ЗАО "КУА "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
главная карта сайта обратная связь
КОНТАКТЫ
В ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРУ
ОБ ИСИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

09.01.2003 N 3


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2003 р.
за N 92/7413


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ,
ОБІГУ ТА ВИКУПУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІСІ


     Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (448/96-ВР), пункту 8 розділу XI Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (2299-14) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:


     1. Затвердити Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (додається).

     2. Управлінню інвестиційної діяльності (А. Рибальченко) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

     3. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії С. Бірюка.ГОЛОВА КОМІСІЇ

О. МОЗГОВИЙЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
09.01.2003 N 3

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 лютого 2003 р.
за N 92/7413


П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ,
ОБІГУ ТА ВИКУПУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІСІ


     Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (2299-14) (далі - Закон), "Про цінні папери і фондову біржу" (1201-12), "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (448/96-ВР) і нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) встановлює вимоги щодо порядку розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (далі - ІСІ) з метою ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


     У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

     агент з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ (далі - агент) - торговець цінними паперами, який отримав в установленому порядку ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності по випуску та обігу цінних паперів - та діє в інтересах емітента на підставі договору з компанією з управління активами, про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ;

     аудитор (аудиторська фірма) - значення, визначене Законом України "Про аудиторську діяльність" (3125-12); вартість чистих активів ІСІ, венчурний фонд, викуп цінних паперів ІСІ, ІСІ відкритого типу, ІСІ інтервального типу, компанія з управління активами, корпоративний інвестиційний фонд, незалежний оцінювач майна ІСІ, пайовий інвестиційний фонд, приватне розміщення, прилюдна пропозиція, проспект емісії цінних паперів ІСІ, регламент ІСІ - значення, визначене Законом (2299-14);

     зберігач, реєстратор - значення, визначене Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (710/97-ВР).СТРАНИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
следующая страница


сделано в IT-MEDIA