ЗАО "КУА "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
главная карта сайта обратная связь
КОНТАКТЫ
В ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРУ
ОБ ИСИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2002 р.
за N 600/6888


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СКЛАД І РОЗМІР ВИТРАТ,
ЩО ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК АКТИВІВ
ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ


     Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (448/96-ВР), пункту 8 розділу XI Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (2299-14) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:


     1. Затвердити Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування (додається).

     2. Управлінню інвестиційної діяльності (А. Рибальченко) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

     3. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

     4. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

     5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії - заступника Голови С. Бірюка.ГОЛОВА КОМІСІЇ

О. МОЗГОВИЙПротокол засідання Комісії
від "02" липня 2002 р. N 11

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
02.07.2002 N 196

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2002 р.
за N 600/6888


П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО СКЛАД І РОЗМІР ВИТРАТ,
ЩО ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК АКТИВІВ
ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ


     Це Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (2299-14), "Про цінні папери і фондову біржу" (1201-12), "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (448/96-ВР), "Про господарські товариства" (1576-12), установлює вимоги щодо складу і розміру витрат, які відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування (далі - ІСІ).


1. СКЛАД ВИТРАТ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ВІДШКОДУВАННЮ ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ІСІ


     1.1. За рахунок активів ІСІ сплачуються:

     винагорода компанії з управління активами ІСІ;

     винагорода зберігачу ІСІ;

     винагорода реєстратору ІСІ;

     винагорода аудитору ІСІ;

     винагорода оцінювачу майна ІСІ;

     винагорода торговцю цінними паперами - агенту ІСІ;

     операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ, у тому числі:

     реєстраційні послуги (державне мито за реєстрацію інформації про випуск цінних паперів ІСІ та інші аналогічні послуги);

     виготовлення бланків цінних паперів ІСІ;

     розрахунково-касове обслуговування ІСІ банком;

     нотаріальні послуги;

     послуги депозитарію;

     оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності ІСІ;

     інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи ІСІ; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);

     орендна плата;

     фонд оплати праці членам спостережної ради ІСІ;

     рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів ІСІ;

     витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) ІСІ та обігу цінних паперів ІСІ, у тому числі витрати про сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів ІСІ (з урахуванням обмежень, установленихчинним законодавствам України).

     1.2. За рахунок активів ІСІ відшкодовуються також суми, що були сплачені компанією з управління активами ІСІ за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних паперів ІСІ при недостатності коштів, що становлять активи ІСІ.

     1.3. Інші витрати, не передбачені пунктом 1.1 цього Положення, а також витрати, що перевищують розмір, установлений пунктом 2.13 цього Положення, здійснюються компанією з управління активами за власний рахунок.СТРАНИЦА
1
2
следующая страница


сделано в IT-MEDIA