ЗАО "КУА "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
главная карта сайта обратная связь
КОНТАКТЫ
В ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРУ
ОБ ИСИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
__.__.__ N ____


П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ЗДІЙСНЕННЯ КОМПАНІЄЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІСІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ


     Це Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу Української РСР, Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про господарські товариства", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", та встановлює основні функції, вимоги, обмеження та особливості здійснення компанією з управління активами ІСІ діяльності з управління активами.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


     У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

     агент з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ – торговець цінними паперами, який отримав в установленому порядку ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності по випуску та обігу цінних паперів, та діє в інтересах емітента на підставі договору з компанією з управління активами ІСІ про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ;

     інвестиційна політика фонду - система аналізу, планування та реалізації програм, спрямованих на формування та здійснення управління інвестиційним портфелем фонду, відповідно до основних напрямів інвестиційної діяльності фонду, визначених його інвестиційною декларацією;

     інвестиційний портфель фонду - сукупність цінних паперів, які визначені Законом України "Про цінні папери і фондову біржу", що перебувають у власності фонду, крім цінних паперів, емітентом яких є сам фонд, корпоративні права; а також інші активи відповідно до вимог Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)";

     компанія з управління активами ІСІ – господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами ІСІ на підставі ліцензії, що видається Комісією;

     професійна діяльність з управління активами - діяльність, що здійснюється за винагороду компанією з управління активами ІСІ на підставі відповідного договору про управління активами, які належать інвесторам на праві власності.СТРАНИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
следующая страница


сделано в IT-MEDIA