ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
главная карта сайта обратная связь english
КОНТАКТЫ
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ИСТОРИЯ
МЕНЕДЖМЕНТ
ГРУППА КОМПАНИЙ "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
О НАС В СМИ


Декабрь, 2015
ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

емітента

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових осіб.
 2. Текст повідомлення:
  28.12.2015 року відповідно до Наказу Голови правління ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» за № 42/К від 28.12.2015 року було прийнято на посаду Головного бухгалтера Дєткову Ольгу Миколаївну (паспорт СЮ №264627 від 08.06.2012 року, Орджонікідзевським РВ ГУМВС України в Запорізькій області, розмір пакету акцій Компанії – 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). Також 28.12.2015 року відповідно до Рішення Загальних зборів ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» (Протокол №21 від 28.12.2015 року) Головний бухгалтер Дєткова Ольга Миколаївна обрана до складу Членів правління Компанії на строк до 09.04.2017 року. Протягом останніх п’яти років займала посаду Головного бухгалтера ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» з 28.12.2006 року по 10.11.2015 рік, та Члена правління ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» з 14.07.2007 року по 10.11.2015 рік. Також з 10.12.2010 року по 10.11.2015 року займала посаду Головного бухгалтера за сумісництвом в ТОВ «КУА «Інвестгруп», 11.11.2015 року була переведена по цій же посаді на основне місце роботи, а 25.12.2015 року звільнена за переводом в ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест».

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

28 грудня 2015 рокуНоябрь, 2015
ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів які відбудуться 28 грудня 2015 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Порядок денний загальних зборів.


ПРАВЛІННЯ

ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

(далі-Компанія)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів

які відбудуться 28 грудня 2015 року об 11.00

за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21

Порядок денний:

 1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
 2. Внесення змін до складу Правління ПрАТ «КУА “Славутич-Інвест».

Реєстрація учасників з 10-20 до 10-45 год. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. Дата складення переліку акціонерів 23.12.15р. Акціонери чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції Голові правління Товариства в робочі дні тижня з 9.00 до 17.30 год. за адресою: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Телефони для довідок: 061 213 79 11.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.Ноябрь, 2015
ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про виникнення інформація щодо ліквідації пайового венчурного інвестиційного фонду «Будівельні інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ - 233234).


Інформація щодо ліквідації

пайового венчурного інвестиційного фонду «Будівельні інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ - 233234)

Приватного акціонерного товариства «Компанії з управління активами «Славутич-Інвест», (надалі - «Фонд»)

Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що 09 листопада 2015 року Наглядовою радою ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» ( код ЄДРПОУ 23848885) (надалі - «КУА») було прийнято рішення про ліквідацію Фонду (протокол № 23-15 від 09.11.2015 р.) у зв’язку із закінченням строку, на який Фонд було створено.

Порядок та строк пред'явлення кредиторами вимог до Фонду:

 1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому органі цієї Інформації та триває 60 (шістдесят) календарних днів з дати її публікації.
 2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням КУА із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства.
 3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її отримання.
 4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.
 5. Місцезнаходження, КУА: 69000, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний,21. Телефон для довідок: (061)2137911


Ноябрь, 2015
ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

емітента

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових осіб.
 2. Текст повідомлення:
  10.11.2015 року відповідно до Наказу Голови правління ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» за №37/К від 10.11.2015 року було звільнено за власним бажанням Дєткову Ольгу Миколаївну (паспорт СЮ №264627 від 08.06.2012 року, Орджонікідзевським РВ ГУМВС України в Запорізькій області, розмір пакету акцій Компанії – 0%) з посади Головного бухгалтера та Члена правління за сумісництвом. На посаді Головного бухгалтера та Члена правління перебувала впродовж 8 років. Замість звільненої особи нікого не було призначено (обрано).

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

10 листопада 2015 рокуОктябрь, 2015
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.10.2015. Детальніше. (оновлюеться)

ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

9 жовтня 2015

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 359 919,10

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 13,40

8 жовтня 2015

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 358 087,16

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 13,33

7 жовтня 2015

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 359 921,26

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 13,40

6 жовтня 2015

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 360 592,43

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 13,43

5 жовтня 2015

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 361 206,69

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 13,45

2 жовтня 2015

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 360 407,13

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 13,42

1 жовтня 2015

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 360 461,54

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 13,42Август, 2015
Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Агроперспектива» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». Детальніше.

Повідомлення

про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності

Пайового венчурного інвестиційного фонду

«Агроперспектива»

недиверсифікованого виду закритого типу

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест», код за ЄДРПОУ 23848885 (надалі - Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Агроперспектива» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233232 (надалі - Фонд), «10» серпня 2015 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду до 07.11.2025 р. та про пов’язаний з цим, викуп Товариством інвестиційних сертифікатів Фонду в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду. Вищевказане рішення оформлене протоколом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» № 17-15 від «10» серпня 2015 року.
 2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
  1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): 69001, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний,21.
  2. Перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: - заявка на викуп цінних паперів, за формою затвердженою НКЦПФР; - довідку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду; - документ, що підтверджує повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду; - паспорт керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду; - оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
  3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один сертифікат, що перебуває в обігу, станом на 10 серпня 2015 року, а саме – 220 057,15 грн.
  4. Дата початку приймання заявок від учасників – 10 серпня 2015 року; дата закінчення приймання заявок - 10 листопада 2015 року.
  5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки за викуплені цінні папери Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого Фонду.
  6. Застереження про депонування коштів. У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до заявки про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати Фонду, в установлений в п.2.5 цього повідомлення строк (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) Товариство від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я учасника в обраному банку.


Август, 2015
Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Оптимальні стратегії» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». Детальніше.

Повідомлення

про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності

Пайового венчурного інвестиційного фонду

«Оптимальні стратегії»

недиверсифікованого виду закритого типу

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест», код за ЄДРПОУ 23848885 (надалі - Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Оптимальні стратегії» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233233 (надалі - Фонд), «10» серпня 2015 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду до 07.11.2025 р. та про пов’язаний з цим, викуп Товариством інвестиційних сертифікатів Фонду в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду. Вищевказане рішення оформлене протоколом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» № 18-15 від «10» серпня 2015 року.
 2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
  1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): 69001, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний,21.
  2. Перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: - заявка на викуп цінних паперів, за формою затвердженою НКЦПФР; - довідку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду; - документ, що підтверджує повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду; - паспорт керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду; - оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
  3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один сертифікат, що перебуває в обігу, станом на 10 серпня 2015 року, а саме – 797,89 грн.
  4. Дата початку приймання заявок від учасників – 10 серпня 2015 року; дата закінчення приймання заявок - 10 листопада 2015 року.
  5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки за викуплені цінні папери Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого Фонду.
  6. Застереження про депонування коштів. У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до заявки про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати Фонду, в установлений в п.2.5 цього повідомлення строк (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) Товариство від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я учасника в обраному банку.


Май, 2015
Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності Пайового венчурного інвестиційного фонду «Прогресивні технології» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест». Детальніше.

Повідомлення

про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності

Пайового венчурного інвестиційного фонду

«Прогресивні технології»

недиверсифікованого виду закритого типу

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест», код за ЄДРПОУ 23848885 (надалі - Товариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Прогресивні технології» недиверсифікованого виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233205 (надалі - Фонд), «19» травня 2015 року прийняло рішення про продовження строку діяльності Фонду до 08.08.2025 р. та про пов’язаний з цим, викуп Товариством інвестиційних сертифікатів Фонду в його учасників, які повідомлять про бажання викупу інвестиційних сертифікатів Фонду. Вищевказане рішення оформлене протоколом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» № 10-15 від «19» травня 2015 року.
 2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
  1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): 69001, Україна, м. Запоріжжя, бульвар Центральний,21.
  2. Перелік документів, які необхідно подати юридичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками: - заявка на викуп цінних паперів, за формою затвердженою НКЦПФР; - довідку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду; - документ, що підтверджує повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду; - паспорт керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду; - оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
  3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один сертифікат, що перебуває в обігу, станом на 19 травня 2015 року, а саме – 1 390,76 грн.
  4. Дата початку приймання заявок від учасників – 19 травня 2015 року; дата закінчення приймання заявок - 19 серпня 2015 року.
  5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки за викуплені цінні папери Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів такого Фонду.
  6. Застереження про депонування коштів. У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником, який відповідно до заявки про викуп передав Товариству інвестиційні сертифікати Фонду, в установлений в п.2.5 цього повідомлення строк (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо) Товариство від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я учасника в обраному банку.


Апрель, 2015
Річна інформація емітента ПрАТ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ". Детальніше.Март, 2015
Річна інформація пайового інтервального безстрокового диверсифікованого інвестеційного фонду "Запорізькі феросплави". Детальніше.Март, 2015
ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів які відбудуться 10 квітня 2015 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Порядок денний загальних зборів.


ПРАВЛІННЯ

ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

(далі-Компанія)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів

які відбудуться 10 квітня 2015 року об 11.00

за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21

Порядок денний:

Реєстрація учасників з 10-20 до 10-45 год.

Дата складення переліку акціонерів 07.04.15р.

 1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2014 році.
 3. Звіт Наглядової Ради Компанії про результати роботи у 2014 році.
 4. Звіт Ревізійної комісії по результатам фінансово-господарської діяльності Компанії за 2014 рік.
 5. Затвердження річного звіту Компанії за 2014 рік.
 6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 рік та розгляд питання про нарахування дивідендів.
 7. Затвердження основних напрямків діяльності Компанії у 2015 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показникаперіод
звітнийпопередній
Усього активів8 2338 352
Основні засоби1518
Довгострокові фінансові інвестиції2 2632 338
Запаси33
Сумарна дебіторська заборгованість84126
Грошові кошти та їх еквіваленти6970
Нерозподілений прибуток659672
Власний капітал7 7447 757
Статутний капітал7 0007 000
Довгострокові зобов’язання--
Поточні зобов’язання489595
Чистий прибуток(13)35
Середньорічна кількість акцій, (шт.)14 000 00014 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)66

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. Акціонери чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції Голові правління Товариства в робочі дні тижня з 9.00 до 17.30 год. за адресою: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Телефони для довідок: 061 213 79 08.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 11.03.15р. № 43 Бюлетень. Цінні папери України

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.