рiк; Фiнансова звiтнiсть у складi: - Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014р.; - Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014р.; - Звiт про рух грошових коштiв(за прямим методом) за 2014 рiк; - Звiт про власний капiтал за 2014р.; - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог П(С)БО визначило облiкову полiтику ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi. У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не вiдбулося. Облiкова полiтика, в основному, за виключенням не створення забезпечення (резерву) вiдпусток робiтникiв, забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан Товариства, доходи, витрати та його фiнансовий результат. Загальна кiлькiсть штатних працiвникiв та працiвникiв за сумiсництвом на пiдприємствi протягом звiтного року не перевищувала 10 осiб (або є незначною). В результатi своєї операцiйної дiяльностi пiдприємство в змозi вчасно розраховуватися по витратам на оплату працi. Тому пiдприємство вирiшило не створювати забезпечення (резерв) вiдпусток робiтникiв згiдно прийнятої облiкової полiтики. . Бухгалтерський облiк та показники фiнансової звiтностi в ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства i вiдповiдають встановленим нормативам бухгалтерського облiку, згiдно концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка визначається Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi України та прийнятої облiкової полiтики Товариства. Бухгалтерський облiк Товариства автоматизований iз застосуванням програми «1С: Пiдприємство». Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про товариство. Данi окремих форм фiнансової звiтностi вiдповiдають одна однiй, показники статей бухгалтерського балансу Товариства станом на 31.12.2014 р. вiдповiдають даним синтетичного облiку. Фiнансова звiтнiсть складається своєчасно. Показники фiнансового стану ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» вiдображенi в синтетичному облiку адекватно, що дає пiдстави для пiдтвердження достовiрностi та повноти показникiв фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014 р. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та її достовiрне подання. Управлiнський персонал також бере на себе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть та вартiсть основних засобiв ПрАТ «Компанiя з управлiння активами «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» на 31.12.2014 року за допомогою наших аудиторських процедур, оскiльки не спостерiгали за рiчною iнвентаризацiєю необоротних активiв. В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської заборгованостi та зобов`язань, вiдображених на балансi Товариства станом на 31.12.2014 року. Умовно-позитивна думка Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що за винятком вказаних вище обмежень, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi. Отриманi нами результати перевiрки в цiлому достатнi та вiдповiднi аудиторським доказам для висловлення нашої умовно-позитивної думки, за винятком питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки». Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфi, аудитор вважає, що фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Компанiя з управлiння активами «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2014 р. та її фiнансовi результати за 2014 рiк вiдповiдно до установлених вимог чинного Законодавства України i прийнятої облiкової полiтики. II Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги Розкриття iнформацiї про власний капiтал В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про правильнiсть вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу, згiдно з НП(С)БО № 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженим Наказом МФУ вiд 07.02.2013 р. № 73. На нашу думку, Товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi станом на 31.12.2013 р. та вiрно вiдобразило розмiр власного капiталу у фiнансовiй звiтностi. Власний капiтал ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» станом на 31.12.2014 р. складається iз: - статутного капiталу – 7000 тис. грн.; - капiталу у дооцiнках – 21 тис. грн.; - резервного капiталу – 64 тис. грн.; - нерозподiленого прибутку – 659 тис. грн. Статут ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» (дев’ята редакцiя) затверджений загальними зборами учасникiв (протокол № 18 вiд 07.11.2014 р.) та зареєстрований Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради Запорiзької областi 10 листопада 2014 року № 11031050027004263. Статутний капiтал ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» сформований згiдно з Законом України «Про господарськi товариства» та повнiстю сплачений грошовими коштами учасникiв на суму 7000 тис. грн., облiковується на рахунку 401 «Статутний капiтал» та вiдповiдає установчим документам. Протягом 2014 року змiн розмiру статутного капiталу не вiдбувалося. Розмiр Статутного капiталу станом на 31.12.2014 р. • заявлений - 7 000 000 грн. • сплачений - 7 000 000 грн. Склад та структура Статутного капiталу станом на 31.12.2014 р. • кiлькiсть акцiй - 14 000 000 шт. • види акцiй - простi iменнi • номiнальна вартiсть - 0,50 грн. Станом на 31.12.2014 р. статутний фонд розподiлено таким чином: № п/п Власники Частка учасника (шт.) Частка учасника (тис.грн.) Частка учасника (%) 1 Товариство «I.С.IНВАСТМЕНТС ЛIМIТЕД» 4 200 000 2100 30 2 ТОВ «НIП» 4 200 000 2100 30 3 ТОВ « Таврiйська Сiч» 4 200 000 2100 30 4 ТОВ «ОВIТО Україна» 1 400 000 700 10 Разом 14 000 000 7000 100 Формування резервного капiталу здiйснюється згiдно установчих документiв. Протягом 2014 року Компанiя вiдрахування до резервного капiталу та його використання не здiйснювала. Станом на 31.12.2014р. вiн становить 64 тис. грн. За наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi станом на 31.12.2014 року нерозподiлений прибуток Компанiї зменшився в порiвняннi з минулим роком на 13 тис. грн. на суму чистого збитку i складає 659 тис. грн.. Таким чином, власний капiтал Товариства станом на 31.12.2014 року зменшився на 13 тис. грн., складає 7744 тис. грн. i вiдповiдає вимогам Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами), затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 23.07.2013 року № 1281, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 12.09.2013 р.№ 1576/24108. Облiк власного капiталу вiдповiдає нацiональним стандартам бухгалтерського облiку в Українi. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Розкриття iнформацiї за видами активiв На нашу думку ПрАТ «Компанiя з управлiння активами «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» у фiнансовiй звiтностi достовiрно i у повнiй мiрi розкрито iнформацiю за видами активiв. Надана iнформацiя по необоротним та оборотним активам в усiх суттєвих аспектах розкрита у вiдповiдностi до встановлених нормативiв, зокрема П(С)БО. Вартiсть активiв пiдприємства, що вiдображена у фiнансових звiтах станом на 31.12.2014 року, зменшилась на120 тис. грн. i складає 8232 тис. грн. У ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» станом на 31.12.2014 р. облiковуються власнi основнi засоби та iншi необоротнi активи та становить 187,0 тис. грн. Знос складає 175,0 тис. грн. проти 172,0 тис. грн. в минулому роцi, таким чином залишкова вартiсть знизилась до 3,0 тис. грн. Оцiнка i критерiї визнання основних засобiв Компанiї вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 «Основнi засоби». Станом на 31.12.2014 р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв (програмне забезпечення) в порiвняннi з минулим роком зросла на 1 тис. грн. i становить 51 тис. грн. Амортизацiя нематерiальних активiв розрахована за методом рiвномiрного (прямолiнiйного) списання, що передбачено облiковою полiтикою, та складає на кiнець 2014 р. 49 тис. грн. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО № 8 «Нематерiальнi активи». Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на 31.12.2014 р складають – 2263 тис. грн. в т.ч.: - фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств – 479 тис. грн. (частка у статутному капiталi ТОВ «Азовськi ресурси»); -iншi фiнансовi iнвестицiї – 1784 тис. грн. (акцiї), облiковуються в балансi Товариства за собiвартiстю,що вiдповiдає П(С)БУ № 12 « Фiнансовi iнвестицiї». Згiдно наказу про облiкову полiтику ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» придбанi запаси зараховуються на баланс за собiвартiстю, вибуття запасiв у зв’язку з використанням у господарськiй дiяльностi здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Виробничi запаси станом на 31 грудня 2014 р. складають - 3 тис. грн. Облiк запасiв ведеться згiдно П(С)БО № 9 «Запаси«. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2014 року реальна та становить по чистiй реалiзацiйнiй вартостi - 83 тис. грн. , у т.ч.: – за послуги зменшилась на 34 тис. грн. i становить 40 тис. грн.; – за розрахунками з бюджетом вiдсутня, в порiвняннi з 8 тис. грн. в минулому роцi.; – iз внутрiшнiх розрахункiв - 35 тис. грн., що на 8 тис. менше, нiж у минулому роцi; – iнша поточна заборгованiсть - 8 тис. грн., що на 7 тис. грн. бiльше, нiж попереднього року. Створення резерву сумнiвних боргiв облiковою полiтикою Товариства передбачено виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, що вiдповiдає вимогам П(С)БО № 10 «Дебiторська заборгованiсть». Сумнiвна заборгованiсть станом на 31.12.2014 року в Товариствi вiдсутня. Поточнi фiнансовi iнвестицiї на суму 5796 тис. грн. облiковуються в балансi за собiвартiстю у вiдповiдностi до П(С)БО 12 «Фiнансовi iнвестицiї« i складають 70,4% вiд загальної вартостi активiв. Протягом 2014 року операцiї з поточними фiнансовими iнвестицiями не здiйснювались. Витрати майбутнiх перiодiв (передоплата за перiодичнi видання) станом на 31.12.2014р. збiльшилась на 3 тис. грн. i складають – 4 тис. грн. Залишки грошових коштiв Товариства в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2014 року складають 69 тис. грн. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Розкриття iнформацiї про зобов’язання Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2014 г. складають – 488 тис. грн., у тому числi: - векселi виданi – 348 тис. грн., що на 82 тис. грн. менше, нiж у 2014 роцi; - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, послуги зменшилась на 49 тис. грн. i становить 113 тис. грн. - за розрахунками з оплати працi складають 3 тис. грн., Прострочена заборгованiсть вiдсутня. Заборгованостi перед банками немає. Визнання, облiк та оцiнка зобов`язань протягом 2014 р. та на дату Балансу в загальному здiйснювалась в Компанiї у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 11 «Зобов`язання«. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов’язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку(збитку) Визнання доходiв в бухгалтерському облiку Товариством здiйснюється з використанням методу нарахування всiх факторiв, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 «Дохiд». Товариство достовiрно розподiляє за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського облiку згiдно з дiючими вимогами Iнструкцiї «Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй», затвердженим Наказом МФУ вiд 30.11.1999р. № 291. Протягом 2014 року Компанiєю було отримано дохiд у сумi 469 тис. грн.(вiд надання послуг з управлiння активами), що на 43 тис. грн. менше, нiж у 2013 роцi. Iншi фiнансовi доходи станом на 31.12.2014 р. склали 10 тис. грн., що на 1 тис. грн. нижче, нiж i в минулому 2013 роцi. Визнання витрат в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 «Витрати». Товариство достовiрно розподiляє за елементами та ознаками витрати на рахунках бухгалтерського облiку згiдно з дiючими вимогами Iнструкцiї «Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй», затвердженим Наказом МФУ вiд 30.11.1999р. №291. Загальна сума витрат за 2014 рiк склала 492 тис. грн., у тому числi: - адмiнiстративнi витрати склали 374 тис. грн., що на 103 тис. грн. менше, нiж у минулому роцi; -iншi операцiйнi витрати склали 23 тис.грн.,що на 22 тис.бiльше, нiж в 2013 р. - iншi витрати – 75 тис. грн. (собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй); - витрати з податку на прибуток – 20 тис. грн., що на 11 тис. грн. бiльше, нiж цей показник становив у 2014 роцi. Таким чином, за наслiдками 2014 року Товариство в порiвняннi з минулорiчним прибутком у розмiрi 35 тис. грн. отримало збиток у сумi 13 тис. грн., який визначено у вiдповiдностi до вимог норм дiючого законодавства України. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про доходи, витрати та фiнансовий результат подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розмiр чистих активiв або власного капiталу Товариства, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2014 р. складає 7744 тис. грн., що на 13 тис. грн. менше, нiж у 2013 роцi. Перевiркою встановлено, що фiнансовi звiти об’єктивно та достовiрно розкривають iнформацiю про вартiсть чистих активiв Компанiї за 2014 рiк, тобто про розмiр його статутного капiталу та нерозподiленого прибутку. Чистi активи Товариства на 744 тис. грн. (7744 тис. грн. - 7000 тис. грн.) вище, нiж величина статутного капiталу. Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх вiдповiднiсть вимогам ст. 144 Цивiльного кодексу України вiд 16 сiчня 2003 р. № 435-1V. Висловлення думки про вiдповiднiсть резервного фонду установчим документам (Формування резервного фонду) За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженнi Компанiї: - створюється та поповнюється резервний фонд (капiтал); - накопичується нерозподiлений прибуток (покриваються збитки). У Компанiї створюється резервний фонд у розмiрi 25 вiдсоткiв статутного капiталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду становить 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку. Вимоги щодо розмiру та зберiгання резервного фонду Компанiї визначаються нормативно-правовими актами органу, що здiйснює державне регулювання на ринку цiнних паперiв та органу, що здiйснює державне регулювання ринку фiнансових послуг. Станом на 01.01.2014 року розмiр резервного капiталу становив 64,0 тис. грн. Протягом 2014 року Компанiя вiдрахувань до резервного капiталу та його використання не здiйснювала. Таким чином, на 31.12.2014 року розмiр резервного капiталу не змiнився та залишився в сумi 64,0 тис. грн. Висловлення думки щодо дотримання вимог нормативно-правових актiв Комiсiї, що регулюють порядок складання та розкриття iнформацiї компанiями з управлiння активами Станом на 31.12.2014 р. ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» дотримується вимог наступних нормативно-правових актiв НКЦПФР, що регулюють порядок складання та розкриття iнформацiї: - Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами), затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 23.07.2013 р. № 1281, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 12.09.2013 р. № 1576/24108 (Глава 3 «Умови провадження компанiєю з управлiння активами професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами)« Роздiл 2 «Умови отримання лiцензiї та провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльностi з управлiння активами) компанiєю з управлiння активами«); - Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з управлiння активами), затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 09.01.2013 р.№ 1; - Порядку формування та ведення державного реєстру фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 14.07.2004 р. № 296, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 02.08.2004 р. № 957/9556; - Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 24.01.2008 р. № 52 та iн. Iнформацiя про наявнiсть та вiдповiднiсть системи внутрiшнього аудиту Внутрiшнiй аудит (контроль) в Товариствi здiйснюється особою, призначеною за рiшенням Загальних зборiв учасникiв на посаду внутрiшнього аудитора Компанiї, яка пiдпорядковується та звiтується перед ними. Наявна система внутрiшнього аудиту, розроблена та запроваджена ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ», вiдповiдає вимогам чинного законодавства, мiнiмiзує ризики, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства, та є достатньою для складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння Формування складу органiв корпоративного управлiння в Компанiї здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 11 Статуту, затвердженого 07.11.2014 року. Протягом звiтного року в Компанiї функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: 1) Управлiння Компанiєю здiйснюють: - Загальнi збори акцiонерiв Компанiї; - Наглядова рада; - Виконавчий орган Компанiї. 2) Управлiння поточною дiяльнiстю Компанiї здiйснюється виконавчим органом – Головою Правлiння Компанiї. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю Голови Правлiння Компанiї здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором) Компанiї. Станом на кiнець звiтного перiоду посадовою особою Компанiї є Голова Правлiння - Ковилiна Алiна Андрiївна. Учасниками i власниками Компанiї є: - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Таврiйська Сiч»; - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НЕО-IНФОРМПЛЮС»; - Товариство «I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД»; - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОВIТО УКРАЇНА». Система управлiння Компанiєю вiдповiдає вимогам ст.89 Господарського Кодексу. Допомiжна iнформацiя Iнформацiя про пов’язаних осiб Власники – юридичнi особи Компанiї: - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Таврiйська Сiч» - частка в статутному фондi (капiталi) компанiї з управлiння активами 30%; - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НЕО-IНФОРМПЛЮС» - частка в статутному фондi (капiталi) компанiї з управлiння активами 30%; - Товариство «I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» - частка в статутному фондi (капiталi) компанiї з управлiння активами 30%; - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОВIТО УКРАЇНА» - частка в статутному фондi (капiталi) компанiї з управлiння активами 10%; Керiвник Товариства - Ковилiна Алiна Андрiївна. Пов’язанi особи керiвника КУА: - Ковилiн Андрiй Аркадiйович – батько; - Ковилiна Тетяна Миколаївна – мати; - Ковилiн Кирило Андрiйович - брат. Особи, якi володiють бiльш нiж 20% статутного фонду юридичних осiб – засновникiв Компанiї: - Клошинський Олександр Володимирович - частка у статутному Фондi (капiталi) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Таврiйська Сiч» - 100 %; - Компанiя «ПРАЛIНК IНВЕСТ ЛIМIТЕД» - частка у статутному Фондi (капiталi) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «НЕО-IНФОРМПЛЮС» - 100 %; - Компанiя «АЛЬТУС КЕПIТАЛ С.А.» - частка у статутному Фондi (капiталi) Товариства «I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» - 100 %; - Ткаченко Валентина Iгорiвна - частка у статутному Фондi (капiталi) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОВIТО УКРАЇНА» - 50 %; - Ткаченко Ольга Iгорiвна - частка у статутному Фондi (капiталi) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОВIТО УКРАЇНА» - 50 %. Юридичнi особи, в яких ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» бере участь: - у статутному Фондi (капiталi) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Азовськi ресурси» - 9,31 %; - у статутному Фондi (капiталi) Публiчного акцiонерного товариства „Конструкторське Бюро „Бердянськсiльмаш”- 10,9314 %; Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу Подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан ПрАТ КУА «СЛАВУТИЧ- IНВЕСТ» вiдсутнi. Iнформацiя про ступiнь ризику КУА Пруденцiйнi нормативи дiяльностi ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ- IНВЕСТ» станом на 31.12.2014 р.: № Показник Значення Нормативне значення 1 покриття зобов`язань власним капiталом 0,06 не бiльше 1 2 фiнансової стiйкостi 0,94 не менше 0,5 Загальний рiвень показникiв ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» станом на 31.12.2014 р. вiдповiдає нормативному рiвню. Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв Iншi факти та обставини, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть у майбутньому, не вiдомi. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю ПрАТ КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ», що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що подається до НКЦПФР разом iз фiнансовою звiтнiстю, не встановлено. Довiдка про фiнансовий стан ПрАТ КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» на 31.12.2014 р. (тис. грн.) Показники на 31.12.2013 р на 31.12.2014 р Примiтки 1.Коефiцiєнт лiквiдностi: 1.1.Загальний (коефiцiєнт покриття) К 1.1 = 2ра 3рп 10,08 12,21 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вказує, що Товариство незалежне вiд позикових коштiв при фiнансуваннi реальних активiв. Теоретичне значення 1,0 – 2,0 1.2. Поточної лiквiдностi К 1.2 = 2ра- р.(1101-1104) 3рп 10,07 12,20 Теоретичне значення коефiцiєнта 0,6-0,8. Даний коефiцiєнт свiдчить про збiльшення рiвня лiквiдностi Товариства. 1.3 Абсолютної лiквiдностi К 1.3 = р.1165 3рп 0,1176 0,1414 Оптимальний коефiцiєнт 0,2-0,3. Коефiцiєнт свiдчить про недостатню наявнiсть коштiв у разi необхiдностi миттєвої сплати поточних боргiв 1.4 Чистий оборотний капiтал. тис грн. К 1.4 =2 ра – 3 рп 5401,00 5467,00 Теоретичне значення показника бiльше 0. Збiльшення на 66 тис. грн. 2. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) К 2 = 1рп . Пiдсумок пасиву 0,93 0,94 Теоретичне значення коефiцiєнта не менш 0,5 3. Коефiцiєнт фiнансування К 3= 2рп + 3рп+4рп+5рп . 1рп 0,0767 0,063 Характеризує залежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх позик. Теоретичне значення коефiцiєнту не бiльше 1. 4. Коефiцiєнт ефективностi використання активiв К 4 = Чистий .прибуток 1ра+2ра+3ра 0,004 - Вказує на строк окупностi прибутком вкладених коштiв у майно Прибутку немає. 5. Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу) К 5 = Чистий прибуток 1рп 0,005 - Теоретичне значення не менш 0,4. Прибутку немає. 6. Коефiцiєнт рентабельностi 6.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв К 6.1= Чистий прибуток (Пiдсумок акт.(гр3)+Пiдсумок акт (гр4))/2 0,004 - Теоретичне значення бiльше 0. Прибутку немає. 6.2 Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу К 6.2 = Чистий прибуток . (1 рп(гр3)+1рп(гр4))/2 0,005 - Теоретичне значення бiльше 0. Прибутку немає. Таким чином, ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ» на 31 грудня 2014 р. достатньо платоспроможне i лiквiдне, має стiйкий фiнансовий стан. III. Iншi елементи Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Назва аудиторської фiрми Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс« Iдентифiкацiйний код юридичної особи 23877071 Юридична адреса Мiсцезнаходження юридичної особи 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка буд. 60, кв. 4 Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1 103 145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України 23 грудня 2010 року № 224/3, дiйсне до 23.12.2015 року. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Серiя П № 000106 вiд 28.05.2013 р., дiйсне до 23.12.2015 р. Номер, дата видачi сертифiката аудитора Гончарової В.Г. Серiя А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 23.12.2017 року Телефон (061) 212-00-97; 212-05-81 Дата i номер договору на проведення аудиту № 9/2007 вiд 09.01.2007 р. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 14.11.2014 р. – 24.02.2015 р. Генеральний директор ПП «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс« В.Г. Гончарова Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26 сiчня 2001 року, подовжене рiшенням Аудиторської палати України № 224/3 вiд 23 грудня 2010 року, дiйсне до 23.12.2015 р Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П № 000106, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 28 травня 2013р., дiйсне до 23.12.2015р. сертифiкат серiї А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 23.12.2017р. 24 лютого 2015р. м. Запорiжжя, вул. Немировича – Данченко 60, кв.4.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

з/п
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 3 2
2 2013 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): н/д Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): н/д Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): н/д Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 4
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 4

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 40

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) н/д
Інші (запишіть) комiтетiв не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) н/д

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов`язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов`язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Зага-льні збори акціо-нерів Нагля-дова рада Викона-вчий орган Не нале-жить до компете-нції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення служби внутрiшнього аудиту.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсю-джується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюд-нюється в загально-доступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» не змiнювало зовнiшнього аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Функцiї ревiзiйної комiсiї виконує аудиторська фiрма ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фiнанс»

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) н/д

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть яким чином його оприлюднено: н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: н/д

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Отримання прибутку вiд здiйснення дiяльностi з управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Таврiйська Сiч« Код ЄДРПОУ 36097890 Україна, 69000, м. Запорiжжя, бул. Центральний 21 Товариство "I.С. IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" Код НЕ 2944011097, м. Нiкосiя, Кiпр, вул. Дiагору, буд. 4, корп. Кермiа Хауз оф.104 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НЕО-IНФОРМПЛЮС" Код ЄДРПОУ 36491482Україна, 03035, м.Київ, Солом`янський район, вул. Механiзаторiв 2 (оф.) 304 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОВIТО УКРАЇНА" Код ЄДРПОУ 32853063Україна, 04070, М.Київ, Подiльський район, вул. Iгоревська, буд. 1/8 лiт.Б.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Вiдсутнi факти порушення внутрiшнiх правил членами наглядової ради та виконавчого органу.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
н/д
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
н/д
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
н/д
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
н/д
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
н/д
Інформація про операції з пов`язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об`єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
н/д
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
н/д
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фiнанс», 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченко, буд. 60, оф. 4, Код ЄДРПОУ 23877071
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Н\д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Аудиторьськi висновки, звiти по результатам фiнансово-господарської дiяльностi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
н/д
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
н/д
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Вiдповiдно до ЗУ «Про звернення громадян», ЗУ «Про захист прав споживачiв».
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім`я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Голова правлiння - Ковилiна А.А.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
н/д
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
н/д

_______________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Річна фінансова звітність емітента

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» за ЄДРПОУ 23848885
Територія за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Управління фондами за КВЕД 66.30
Середня кількість працівників 6
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 69000, м.Запорiжжя, бульвар Центральний, 21
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 3 2 0
первісна вартість 1001 50 51 0
накопичена амортизація 1002 47 49 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 15 12 0
первісна вартість 1011 187 187 0
знос 1012 172 175 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

479

479

0
інші фінансові інвестиції 1035 1859 1784 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2356 2277 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 3 3 0
Виробничі запаси 1101 3 3 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 74 40 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 8 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 8 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 43 35 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 8 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 5796 5796 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 70 69 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 70 69 0
Витрати майбутніх періодів 1170 1 4 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 5996 5955 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 8352 8232 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7000 7000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 21 21 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 64 64 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 672 659 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 7757 7744 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 430 348 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 162 113 0
за розрахунками з бюджетом 1620 0 24 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 24 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 3 3 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 595 488 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 8352 8232 0

Примітки
Керівник Ковилiна Алiна Андрiївна
Головний бухгалтер Дєткова Ольга Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» за ЄДРПОУ 23848885
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 469 512
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 469 512
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 374 ) ( 477 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 23 ) ( 1 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 72 35
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 10 11
Інші доходи 2240 0 300
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 75 ) ( 300 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 46 22
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 20 11
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 35
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 13 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -13 35

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 12 19
Витрати на оплату праці 2505 123 130
Відрахування на соціальні заходи 2510 46 48
Амортизація 2515 5 20
Інші операційні витрати 2520 211 260
Разом 2550 397 477

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник Ковилiна Алiна Андрiївна
Головний бухгалтер Дєткова Ольга Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» за ЄДРПОУ 23848885
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

503

520
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 1 9
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 11 8
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 256 )

( 291 )
Праці 3105 ( 103 ) ( 117 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 50 ) ( 53 )
Зобов`язань з податків і зборів 3115 ( 26 ) ( 20 )
Витрачання на оплату зобов`язань з податку на прибуток 3116 ( 11 ) ( 1 )
Витрачання на оплату зобов`язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов`язань з інших податків і зборів 3118 ( 15 ) ( 19 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 8 ) ( 9 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 72 47
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 300
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 10 11
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 300 )
необоротних активів 3260 ( 1 ) ( 13 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 9 2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 82 38
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 82 38
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1 7
Залишок коштів на початок року 3405 70 63
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 69 70

Примітки
Керівник Ковилiна Алiна Андрiївна
Головний бухгалтер Дєткова Ольга Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Компанiя з управлiння активами «Славутич-Iнвест» за ЄДРПОУ 23848885
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2014 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надхо-дження видаток надхо-дження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов`язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» за ЄДРПОУ 23848885
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2014 рік


Стаття Код рядка Зареєст-рований капітал Капітал у дооцінках Додат-ковий капітал Резер-вний капітал Нерозпо-ділений прибуток (непо-критий збиток) Неопла-чений капітал Вилу-чений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 7000 21 0 64 672 0 0 7757
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 7000 21 0 64 672 0 0 7757
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -13 0 0 -13
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -13 0 0 -13
Залишок на кінець року 4300 7000 21 0 64 659 0 0 7744

Примітки
Керівник Ковилiна Алiна Андрiївна
Головний бухгалтер Дєткова Ольга Миколаївна


Март, 2015
Річна інформація пайового інтервального безстрокового диверсифікованого інвестеційного фонду "Запорізькі феросплави". Детальніше.