ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
главнаякарта сайтаобратная связьenglish
КОНТАКТЫ
НОВОСТИ
ЧАО «КУА «СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ»
Март, 2019
Інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» про діяльність ІДПІФ "Запорізькі феросплави" за 2019 рік. Детальніше.


ІДПІФ "Запорізькі феросплави"

Март, 2020
Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє.

Декабрь, 2019
Оголошення про продовження відбору на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2019 рік. Докладніше


Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ “КУА “Славутич – Інвест” та Пайового венчурного інвестиційного фонду “Фондовий капітал” недиверсифікованого виду закритого типу за 2019 рік.

У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Умови та порядок проведення конкурсу

Інформація про процедуру:

Дата початку проведення конкурсу25.12.2019 р.
Кінцевий строк приймання пропозицій01.02.2020 р. включно
Строки підведення підсумків конкурсу12.02.2020 р.

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям:

• відповідають, встановленим Законом  вимогам;

• включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру  суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

• аудиторська фірма має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

• має добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять  суспільний інтерес) ;

• може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб з загальної

кількості осіб, що залучені до надання послуг з аудиту, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);

• відсутні порушення  вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, а тому числі аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:

1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;

2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;

3) не  перебували протягом періодів, зазначених у частині першій  статті 10 ЗУ № 2258, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

• за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що  становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

• не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству;

• відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону;

• має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;

• має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних;

• має надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб’єкта аудиторської діяльності 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес впродовж п’яти років поспіль.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

• перевірка показників фінансової звітності ПрАТ “КУА “Славутич – Інвест” та Пайового венчурного інвестиційного фонду “Фондовий капітал” недиверсифікованого виду закритого типу

• підготовка аудиторського звіту та додаткового звіту ПрАТ “КУА “Славутич – Інвест” для оприлюдення згідно законодавства та загальних зборів акціонерів товариства.

Вид послуги: проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності – ПрАТ “КУА “Славутич – Інвест” та Пайового венчурного інвестиційного фонду “Фондовий капітал” недиверсифікованого виду закритого типу за 2019 рік.

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

• не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та  аудиторську діяльність» та цим Умовам;

• подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у Конкурсі  учасники подають такі документи:

• Скорочена анкета юридичної особи для участі в конкурсі  на відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту фінансової звітності за 2019 рік (дод. 1).

• Копії відповідних документів, що підтверджують відомості  про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

• Копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

• Цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

• Лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”; 

• Лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу; 

• будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною. 

Документи надсилайте, будь ласка,  на електронну адресу: info@slavutich-invest.com

Контактні особи: Андрющенко Юлія Юріївна, тел. 061 213 79 08. 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. 

Фінансова звітність та інша публічна інформація Товариства може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Результати Конкурсу будуть розглянуті  Наглядовою Радою ПрАТ “КУА “Славутич – Інвест”

Про результати Конкурсу  учасники, що приймали участь у конкурсі повідомляються електронною поштою

Завантажити бланкОктябрь, 2019
Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє.

Октябрь, 2019
Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів які відбудуться 02 грудня 2019 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Детальніше.

Октябрь, 2019
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.10.2019. Детальніше.


ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

10 жовтня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 481 865,18 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,94 грн

9 жовтня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 482 794,16 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,98 грн

8 жовтня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 481 653,14 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,94 грн

7 жовтня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 481 272,58 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,92 грн

4 жовтня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 481 121,56 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,92 грн

3 жовтня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 480 552,94 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,90 грн

2 жовтня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 480 401,92 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,89 грн

1 жовтня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 482 260,32 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,96 грнАпрель, 2019
Річна інформація емітента ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ». Детальніше.
Апрель, 2019
Додаткова інформація щодо річних Загальних зборів ПрАТ «КУА «Славутич Інвест», які відбудуться 22.04.2019 р., відповідно до ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» Детальніше.


Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 000 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 000 000 штук.

Статутний капітал Компанії представлений акціями одного типу – простими іменними.

Наглядова рада

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ–ІНВЕСТ»Апрель, 2019
Річна фінансова звітність ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Детальніше.

Апрель, 2019
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.04.2019. Детальніше.


ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

10 квітня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 468 838,39 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,46 грн

9 квітня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 468 594,29 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,45 грн

8 квітня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 471 693,09 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,57 грн

5 квітня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 471 585,29 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,56 грн

4 квітня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 471 373,09 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,55 грн

3 квітня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 471 807,59 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,57 грн

2 квітня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 476 447,62 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,57 грн

1 квітня 2019

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 471 984,65 грн

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 17,58 грнМарт, 2019
Інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» про діяльність ІДПІФ "Запорізькі феросплави" за 2018 рік. Детальніше.


ІДПІФ "Запорізькі феросплави"

Март, 2019
Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів які відбудуться 22 квітня 2019 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Детальніше.

Октябрь, 2018
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.10.2018. Детальніше. (оновлюеться)


ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

10 жовтня 2018

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 449 669,42

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 16,74

9 жовтня 2018

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 449 624,36

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 16,74

8 жовтня 2018

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 449 018,10

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 16,72

5 жовтня 2018

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 447 385,04

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 16,66

4 жовтня 2018

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 447 270,38

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 16,66

3 жовтня 2018

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 447 089,02

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 16,65

2 жовтня 2018

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 446 898,96

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 16,64

1 жовтня 2018

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 446 516,41

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 16,63Апрель, 2018
Приватне акцiонерне товариство “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” (далі – Компанія) повідомляє, що 25 травня 2018 року від Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Євроформат ППМ”, яке є власником контрольного пакета акцій Компанії, було отримано публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів – власників акцій Компанії про придбання належних їм акцій (оферту) наступного змісту:


Публічна безвідклична пропозиція (Оферта)

для всіх акціонерів – власників акцій Приватного акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Славутич – Інвест” (код за ЄДРПОУ 23848885) (надалі ПрАТ “КУА “Славутич- Інвест” про придбання належних їм акцій

(в порядку ст.65 Закону України “Про акціонерні товариства”)

1Відмості про власника контрольного пакета акцій
Повне найменування юридичної особиТовариство з обмеженою відповідальністю “Євроформат ППМ”
Код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб – підприємців та громадських формувань31089602
Місцезнаходження04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 1/8 літера А
Кількість, тип та/або клас акцій ПрАТ “КУА “Славутич – Інвест”, що належать ТОВ “Євроформат ППМ”8 400 000 штук простих іменних акцій, що становить 60% простих акцій ПрАТ “КУА “Славутич - Інвест”
Контактні ДаніПоштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 1/8 літера А, телефон (044) 4943509
2Відомості про відповідальну особуТОВ “Євроформат ППМ” діє одноосібно
3Ціна придбання акцій та порядок її визначенняЦіна придбання акцій становить 0,775(нуль гривень сімдесят сім цілих 5 десятих копійки) за одну іменну акцію ПрАТ “КУА “Славутич – Інвест”. Ціна затверджена Наглядовою радою ПрАТ “КУА “Славутич – Інвест” 18.05.2018 року. Ціна є найвищою з зазначених у пункті 3 Ст. 65 Закону України “Про акціонерні товариства”
4Строк протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання у них акційПротягом 10 – (десяти) робочих днів з дати надходження Оферти. Датою надходження Оферти акціонеру вважається остання дата строку, визначеного чинним законодавством щодо нормативних строків пересилання поштових відправлень.
5Порядок оплати акцій що придбаваютьсяНаслідком прийняття акціонером пропозиції про придбання акцій буде укладання договору купівлі-продажу акцій у письмовій формі та за участю Торговця цінними паперами. Оплата за акції буде здійснена протягом 30 (тридцяти ) днів з дати закінчення строку вкзаному в пункті 4 Оферти.
6Спосіб оплати акцій що придбаваютьсяОплата вартості акцій буде здійснюватись грошовими коштами.

Директор ТОВ “Євроформат ППМ” Хвастунов І.М.

23 травня 2018 рокуАпрель, 2018
Річна інформація емітента ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ». Детальніше.

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлінняКовилiна Алiна Андрiївна
(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)
М.П.26.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Компанiя з управлiння активами «Славутич-Iнвест»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23848885
4. Місцезнаходження
69000, Запорізька область, Вознесенiвський район, мiсто Запорiжжя, бульвар Центральний, 21
5. Міжміський код, телефон та факс
(061) 213-79-08
(061) 213-79-11
6. Електронна поштова адреса
info@slavutich-invest.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії26.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована убюлетеню Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР» 81 27.04.18
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінціhttp://www.slavutich-invest.com/в мережі Інтернет26.04.2018
(адреса сторінки)(дата)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство «Компанiя з управлiння активами «Славутич-Iнвест»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №030564
3. Дата проведення державної реєстрації
02.10.2001
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
7 000 000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
66.30 управлiння фондами
64.20 дiяльнiсть холдингових компанiй
64.30 недержавне пенсiйне забезпечення
10. Органи управління підприємства
  
11. Банки, що обслуговують емітента:
11.1. найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «КРЕДОБАНК»
11.2. МФО банку
325365
11.3. поточний рахунок
2650001869012
11.4. найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
11.5. МФО банку
-
11.6. поточний рахунок
-

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв (дiяльнiсть з у правлiння активами)серiя АЕ № 64208111.06.2015Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку-
ОписТермiн дiї лiцензiї ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» - необмежений.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводитьсятільки в один рядок таблиці.

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

НайменуванняВАТ «Захiденергометал»
Організаційно-правова формаВідкрите акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ31056509
Місцезнаходження03187, м.Київ, вул. Заболотного, будинок 3
ОписПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» володiє 5213 шт. акцiй ВАТ «Захiденергометал», що становить 0,0024 % Статутного капiталу ВАТ «Захiденергометал»

НайменуванняВАТ «Пiвдендизельмаш»
Організаційно-правова формаВідкрите акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ00210986
Місцезнаходження71700, Запорiзька обл., мiсто Токмак, вул. Ленiна, будинок 1
ОписПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» володiє 86720 шт. акцiй ВАТ «Пiвдендизельмаш», що становить 1,2228 % Статутного капiталу ВАТ «Пiвдендизельмаш»

_______________

* Не обов'язково для заповнення.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаКод за ЄДРПОУ засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю«Таврiйська Сiч»3609789069005 Україна 23000 Орджонiкiдзевський мiсто Запорiжжя бульвар Центральний,2130.40
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Овiто Україна»3285306301033 Україна 80000 Голосiївський м. Київ вул.Гайдара, буд.58/10, офiс 1810
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Євроформат ППМ»3108960204070 Україна 80000 Подiльський мiсто Київ вул. Iгоревська, буд. 1/8 лiт. «Б».29.6
Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особиСерія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мацегорова Марина ВiкторiвнаСВ 115182 02.03.2000 Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй областi7.50
Загрудний Олександр ФедоровичСА 160912 02.04.1996 Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй областi7.50
Метельський Олег ВiкторовичСА 497062 03.07.1997 Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй областi7.50
Шестопалов Дмитро Борисович СА 345803 06.02.1997 Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй областi7.50
Усього100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. ПосадаГолова правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКовилiна Алiна Андрiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСА765294 22.04.1998Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження**1978
5. Освіта**Вища
6. Стаж роботи (років)**17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ТОВ «IНВЕКО» - Директор ЗВЕД
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)07.04.2017, 5 рокiв
9. ОписВiдсутнi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Голова правлiння Компанiї не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Обовязки: Голова Правлiння органiзує господарську дiяльнiсть Компанiї, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi, визначає напрями поточної дiяльностi Компанiї, створює реорганiзує та лiквiдує структурнi пiдроздiли, затверджує штатний розклад, визначає вiдповiднi посадовi та функцiональнi обов’язки працiвникiв Компанiї, умови та порядок оплати їх працi. Повноваження: Голова Правлiння без довiреностi має право вчиняти будь-якi дiї вiд iменi Компанiї, у тому числi: • здiйснювати загальне керiвництво Компанiєю та формувати стратегiю її розвитку; • вести переговори та представляти iнтереси Компанiї та IСI у стосунках з органами державної влади, органами суду, юридичними i фiзичними особами (резидентами i нерезидентами України), мiжнародними та громадськими органiзацiями; • без довiреностi вступати у цивiльнi правовiдносини вiд iменi Компанiї; • з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, на власний розсуд укладати договори, угоди, контракти на суму, що не перевищує розмiру статутного капiталу Компанiї; • вирiшувати питання щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що не перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; • розпоряджатися вiд iменi Компанiї вiдповiдно до чинного законодавства майном та коштами Компанiї, пiдписувати вiд iменi Компанiї угоди та iншi фiнансовi та майновi зобов’язання, зокрема пов’язанi з вiдчуженням або списанням майна Компанiї, залученням кредитних коштiв та заставою майна Компанiї; • вести переговори й укладати угоди вiд iменi та в iнтересах IСI, активами яких управляє Компанiя; • видавати накази i розпорядження, якi є обов’язковими для виконання працiвниками Компанiї, та вирiшувати iншi питання, якi дорученi йому Загальними зборами; • видавати доручення на право виконання дiй та здiйснення представництва вiд iменi Компанiї; • вiдкривати банкiвськi рахунки вiд iменi Компанiї; • придбавати для Компанiї iноземну валюту через банкiвськi установи, якi мають вiдповiдну лiцензiю; • вiдповiдно до трудового законодавства приймати на роботу i звiльняти працiвникiв Компанiї у встановленому порядку, накладати дисциплiнарнi стягнення, здiйснювати заходи щодо морального i матерiального заохочення працiвникiв Компанiї; • встановлювати або затверджувати функцiональнi обов‘язки працiвникiв Компанiї з урахуванням вимог чинного законодавства i Статуту Компанiї; • здiйснювати iншi дiї в межах своїх повноважень, що визначаються Загальними зборами акцiонерiв та вирiшувати iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї.

1. ПосадаГоловний бухгалтер - Член правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиДєткова Ольга Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСЮ 264627 08.06.2012Орджонiкiдзевським РВ ГУМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження**1980
5. Освіта**Вища
6. Стаж роботи (років)**15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ТОВ «ТВК «Сандра Голд» - старший бухгалтер.
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)07.04.2017, 5 рокiв
9. ОписВiдсутнi судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обiймає посаду головного бухгалтера за сумiсництвом ТОВ «КУА «Iнвестгруп» (м. Запорiжжя , 69005, бул. Центральний 21) Обов`язки Члена правлiння: - органiзовує роботи Компанiї згiдно законодавства України, забезпечує ефективне виконання доручень та розпоряджень Загальних зборiв акцiонерiв Компанiї, Наглядової ради Компанiї та безпечних умов працi працiвникiв; - вирiшує iншi питання дiяльностi Компанiї, крiм тих, якi входять до компетенцiї iнших органiв та посадових осiб Компанiї. Повноваження Члена правлiння: - разом iз Головою правлiння здiйснювати загальне керiвництво Компанiєю та формувати стратегiю її розвитку; Обов`язки Головного бухгалтера: – забезпечувати дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - облiк грошових коштiв, цiнних паперiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов`язаних з їх рухом; - правильне нарахування i своєчасне перерахування податкiв та iнших платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банком та iншим кредиторам за позиками, вiдрахування коштiв у спецiальнi фiнансовi фонди Компанiї; - збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх у встановленому порядку в архiв. Повноваження Головного бухгалтера: - користуватись матерiалами та iнформацiєю (зокрема конфiденцiйною), що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; - представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; - право пiдпису бухгалтерських та податкових документiв i звiтiв у вiдповiдностi до службових обов’язкiв.

1. ПосадаЧлен правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКарiка Євген Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСА 746635 23.04.1998Шевченкiвським РВ УМВС у Запорiзькiй областi
4. Рік народження**1981
5. Освіта**Вища
6. Стаж роботи (років)**12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ЗАТ «Запорiзький iнструментальний завод iм. Войкова» - економiст
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)07.04.2017, 5 рокiв
9. ОписСудимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. За сумiсництвом - Генеральний директор ТОВ «Таврiйська Сiч» (69005, м. Запорiжжя, бульвар Центральний, 21) Обов`язки Члена правлiння: - органiзовує роботи Компанiї згiдно законодавства України, забезпечує ефективне виконання доручень та розпоряджень Загальних зборiв акцiонерiв Компанiї, Наглядової ради Компанiї та безпечних умов працi працiвникiв; - вирiшує iншi питання дiяльностi Компанiї, крiм тих, якi входять до компетенцiї iнших органiв та посадових осiб Компанiї. Повноваження Члена правлiння: - разом iз Головою правлiння здiйснює загальне керiвництво Компанiєю та формує стратегiю її розвитку;

1. ПосадаВнутрiшнiй аудитор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиАндрющенко Юлiя Юрiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСВ 924754 17.03.2005 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження**1972
5. Освіта**Вища
6. Стаж роботи (років)**27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**ТОВ «Фiрма Iнтерсервiс» - Заступник Директора
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)26.11.2012 / необмежений
9. ОписСудимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Внутрiшнiй аудитор Компанiї не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Обов`язки внутрiшнього аудитора: - Проводити перевiрки з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику, притаманного рiзним сферам дiяльностi Компанiї, а також оцiнювати його. - Забезпечувати органiзацiю постiйного контролю за дотриманням працiвниками Компанiї встановлених процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень згiдно з покладеними на них обов`язками. - Проводити розгляд фактiв порушень працiвниками Компанiї чинного законодавства, у тому числi нормативн-правових актiв НКЦПФР та внутрiшнiх документiв, якi регулюють дiяльнiсть товариства. - Iнформувати виконавчий орган лiцензiата про недопущення дiй, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, в тому числi нормативно-правових актiв НКЦПФР. - Розробляти рекомендацiї щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрiшнього контролю та здiйснювати контроль за їх виконанням. - Забезпечувати схороннiсть та повернення одержаних вiд пiдроздiлiв Компанiї документiв на всiх носiях. - Забезпечувати повноту документування кожного факту перевiрки, оформлювати письмово висновки, де мають бути вiдображенi усi питання, вивченi в ходi перевiрки, та рекомендацiї, наданi керiвництву Компанiї. - Брати участь у засiданнях органiв управлiння Компанiї з правом дорадчого голосу пiд час обговорення питань, якi прямо або опосередковано стосуються стану бухгалтерського облiку, внутрiшнього аудиту (контролю), зовнiшнього аудиту, змiн у структурi або розвитку Компанiї. Внутрiшнiй аудитор має право: - на ознайомлення з усiєю документацiєю Компанiї та здiйснення нагляду за дiяльнiстю будь-якого пiдроздiлу Компанiї, а також вимагати письмовi пояснення вiд окремих посадових осiб щодо виявлених недолiкiв у роботi; - визначати вiдповiднiсть дiй та операцiй, що здiйснюються працiвниками Компанiї, вимогам чинного законодавства України, у тому числi нормативно-правовим актам НКЦПФР, рiшенням керiвних органiв Компанiї, якi визначають полiтику та стратегiю Компанiї, процедуру прийняття i реалiзацiю рiшень, органiзацiю облiку та звiтностi; - перевiряти розрахунково-касовi документи, правочини Компанiї, фiнансову i статистичну звiтнiсть, iншу документацiю, а у разi необхiдностi - наявнiсть готiвки, iнших цiнностей, якi знаходяться в Компанiї; - перевiряти документи пов’язанi iз здiйсненням фiнансового монiторингу; - отримувати в межах своїх повноважень на запит вiд Компанiї до iнших органiзацiй або третiх осiб - суб`єктiв пiдприємницької дiяльностi потрiбнi вiдомостi та документи, що пов`язанi з процесом перевiрки; - залучати у разi необхiдностi працiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв Компанiї для виконання поставлених перед Службою внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї завдань (за згодою керiвникiв структурних пiдроздiлiв); - мати безперешкодний доступ до пiдроздiлу, що перевiряється, а також у примiщення, що використовуються для зберiгання документiв та матерiальних цiнностей, отримувати iнформацiю, яка зберiгається на магнiтних та iнших носiях iнформацiї; - з дозволу керiвника Компанiї знiмати копiї з одержаних документiв, у тому числi копiї файлiв, копiї будь-яких засобiв, що зберiгаються в локальних обчислювальних мережах i автономних комп’ютерних системах, а також розшифровувати цi записи; - при виявленнi порушень чинного законодавства, випадкiв розкрадань, допущених працiвниками Компанiї, рекомендувати Загальним зборам/вищому органу управлiння Компанiї, усунення їх вiд виконання обов’язкiв; - при встановленнi фактiв зловживання службовим становищем керiвника Компанiї повiдомляти про такi випадки Загальнi збори / вищий орган управлiння.

1. ПосадаЧлен Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиМетельський Олег Вiкторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСА497062 03.07.1997 Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження**1980
5. Освіта**вища
6. Стаж роботи (років)**4
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Iнженер з комп`ютерних мереж ТОВ Агро-Ресурс-Iнвест, приватний пiдприємець
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)14.06.2017 / 3 роки
9. ОписЄ представником акцiонера ТОВ «НЕО-IНФОРМПЛЮС». Акцiями Компанiї не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обов`язки Наглядової ради: Наглядова рада Компанiї здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов`язанi з дiяльнiстю Компанiї; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Компанiї; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Компанiї; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 12) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї, в разi якщо Компанiї належить бiльш 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що належить безпосередньо Компанiї, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; 18) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiєю та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй; 22) надання попередньої згоди Головi правлiння Компанiї та Правлiнню в цiлому, якi дiють вiд iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Компанiї, на: - укладання, пiдписання договорiв, угод, контрактiв на суму, що перевищує розмiр статутного капiталу Компанiї; - надання позик; - вирiшення питань щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; - призначення i звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї; - продаж, мiну, дарування, ренту, внесення до статутних капiталiв, передачу в якостi погашення боргу, заставу (iпотека) нерухомого майна, яке є власнiстю Компанiї; - прийняття рiшення про створення господарських товариств, фiлiй, представництв, тощо, а також входження Компанiї до складу учасникiв iснуючих господарських товариств; - надання повноважень Головi Правлiння Компанiї на представлення iнтересiв Компанiї у господарських товариствах, до складу яких входить Компанiя, пiдписання установчих та iнших документiв, необхiдних для керування такими товариствами; 23) вирiшення питання страхування майна, що належить Компанiї; 24) прийняття рiшень про створення та лiквiдацiю пайових iнвестицiйних фондiв, про випуск iнвестицiйних сертифiкатiв; 25) затвердження регламентiв, iнвестицiйних декларацiй, проспектiв емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв, що перебувають в управлiннi Компанiї, та змiн до них; 26) затвердження договорiв з аудитором (аудиторською фiрмою), депозитарiєм, незалежним оцiнювачем майна, зберiгачем, торговцем цiнними паперами щодо обслуговування пайового iнвестицiйного фонду, що перебуває в управлiннi Компанiї. 27) створення структурного пiдроздiлу чи призначення окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) . 28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та Статутом Компанiї.

1. ПосадаЧлен Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиТкаченко Сергiй Григорович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСН279741 16.01.1997 Старокиївський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4. Рік народження**1959
5. Освіта**вища
6. Стаж роботи (років)**36
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Президент ТОВ «БI Мобаiл»
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)14.06.2017 / 3 роки
9. ОписЄ представником акцiонера ТОВ «ОВIТО Україна». Акцiями Компанiї не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обов`язки Наглядової ради: Наглядова рада Компанiї здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов`язанi з дiяльнiстю Компанiї; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Компанiї; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Компанiї; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 12) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї, в разi якщо Компанiї належить бiльш 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що належить безпосередньо Компанiї, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; 18) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiєю та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй; 22) надання попередньої згоди Головi правлiння Компанiї та Правлiнню в цiлому, якi дiють вiд iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Компанiї, на: - укладання, пiдписання договорiв, угод, контрактiв на суму, що перевищує розмiр статутного капiталу Компанiї; - надання позик; - вирiшення питань щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; - призначення i звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї; - продаж, мiну, дарування, ренту, внесення до статутних капiталiв, передачу в якостi погашення боргу, заставу (iпотека) нерухомого майна, яке є власнiстю Компанiї; - прийняття рiшення про створення господарських товариств, фiлiй, представництв, тощо, а також входження Компанiї до складу учасникiв iснуючих господарських товариств; - надання повноважень Головi Правлiння Компанiї на представлення iнтересiв Компанiї у господарських товариствах, до складу яких входить Компанiя, пiдписання установчих та iнших документiв, необхiдних для керування такими товариствами; 23) вирiшення питання страхування майна, що належить Компанiї; 24) прийняття рiшень про створення та лiквiдацiю пайових iнвестицiйних фондiв, про випуск iнвестицiйних сертифiкатiв; 25) затвердження регламентiв, iнвестицiйних декларацiй, проспектiв емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв, що перебувають в управлiннi Компанiї, та змiн до них; 26) затвердження договорiв з аудитором (аудиторською фiрмою), депозитарiєм, незалежним оцiнювачем майна, зберiгачем, торговцем цiнними паперами щодо обслуговування пайового iнвестицiйного фонду, що перебуває в управлiннi Компанiї. 27) створення структурного пiдроздiлу чи призначення окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) . 28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та Статутом Компанiї.

1. ПосадаЧлен Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКонстантiнов Вiталiй Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження**1966
5. Освіта**вища
6. Стаж роботи (років)**27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Директор ТОВ «Завод ХiТ Технологiя», радник директора ТОВ «Завод ХiТ Технологiя».
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)14.06.2017 / 3 роки
9. ОписЄ представником акцiонера ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ». Акцiями Компанiї не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обов'язки Наглядової ради: Наглядова рада Компанiї здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Компанiї; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Компанiї; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 12) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї, в разi якщо Компанiї належить бiльш 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що належить безпосередньо Компанiї, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; 18) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiєю та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй; 22) надання попередньої згоди Головi правлiння Компанiї та Правлiнню в цiлому, якi дiють вiд iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Компанiї, на: - укладання, пiдписання договорiв, угод, контрактiв на суму, що перевищує розмiр статутного капiталу Компанiї; - надання позик; - вирiшення питань щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; - призначення i звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї; - продаж, мiну, дарування, ренту, внесення до статутних капiталiв, передачу в якостi погашення боргу, заставу (iпотека) нерухомого майна, яке є власнiстю Компанiї; - прийняття рiшення про створення господарських товариств, фiлiй, представництв, тощо, а також входження Компанiї до складу учасникiв iснуючих господарських товариств; - надання повноважень Головi Правлiння Компанiї на представлення iнтересiв Компанiї у господарських товариствах, до складу яких входить Компанiя, пiдписання установчих та iнших документiв, необхiдних для керування такими товариствами; 23) вирiшення питання страхування майна, що належить Компанiї; 24) прийняття рiшень про створення та лiквiдацiю пайових iнвестицiйних фондiв, про випуск iнвестицiйних сертифiкатiв; 25) затвердження регламентiв, iнвестицiйних декларацiй, проспектiв емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв, що перебувають в управлiннi Компанiї, та змiн до них; 26) затвердження договорiв з аудитором (аудиторською фiрмою), депозитарiєм, незалежним оцiнювачем майна, зберiгачем, торговцем цiнними паперами щодо обслуговування пайового iнвестицiйного фонду, що перебуває в управлiннi Компанiї. 27) створення структурного пiдроздiлу чи призначення окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) . 28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та Статутом Компанiї.

1. ПосадаГолова Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКлошинський Олександр Володимирович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиСВ393534 29.05.2001 Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4. Рік народження**1963
5. Освіта**вища
6. Стаж роботи (років)**33
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**Фiнансовий директор ТОВ «Вектор-Iнвест», Директор за сумiсництвом в Компанiї «I.C.Iнвестментс Лiмiтед»
8. дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)14.06.2017 / 3 роки
9. ОписЄ представником акцiонера Товариства «I.С.IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД». Акцiями Компанiї не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обов`язки Наглядової ради: Наглядова рада Компанiї здiйснює захист прав акцiонерiв Компанiї, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов`язанi з дiяльнiстю Компанiї; 2) пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Компанiї; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Компанiї; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 12) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї, в разi якщо Компанiї належить бiльш 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що належить безпосередньо Компанiї, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї; 18) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiєю та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй; 22) надання попередньої згоди Головi правлiння Компанiї та Правлiнню в цiлому, якi дiють вiд iменi, в iнтересах та за рахунок активiв Компанiї, на: - укладання, пiдписання договорiв, угод, контрактiв на суму, що перевищує розмiр статутного капiталу Компанiї; - надання позик; - вирiшення питань щодо вiдчуження або списання майна Компанiї, залучення кредитних коштiв та застави майна Компанiї на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; - призначення i звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї; - продаж, мiну, дарування, ренту, внесення до статутних капiталiв, передачу в якостi погашення боргу, заставу (iпотека) нерухомого майна, яке є власнiстю Компанiї; - прийняття рiшення про створення господарських товариств, фiлiй, представництв, тощо, а також входження Компанiї до складу учасникiв iснуючих господарських товариств; - надання повноважень Головi Правлiння Компанiї на представлення iнтересiв Компанiї у господарських товариствах, до складу яких входить Компанiя, пiдписання установчих та iнших документiв, необхiдних для керування такими товариствами; 23) вирiшення питання страхування майна, що належить Компанiї; 24) прийняття рiшень про створення та лiквiдацiю пайових iнвестицiйних фондiв, про випуск iнвестицiйних сертифiкатiв; 25) затвердження регламентiв, iнвестицiйних декларацiй, проспектiв емiсiї iнвестицiйних сертифiкатiв пайових iнвестицiйних фондiв, що перебувають в управлiннi Компанiї, та змiн до них; 26) затвердження договорiв з аудитором (аудиторською фiрмою), депозитарiєм, незалежним оцiнювачем майна, зберiгачем, торговцем цiнними паперами щодо обслуговування пайового iнвестицiйного фонду, що перебуває в управлiннi Компанiї. 27) створення структурного пiдроздiлу чи призначення окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) . 28) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством та Статутом Компанiї.

_______________

* Зазначаєтьсяуразінаданнязгодифізичноїособи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиКіл-ть акцій (шт.)Від загал. кіл-ті акцій (у %)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред`яв-никаприві-лейовані іменніприві-лейовані на пред`яв-ника
Голова правлiнняКовилiна Алiна Андрiївна000000
Головний бухгалтер - Член правлiнняДєткова Ольга Миколаївна000000
Член правлiнняКарiка Євген Iванович000000
Внутрiшнiй аудиторАндрющенко Юлiя Юрiївна000000
Голова наглядової радиКлошинський Олександр Володимирович000000
Член наглядової радиКлошинська Iрина Олександрiвна000000
Член Наглядової радиМетельський Олег Вiкторович10500007.51050000000
Член наглядової радиТкаченко Сергiй Григорович000000
Член наглядової радиКонстантiнов Вiталiй Миколайович000000
Усього10500007.51050000000

_______________

* Зазначаєтьсяуразінаданнязгодифізичноїособи на розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юр. особи Ідент-ий код за ЄДРПОУ Місцез-ня Дата вне-сення до реє-стру Кіл-ть акцій (шт.) Від загальної кіл-ті акцій (у %) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред`яв-ника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред`яв-ника
ТОВ «Таврiйська Сiч» 36097890 69005 Україна 23000 Орджо-нiкiдзевський м. Запорiжжя бульвар Центральний, 21 4256000 30.4 4256000 0 0 0
ТОВ «ОВIТО УКРАЇНА» 32853063 01033 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ вул.Гайдара, буд.58/10, офiс 18 1400000 10 1400000 0 0 0
ТОВ «Євроформат ППМ» 31089602 04070 УкраїнаПодiльський м. Київ вул. Iгоревська, буд. 1/8 лiт Б 4144000 29.6 4144000 0 0 0
Усього 9800000 70 9800000 0 0 0

_______________

* Зазначається: «Фізична особа»,якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім`я, по батькові.

** Не обов`язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 07.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї у 2016 роцi. 3. Звiт Наглядової Ради Компанiї про результати роботи у 2016 роцi. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за 2016 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту Компанiї за 2016 рiк. 6. Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2016 рiк та розгляд питання про нарахування дивiдендiв. 7. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Компанiї у 2017 роцi. 8. Продовження повноважень Правлiння Компанiї на термiн 5 рокiв. Прийнятi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв i пiдведення пiдсумкiв голосування по кожному питанню порядку денного, обрати та затвердити лiчильну комiсiю у кiлькостi двох осiб в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї – Андрющенко Юлiя Юрiївна. Член лiчильної комiсiї - Долежалова Наталiя Олексiївна. 2. Затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї у 2016 роцi. 3.Затвердити Звiт про результати роботи Наглядової ради Компанiї у 2016 роцi. 4. Затвердити звiт ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фiнанс», що виконує функцiї ревiзiйної комiсiї, по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї за 2016 рiк. 5. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Компанiї за 2016 рiк. 6. Прибуток Компанiї у 2016 роцi складає 53 703,31 грн. (п’ятдесят три тисячi сiмсот три гривнi 31 копiйка). Затвердити розмiр вiдрахування до резервного фонду Компанiї, який за результатом дiяльностi Компанiї за 2016 рiк становить 2 685,16 грн. (двi тисячi шiстсот вiсiмдесят п’ять гривень 16 копiйок), що складає 5 % чистого прибутку Компанiї за 2016 р. Питання про дивiденди не розглядати. 7. Затвердити основним напрямком дiяльностi Компанiї у 2017роцi - здiйснення управлiння активами iнститутiв спiльного iнвестування. 8. У зв’язку з закiнченням 09.04.2017 р. термiну дiї Правлiння Компанiї продовжити на строк 5 (п’ять) рокiв термiн виконання повноважень членiв Правлiння Компанiї, а саме: Голова Правлiння Компанiї – Ковилiна Алiна Андрiївна. Член Правлiння Компанiї – Дєткова Ольга Миколаївна. Член Правлiння Компанiї – Карiка Євген Iванович.
 

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 14.06.2017
Кворум зборів** 100
Опис Проведення загальних зборiв iнiцiйовано акцiонером - ТОВ "Таврiйська Сiч". Порядок денний: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення щодо вiдшкодування витрат на органiзацiю, пiдготовку та проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та обрання нових членiв Наглядової ради, про затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради. Прийнятi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв i пiдведення пiдсумкiв голосування по кожному питанню порядку денного обрати та затвердити лiчильну комiсiю у кiлькостi двох осiб в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї – Андрющенко Юлiя Юрiївна. Член лiчильної комiсiї - Долежалова Наталiя Олексiївна. 2. Витрати на органiзацiю, пiдготовку та проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiдшкодувати за рахунок коштiв Компанiї. 3.1. У зв’язку з заявою Клошинської I.О. щодо припинення повноважень члена Наглядової ради достроково припинити повноваження дiючих членiв Наглядової ради та обрати нових членiв Наглядової ради, а саме: 3.1.1. припинити повноваження членiв Наглядової ради: - Клошинська Iрина Олександрiвна, що є представником ТОВ «Таврiйська Сiч», - Метельський Олег Вiкторович, що є представником ТОВ «НЕО-IНФОРМПЛЮС», - Клошинський Олександр Володимирович, що є представником Товариства «I.С.IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД», - Ткаченко Сергiй Григорович, що є представником ТОВ «ОВIТО Україна»; 3.1.2. обрати нових членiв Наглядової ради: - Клошинський Олександр Володимирович, який є представником ТОВ «Таврiйська Сiч», що володiє 3 506 000 шт. простих iменних акцiй - 25,0428 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. - Метельський Олег Вiкторович, який є представником ТОВ «НЕО-IНФОРМПЛЮС», що володiє 4 200 000 шт. простих iменних акцiй - 30 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. - Ткаченко Сергiй Григорович, який є представником ТОВ «ОВIТО Україна», що володiє 1 400 000 шт. простих iменних акцiй - 10 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. - Константiнов Вiталiй Миколайович, який є представником ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ», що володiє 4 144 000 шт. простих iменних акцiй – 29,60 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 3.2. Затвердити цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi, що укладатимуться з членами Наглядової ради Компанiї. Особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, визначити – Голову правлiння Компанiї Ковилiну Алiну Андрiївну.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 23 вiд 07.04.2017 р.) прийнято рiшення питання про дивiденди не розглядати.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім&я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство «Синтез-Аудит-Фiнанс»
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Kод за ЄДРПОУ 23877071
Місцезнаходження 69001, мiсто Запорiжжя, Немировича Данченка 60 оф.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності П000329
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.12.2015
Міжміський код та телефон 061 212-05-81
Факс 061 212-05-81
Вид діяльності аудиторськi перевiрки
Опис Здiйснює аудиторськi перевiрки дiяльностi Компанiї та виконує функцiї ревiзiйної комiсiї Компанiї.
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім&я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, м. Київ, Нижнiй вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044 279-13-22
Факс 044 279-13-22
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис ПАТ «НДУ» веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім&я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Гудвiл-Брок»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Kод за ЄДРПОУ 23740981
Місцезнаходження 69005, м. Запорiжжя, бульвар Центральний, 21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286692
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон 061 222-96-77
Факс 061 222-96-77
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента здiйснює ПАТ «НДУ»

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реє-страцію випуску Наймену-вання органу, що зареє-стрував випуск Міжнародний ідентифі-каційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номі-нальна вартість акцій (грн.) Кіл-ть акцій (шт.) Загальна номі-нальна вартість (грн.) Частка у статут-ному капіталі (у %)
22.12.2009 346/1/09 ДКЦПФР UA4000007223 Акція проста бездоку-ментарна іменна Бездоку-ментарні іменні 0.5 14000000 7000000 100
Опис н/д
 

Опис бізнесу

Важливих подiй не вiдбувалось.
ПрАТ «КУA «Славутич-Iнвест» не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, тощо.
6 штатних працiвникiв
Член Української асоцiацiї iнвестицiйного бiзнесу, мiсцезнаходження УАIБ - 03680 м. Київ, Україна, вул. Предславинська, 28, офiс 301
н/д
Пропозицiй не надходило.
При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовуються норми системи мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi МСБО–МСФЗ (IAS–IFRS), починаючи зi звiтного перiоду, що закiнчується 31 грудня 2015, на пiдставi того, що вони не суперечать Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996–XIV «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi». Облiкова полiтика Компанiї розроблена та затверджена керiвництвом Компанiї вiдповiдно до вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних МСФЗ.
Послуги з управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв.
н/д
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, правочини мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку протягом звiтного року не укладалися.
н/д
н/д
Штрафiв не було
н/д
н/д
н/д
н/д
Судових позовiв протягом 2017 р. не було.
н/д

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 10 8 0 0 10 8
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 4 2 0 0 4 2
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 1 1 0 0 1 1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 7629 7629 0 0 7629 7629
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 7641 7639 0 0 7643 7641
Опис н/д

Інформація про зобов`язання емітента

Види зобов`язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов`язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов`язання X 17 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов`язання X 0 X X
Усього зобов`язань X 712 X X
Опис: Поточнi зобов`язання станом на 31.12.17 року складають 712 тис. грн.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
27.02.2017 27.02.2017 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
04.04.2017 04.04.2017 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
07.04.2017 10.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.06.2017 15.06.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.06.2017 26.06.2017 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
19.10.2017 19.10.2017 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23877071
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1372 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 329П 00032918.12.201626.11.2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 02
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту № 9/2007 09.01.2007
Дата початку та дата закінчення аудиту 14.12.2017 19.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 19.02.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 4000

Текст аудиторського висновку

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23877071
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1372 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 329 П 000329 18.12.2016 26.11.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)

Аудиторський висновок за 2017 рік

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

з/п
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 2 1
2 2016 1 0
3 2015 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): н/д Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): н/д Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
ТакНі
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Внесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)X
Делегування додаткових повноважень наглядовій радіX
Інше (запишіть): н/дНі

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
ТакНі
Наглядова радаX
Виконавчий органX
Ревізійна комісія (ревізор)X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товаристваТОВ "Таврiйська Сiч"
Інше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 4
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 4
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 4
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
ТакНі
СкладуX
ОрганізаціїX
ДіяльностіX
Інше (запишить)X

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 53

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) н/д
Інші (запишіть) комiтетiв не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) н/д

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов`язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов`язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Зага-льні збори акціо-нерів Нагля-дова рада Викона-вчий орган Не нале-жить до компете-нції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення служби внутрiшнього аудиту.
Правила та программа здiйснення фiнансового монiторингу.
Положення про систему управлiння ризиками.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсю-джується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюд-нюється в загально-доступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) ПрАТ «КУА «Славутич-Iнвест» не змiнювало зовнiшнього аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Функцiї ревiзiйної комiсiї виконує аудиторська фiрма ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фiнанс»

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) н/д

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть яким чином його оприлюднено: н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: н/д

Річна фінансова звітність емітента

Фінансова звітність за 2017 рік


Примiтки до фiнансової звiтностiАпрель, 2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації емітента

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: ідомості про зміну складу посадових осіб емітента.
 2. Текст повідомлення:
  Рішенням річних загальних зборів ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» (надалі – Компанія) (протокол № 25 від 20.04.2018 року) припинено повноваження членів Наглядової ради Компанії у складі:
  - Клошинський Олександр Володимирович (паспорт СВ 393534, виданий 29.05.2001 р. Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера ТОВ «Таврійська Січ». Акціями Компанії не володіє.
  - Метельський Олег Вікторович (паспорт СА 497062, виданий 03.07.1997 р., Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС». Акціями Компанії не володіє.
  - Ткаченко Сергій Григорович (паспорт СН 279741, виданий 16.01.1997 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві), що є представником акціонера ТОВ «ОВІТО Україна». Акціями Компанії не володіє.
  - Константінов Віталій Миколайович (паспорт СА 620113, виданий 15.11.1997 р. Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ». Акціями Компанії не володіє,
  які діяли у відповідності з Протоколом Загальних зборів акціонерів Компанії № 24 від 14.06.2017 р. та перебували на цій посаді з 14.06.2017 р. по 20.04.2018 р. Рішення прийнято у зв’язку з вимогою акціонера.
  Рішенням річних загальних зборів Компанії (протокол № 25 від 20.04.2018 року) обрано нових членів Наглядової ради Компанії у наступному складі:
  - Ткаченко Сергій Григорович (паспорт СН 279741, виданий 16.01.1997 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві), що є представником акціонера ТОВ «ОВІТО Україна». Акціями Компанії не володіє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: виконавчий директор ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна».
  - Метельський Олег Вікторович (паспорт СА 497062, виданий 03.07.1997 р., Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є акціонером Компанії. Володіє 7,5 % акцій Компанії. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: інженер з комп`ютерних мереж ТОВ "Агро-Ресурс-Iнвест", приватний підприємець.
  - Константінов Віталій Миколайович (паспорт СА 620113, виданий 15.11.1997 р. Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ». Акціями Компанії не володіє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: директор ТОВ «Завод ХіТ Технологія», радник директора ТОВ «Завод ХіТ Технологія».
  - Сінякін Олексій Іванович (паспорт СА 266579, виданий 27.08.1996 р. Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), що є представником акціонера ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ». Акціями Компанії не володіє. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: директор ТОВ «ЗАВОД № 77», директор ТОВ «Завод ХіТ Технологія».
  Засіданням Наглядової ради (протокол № 25-18 від 20.04.2018 р.) Головою Наглядової ради Компанії обрано Константінова В.М.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

23 квітня 2018 рокуАпрель, 2018
Додаткова інформація щодо річних Загальних зборів. Детальніше.

Додаткова інформація щодо річних Загальних зборів

ПрАТ «КУА «Славутич Інвест», які відбудуться 20.04.2018 р.,

відповідно до ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 000 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 000 000 штук.

Статутний капітал Компанії представлений акціями одного типу – простими іменними.Апрель, 2018
Річна інформація ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ». Детальніше.
Апрель, 2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації (про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства) емітента


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства) емітента

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»
  2. Код ЄДРПОУ: 23848885
  3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
  4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
  5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885
  7. Вид особливої інформації: відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства.
 2. Текст повідомлення:
  Повідомлення про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПрАТ “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест”
  Приватне акцiонерне товариство “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” повідомляє, що 12.04.2018 року від Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Євроформат ППМ”, код за ЄДРПОУ - 31089602, мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 1/8 літера “А”, було отримано інформацію /повідомлення про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПрАТ “Компанія з управління активами “Славутич- Інвест” , а саме:
  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Євроформат ППМ”, код за ЄДРПОУ - 31089602, мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 1/8 літера “А”, повідомляє, що внаслідок придбання простих іменних акцій ПрАТ “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” (код за ЄДРПОУ 23848885, місцезнаходження: 69000, Запоріжжя, бульвар Центральний, 21) стало власником контрольного пакета простих іменних акцій.
  Кількість акцій, що належали ТОВ “Євроформат ППМ” до набуття права власності на контрольний пакет акцій ПрАТ “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” – 4144000 штук або 29,6 %, пiсля - 8400000 штук простих іменних акцій у бездокументарній формі, що становить 60 % від загальної кількості акцій.
  Найвища ціна акції, за якою ТОВ “Євроформат ППМ” придбавало акції ПрАТ “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, становить 0,775 (нуль гривень 77,5 копійок) за 1 акцію.
  Дата набуття ТОВ “Єфроформат ППМ” контрольного пакета акцій ПрАТ “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” - 11.04.2018 р.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.

13 квітня 2018 рокуАпрель, 2018
Повідомлення про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПрАТ “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест”


ПОВІДОМЛЕННЯ

про набуття права власності на контрольний пакет акцій

ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест»

Приватне акцiонерне товариство “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” повідомляє, що 12.04.2018 року від Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Євроформат ППМ”, код за ЄДРПОУ - 31089602, мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 1/8 літера “А”, було отримано інформацію /повідомлення про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПрАТ “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” , а саме:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Євроформат ППМ”, код за ЄДРПОУ - 31089602, мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 1/8 літера “А”, повідомляє, що внаслідок придбання простих іменних акцій ПрАТ “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” (код за ЄДРПОУ 23848885, місцезнаходження: 69000, Запоріжжя, бульвар Центральний, 21) стало власником контрольного пакета простих іменних акцій.

Кількість акцій, що належали ТОВ “Євроформат ППМ” до набуття права власності на контрольний пакет акцій ПрАТ “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” – 4144000 штук або 29,6 %, пiсля - 8400000 штук простих іменних акцій у бездокументарній формі, що становить 60 % від загальної кількості акцій.

Найвища ціна акції, за якою ТОВ “Євроформат ППМ” придбавало акції ПрАТ “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, становить 0,775 (нуль гривень 77,5 копійок) за 1 акцію.

Дата набуття ТОВ “Єфроформат ППМ” контрольного пакета акцій ПрАТ “Компанія з управління активами “Славутич-Інвест” - 11.04.2018 р.Апрель, 2018
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів Компанії. Докладніше


ПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦЫОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

(далі-Компанія)

Повідомляе:

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів Компанії, які відбудуться 20.04.2018 р., запропонований акціонером, який володіє більш як 5 відсотками акцій Компанії:

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради, про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради, а саме:

 • Клошинський Олександр Володимирович, який є представником ТОВ «Таврійська Січ», що володіє 3 506 000 шт. простих іменних акцій - 25,0428 % від загальної кількості голосуючих акцій.
 • Метельський Олег Вікторович, який є представником ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС», що володіє 4 200 000 шт. простих іменних акцій - 30 % від загальної кількості голосуючих акцій.
 • Ткаченко Сергій Григорович, який є представником ТОВ «ОВІТО Україна», що володіє 1 400 000 шт. простих іменних акцій - 10 % від загальної кількості голосуючих акцій.
 • Константінов Віталій Миколайович, який є представником ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ», що володіє 4 144 000 шт. простих іменних акцій – 29,60 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Обрати нових членів Наглядової ради:

 1. Ткаченко Сергій Григорович, який є представником акціонера - ТОВ «ОВІТО Україна», що володіє 1 400 000 шт. голосуючих акцій - 10 % від загальної кількості голосуючих акцій.
 2. Метельський Олег Вікторович, який є акціонером , що володіє 1 050 000 шт. голосуючих акцій - 7,5 % від загальної кількості голосуючих акцій.
 3. Константінов Віталій Миколайович, який є представником акціонера - ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ», що володіє 8 400 000 шт. голосуючих акцій – 60 % від загальної кількості голосуючих акцій.
 4. Сінякін Олексій Іванович, який є представником акціонера - ТОВ «ЄВРОФОРМАТ ППМ», що володіє 8 400 000 шт. голосуючих акцій – 60 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Затвердити цивільно-правові договори на безоплатній основі, що укладатимуться з членами Наглядової ради Компанії. Особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, визначити Голову правління Компанії Ковиліну Аліну Андріївну.

Дата:02.04.2018

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.Апрель, 2018
Відомості про вартість чистих активів, ціни викупу цінних паперів IДПIФ "Запорізькі феросплави" 01-10.04.2018. Детальніше.


ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

IДПIФ «Запорiзькi феросплави»

10 квітня 2018

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 416 835,85

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 15,52

6 квітня 2018

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 416 846,63

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 15,52

5 квітня 2018

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 416 704,29

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 15,52

4 квітня 2018

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 416 866,67

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 15,52

3 квітня 2018

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 416 619,55

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 15,51

2 квітня 2018

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - 416 738,23

Ціни викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - 15,52Март, 2018
ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів які відбудуться 20 квітня 2018 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Порядок денний загальних зборів.


ПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦЫОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

(далі-Компанія)

(місцезнажодження: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

які відбудуться 20 квітня 2018 року об 11.00

за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-20 до 10-45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2018 р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного::

 1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
  Проект рішення: Для проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування по кожному питанню порядку денного обрати та затвердити лічильну комісію у кількості двох осіб в наступному складі: голова лічильної комісії – Андрющенко Юлія Юріївна, член лічильної комісії - Долежалова Наталія Олексіївна.
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2017 році.
  Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2017 році.
 3. Звіт Наглядової ради про результати роботи у 2017 році.
  Проект рішення: Затвердити Звіт про результати роботи Наглядової ради у 2017 році
 4. Звіт Ревізійної комісії по результатам фінансово-господарської діяльності Компанії за 2017 рік.
  Проект рішення: Затвердити звіт ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс», що виконує функції ревізійної комісії, по результатам фінансово-господарської діяльності Компанії за 2017 рік.
 5. Затвердження річного звіту Компанії за 2017 рік.
  Проект рішення: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Компанії за 2017 рік.
 6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2017 рік та розгляд питання про нарахування дивідендів.
  Проект рішення: Прибуток Компанії у 2017 році складає 81 912,67 грн. (вісімдесят одна тисяча дев’ятсот дванадцять гривень 67 копійок). Затвердити розмір відрахування до резервного фонду Компанії, який за результатом діяльності Компанії за 2017 рік становить 4 095,63 грн. (чотири тисячі дев’яносто п’ять гривень 63 копійки), що складає 5 % чистого прибутку Компанії за 2017 р. Питання про дивіденди не розглядати.
 7. Затвердження основних напрямків діяльності Компанії у 2018 році.
  Проект рішення: Затвердити основним напрямком діяльності Компанії у 2018 році - здійснення управління активами інститутів спільного інвестування.

Загальна кількість акцій Компанії та голосуючих акцій Компанії станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складає 14 000 000 шт.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, посвідчену згідно вимог діючого законодавства. Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Компанії (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні тижня з 9.00 до 17.30 год. за адресою: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Телефон для довідок: 061 213 79 08. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Компанії Ковиліна Аліна Андріївна.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Компанія не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: slavutich-invest.com.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показникаперіод
звітнийпопередній
Усього активів8 2797 819
Основні засоби810
Запаси33
Сумарна дебіторська заборгованість18484
Грошові кошти та їх еквіваленти12189
Нерозподілений прибуток-1 279-1 358
Власний капітал7 5677 485
Статутний капітал7 0007 000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення0195
Поточні зобов’язання і забезпечення712139
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)8253
Середньорічна кількість акцій, (шт.)14 000 00014 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)0.010.00-

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.все новости